ESKİ İLAN 2014 POMEM Öğrenci Alım İlanı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Sbky88 tarafından paylaşıldı.

 1. Sbky88

  Sbky88 84,527

  Kayıt:
  29 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  114
  Beğeniler:
  108
  Ödül Puanları:
  93
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  ALIM İPTAL OLDU KURUMDAN BİLGİ BEKLENİYOR...  Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) Öğrenci Alımı


  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.

  2014 yılında başlatılacak olan 14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2013 ve 2014 yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS - P3) puan türünden (60,000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.

  14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (3.120) Erkek, (130) Bayan toplam (3.250) aday asıl olarak alınacak, bu miktarların %30'u olan (936) Erkek, (39) Bayan toplam (975) aday yedek olarak belirlenecektir.

  MÜRACAAT İŞLEMLERİ

  Adaylar, ikamet ettikleri ildeki İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne 13/10/2014 - 24/10/2014 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

  Müracaatlar 24/10/2014 tarihi saat: 17.00'da sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM) ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU

  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) MÜDÜRLÜKLERİ;

  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.

  2014 yılında başlatılacak olan 14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2013 ve 2014yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS - P3) puan türünden (60,000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.

  14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimlerine (3.120) Erkek, (130) Bayan toplam (3.250) aday asıl olarak alınacak, bu miktarların %30'u olan (936) Erkek, (39) Bayan toplam (975) aday yedek olarak belirlenecektir.

  MÜRACAAT İŞLEMLERİ

  Adaylar, ikamet ettikleri İl'deki İl Emniyeti Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine 13/10/2014 - 24/10/2014 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

  Müracaatlar 24/10/2014 tarihi saat: 17.00'da sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU

  Adayların, katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 24/11/2014 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara duyurulacaktır.

  İnternet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ

  Değerlendirme ve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen bölge merkezlerinde 01/12/2014 tarihinde başlanacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, üç aşamadan oluşacak ve 14 üncü dönem için geçerli olacaktır.

  DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

  Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme/mülakat (2. Aşama) ve fiziki yeterlik (3. Aşama) puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama sonucunda eşitlik olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30'u kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden duyurulacaktır.

  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLAMA VE MEMURİYETE ATANMA

  14 üncü dönem Polis Meslek Eğitimleri için yapılacak değerlendirme ve seçme işlemleri neticesinde kontenjana girerek başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıca duyurulacaktır.

  Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM'den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar.

  Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis Meslek Eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.

  Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.

  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

  c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

  . Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 01/12/1987 tarihi ve sonrasında doğanlar,

  . Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 01/12/1985 tarihi ve sonrasında doğanlar.

  ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.

  d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

  e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idari yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

  f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

  1) Mahküm olmamak.

  2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

  3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

  g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

  ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

  h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

  ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

  i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

  j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

  k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

  l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

  şartları aranır.

  BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

  a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

  b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

  c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

  d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu,

  e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

  f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,

  g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. (Askerde olanlar askerlik görevini yaptıkları İl'den müracaat edebileceklerinden birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.)

  h) Bir (1) adet yarım kapak dosya,

  BAŞVURU TARİHLERİ:13/10/2014 -24/10/2014

  BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 9 Ekim 2014
 2. dpuzede

  dpuzede VİP Üye

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.458
  Beğeniler:
  1.792
  Ödül Puanları:
  168
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ordu
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Dumlupınar Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Başka başlık açmayacaksın di mi :D
   
 3. BeyazıT

  BeyazıT Spor Genel Müdürlüğü

  Kayıt:
  20 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.683
  Beğeniler:
  2.077
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Mersin
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Akdeniz Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Biraz tavsiyeye ihtiyacim var 85.7 puan aldim 11.500 genel m7 ise 1723. Belki cok ihtiyacim olduğundan belki atanamama korkusundan pomem i düşünüyorum sizce dogru mu yapiorm yanlis mi ? Destekleyici ya da eleştirici biseyler yazarsanz sevinirim
   
 4. duygulummm

  duygulummm Site Müdavimi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  164
  Beğeniler:
  140
  Ödül Puanları:
  43
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  ben öiiiiiiiiiim ya :D sen ne dion arkadşm :( olur bu puanla bşyler
   
 5. muhtarrr42

  muhtarrr42 VİP Üye Mücadele Grubu

  Kayıt:
  29 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  626
  Beğeniler:
  410
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Kıbrıs
  Eğitim:
  Lİsans Üstü
  Üni:
  ODTÜ
  Bölüm:
  Lojistik Yönetimi
  bence dogru yapıyorsun eger hiçbişey umrumda olmaz ayın 15 de maaşımı alır keyfime bakarım amir umrumda olmaz dogudada çalışırım dersen b memurluktan kat be kat iii dir. bence
   
 6. dpuzede

  dpuzede VİP Üye

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.458
  Beğeniler:
  1.792
  Ödül Puanları:
  168
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ordu
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Dumlupınar Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  85.68 de benim düşünmüyorum pomem
   
 7. duygulummm

  duygulummm Site Müdavimi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  164
  Beğeniler:
  140
  Ödül Puanları:
  43
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  muhtaaaaar o kadar kolay mı polis olmak
   
 8. nisan

  nisan muhafaza memuru

  Kayıt:
  2 Nisan 2013
  Mesajlar:
  226
  Beğeniler:
  227
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  bence bu puanla merkezi atmalarda atanırsın.. ama polisliğe sıcak bakıyorsan da başvur sonuçta maaşı daha iyi diğer b grubu memuryetlerden
   
 9. muhtarrr42

  muhtarrr42 VİP Üye Mücadele Grubu

  Kayıt:
  29 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  626
  Beğeniler:
  410
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Kıbrıs
  Eğitim:
  Lİsans Üstü
  Üni:
  ODTÜ
  Bölüm:
  Lojistik Yönetimi
  nolcak be kolay iş yokki..didikleye didikleye hiç bişey begenemioruz...belkide emn müd şöförü olcak rahat olcak bellimi:)
   
  Sbky88 bunu beğendi.
 10. peter keating

  peter keating VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  469
  Beğeniler:
  503
  Ödül Puanları:
  348
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İşletme
  Hocam maddi olarak bakıyorsan tamam ama eski bir polis çocuğu olarak sevilmeden yapılacak iş değil diyorum. Standart bir memurluk değil sonuçta. Şark hizmeti, yaşam tehlikesi, kurum içi çekişmeleri vs vardır. İstanbul başta büyük şehirlerde yapılacak iş değil bence. Ama iyi şehirde, iyi bir birimde ve iyi bir ekiple çok güzel olabilir.
   
  Sbky88 bunu beğendi.
 11. BeyazıT

  BeyazıT Spor Genel Müdürlüğü

  Kayıt:
  20 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.683
  Beğeniler:
  2.077
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Mersin
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Akdeniz Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Teşekkür ederim yorumlar için :) sanırım mülakatlar 01.12.2014 itibariyle olacakmış yani kasımdaki merkezi atama kontenjanlarını görmüş olacağız. Eğer kasımda varla yok arasında bir kadro gelirse 2. atama içinde risk devam ederse 3. yü beklicek durumum olmayacağından başvurmak en sağlıklısı gibi görünüyor :)
   
 12. Sbky88

  Sbky88 84,527

  Kayıt:
  29 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  114
  Beğeniler:
  108
  Ödül Puanları:
  93
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  BeyazıT arkadaşım iyi puan almışsın, tebrik ederim. Devlet kapısında helal yoldan alın teri dökülerek yapılan her işin bir zorluğu vardır; ona göre de alınan ücret ve imkanlar daha fazladır. Polislik mesleğinin iyi ve kötü yanlarını araştırıp senin için uygun bir meslek olup olmayacağına karar vermen en doğrusudur.
   
 13. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.284
  Beğeniler:
  2.823
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  sayı güzel arkadaşlar
   
 14. brkygt

  brkygt İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  5 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  122
  Beğeniler:
  48
  Ödül Puanları:
  278
  Maaslari bildigim kadariyla 3000 lira gibi bir sey. Ben 78.4 aldim boyum posumda iyi . :) Askerlik yapmadim. Basvuracagim el mahkum. 3000 kisi arasina girerim heralde . Dusununce duz 2000 liraya calismaktansa polis olup 3000 almak daha mantiklica diyecegim ama zuhurt tesellisi mi olur bilmem.
   
  Son düzenleme: 30 Eylül 2014
 15. muhtarrr42

  muhtarrr42 VİP Üye Mücadele Grubu

  Kayıt:
  29 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  626
  Beğeniler:
  410
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Kıbrıs
  Eğitim:
  Lİsans Üstü
  Üni:
  ODTÜ
  Bölüm:
  Lojistik Yönetimi
  bence mantikli.bende basvurcam.130 bayandan birisi ile de izdivac ta bulunursam maas 3+3=6 eder..yiyip icip yatarim..yollarda arabamla hiz yapinca radara girince ceza da kestirmem iy walla iy..ne zaman bu mulakatlar :):)
   
  serin bunu beğendi.
 16. desperado

  desperado Mücadele Grubu Üyesi

  Kayıt:
  12 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  41
  Beğeniler:
  26
  Ödül Puanları:
  18
  Bölüm:
  İktisat
  bende başvuracağım bakalım belki bu olur :) Umut dünyası
   
 17. brkygt

  brkygt İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  5 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  122
  Beğeniler:
  48
  Ödül Puanları:
  278
  Bende ayni seyi dusundum 6.000 temiz para. Millet mudurum diye ovunuyo polisi kucumaer ama maaslariyla dover polis :))
   
 18. san marinolu forvet

  san marinolu forvet VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  21 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  651
  Beğeniler:
  463
  Ödül Puanları:
  68
  beyler bayanlar çok havalara kapılmayın.mülakatta fıs diye sönersiniz dayınız olmayınca.mülakata gidince zaten göreceksiniz anyayı konyayı
   
 19. brkygt

  brkygt İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  5 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  122
  Beğeniler:
  48
  Ödül Puanları:
  278
  Arkadasim Allah'nin verdigi rizki Dunya birlesse kesemez. Olaya boyle bakiyorum. Ha bi torpilli yuzunden olamayacaksam o sadece sebeb olacak. Elimize silah alip torpillileri engelleyinde diyemeyecegimize gore ..
   
 20. muhtarrr42

  muhtarrr42 VİP Üye Mücadele Grubu

  Kayıt:
  29 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  626
  Beğeniler:
  410
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Kıbrıs
  Eğitim:
  Lİsans Üstü
  Üni:
  ODTÜ
  Bölüm:
  Lojistik Yönetimi
  yok hocam ne havasi..3 bin kiside dayi ile mi alincak..olmazsa napalim..zaten nobet felan bayram yok hafta sonu yok..hersey parami yaa
   

Sayfayı Paylaş