36 bin kadronun bir kısmı belli oldu

Konu, 'KPSS B Grubu' kısmında oliverkapo tarafından paylaşıldı.

 1. oliverkapo

  oliverkapo VİP Üye

  Kayıt:
  22 Ocak 2014
  Mesajlar:
  1.423
  Beğeniler:
  695
  Ödül Puanları:
  88
  BAŞBAKANLIK MAKAMINA

  13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

  22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 36.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

  Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

  a) Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

  c) 2014 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2014 tarihi itibarıyla;

  - Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

  - Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

  - Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

  ve 2014 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2014 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2015 yılında tamamlanabilmesi,

  ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2015 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

  d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,

  e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

  -657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

  -Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

  f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.

  İŞTE RESMİ DAĞILIM

  (I) SAYILI CETVEL
  2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
  Sıra No
  Kurum Adı
  Uygun Görülen
  A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
  1
  ADALET BAKANLIĞI
  20
  2
  ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
  10
  3
  AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
  10
  4
  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
  20
  5
  ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
  10
  6
  ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  2
  7
  ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  2
  8
  ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
  2
  9
  ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
  2
  10
  AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
  10
  11
  BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  12
  BAŞBAKANLIK
  20
  13
  BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
  20
  14
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  20
  15
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  3
  16
  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  20
  17
  DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
  10
  18
  DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  2
  19
  DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  20
  DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
  10
  21
  DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  22
  DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  3
  23
  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
  20
  24
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  10
  25
  DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
  3
  26
  DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
  3
  27
  EKONOMİ BAKANLIĞI
  15
  28
  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  29
  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
  15
  30
  GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
  3
  31
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  10
  32
  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
  20
  33
  GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
  20
  34
  GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  35
  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
  20
  36
  HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI
  10
  37
  HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
  10
  38
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  20
  39
  JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
  10
  40
  KALKINMA BAKANLIĞI
  20
  41
  KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
  10
  42
  KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
  5
  43
  KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  44
  KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
  3
  45
  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
  20
  46
  M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
  3
  47
  MALİYE BAKANLIĞI
  20
  48
  MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  49
  METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  50
  MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  51
  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
  20
  52
  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  53
  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
  20
  54
  ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  10
  55
  ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
  10
  56
  SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI
  60
  57
  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
  10
  58
  SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
  10
  59
  SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
  10
  60
  SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  3
  61
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  10
  62
  SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  63
  TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  64
  TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
  10
  65
  TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
  2
  66
  TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI
  10
  67
  TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
  10
  68
  TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
  2
  69
  TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
  3
  70
  TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
  10
  71
  TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI
  5
  72
  TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  10
  73
  TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  74
  TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  2
  75
  TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
  5
  76
  ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
  20
  77
  ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
  2
  78
  VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  79
  YARGITAY BAŞKANLIĞI
  10
  80
  YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI
  5
  81
  YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
  10
  82
  YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10
  83
  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
  10
  ---

  Sıra No
  Kurum Adı
  Uygun Görülen
  B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
  1
  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
  3
  2
  ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
  3
  3
  ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  4
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  5
  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
  3
  6
  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
  3
  7
  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
  3
  8
  AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  9
  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
  3
  10
  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
  3
  11
  AMASYA ÜNİVERSİTESİ
  3
  12
  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
  3
  13
  ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
  3
  14
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  3
  15
  ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  16
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  3
  17
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  3
  18
  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
  3
  19
  BARTIN ÜNİVERSİTESİ
  3
  20
  BATMAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  21
  BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
  3
  22
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  23
  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
  3
  24
  BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
  3
  25
  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  26
  BOZOK ÜNİVERSİTESİ
  3
  27
  BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  3
  28
  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
  3
  29
  CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
  3
  30
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
  3
  31
  ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
  3
  32
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
  3
  33
  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
  3
  34
  DİCLE ÜNİVERSİTESİ
  3
  35
  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  3
  36
  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
  3
  37
  DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
  3
  38
  EGE ÜNİVERSİTESİ
  3
  39
  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
  3
  40
  ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  41
  ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  3
  42
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  43
  FIRAT ÜNİVERSİTESİ
  3
  44
  GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
  3
  45
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  46
  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
  3
  47
  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
  3
  48
  GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  3
  49
  GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
  3
  50
  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
  3
  51
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  3
  52
  HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  53
  HARRAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  54
  HİTİT ÜNİVERSİTESİ
  3
  55
  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
  3
  56
  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
  3
  57
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
  3
  58
  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  3
  59
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  3
  60
  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  61
  İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
  3
  62
  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
  3
  63
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
  3
  64
  KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
  3
  65
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  3
  66
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
  3
  67
  KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
  3
  68
  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
  3
  69
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  70
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
  3
  71
  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  72
  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
  3
  73
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  3
  74
  MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
  3
  75
  MERSİN ÜNİVERSİTESİ
  3
  76
  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
  3
  77
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  78
  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  3
  79
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  80
  NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  3
  81
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  82
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  83
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  3
  84
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  3
  85
  ORDU ÜNİVERSİTESİ
  3
  86
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  3
  87
  OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
  3
  88
  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
  3
  89
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  90
  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
  3
  91
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
  3
  92
  SİİRT ÜNİVERSİTESİ
  3
  93
  SİNOP ÜNİVERSİTESİ
  3
  94
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
  3
  95
  ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
  3
  96
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
  3
  97
  TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
  3
  98
  TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
  3
  99
  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
  3
  100
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  3
  101
  YALOVA ÜNİVERSİTESİ
  3
  102
  YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
  3
  103
  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  3
  104
  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
  3
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 16 Ocak 2015
 2. iibf kadro

  iibf kadro VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  16 Ekim 2014
  Mesajlar:
  665
  Beğeniler:
  1.007
  Ödül Puanları:
  198
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  az önce bende baktım da bu neyin kontenjanları böyle anlamadım
   
 3. umutsuzpolyanna

  umutsuzpolyanna VİP Üye

  Kayıt:
  20 Ekim 2014
  Mesajlar:
  940
  Beğeniler:
  666
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Ondokuz Mayıs Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Bu ne??
   
 4. oliverkapo

  oliverkapo VİP Üye

  Kayıt:
  22 Ocak 2014
  Mesajlar:
  1.423
  Beğeniler:
  695
  Ödül Puanları:
  88
  rezillik ya gıdım gıdım vermişler kadroları koskoca sgk 10 bütün üniversitelere 3 kadro vermişler
   
 5. serin

  serin VİP Üye

  Kayıt:
  20 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  403
  Beğeniler:
  426
  Ödül Puanları:
  318
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  Diğer
  geçen şimsek in ntv de "çok acil olanların onayını verdim" dediği kadrolar bu olsa gerek.. te.. ee ne zmn alım alocak saka gibi bu kadrolara.. bu sayıları oyuncak gibi açıktan alımla mı yapacaklar.. 81 illi güzide memleketimin hangi köşesine verecekler bu nadide kadroları acaba.. ya da merkeziye mi verecekler.. merkeziye verecekse neden simdi açıklar.. çok sinirlendim..
   
 6. elyesailyas

  elyesailyas VİP Üye

  Kayıt:
  16 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  2.052
  Beğeniler:
  2.887
  Ödül Puanları:
  218
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Antalya
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Niğde Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  şu univ. kadroları hep iibf nin mi acaba ve diğerleri? galiba buna extra olarak hazirandada alım olacak
   
 7. oliverkapo

  oliverkapo VİP Üye

  Kayıt:
  22 Ocak 2014
  Mesajlar:
  1.423
  Beğeniler:
  695
  Ödül Puanları:
  88
  hepsi iibf olsa keşke ama imkansız sağlıkçılarda vardır üni kadrolarında
   
 8. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.158
  Beğeniler:
  5.554
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  bu neyin alımı şimdi merkezi harici alım mı olacak? 312 gibi bi sayı unilerin bunun hepsi iibf olsa keşke.
   
 9. elyesailyas

  elyesailyas VİP Üye

  Kayıt:
  16 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  2.052
  Beğeniler:
  2.887
  Ödül Puanları:
  218
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Antalya
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Niğde Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  inşallah iibfdir hadi bi sinerji oluşturalım ;)
   
 10. serin

  serin VİP Üye

  Kayıt:
  20 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  403
  Beğeniler:
  426
  Ödül Puanları:
  318
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  Diğer
  bence bunlarda daha lise ve önlisansta vardır..
   
 11. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  3.994
  Beğeniler:
  4.002
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  arkadaslar etmeyın yaa "2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI" dıyor
   
 12. umutsuzpolyanna

  umutsuzpolyanna VİP Üye

  Kayıt:
  20 Ekim 2014
  Mesajlar:
  940
  Beğeniler:
  666
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Ondokuz Mayıs Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Ya bu ne bilen biri aciklasa??
   
 13. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.158
  Beğeniler:
  5.554
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  ben memurlar netin mobil sayfasindan bi halt anlayamiyorum ki hiç dikkat etmedim direk.listelere baktım:D
   
 14. işletmeci00

  işletmeci00 İşletme - 84,3

  Kayıt:
  13 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.978
  Beğeniler:
  1.098
  Ödül Puanları:
  118
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İşletme
  Aciktan alim sayilari bunlar arkadaslar aciktan atama izinleri
   
 15. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  3.994
  Beğeniler:
  4.002
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  :D ben hedefe odaklı calıstım dogru yerı buldum okudum gerısını kapadım sayfaya para kazandırmayayım dıye :D
   
  betimlemeツ bunu beğendi.
 16. işletmeci00

  işletmeci00 İşletme - 84,3

  Kayıt:
  13 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.978
  Beğeniler:
  1.098
  Ödül Puanları:
  118
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İşletme
  Arkafaslar kurumlara 2015 yilinda aciktan atama yapmalari dahilinde verilen kontenjan 36 bindi...bu habrrde ise bu 36 bin kadronun 1217 sinin dagilimi aciklandi ..gidim gidim olmasinin nedeni bu ..ayrica meb yer almiyo onumuzdeki ay buyuk ihtimal hepsinin dagilimi aciklanirmis gecen yillarda oyle olmus
   
 17. erciyes3838

  erciyes3838 VİP Üye

  Kayıt:
  8 Aralık 2013
  Mesajlar:
  395
  Beğeniler:
  265
  Ödül Puanları:
  43
  Bu 36 binin en kotu 4 ya da 5 binini bize verseler bari cogunu meb ve saglik bakanligina tahsis ederlerse bittik demektir
   
 18. umutsuzpolyanna

  umutsuzpolyanna VİP Üye

  Kayıt:
  20 Ekim 2014
  Mesajlar:
  940
  Beğeniler:
  666
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Ondokuz Mayıs Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Herşekilde bitiy0ruz zaten!!
   
 19. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.072
  Beğeniler:
  2.550
  Ödül Puanları:
  588
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  bu neyin dağılımı diyen arkadaşlar şöyle açıklayayayım... 2014 yılındada şubat gibi 1500 kişilik bir dağılım yapılmıştı... Sebebi şu 2014 öncesinde kurumlara emekli olanların %50 si kadar ek atama izni verliyordu kurumlar naklen yani kurumlar arası atamada bu izinlerin bir kısmını kullanıyorlardı şuan bu kalktığı için ek izinle çözüyorlar bu sorunu yani 1217 kadro havaya giden kadro diyebilirzi....2014 den bu yana az kadro gelmesinin en baş sebebi %50 emekli kadrosunun kalkmış olması zira kurumlar bu %50 nin 5 de1 ini naklen atamada kalanınıda merkezi atamada kullanıyordu
   
 20. oliverkapo

  oliverkapo VİP Üye

  Kayıt:
  22 Ocak 2014
  Mesajlar:
  1.423
  Beğeniler:
  695
  Ödül Puanları:
  88
  bunların alımı nasıl olcak mustor açıktan ilana mı çıkçaklar
   

Sayfayı Paylaş