ESKİ İLAN İTKİB Personel Alım İlanı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Tgb06 tarafından paylaşıldı.

 1. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.988
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
  PERSONEL ALIMI YARIŞMA SINAVI İLANI


  1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İTKİB) sözlü sınavla Uzman Yardımcısı kadrosunda çalıştırılmak üzere 18 (onsekiz), İdari Memur kadrosunda çalıştırılmak üzere 3 (üç), Bilgisayar Programcılığı kadrosunda çalıştırılmak üzere 2 (iki), toplam 23 (yirmiüç) personel alınacaktır.

  2- Sınava Katılma Şartları
  Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
  c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
  d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,
  e) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve sonrasında doğanlar),
  f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  g)
  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
  h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
  i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
  j) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı dil bilgisinden, ÖSYM tarafından 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.(İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır)
  k)
  Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,  UZMAN YARDIMCILIĞI ve BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI  [xtable]
  {tbody}
  {tr}
  {td}MEZUN OLDUĞU BÖLÜM
  {/td}

  {td}ÖĞRENİM SÜRESİ
  {/td}

  {td}KPSS PUAN TÜRÜ
  {/td}

  {td}ÜNVANI
  {/td}

  {td}ALINACAK PERSONEL SAYISI
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}İKTİSAT
  {/td}

  {td}4 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP22
  {/td}

  {td}UZMAN YRD.
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}İŞLETME
  {/td}

  {td}4 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP23
  {/td}

  {td}UZMAN YRD.
  {/td}

  {td}6
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}KAMU YÖNETİMİ
  {/td}

  {td}4 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP30
  {/td}

  {td}UZMAN YRD.
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  {/td}

  {td}4 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP33
  {/td}

  {td}UZMAN YRD.
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}EKONOMETRİ
  {/td}

  {td}4 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP34
  {/td}

  {td}UZMAN YRD.
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
  {/td}

  {td}4 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP3
  {/td}

  {td}UZMAN YRD.
  {/td}

  {td}1
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI-BİLGİSAYAR-BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ
  {/td}

  {td}4 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP4
  {/td}

  {td}BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]


  l) İdari Memur Kadrosu için; 27-28 Eylül 2014 ve 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak  İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI  [xtable]
  {tbody}
  {tr}
  {td}MEZUN OLDUĞU BÖLÜM
  {/td}

  {td}ÖĞRENİM SÜRESİ
  {/td}

  {td}KPSS PUAN TÜRÜ
  {/td}

  {td}ÜNVANI
  {/td}

  {td}ALINACAK PERSONEL SAYISI
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}KAMU YÖNETİMİ
  {/td}

  {td}4 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP29
  {/td}

  {td}İDARİ MEMUR
  {/td}

  {td}1
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}DIŞ TİCARET
  {/td}

  {td}2 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP93
  {/td}

  {td}İDARİ MEMUR
  {/td}

  {td}1
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA
  {/td}

  {td}2 YIL
  {/td}

  {td}KPSSP93
  {/td}

  {td}İDARİ MEMUR
  {/td}

  {td}1
  {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  3- Başvurular, belirtilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, belirtilen puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

  4- Başvuruda İstenilen Belgeler
  a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (tıklayınız) temin edilecek İş Talep Formu,
  b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, ( Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aday tarafından şahsına ait olduğuna dair imzalanması)
  c) İki adet vesikalık fotoğraf,
  ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek kaydı ile (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
  d) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,
  e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,
  f) Güncel Özgeçmiş (CV)

  Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
  3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
  5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
  6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
  7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  9. KPSS ve Yabancı Dil Sınavları sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

  5- Başvuru Adresi
  Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 05/05/2015 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

  6- Sözlü Sınav
  Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 07/05/2015 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.  7- Kimlik Belgesi
  Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

  [xtable]
  {tbody}
  {tr}
  {td}{/td}

  {td}ADRES
  {/td}

  {td}TELEFON
  {/td}

  {td}WEB SAYFASI
  ADRESİ
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)
  {/td}

  {td}Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Dış Ticaret Kompleksi B Blok 34196 Yenibosna/İSTANBUL
  {/td}

  {td}(212) 454 02 00
  {/td}

  {td}www.itkib.org.tr
  {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  İlan : http://www.itkib.org.tr/dynamic/html/PersonelAlimDuyurusu_2015.html
   
  Gökhan60 bunu beğendi.
 2. uludagkamu

  uludagkamu Site Müdavimi

  Kayıt:
  26 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  246
  Beğeniler:
  164
  Ödül Puanları:
  293
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Kütahya
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  Idari memurlukta Kamu Yönetimi mezununu p29 la almasi çok saçma olmuş.
   
 3. Gökhan60

  Gökhan60 VİP Üye

  Kayıt:
  14 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  324
  Beğeniler:
  329
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Tokat
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Abant İzzet Baysal Ünv.
  Bölüm:
  Uluslarası İlişkiler
  benim anlamadığım yabancı dil konusunda neden 2015 yılı yazmıyor :) çok garip bir durum bu yds'den 72.5 aldım ne yani ben başvuramıyor muyum :)
   
 4. huveyla

  huveyla Aktif Üye

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İktisat
  bide buna yollıyalım evrak :)
  hocam yds değerlendirmede 2 planda önce kpss puanı
   
  Gökhan60 bunu beğendi.
 5. Gökhan60

  Gökhan60 VİP Üye

  Kayıt:
  14 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  324
  Beğeniler:
  329
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Tokat
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Abant İzzet Baysal Ünv.
  Bölüm:
  Uluslarası İlişkiler
  artık ne olur ne olmaz deyip yollayacağım evrakları :)
   
 6. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.292
  Beğeniler:
  2.830
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  bu normal memur alımı değil arkadaşlar ptt gibi normal özel sektör çalışanı statüsünde çalışıyorsun sadece iş güvencesi özele göre biraz daha fazla ücretler 657 memurla aynı
   
  huveyla ve Gökhan60 bunu beğendi.
 7. huveyla

  huveyla Aktif Üye

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İktisat
  hocam memur olmadığını biliyoruz ama maaş ve çalışma şartları cezbediyor ben özelde 10 saat *5 gün ct ise 6,5 saat çalışıyorum resmi tatil diye bişi yok. maaş ise zaten ne sen sor ne ben söyliyim.
  kafadan bi hesap yapıyorum sırf ct ve resmi tatiller le bi memur ya da kurumsal yerlerdeki çalışanlardan yılda 54+6 =60 gün fazla çalışıyorum.sosyol hayat sıfır bence yeterli bir sebep ayrıca ing ikt mezunuyum ya çalıştığım yerde bi sıfatım dahi yok!
   
  plnozturk bunu beğendi.
 8. Jon Snow

  Jon Snow VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  3 Şubat 2015
  Mesajlar:
  721
  Beğeniler:
  629
  Ödül Puanları:
  148
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  Ekonometri
  Ah şu yds yakıyor bizi :)
   
  ÇayÇayÇay bunu beğendi.
 9. huveyla

  huveyla Aktif Üye

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İktisat
  plnozturk, Yelken, Demhat ve 4 kişi daha bunu beğendi.
 10. huveyla

  huveyla Aktif Üye

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İktisat
  evet arkadaşlar dün mülakattaydım 36 kişinin en sonuncusu olarak girdim 4-5 kişi gelmemişti.personel şefi bizle ilgilendi çok tatlı bi bayandı kahvaltı olarak çay simit ikram edildi dokuz kişi öğleden sonraki mülakata kalanlar olarak yemekhaneyi görüp yemekleri de tatmış olduk :) temiz ve ancak kurumsal şirketlerde göreceğiniz bi menü çeşidi vardı lezzet iyiydi diyebilirim (staj ve çalıştığım şirketlere dayanarak söylüyorum şahsi fikir tartışılabilir)
  yaş ortalaması personel şefinin söylediğinin aksine bence büyüktü şdışı ve istanbuldan gelenler yarı yarıya diyebilirim.aralarında memur olanlar bile vardı (uzman yardımcılığı dahi olsa neden geldiğine anlam veremediklerim kişilerdi)mülakattan çıkan ancak 5-6 arkadaş tekrar bulunduğumuz salona gelip hiçbirşey sormuyorlar rahat olun dedi.ortalama 2-3 dk içerde kalıyorlardı.ama beklerken tomar tomar kağıtlarını çıkarıp çalışanlar mı mevzuat getirenler mi dersiniz ne ararsanız vardı benim gibi hiç oralı olmayanlarda cabası :)
  herkese bir not kağıdı dağıttı personel şefi ve iletişim bilgilerimizi yazmamızı istedi.
  komisyonda 3 kişi vardı.kendini tanıt kurumu araştırdın mı seni alsak hangi birimimizde çalışmak istersin ve şuan ne kadar maaş alıyorsun dan başka bana bi şey sormadılar.herkesinki gibi benim kide kısa sürdü
  hayırlısı diyor ve noktalıyorum :)
   
 11. plnozturk

  plnozturk 83,055

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  174
  Beğeniler:
  168
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Denizli
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Süleyman Demirel Ünv.
  Bölüm:
  Ekonometri
  inşallah olur ya özel sektörde çok çekmişsin belli aynı benm gibi :( Allah yüzüne güler inşallah
   
 12. huveyla

  huveyla Aktif Üye

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İktisat
  aynen hocam çektik çekiyoruz valla inş hepimizin güler
   
 13. huveyla

  huveyla Aktif Üye

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İktisat
  slm arkadaşlar dün 2. mülakata çağrılmıştım ve @peter hocam sayesinde piskolojik bi test yapacaklarını öğrenerek girdik mülakata.bi üni prof bize renkli küpler vererek gösterdiği kartlarda ki şekilleri oluşturmamızı istedi şekiller kolaydan zora gidiyordu sonuncusunda afalladım ve resmen azarlandım ama 3 sn sonra kızan kendi değilmiş gibi sohbete devam etti adam sanırım stres altında nasıl tepki verdiğimizi ölçtü???
  nese böle garip bir testti , tüm bunları yazmam daki amaç tabiki daha sonraki alımlarda arkadaşlara bi nebze de olsa bilgi vererek rahat mülakatlar geçirmelerini sağlamak:)
   
 14. huveyla

  huveyla Aktif Üye

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İktisat
  oldu arkadaşlar darısı başınıza :)aynı sevinci yaşamanız dileğiyle
   
 15. memuriyetderdi

  memuriyetderdi VİP Üye

  Kayıt:
  12 Şubat 2015
  Mesajlar:
  1.066
  Beğeniler:
  1.114
  Ödül Puanları:
  218
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  ÇEKO
  Hayırlı olsun hocam :)
   
  huveyla bunu beğendi.
 16. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Haydi gözün aydın:)
   
  huveyla bunu beğendi.
 17. Demhat

  Demhat VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Kasım 2014
  Mesajlar:
  891
  Beğeniler:
  1.245
  Ödül Puanları:
  198
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Adana
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Hayırlı olsun darısı başımıza :)
   
  huveyla bunu beğendi.
 18. ismail9696

  ismail9696 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  335
  Beğeniler:
  557
  Ödül Puanları:
  148
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Bursa
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Muğla Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  hayırlı olsun inşallah darısı bizlerinde başına...
   
  huveyla bunu beğendi.
 19. huveyla

  huveyla Aktif Üye

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İktisat
  çok tşkler AMİİİN :)
   
 20. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  4.007
  Beğeniler:
  4.024
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  ooooo hadi birini daha yolladık :) hayırlı olsun.
   
  huveyla bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş