ESKİ İLAN 1534 İKM Alımı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Kafkaslıgerigeldi tarafından paylaşıldı.

 1. Kafkaslıgerigeldi

  Kafkaslıgerigeldi aslında ben yokum

  Kayıt:
  18 Haziran 2015
  Mesajlar:
  3.541
  Beğeniler:
  4.206
  Ödül Puanları:
  388
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  T.C. ADALET BAKANLIĞI
  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı


  1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 -11 ve 12’nci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için toplam 1534 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alımı yapılacaktır.  2. Başvurularda lisans mezunları için 2014-KPSSP3, önlisans mezunları için 2014-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014-KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak şartı aranacaktır.  3. Başvurular 06 Ağustos 2015 günü başlayıp, 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı EK-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mağduriyete yol açmamak adına mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi (APS) veya kargo ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.
  Adaylar infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

  Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel alımına yönelik ilanda aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.  4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;
  EK-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı (erkek ve bayanlar için ayrı ayrı belirlenecektir) çağrılacaktır.

  Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  1. Sınav yeri: EK-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.


  2. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 27 – 28 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınav ve mülakata katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazananların (EK-3) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
   Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında ve aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 04 Eylül 2015 tarihinde ilan edilecektir.  3. Sözlü sınav ve mülakat: 05 Ekim 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır.
   Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.  4. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
   1. EK-2 Başvuru formu,

   2. Öğrenim belgesinin fotokopisi,

   3. Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,

   4. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,


  5. Boy Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler:
   1. İlan edilen kadronun beş katı için sıralamaya giren adayların boy kilo ölçümüne gelirken Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir.(Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir.) Söz konusu form (EK-3) komisyonlarca onaylanacaktır. Form teslim alındıktan sonra adayın boy kilo ölçümüne alınması gerekmektedir.

   2. Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan.


  6. İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar:
   1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

   2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

   3. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

   4. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak.(örneğin; 170 cm. boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir.)
   1. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

   2. Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,

   3. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 06 Temmuz 1984 ve sonrası, ön lisans mezunları için 27 Eylül 1984 ve sonrası, ortaöğretim mezunları için 28 Eylül 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)


  7. Sözlü Sınav ve Mülakat;
   1. Sözlü sınav;
    1. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

    2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

    3. Genel kültür 40,

     puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

     İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya bir kaçından soru sorulacaktır.
   2. Mülâkat;
    1. İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

    2. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
   puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

   Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.  8. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

   Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu (açık öğretim dâhil) mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.  9. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;
   1. Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

   2. Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,

   3. Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Belgenin aslı getirildiği takdirde komisyonlarca aslı gibidir yapılacaktır)
  10. Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Eğitim merkezlerine kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.


  11. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.  12. Özel Hükümler;
  1. Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3243) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (2015 yılı itibariyle 269,44 TL) aylık harçlık ödenecektir.

  2. Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.

  3. Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.

  4. Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınacaktır.

  5. Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.
  DUYURULUR


  EK-1 Öğrenci alınacak yerler ile sınav yapacak komisyonları gösterir liste
  EK-2 Başvuru formu
  EK-3 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu  cezaevikatip.png


  İnfaz koruma ilanı bekleyenlere hayırlı olsun
  http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=aa34def8-b2f9-43e9-9b9b-2f8f9fa1ba65
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 24 Temmuz 2015
  mervenil bunu beğendi.
 2. HoRoZ'28

  HoRoZ'28 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  8 Nisan 2013
  Mesajlar:
  1.193
  Beğeniler:
  389
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Giresun
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Pamukkale Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Giresun Ordu olaymış başvururdum arkadaşlarıma hayırlı olur inşallah bi ekmek kapısı
   
  gunay ozturk ve Ömür SAKA bunu beğendi.
 3. mervenil

  mervenil VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  4 Kasım 2012
  Mesajlar:
  319
  Beğeniler:
  499
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Balıkesir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Dokuz Eylül Ünv.
  Bölüm:
  ÇEKO
  dpb sitesinde adalet bakanlığının bi ilanı daha var 23 ceza infaz katibi diyo. 2300 deseydi iyiydi :(
   
  Kafkaslıgerigeldi bunu beğendi.
 4. Kafkaslıgerigeldi

  Kafkaslıgerigeldi aslında ben yokum

  Kayıt:
  18 Haziran 2015
  Mesajlar:
  3.541
  Beğeniler:
  4.206
  Ödül Puanları:
  388
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  Kilom sınırda, alıma kadar birkaç kilo alıp kendimi garantiye alacağım :)
   
  pinklover ve black cat bunu beğendi.
 5. gunay ozturk

  gunay ozturk silence 35

  Kayıt:
  7 Ekim 2014
  Mesajlar:
  113
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  ben bi önceki 1218 ilanına basvrumustum mülakatı geçtim evrakları vereli 3 ay oldu hala atama bekliyoruz.ikm ile ilgili edindiğim bilgileri isteyenlerle paylaşabilirim
   
 6. anılcan

  anılcan GTB Memuru Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  2.319
  Beğeniler:
  4.503
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Trabzon
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  infaz koruma memuru ne iş yapar?
   
 7. mixxed

  mixxed Site Müdavimi

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  145
  Beğeniler:
  109
  Ödül Puanları:
  8
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  torpil olayı çok dönüyo mu acaba.
   
 8. gunay ozturk

  gunay ozturk silence 35

  Kayıt:
  7 Ekim 2014
  Mesajlar:
  113
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  ikm mahkumları günde en az 3 kez sayımını yapar tabi sayıma yalnız girilmıor mahkumlara yemek dağıtır görüşlere goturp getirir yöneticilerle görüştürür hastaneye veya mahkemeye sevk işlemini yapar katip veya idare memuru olmayan yerlerde onların işlerini yapar herhangibir olay çıkarsa anında müdahale edip c.evinin sükûnetini sağlar mahkumların banyo kantin ihtiyaçlarını karsılar c.evi temizliğinden sorumludur(tabi bunu genelde iyi hallı mahkumlar yapıormus)tutanak tutma yetkisi varmış 2 arkadaşına imzalatarak gibi...menemen c.evi ndeki arkadaşım mahkumlar içeride kuzu gibi dior o da bir iibf li
   
  Kafkaslıgerigeldi bunu beğendi.
 9. gunay ozturk

  gunay ozturk silence 35

  Kayıt:
  7 Ekim 2014
  Mesajlar:
  113
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  benim hiçbiryerden torpilim yoktu ama torpilli de cok var tabiki sansınızı deneyin bence ben İzmirliyim menemen c.evi için başvurdum siz nerelere başvurmayı dusunuorsunuz?
   
  hasbihâl bunu beğendi.
 10. mixxed

  mixxed Site Müdavimi

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  145
  Beğeniler:
  109
  Ödül Puanları:
  8
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  bandırma veya bilecik düşünüyorum.
   
 11. gunay ozturk

  gunay ozturk silence 35

  Kayıt:
  7 Ekim 2014
  Mesajlar:
  113
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  ben kpss ye 2 kez girdim 2014 te 83 aldım mubasirlik olmadı gümrük olmadı bende mecbur ikm ye basvrudum yıllarca ozel sektörde kalmıyayım die inşallah hepimizin hakkında hayırlısı olur allah hepimizin yolunu acık etsin
   
  Gökhan Halitoglu ve hasbihâl bunu beğendi.
 12. gunay ozturk

  gunay ozturk silence 35

  Kayıt:
  7 Ekim 2014
  Mesajlar:
  113
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Kocaeli de var mesela 60 kişi alıormus 5 katı 300 aday yapar yada izmirden de başvurabilirsin 100 kişi 500 aday yapar ama sen bilirsin tabi bolum nedir puan kac hocam?
   
 13. mixxed

  mixxed Site Müdavimi

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  145
  Beğeniler:
  109
  Ödül Puanları:
  8
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  bölüm işletme puan 84.3 ptt alımı da var. merkezi atama çok sıkıntıya girdi verilen kadrolar mecburen açıktan alımlara itiyor. siz kaç puanla kazandınız ?
   
 14. mixxed

  mixxed Site Müdavimi

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  145
  Beğeniler:
  109
  Ödül Puanları:
  8
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  pardon şimdi farkettim puanınızı yazmışsınız. puan sıralaması karışık mı sıralanıyo lisans önlisans filan
   
 15. gunay ozturk

  gunay ozturk silence 35

  Kayıt:
  7 Ekim 2014
  Mesajlar:
  113
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  benim puanım 83 tü 50 kişi alıyordu izmir komisyonu mulakt sonrası ben 28.oldum 88 vermişler mülakattan.puan sıralaması karışık mixxed evet kpss puanı+mulakat puanına göre en yüksekten düşüğe doğru 50 kişiden 25 i lisans on lisans mezunuydu gerisi lise mezunu idi bizim komısyon ama başka yerlerde lisans veya lise fazla olabilior o komisyona kalmıs
   
 16. gunay ozturk

  gunay ozturk silence 35

  Kayıt:
  7 Ekim 2014
  Mesajlar:
  113
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  bence 84 le rahatlıkla kalırsın mülakata ptt de 200 kişi almıormu gişe ve dağıtıcı gerisi avukat mühendis mülakata 600 kişi kalır bence onlarda 85*86 lar olur ama belli olmaz belkıde ters kose yapıp 80*85 arasınıda alabilir kaçmasınlar die
   
 17. mixxed

  mixxed Site Müdavimi

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  145
  Beğeniler:
  109
  Ödül Puanları:
  8
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Teşekkürler bilgiler için. Artık her yeri deneyeceğiz mecbur. Hakkımızda hayırlısı olsun.
   
 18. gunay ozturk

  gunay ozturk silence 35

  Kayıt:
  7 Ekim 2014
  Mesajlar:
  113
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  rica ederim hakkınızda en hayırlısı olsun kardeşim
   
 19. anılcan

  anılcan GTB Memuru Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Eylül 2014
  Mesajlar:
  2.319
  Beğeniler:
  4.503
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Trabzon
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  sağol may bıradır
   
  gunay ozturk bunu beğendi.
 20. gunay ozturk

  gunay ozturk silence 35

  Kayıt:
  7 Ekim 2014
  Mesajlar:
  113
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  ne demek biraz yardımım dokunduysa ne mutlu bu arada ben sözleşmeli olarak gircem maaslar sözleşmeli 2100 kadrolu 2300*2350 civarı imiş bekara lojman verılmıor+3 buyuk sehirde 200 tl yol parası veriliormus ikm öğrencilerinin atanması en az 8*9 ay suruormus ancak içeride sözleşmeli veya kadrolu die bi ayrım yokmuş
   
  anılcan bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş