36 bin kadronun bir kısmı belli oldu

Konu, 'KPSS B Grubu' kısmında oliverkapo tarafından paylaşıldı.

 1. oliverkapo

  oliverkapo VİP Üye

  Kayıt:
  22 Ocak 2014
  Mesajlar:
  1.423
  Beğeniler:
  695
  Ödül Puanları:
  88
  BAŞBAKANLIK MAKAMINA

  13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

  22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 36.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

  Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

  a) Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

  c) 2014 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2014 tarihi itibarıyla;

  - Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

  - Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

  - Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

  ve 2014 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2014 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2015 yılında tamamlanabilmesi,

  ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2015 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

  d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,

  e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

  -657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

  -Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

  f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.

  İŞTE RESMİ DAĞILIM

  [xtable]
  {tbody}
  {tr}
  {td}(I) SAYILI CETVEL
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Sıra No
  {/td}

  {td}Kurum Adı
  {/td}

  {td}Uygun Görülen
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}1
  {/td}

  {td}ADALET BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}2
  {/td}

  {td}ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}3
  {/td}

  {td}AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}4
  {/td}

  {td}AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}5
  {/td}

  {td}ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}6
  {/td}

  {td}ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}7
  {/td}

  {td}ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}8
  {/td}

  {td}ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}9
  {/td}

  {td}ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}10
  {/td}

  {td}AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}11
  {/td}

  {td}BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}12
  {/td}

  {td}BAŞBAKANLIK
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}13
  {/td}

  {td}BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}14
  {/td}

  {td}ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}15
  {/td}

  {td}ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}16
  {/td}

  {td}ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}17
  {/td}

  {td}DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}18
  {/td}

  {td}DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}19
  {/td}

  {td}DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}20
  {/td}

  {td}DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}21
  {/td}

  {td}DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}22
  {/td}

  {td}DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}23
  {/td}

  {td}DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}24
  {/td}

  {td}DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}25
  {/td}

  {td}DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}26
  {/td}

  {td}DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}27
  {/td}

  {td}EKONOMİ BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}15
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}28
  {/td}

  {td}EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}29
  {/td}

  {td}ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}15
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}30
  {/td}

  {td}GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}31
  {/td}

  {td}GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}32
  {/td}

  {td}GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}33
  {/td}

  {td}GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}34
  {/td}

  {td}GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}35
  {/td}

  {td}GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}36
  {/td}

  {td}HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}37
  {/td}

  {td}HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}38
  {/td}

  {td}İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}39
  {/td}

  {td}JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}40
  {/td}

  {td}KALKINMA BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}41
  {/td}

  {td}KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}42
  {/td}

  {td}KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
  {/td}

  {td}5
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}43
  {/td}

  {td}KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}44
  {/td}

  {td}KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}45
  {/td}

  {td}KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}46
  {/td}

  {td}M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}47
  {/td}

  {td}MALİYE BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}48
  {/td}

  {td}MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}49
  {/td}

  {td}METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}50
  {/td}

  {td}MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}51
  {/td}

  {td}MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}52
  {/td}

  {td}ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}53
  {/td}

  {td}ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}54
  {/td}

  {td}ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}55
  {/td}

  {td}ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}56
  {/td}

  {td}SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI
  {/td}

  {td}60
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}57
  {/td}

  {td}SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}58
  {/td}

  {td}SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}59
  {/td}

  {td}SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}60
  {/td}

  {td}SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}61
  {/td}

  {td}SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}62
  {/td}

  {td}SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}63
  {/td}

  {td}TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}64
  {/td}

  {td}TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}65
  {/td}

  {td}TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}66
  {/td}

  {td}TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}67
  {/td}

  {td}TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}68
  {/td}

  {td}TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}69
  {/td}

  {td}TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}70
  {/td}

  {td}TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}71
  {/td}

  {td}TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}5
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}72
  {/td}

  {td}TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}73
  {/td}

  {td}TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}74
  {/td}

  {td}TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}75
  {/td}

  {td}TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}5
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}76
  {/td}

  {td}ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
  {/td}

  {td}20
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}77
  {/td}

  {td}ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}2
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}78
  {/td}

  {td}VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}79
  {/td}

  {td}YARGITAY BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}80
  {/td}

  {td}YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}5
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}81
  {/td}

  {td}YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}82
  {/td}

  {td}YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}83
  {/td}

  {td}YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
  {/td}

  {td}10
  {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  ---

  [xtable]
  {tbody}
  {tr}
  {td}Sıra No
  {/td}

  {td}Kurum Adı
  {/td}

  {td}Uygun Görülen
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}1
  {/td}

  {td}ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}2
  {/td}

  {td}ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}3
  {/td}

  {td}ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}4
  {/td}

  {td}ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}5
  {/td}

  {td}ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}6
  {/td}

  {td}AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}7
  {/td}

  {td}AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}8
  {/td}

  {td}AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}9
  {/td}

  {td}AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}10
  {/td}

  {td}AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}11
  {/td}

  {td}AMASYA ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}12
  {/td}

  {td}ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}13
  {/td}

  {td}ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}14
  {/td}

  {td}ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}15
  {/td}

  {td}ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}16
  {/td}

  {td}ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}17
  {/td}

  {td}ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}18
  {/td}

  {td}BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}19
  {/td}

  {td}BARTIN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}20
  {/td}

  {td}BATMAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}21
  {/td}

  {td}BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}22
  {/td}

  {td}BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}23
  {/td}

  {td}BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}24
  {/td}

  {td}BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}25
  {/td}

  {td}BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}26
  {/td}

  {td}BOZOK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}27
  {/td}

  {td}BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}28
  {/td}

  {td}BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}29
  {/td}

  {td}CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}30
  {/td}

  {td}CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}31
  {/td}

  {td}ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}32
  {/td}

  {td}ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}33
  {/td}

  {td}ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}34
  {/td}

  {td}DİCLE ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}35
  {/td}

  {td}DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}36
  {/td}

  {td}DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}37
  {/td}

  {td}DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}38
  {/td}

  {td}EGE ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}39
  {/td}

  {td}ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}40
  {/td}

  {td}ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}41
  {/td}

  {td}ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}42
  {/td}

  {td}ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}43
  {/td}

  {td}FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}44
  {/td}

  {td}GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}45
  {/td}

  {td}GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}46
  {/td}

  {td}GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}47
  {/td}

  {td}GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}48
  {/td}

  {td}GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}49
  {/td}

  {td}GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}50
  {/td}

  {td}GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}51
  {/td}

  {td}HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}52
  {/td}

  {td}HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}53
  {/td}

  {td}HARRAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}54
  {/td}

  {td}HİTİT ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}55
  {/td}

  {td}IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}56
  {/td}

  {td}İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}57
  {/td}

  {td}İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}58
  {/td}

  {td}İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}59
  {/td}

  {td}İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}60
  {/td}

  {td}İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}61
  {/td}

  {td}İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}62
  {/td}

  {td}KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}63
  {/td}

  {td}KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}64
  {/td}

  {td}KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}65
  {/td}

  {td}KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}66
  {/td}

  {td}KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}67
  {/td}

  {td}KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}68
  {/td}

  {td}KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}69
  {/td}

  {td}KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}70
  {/td}

  {td}KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}71
  {/td}

  {td}KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}72
  {/td}

  {td}MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}73
  {/td}

  {td}MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}74
  {/td}

  {td}MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}75
  {/td}

  {td}MERSİN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}76
  {/td}

  {td}MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}77
  {/td}

  {td}MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}78
  {/td}

  {td}MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}79
  {/td}

  {td}MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}80
  {/td}

  {td}NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}81
  {/td}

  {td}NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}82
  {/td}

  {td}NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}83
  {/td}

  {td}NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}84
  {/td}

  {td}ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}85
  {/td}

  {td}ORDU ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}86
  {/td}

  {td}ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}87
  {/td}

  {td}OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}88
  {/td}

  {td}PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}89
  {/td}

  {td}RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}90
  {/td}

  {td}SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}91
  {/td}

  {td}SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}92
  {/td}

  {td}SİİRT ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}93
  {/td}

  {td}SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}94
  {/td}

  {td}SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}95
  {/td}

  {td}ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}96
  {/td}

  {td}TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}97
  {/td}

  {td}TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}98
  {/td}

  {td}TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}99
  {/td}

  {td}ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}100
  {/td}

  {td}UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}101
  {/td}

  {td}YALOVA ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}102
  {/td}

  {td}YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}103
  {/td}

  {td}YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}104
  {/td}

  {td}YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
  {/td}

  {td}3
  {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 16 Ocak 2015
 2. iibf kadro

  iibf kadro VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  16 Ekim 2014
  Mesajlar:
  665
  Beğeniler:
  1.008
  Ödül Puanları:
  198
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  az önce bende baktım da bu neyin kontenjanları böyle anlamadım
   
 3. umutsuzpolyanna

  umutsuzpolyanna VİP Üye

  Kayıt:
  20 Ekim 2014
  Mesajlar:
  937
  Beğeniler:
  660
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Ondokuz Mayıs Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Bu ne??
   
 4. oliverkapo

  oliverkapo VİP Üye

  Kayıt:
  22 Ocak 2014
  Mesajlar:
  1.423
  Beğeniler:
  695
  Ödül Puanları:
  88
  rezillik ya gıdım gıdım vermişler kadroları koskoca sgk 10 bütün üniversitelere 3 kadro vermişler
   
 5. serin

  serin VİP Üye

  Kayıt:
  20 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  403
  Beğeniler:
  426
  Ödül Puanları:
  318
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  Diğer
  geçen şimsek in ntv de "çok acil olanların onayını verdim" dediği kadrolar bu olsa gerek.. te.. ee ne zmn alım alocak saka gibi bu kadrolara.. bu sayıları oyuncak gibi açıktan alımla mı yapacaklar.. 81 illi güzide memleketimin hangi köşesine verecekler bu nadide kadroları acaba.. ya da merkeziye mi verecekler.. merkeziye verecekse neden simdi açıklar.. çok sinirlendim..
   
 6. elyesailyas

  elyesailyas VİP Üye

  Kayıt:
  16 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  2.060
  Beğeniler:
  2.912
  Ödül Puanları:
  218
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Antalya
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Niğde Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  şu univ. kadroları hep iibf nin mi acaba ve diğerleri? galiba buna extra olarak hazirandada alım olacak
   
 7. oliverkapo

  oliverkapo VİP Üye

  Kayıt:
  22 Ocak 2014
  Mesajlar:
  1.423
  Beğeniler:
  695
  Ödül Puanları:
  88
  hepsi iibf olsa keşke ama imkansız sağlıkçılarda vardır üni kadrolarında
   
 8. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.556
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  bu neyin alımı şimdi merkezi harici alım mı olacak? 312 gibi bi sayı unilerin bunun hepsi iibf olsa keşke.
   
 9. elyesailyas

  elyesailyas VİP Üye

  Kayıt:
  16 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  2.060
  Beğeniler:
  2.912
  Ödül Puanları:
  218
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Antalya
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Niğde Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  inşallah iibfdir hadi bi sinerji oluşturalım ;)
   
 10. serin

  serin VİP Üye

  Kayıt:
  20 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  403
  Beğeniler:
  426
  Ödül Puanları:
  318
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  Diğer
  bence bunlarda daha lise ve önlisansta vardır..
   
 11. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  3.994
  Beğeniler:
  4.004
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  arkadaslar etmeyın yaa "2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI" dıyor
   
 12. umutsuzpolyanna

  umutsuzpolyanna VİP Üye

  Kayıt:
  20 Ekim 2014
  Mesajlar:
  937
  Beğeniler:
  660
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Ondokuz Mayıs Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Ya bu ne bilen biri aciklasa??
   
 13. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.556
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  ben memurlar netin mobil sayfasindan bi halt anlayamiyorum ki hiç dikkat etmedim direk.listelere baktım:D
   
 14. işletmeci00

  işletmeci00 İşletme - 84,3

  Kayıt:
  13 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.980
  Beğeniler:
  1.098
  Ödül Puanları:
  118
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İşletme
  Aciktan alim sayilari bunlar arkadaslar aciktan atama izinleri
   
 15. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  3.994
  Beğeniler:
  4.004
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  :D ben hedefe odaklı calıstım dogru yerı buldum okudum gerısını kapadım sayfaya para kazandırmayayım dıye :D
   
  betimlemeツ bunu beğendi.
 16. işletmeci00

  işletmeci00 İşletme - 84,3

  Kayıt:
  13 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.980
  Beğeniler:
  1.098
  Ödül Puanları:
  118
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İşletme
  Arkafaslar kurumlara 2015 yilinda aciktan atama yapmalari dahilinde verilen kontenjan 36 bindi...bu habrrde ise bu 36 bin kadronun 1217 sinin dagilimi aciklandi ..gidim gidim olmasinin nedeni bu ..ayrica meb yer almiyo onumuzdeki ay buyuk ihtimal hepsinin dagilimi aciklanirmis gecen yillarda oyle olmus
   
 17. erciyes3838

  erciyes3838 VİP Üye

  Kayıt:
  8 Aralık 2013
  Mesajlar:
  429
  Beğeniler:
  289
  Ödül Puanları:
  43
  Bu 36 binin en kotu 4 ya da 5 binini bize verseler bari cogunu meb ve saglik bakanligina tahsis ederlerse bittik demektir
   
 18. umutsuzpolyanna

  umutsuzpolyanna VİP Üye

  Kayıt:
  20 Ekim 2014
  Mesajlar:
  937
  Beğeniler:
  660
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Ondokuz Mayıs Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Herşekilde bitiy0ruz zaten!!
   
 19. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.103
  Beğeniler:
  2.608
  Ödül Puanları:
  588
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  bu neyin dağılımı diyen arkadaşlar şöyle açıklayayayım... 2014 yılındada şubat gibi 1500 kişilik bir dağılım yapılmıştı... Sebebi şu 2014 öncesinde kurumlara emekli olanların %50 si kadar ek atama izni verliyordu kurumlar naklen yani kurumlar arası atamada bu izinlerin bir kısmını kullanıyorlardı şuan bu kalktığı için ek izinle çözüyorlar bu sorunu yani 1217 kadro havaya giden kadro diyebilirzi....2014 den bu yana az kadro gelmesinin en baş sebebi %50 emekli kadrosunun kalkmış olması zira kurumlar bu %50 nin 5 de1 ini naklen atamada kalanınıda merkezi atamada kullanıyordu
   
 20. oliverkapo

  oliverkapo VİP Üye

  Kayıt:
  22 Ocak 2014
  Mesajlar:
  1.423
  Beğeniler:
  695
  Ödül Puanları:
  88
  bunların alımı nasıl olcak mustor açıktan ilana mı çıkçaklar
   

Sayfayı Paylaş