ESKİ İLAN 2014 POMEM 6500 kişi

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında sami tarafından paylaşıldı.

 1. sami

  sami VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  6 Nisan 2013
  Mesajlar:
  840
  Beğeniler:
  697
  Ödül Puanları:
  98
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Aksaray
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  http://www.egitim.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/yeni-duyuru.aspx
  Haydi hayırlı olsun başvuracak arkadaşlar için :)


  -------------------------------------------------------

  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM) ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU
  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) MÜDÜRLÜKLERİ;

  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.
  14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2013 ve 2014yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS - P3) puan türünden (60,000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.
  14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (6.260) Erkek, (240) Bayan toplam (6.500) aday asılolarak alınacak, bu miktarların %30’u olan (1.878) Erkek, (72) Bayan toplam (1.950) aday yedek olarakbelirlenecektir.

  MÜRACAAT İŞLEMLERİ
  Adaylar, ikamet ettikleri İl’deki İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine 20/10/2014 – 07/11/2014 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
  Müracaatlar 07/11/2014 tarihi saat: 17.00’de sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU
  Adayların, katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 08/12/2014tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara duyurulacaktır.
  İnternet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ
  Değerlendirme ve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen bölge merkezlerinde 22/12/2014 tarihinde başlanacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, üç aşamadan oluşacak ve 14 üncü dönem için geçerli olacaktır.

  DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
  Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme/mülakat (2.Aşama) ve fizikî yeterlik (3.Aşama) puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden duyurulacaktır.

  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLAMA VE MEMURİYETE ATANMA
  14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimleri için yapılacak değerlendirme ve seçme işlemleri neticesinde kontenjana girerek başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis Meslek Eğitim MerkezleriEğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıca duyurulacaktır.
  Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM’den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar.
  Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis MeslekEğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.

  Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.

  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI
  a)
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
  c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
  ·Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 22/12/1987 tarihi ve sonrasında doğanlar,
  ·Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için22/12/1985 tarihi ve sonrasında doğanlar.
  ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.
  d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
  e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
  f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
  1) Mahkûm olmamak.
  2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
  3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
  g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
  ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
  h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
  ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
  i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
  j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
  k) KPSS P3 puan türünden, (60,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
  l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.
  şartları aranır.

  BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
  a)
  Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
  b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
  c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
  d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu,
  e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
  f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,
  g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur.(Askerde olanlar askerlik görevini yaptıkları İl’den müracaat edebileceklerinden birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.)
  h)
  Bir (1) adet yarım kapak dosya,

  BAŞVURU TARİHLERİ:20/10/2014 –07/11/2014
  BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri

  İRTİBAT ADRESİ:

  Emniyet Genel Müdürlüğü
  Eğitim Dairesi Başkanlığı
  İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
  M. Kemal Mah. 2143 Sokak No:16
  Çankaya / ANKARA
  Tel: 0 312 462 43 34
  0 312 462 43 35
  Faks: 0 312 425 43 15

  Detaylı bilgi için
  www.egitim.pol.tr
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 15 Ekim 2014
  erdi69 ve peter keating bunu beğendi.
 2. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.986
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  hadi bakalım sayı artmış hayırlı olsun :)
   
  sami bunu beğendi.
 3. rammstein85

  rammstein85 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.685
  Beğeniler:
  1.136
  Ödül Puanları:
  488
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Çanakkale
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Aksaray Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (6.260) Erkek, (240) Bayan toplam (6.500) aday asıl olarak alınacak, bu miktarların %30’u olan (1.878) Erkek, (72) Bayan toplam (1.950) aday yedek olarak belirlenecektir.
   
 4. luis1907

  luis1907 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2012
  Mesajlar:
  5.529
  Beğeniler:
  2.305
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İktisat
  Şans baya yükselmiş puanlar düşer baya.
   
  sami bunu beğendi.
 5. rammstein85

  rammstein85 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.685
  Beğeniler:
  1.136
  Ödül Puanları:
  488
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Çanakkale
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Aksaray Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  valla dehşet bi sayı :) herkes değerlendirsin bence.

  haydi kızlar kykya erkekler pomeme kampanyası :D
   
 6. dpuzede

  dpuzede VİP Üye

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.458
  Beğeniler:
  1.792
  Ödül Puanları:
  168
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ordu
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Dumlupınar Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  6k iyi rakam. Bu pomem alımında hala dövme problem oluyor mu ?
   
 7. brkygt

  brkygt İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  5 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  122
  Beğeniler:
  48
  Ödül Puanları:
  278
  cok iyi rakam .
   
  Son düzenleme: 15 Ekim 2014
 8. Sbky88

  Sbky88 84,527

  Kayıt:
  29 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  114
  Beğeniler:
  108
  Ödül Puanları:
  93
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  Sayının artması gerçekten çok iyi oldu. 2010 yılında 9500 erkek 500 bayan POMEM öğrencisi alınmıştı. Yine o dönemde(2010-2012) İİBF için merkezi atama da güllük gülistanlıktı. Umarım İİBF ailemiz için güzel sonuçlar doğurur..
   
  mazaka-38, deryaa, sami ve 1 kişi daha bunu beğendi.
 9. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  4001'liler tercih etsin de gitsin önümüzden. Sürekli 4001 deyip duruyorlar gelmiş işte kadro açıkta kalmak istemiyorlarsa tercih etsinler işte
   
  sami, bbalkan ve muhtarrr42 bunu beğendi.
 10. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  4.007
  Beğeniler:
  4.024
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  beni aşar önden buyrun :)
   
 11. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  ben de başvuramıyorum; kilom tutmuyor, sağlıktan da geçemem
   
 12. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.284
  Beğeniler:
  2.823
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  sayı çok iyi gerçkten
   
 13. Serkan

  Serkan Site Müdavimi Mücadele Grubu

  Kayıt:
  30 Ekim 2012
  Mesajlar:
  443
  Beğeniler:
  209
  Ödül Puanları:
  93
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Bursa
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  ÇEKO
  Geçen ilanda başvurabiliyordum bu ilanda başvuramıyorum gün ile kaçırdık.
   
  peter keating bunu beğendi.
 14. rammstein85

  rammstein85 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.685
  Beğeniler:
  1.136
  Ödül Puanları:
  488
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Çanakkale
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Aksaray Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  merkezi alımı ikiye katlayan ilan.

  boydan ve yaştan dolayı başvuramıyorum :(
   
 15. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  geçmiş olsun :/ bir ilanı daha kaçırdın :(
   
 16. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.986
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  bende başvuramıyorum :)
   
 17. rammstein85

  rammstein85 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.685
  Beğeniler:
  1.136
  Ödül Puanları:
  488
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Çanakkale
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Aksaray Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  ilanlar bize teğet geçiyor :(
   
  kamyoncu ve Tgb06 bunu beğendi.
 18. brkygt

  brkygt İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  5 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  122
  Beğeniler:
  48
  Ödül Puanları:
  278
  Herseyde bi hayir vardir.
   
 19. sel3645

  sel3645 VİP Üye Mücadele Grubu

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  289
  Beğeniler:
  251
  Ödül Puanları:
  118
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Denizli
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Karadeniz Teknik Ünv.
  Bölüm:
  ÇEKO
  sayının artmasına çok sevindim düşük puanlı arkadaşlar için umut ışığı olur umarım, inş. merkezi alımlarda da bizim için böyle artışlar görürüz...
   
 20. erdi69

  erdi69 Üye

  Kayıt:
  15 Mayıs 2014
  Mesajlar:
  44
  Beğeniler:
  9
  Ödül Puanları:
  8
  Herşey tutuyor. Göz koşulu tutmuyor yaa lazer olsam o kadar masraf a değecek mi mülakatda geçecek miyim o da var.
   

Sayfayı Paylaş