2014 İl Göç uzman yard Çıkmış Sorular

Katılım
21 Eki 2014
Mesajlar
17
Beğeniler
14
Şehir
Ankara
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Uludağ Ünv.
Bölüm
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
#1
———-8 KASIM İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI SORULARI———-


………………..İKTİSAT………………..
1) 2000 istikrar programında kullanılan hedefleme nedir ?
cevap: döviz kuru hedeflemesi2) Aşağıdakilerden hangisi 24 ocak 1980 kararlarından biri değildir ?
cevap: sabit kur (bu kararlarda esnek kura geçilmişti)3) GSYH’e dahil edilmeyen harcama aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap: konut alımı diyenler çoğunlukta4) Aşağıdakilerden hangisi 1923-1930 döneminde yaşanmamıştır ?
cevap: Birinci sanayi planı…. çünkü 1934-1939 dönemini kapsıyordu.5) …. Yukarıda bahsedilen kayıtsızlık eğrisi ilkesi hangisidir ?


6) t=… , s=…, … Yukarıda verilen verilere göre harcama çarpanı kaçtır ?
cevap: 5/37)…… Yukarıda verilen fayda fonksiyonu ve verilere göre tüketici dengesi kaçtır?
cevap: 88)….. Türkiye’de Gini katsayısı kaçtır ?
cevap: 0.409)…… Yukarıda verilen verilere göre tüketici rantı nedir ?
cevap: 250010) Uluslararası fiyat farklılıklarından yararlanarak kazanç elde etmeye ne denir?
cevap: Arbitraj olması lazım. Zira hedging, kur riskinden korunma imiş.11) Reel servet ile ilgili soru.
cevap: Pigou etkisi12) Tam sermaye hareketliliği ile ilgili soru.
cevap: Milli gelir azalır.13) IS – LM sorusu.
cevap: yatırım artar, tüketim belirsizdir.14) Giffen mallar ile ilgili soru.
cevap: …..15) Aşağıdakilerden hangisi çarpanı etkilemez.
cevap:…16) ABD – Japonya arasında alım satım sorusu.
cevap: Endüstri içi ticaret diyenler var.17) Tam ikame sorusu – Doğrusal fonksiyon


18) Gelir tarifesi


19) Negatif büyüme – 2009


20) Keynes’de uzun dönem yoktur.


………………..MALİYE…………..


1) Merkantilizm ve diğerleri ile ilgili soru.
cevap: Kameralizm olması lazım. Çünkü ataerkil vs. diyordu.2) Laffer eğrisi


3) Ramsey vergisi


4) Fiyatlar artarken çıktının sabit kalması – Stagflasyon
(Dezenflasyon = Enflasyonun tersi – yani fiyatlar azalıyor onda)5) Friedman


6) Monetaristlerin maliye politikası ile ilgili sorusu.
cevap: Aktif maliye diye başlayan seçenek7) İdari – mali ilkelerden değildir ?
cevap: Hakkaniyet8) Bodin ile ilgili soru.
cevap: bağış ve yardım yaptım. Tahvil diyenler var ama geçerli bir açıklama duymadım. Bodin egemenliği savunur. Bağış ve yardım ise egemenlik gücüne göre alınmayan gelirlerdendir..9) Klasiklerle ilgili soru.


10) Hangisi dolaysız vergidir.
cevap: veraset ve intikal vergisi11) Kamusal malların bölünememesi


12) Arrow – bireysel tercihlerden toplumsal tercihlere ulaşılır (yanlış)


13) Gerçek artış sorusu.


14) Daralma döneminde hangisi yanlıştır.


15) İrrasyonel davranışların düzeltilmesi


16) Devlet başarısızlığı ile ilgili soru (seçeneklerde liyakat vardı)


17) Otomatik stabilizatör sorusu – Vergi esnekliği ile ilgili seçenek olacak.


18) Pareto sorusu.


19) Net vergi yükü


20) klasik maliyeciler aşağıdakilerden hangisiyle çelişir.


………………..HUKUK…………..


1) 1961 anayasası – millet meclisi ve cumhuriyet senatosu


2) 18 yaşındaki kişi milletvekili olamaz


3) hangisi yanlıştır taksirde iştirak mümkündür.


4) tüzük ve yönetmelik ile ceza konulamaz.


5) borçu sözleşmeye aykırılık sona erdirmez.


6) İdarenin her türlü eylemine karşı yargıya başvurulur yanlış+


7) askeri hizmetler denilmiş – yanlış


8) cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere yargı yolu kapalı.


9) Sadece kast ile işlenir – Dolandırıcılık


10) Haksız fiil unsuru değildir – çıkar sağlama


11) medeni hukuktan sadece tr vatandaşı faydalanır – yanlış


12) hakimin hukuk yaratması – kıyastan faydalanabilir


13) uluslararası sularda gemi cevabı bayrak olan soru


14) hangisinde hiyerarşi yoktur kaymakam-muhtar+


15) Uluslararası yargı organları – yargıç uyruğu sorusu.


16) AİHM’e başvurmak için iç hukuk yolunun tüketilmesiyle ilgili soru.


17) Ceza huku – lehe yürümezlik sorusu


………………..ULUS. İLİŞK. – KAMU YÖN……………


1) Mançurya krizi


2) Lozanda halledilen kapitülasyonlar


3) Norveç – AB’ye üye değil


4) Modern anayasaların özelliği


5) Uluslararası hukuk, ulusal hukuktan üstündür


6) türkiyenin natoya girmesi kore savaşı+


7) balkan antantı+


8) Jus Cogens


9) Locarno antlaşması


10) ingilterenin politikası yatıştırma cevap (tarafsızlık ve izolasyonizm aynı şey)


11) dünya ticaret örgütü – 1995


12) deniz hukuku sorusu


13) Johnson mektubu


14) Teknoloji ile ilgili yönetim yaklaşımı sorusu.


15) Siyasete girme sebebi değildir


16) Siyaset bilimi teorisyeni sorusu (ismini hatırlayamadım)


17) Siyaset bilimi alanına girmeyen – Yöneylem


18) Neoliberalizm sorusu


19) bosnanın ilhakı,bulgaristan bağımsızlığı, sırbistanın bağımsızlığı


20) Yönetim sürecinden değildir – Mevzuat


………………..YABANCILAR……………


1) sınır dışında göç genel müdürlüğü veya resen valilik+


2) mülteci-sartlı mülteci ikincil koruma 1-2-3


3) tc vatandaslığına en yakın uzun dönem ikamet+


4) sınırdışı yapmada dış işleri Bakanlığının görüşü alınır (yanlış)


5) Yabancıların çalışmaları hakkında kanun da – doğum ile turk vatandaşlığını kazanıp sonrada çıkanlar geçmiyor. (TVK md. 28’de geçiyor onlar)


6) Asgari had esası


7) Yabancı sayılmayanlar – Azınlıklar


8) 30 hektar


9) vatansızlık tespiti – genel müdürlük


10) yasaklı meslek ezcacılık+


11) U. koruma başvurusunu alan organ – Valilik


12) Yabancılar sendika kurucu üyesi olamazlar.


13) Yabancılar, uluslararası kuruluş kuramaz


14) daha önce sınır dışı edilmişler ile ilgili soru


15) Taksirle 6 ay


16) hangisi uluslararası korumadan hariçte tutulmanın sebebidir


17) calışma ıznı ıcın ıkamet izni gerekmez. zira yerine geçer.


18) dışişleri bakanlığından izin alan yabancı dernekler aşağıdakilerden hangisini yapamaz


19) uluslararası korumanın kalkması sebeplerı (tek başına diyordu)


~Derleyen: https://www.facebook.com/ilkerucar41?fref=nf

 
Katılım
31 Tem 2015
Mesajlar
36
Beğeniler
0
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Boğaziçi Ünv.
Bölüm
Maliye
#2