2012-2014 Dönemi İİBF KADROLARI

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
A grubu Alımlar:
Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı: 10
TCDD TÜDEMSAŞ Müfettiş Yardımcılığı : 2
İş Müfettişi Yardımcılığı : 50
Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı : 45
Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüer Yardımcısı : 10
Maliye Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı : 7
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı: 7
Kalkınma Bakanlığı Uzman Yardımcısı : 45
Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı: 15
Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı : 26
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı : 12
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı : 15
Stajyer Hazine Kontrolörü: 12
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı : 20
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzman Yardımcısı : 6
Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolör : 13
Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı : 25
Vakıf Uzman Yardımcılığı: 5
MEB Uzman Yardımcılığı: 35
İstanbul Maden Ve Metaller İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcısı : 15
İstanbul Maden Ve Metaller İhracatçı Birlikleri İdari Memur :6
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcısı : 8
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcısı : 6
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcısı : 60
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzman Alımı : 19
Maliye Bakanlığı Deftardarlık Uzman Yardımcılığı : 242
BDDK Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı : 20
RTÜK Uzman Yardımcılığı : 12
TİKA Uzman Yardımcılığı : 10
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı : 25
Kaymakamlık : 60
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı : 4
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı : 11
Bolu Belediyesi Müfettiş Yardımcısı : 1
Eyüp Belediyesi Müfettiş Yardımcısı : 4
Kalkınma Bankası Müfettiş Yardımcısı : 5
Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı : 25
Bakırköy Belediyesi Müfettiş Yardımcısı : 1
Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı : 50+10
Kamu Gözetimi Ve Muhasebe Denetimi Standartlarımı Kurumu Uzman Yardımcısı: 10
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı : 2
Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzman Yardımcılığı: 35
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı : 6
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı : 360
Ekonomi Bakanlığı Ürün Denetmen Yardımcılığı : 17
Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı : 14+9
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müşteşarlığı Uzman Yardımcısı : 11
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetmen Yardımcısı : 30+60
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı : 48+36
Adalet Bakanlığı Uzman Yardımcısı : 50
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uzman Yardımcısı: 6+15
Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Uzman Yardımcısı : 20
Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcısı : 15
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı : 14
Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı : 40
TSE Uzman Yardımcılığı : 7+7
İller Bankası Müfettiş Yardımcısı : 2
İl Planlama Uzman Yardımcılığı : 50
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı: 6
Dış İşleri Uzman Yardımcısı : 12
PTT Müfettiş Yardımcısı : 8+7
TKDK Uzman Yardımcılığı : 16
Çevre ve Şehircilik Uzman: 10+7
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmen Yardımcılığı:25
ÇSGB AB Uzman Yardımcısı : 11
Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı: 2+6+5
Vergi Denetim Kurulu Vergi Müfettiş Yardımcılığı : 1200+2000+1500+1500(min.)
TPE Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı : 10+5
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı: 6
Sayıştay Denetçi Yardımcısı : 45
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu : 75+40
Avrupa Birliği UzMAN yard.: 8
Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcısı : 13+14
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı : 10
Rekabet Uzman Yardımcısı : 15
Sağlık Denetçi Yard.:6
Orman Ve Su İşleri Bak. Uzman Yard.: 9
Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı: 40+30
Bilgi Teknolojileri kurumu: 14
Ösym Uzman Yardımcılığı : 8+7
Kültür Ve Turizm Bak. Müft. Yar.: 14
Maliye Uzman Yardımcılığı : 150+100+125
Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı : 30+50+50
Özelleştirme İdaresi Uzman Yard.: 14
Kamu Gözetimi Muh. Dent. Uzman Yrd.: 10
İller Bankası:Uzman Yardımcısı : 10+10
MGK Uzman Yard.: 26
Kamu Düzeni Güv. Müstş. Uzman Yard.:10
Gençlik Ve Spor Uzman Yardımcılığı: 15+20
Devlet Su İşleri Uzman Yard.:2
Orman Ve Su İş Bak.:6
Kosgep Uzman Yard: 36
Kamu Denetcisi Uzman Yard: 50
Göç Uzman Yard.: 55
Hazina Müs. Uzman Yard.:30
Hazine Müst. Styajer Memur:10
Vakıflar Gen Md. Uzman Yard.:10
Maliye Defterdarlık Uzm. Yard.: 256
İç İşleri Uzman Yrd.: 50
Basın Enformasyon Uzmn Yard.: 16
BDDK Uzman Yardımcısı : 15+10
BDDK Yeminli Murakıp Yardımcısı : 20+20
Et Ve Süt Uzman Yard.:3
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı : 50+50
TMSF Uzman Yar.:10
Gıda Tarım Uzm Yrd.:5
Çevre Şeh Uzman Yard. 23
Göç Uz Yard.: 500
Gıda Müft Yrd.:3
Kamu İhale Uzm Yrd. :16
Aski Müfettiş Yrd.:7
Gençlik Ve Spor Müf Yard: 23
Sigorta Denetleme Uzman Yrd.: 8
Sigorta Denetleme Aktüer Yrd.:5
Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcısı : 500+670+2000
Sgk Denetmen Yardımcılığı : 300+200+125
Kosgep Müft. Yard. 8
EnerJi Uzman Yrd. 6
Sağlık Uzman Yard.: 82
KYK MÜF. YARD: 33
Spor Hiz Uz Yard. 25
Sanayi Bak Müf Yrd:12
Kültür bk kntrlr: 10
Tigem müf. yard:2
Turizm bak uzmn yar: 10
Başbakanlık Özelleştirme idaresi Uzm Yard.:14
Yök uzman yard. : 20
tika uzman yard.:6
Adalet bak. Kontrolör
Savunma San. Uzman Yard.:2
Devlet Personel Baş. Uzmn Yrd.:15
Basın İlan Kurumu: 19
maliye uzmn yard: 100
TPO Müfettiş yard:2
Botaş Uzmn Yard.:2
kalkınma bak uz yrd: 18
Ekonomi Bak. Uzman Yard.:22
İşkur Uzman Yard.: 35
Aile Ve Sosyal Politikalar bak. Uzman Yrd.:20
kyk Uzman yard.:50
Afet Yönetimi: 6
meb uzman yard. 10
Ürün Denetleme Uzmn Yrd.:20
Toprak Mh. Ofisi Müf Yar. :10
Maliye Bak. Uzman Yar. : 100
Gümrük Bak. Uzman Yard : 120
Orman Gen. Müd. Müfettiş Yrd. : 8
Mahali İdareler Kontrolör: 13
A Grubu Toplam : 15.015

B Grubu Merkezi Atamalar :
2012/2 Kpss Merkezi Memur Alımı : 722
2013/1 Kpss Merkezi Memur Alımı : 1781
2013/2 Kpss Merkezi Memur Alımı : 420
2014/1 Kpss Merkezi Memur Alımı : 393

Toplam Kpss Merkezi B Grubu : 3316

Toplam A+B : 18.331


Merkezi Atama Dışı B Grubu Kadrolu ve Sözleşmeli Alımlar :
DKK 2012 Yılı 2. Dönem Memur Alım : 4 kişi
DKK 2013 2. Dönem Memur Alımı: 5
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur : 66+14+9
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Memur : 6+4
Jandarma Memur: 2
Sahil Güvenlik Sivil Memur: 5
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı: 3082(1396+1442+184+60)
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur : 23+13
Tapu Kadastro 2013 Sözleşmeli Memur Alımı: 122
Tarım Koop. Memur: 96
Şeker Fab.: 8
PTT: 1000

Merkezi Atama Dışı B Grubu Toplam : 4.459

GENEL TOPLAM : 22.830
 

darkness666

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
22 Mar 2013
Mesajlar
709
Beğeniler
109
#2
A dan hazırlanmadım ya ona yanarım........
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#4
sürekli güncellenecek arkadaşlar gizli grupta olduğundan sadece mücadele grubu üyeliğine sahip arkadaşlar görebilecek
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#5
2012-2014 dönem sonu hayalim
şuana kadar: 20.570
eklenmesi tahmin a grubu: 2500 kişi
gümrük tahmin: 1000
2014/1: inşallah 3500 en az Allahın izniyle
toplam:27.570 HADİ İNŞALLAH DİYELİM DE =)
 

darkness666

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
22 Mar 2013
Mesajlar
709
Beğeniler
109
#6
2012-2014 dönem sonu hayalim
şuana kadar: 20.570
eklenmesi tahmin a grubu: 2500 kişi
gümrük tahmin: 1000
2014/1: inşallah 3500 en az Allahın izniyle
toplam:27.570 HADİ İNŞALLAH DİYELİM DE =)
inşallah inşallah ağzın bal yesin kardeşim :D
 

sgzmst

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
13 Tem 2013
Mesajlar
159
Beğeniler
50
#8
Yeterki biz farkındalık oluşturup sesimizi duyuralım imkansız diye bir şey yok :)
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#9
sağlık uzman yard. eklendi
 

Serkan

Site Müdavimi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
477
Beğeniler
212
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#10
Bu konunun gizli olmasının sebebi nedir kardeşim :)
 

luis1907

Moderatör
Bölüm Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
19 Kas 2012
Mesajlar
6,238
Beğeniler
2,718
Bölüm
İktisat
#11
Bu baslıgın buraya tasınması ıyı olmus.
 

HoRoZ'28

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
8 Nis 2013
Mesajlar
1,196
Beğeniler
380
Şehir
Giresun
Eğitim
Lisans
Üni
Pamukkale Ünv.
Bölüm
İktisat
#15
Gelip çalmasınlar böylesi daha iyi zaten analiz yapacak ihtiyacı olanlar bir şekilde yine kullanacak olanlar bizleriz
 

darkness666

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
22 Mar 2013
Mesajlar
709
Beğeniler
109
#16
acaba niye merak ettim ha çünkü bu ilan resmi gazete de var memurlar da ekler
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#17
Bu konunun gizli olmasının sebebi nedir kardeşim :)
memurlar.nette yapıyorduk biz bu olayı 4001ler direk linki alıp bakanlara yolladılar iibfden 15-20 bin alım oluyor diye =) o yüzden ordan kaldırttık şimdi burda gizli olması iyi oldu
 

darkness666

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
22 Mar 2013
Mesajlar
709
Beğeniler
109
#18
memurlar.nette yapıyorduk biz bu olayı 4001ler direk linki alıp bakanlara yolladılar iibfden 15-20 bin alım oluyor diye =) o yüzden ordan kaldırttık şimdi burda gizli olması iyi oldu
hmmm anladım iyi düşünmüşsünüz :D
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#19
KYK MÜF YARD 33 EKLENDİ
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#20
sanayi bak eklendi
 
Üst