ESKİ İLAN 2015 Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı

Tgb06

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
25 Kas 2013
Mesajlar
1,972
Beğeniler
1,986
Bölüm
İktisat
#1
T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI


T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 60 (altmış) kaymakam adayı alınacaktır.


Sınava Başvuru Şartları

· Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

· 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

· 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1980 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

· Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sınavın Tarihi ve Süresi

· Sınav, 28 Mart 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 09.30’da başlayacaktır.

· Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi: 50 soru için 120 dakika (değişebilir)

Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması

· Adaylar başvurularını, 05-18 Şubat 2015 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.


Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

Başvurusunu yapan ve sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.


Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

· Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

· Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

· Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınav Konuları

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Sınavda adaylara, en az 20 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 30 açık uçlu sorudan oluşanAlan Bilgisi uygulanacaktır. Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibi olacaktır:


Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5), Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) ile ilgili sorulardan,

Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%20), Türkiye’nin İdari Yapısı (%8), Türkiye’de Mahalli İdareler (%7), Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluşacaktır. Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara aynı sorular sorulacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

· Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM’de taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları cevapları değerlendirmeye alınacaktır. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz önünde bulundurularak, en az iki puanlayıcı tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında değerlendirilecektir. Söz konusu puanlayıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir başka puanlayıcı tarafından tekrar değerlendirilecek ve bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate alınacaktır.

· Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılar tarafından soru bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puanı olarak belirlenecektir. Her test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

· Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

· Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Başarı puanı olacaktır.

· 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (60), 4 katı olan 240 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 240. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

· Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi İçişleri Bakanlığınıninternet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

· Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

· Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi soru-cevap kâğıdını “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de inceleyebilirler.

Sınav Ücreti ve Tahsili

Sınava girecek adaylar 5-18 Şubat 2015 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 110,00 TL (%18 KDV dâhil) sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Fazla ya da yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.


Diğer Hususlar

· Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır.

· Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

· Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.

· Bu ilanda yer olmayan ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan Sınav Protokolünde yer almaktadır.

DUYURULUR

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

angara_bebesi

İyi Bilinen Üye
Katılım
21 Tem 2014
Mesajlar
89
Beğeniler
67
Bölüm
İktisat
#2
klasik olması can sıkıcı. ama yine de başvuracağım. yaklaşık 3-4 aydır başka bir kurumun mülakatına hazırlanıyordum. Konular paralellik gösteriyor. Umarım başarabilirim.
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#3
açık uçlu soru nedir ya kopya ve torpillin yeni versiyonu mu nedir yani??? bir de üstüne 110 tl alıyorlar günahtır ya soya soya doymadınız arkadaş
 

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,528
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#4
açık uçlu soru nedir ya kopya ve torpillin yeni versiyonu mu nedir yani??? bir de üstüne 110 tl alıyorlar günahtır ya soya soya doymadınız arkadaş
Açık uçlu soru bana göre hani coğrafyada vardı ya kimi bursa dedi kimi muş sonra yol soruları onlar gibi bence yanlış cevaba bile mantıklı bir yorum kazandirabiliyoruz
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#5
anladım dostum ama kpss şartı bile aramamışlar kim bilir kaç bin kişi girecek sınava sırf kasalarını doldurmak için sınavı açtıkları o kadar belli ki ayrıca hadi şansa falan sınavı geçtin diyelim mülakatta torpilsiz girme ihtimali sıfır yani neyse hayırlısı olsun diyelim inşallah bu açık uçlu(!) sorular falan önceden dağıtılmaz da adil yarışırız en azından yazılı sınavda
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#6
kimse yok mu ya sınava giren burada gümrük falan derken millet unuttu mu nedir yarın ankara'ya gidecekler var mı?
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#7
yahu yuh şu sınava giren kimse yok mu aranızda arkadaşlar sınav baya baya kekti yani azcık biraz alan bilgisi deneyimi olan rahat 70-80leri vururdu hee ben yapabildim mi hayır neredeyse 0 alan bilgim var ama yine de 50-60 civarı puan alırım diye düşünüyorum gidenler varsa sorularla ilgili tartışalım derim
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#9
Sınavın başvurusunu kaçırdım ben:(

"Betimleme tapatalktan bildiriyor."
hadi ya üzüldüm ama valla çok kolaydı yani ben çalışmadım falan da 1-2 ay düzenli baksam şu sınavdan rahat 70 alırdım yani ama 70 yetmeyebilir gibi neyse hayırlısı zaten malum bunun mülakatında kim bilir neler dönecek
 

incir reçelim

Forbidden Zone
Kadrolu Üye
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
4,498
Beğeniler
4,386
Şehir
Yurtdışı
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#10
yahu yuh şu sınava giren kimse yok mu aranızda arkadaşlar sınav baya baya kekti yani azcık biraz alan bilgisi deneyimi olan rahat 70-80leri vururdu hee ben yapabildim mi hayır neredeyse 0 alan bilgim var ama yine de 50-60 civarı puan alırım diye düşünüyorum gidenler varsa sorularla ilgili tartışalım derim
sınav kekte sorası dankek :) referans meselesi. bakan torpili bile kurtarmıyor bazen.
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#11
sınav kekte sorası dankek :) referans meselesi. bakan torpili bile kurtarmıyor bazen.
orası öyle yani yapacak bir şey yok ne yazık ki bakan torpili ne ya yuh artık :) neyse referansım allah diye girerim mülakata gerçi bu mülakata giremem de yani :)
 

incir reçelim

Forbidden Zone
Kadrolu Üye
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
4,498
Beğeniler
4,386
Şehir
Yurtdışı
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#12
orası öyle yani yapacak bir şey yok ne yazık ki bakan torpili ne ya yuh artık :) neyse referansım allah diye girerim mülakata gerçi bu mülakata giremem de yani :)
Kaymakamlık sınavlarında kontenjanlar belirlenmiştir.

örneğin 10 tanesi başbakanın referansıyla
5 tanesi içişleri bakanının
5 er tane başbakan yardımcıları
cemil çiçek vb gibi sağlam adamlar olacak yoksa olmuyor.

Refaransımız Rabbimiz ama acı gerçekte bu şekilde.
 

Tgb06

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
25 Kas 2013
Mesajlar
1,972
Beğeniler
1,986
Bölüm
İktisat
#13
yahu yuh şu sınava giren kimse yok mu aranızda arkadaşlar sınav baya baya kekti yani azcık biraz alan bilgisi deneyimi olan rahat 70-80leri vururdu hee ben yapabildim mi hayır neredeyse 0 alan bilgim var ama yine de 50-60 civarı puan alırım diye düşünüyorum gidenler varsa sorularla ilgili tartışalım derim
Açık uçlu sınav taktiği nasıldı? kısa cevaplar mı istenmiş sorularda yazılı sınavdı dimi
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#14
Açık uçlu sınav taktiği nasıldı? kısa cevaplar mı istenmiş sorularda yazılı sınavdı dimi
evet ya kısa cevaplar genelde ya da işte atatürk'ün kurduğu yüksekokullar , milli mücadele dönemi istanbul hükümeti ile tbmm arasında yapılan görüşmeler gibi madde madde yazılabilecek olanlar falan türkçe biraz ilginçti ama paragrafın başına cümle yazmamız istendi falan bir de deyim soruyorlar işte de deyim aklıma gelmedi sonra malum.nette baktım cevabı merak etmiştim sınav esnasında bazen akla gelmiyor yani aslında basitti alan konularına 1-2 ay kasılsa falan rahat yapılırdı bence açık uçlu olması soruları kolaylaştırmış yani genel geçer şeyleri bilmek bile yeterli olabilir hee tabii kastıkları sorular da olmamış değil mesela 1920lerde en çok hangi sanayi sektörü büyümüştür gibi bir soru vardı salladım falan da yani bu bilgiye nerden ulaşılır bilmiyorum kaynağım olmadığı için :)
 

incir reçelim

Forbidden Zone
Kadrolu Üye
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
4,498
Beğeniler
4,386
Şehir
Yurtdışı
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#15
evet ya kısa cevaplar genelde ya da işte atatürk'ün kurduğu yüksekokullar , milli mücadele dönemi istanbul hükümeti ile tbmm arasında yapılan görüşmeler gibi madde madde yazılabilecek olanlar falan türkçe biraz ilginçti ama paragrafın başına cümle yazmamız istendi falan bir de deyim soruyorlar işte de deyim aklıma gelmedi sonra malum.nette baktım cevabı merak etmiştim sınav esnasında bazen akla gelmiyor yani aslında basitti alan konularına 1-2 ay kasılsa falan rahat yapılırdı bence açık uçlu olması soruları kolaylaştırmış yani genel geçer şeyleri bilmek bile yeterli olabilir hee tabii kastıkları sorular da olmamış değil mesela 1920lerde en çok hangi sanayi sektörü büyümüştür gibi bir soru vardı salladım falan da yani bu bilgiye nerden ulaşılır bilmiyorum kaynağım olmadığı için :)
tarıma dayalı sanayi değil mi bunun cevabı
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#16
tarıma dayalı sanayi değil mi bunun cevabı
ben de tarım dedim de dokuma diyen var ne bilim bir şeyler var işte belki soruyu tam olarak da anlamamış olabilirim :) soruları yayınlamıyorlar ki cevapları öğrenelim
 

incir reçelim

Forbidden Zone
Kadrolu Üye
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
4,498
Beğeniler
4,386
Şehir
Yurtdışı
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#17
ben de tarım dedim de dokuma diyen var ne bilim bir şeyler var işte belki soruyu tam olarak da anlamamış olabilirim :) soruları yayınlamıyorlar ki cevapları öğrenelim
izmir iktisat kongresi kararlarına göre o an eldeki imkanlara göre tarıma dayalı sanayiye ağırlık veriyor zira hammadde sıkıntısı yok .
1930 lu yıllardan sonra sümerbankın kurulmasıyla dokumaya ağırlık veriliyor 1920 li yıllar tarıma dayalı sanayidir.

senin cevap doğru eğer soru böyle ise.
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#18
izmir iktisat kongresi kararlarına göre o an eldeki imkanlara göre tarıma dayalı sanayiye ağırlık veriyor zira hammadde sıkıntısı yok .
1930 lu yıllardan sonra sümerbankın kurulmasıyla dokumaya ağırlık veriliyor 1920 li yıllar tarıma dayalı sanayidir.

senin cevap doğru eğer soru böyle ise.
ya sitede sınava giren birkaç kişi daha olsa hatırlardım soruları ama kimse yazmadı ki bu konuya
 

baltayasapolanadam

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
16 Eki 2014
Mesajlar
638
Beğeniler
599
Şehir
Samsun
Eğitim
Lisans
Üni
İstanbul Ünv.
Bölüm
İşletme
#20
Yine olacak mi? 2016da

"Betimleme nokia 3310'dan yazmak isterdi."
bence olursa girin yani hatta açık uçlu ne kadar sınav olursa girin derim kek yapıyorlar genel geçer şeylere hakimseniz yeterli olur anayasa ve idare hukuku yalayan yutan biri bu sınavda 70den az almazdı zaten ama insan haklarıyla ilgili hiç bir bilgim yok hep sallamasyon bir şeyler yazdım :)