657 ve 399 Karşılaştırması

sametfb_1

Yeni Üye
Katılım
4 Kas 2012
Mesajlar
8
Beğeniler
0
#1
Not : Üstteki cümleler 657'ye Alttakiler 399'a aittir.(Alıntıdır)

Kısa bilgi

Merkezi yerleştirme tercih kılavuzunda iki çeşit statü yer almaktadır. Bunlar kadrolu Devlet memurluğu ile 399 sayılı KHK’ye tabi KİT sözleşmeli personelidir.

Özel bir bilgilendirme

Adayların ve ailelerin KİT sözleşmeli personel hakkında yanlış bir önyargısı bulunmaktadır. Sözleşmeli personel olarak çalışan kişilerin (sanki bir restaurantta, bir markette, bir fabrikada çalışıyormuş gibi) her an sözleşmesinin feshedilerek işten atılacağı düşünülmektedir.

Bu tamamen bilgisizlikten veya eksik bilgiden kaynaklanmakta ve gereksiz bir endişe yaratmaktadır. Sözleşmeli personel ister KİT’te çalışsın isterse 4/B olarak başka kurumda çalışsın her zaman” kamu gücü üstünlüğünden” yararlanır ve “keyfi olarak görevine son verilemez”. Bu personelin görevine hangi durumlarda son verileceği mevzuatta düzenlenmiştir. Bu yüzden keyfi olarak işten çıkarılma gibi bir durum asla olamaz.

Ayrıca, KİT kurumlarının özelleştirilmesi durumunda bu kurumun personeli, kendi seçtikleri kamu kurumlarına aynı yüksek maaş ile kadrolu Devlet memuru olarak atanmaktadırlar.

Bu yüzden merkezi yerleştirmelerde 399 KİT sözleşmeli pozisyonlarını tercih etmeyi düşünen adaylarımızın böyle bir tereddüde düşmemelerini tavsiye ederiz.

Kasım tercihlerindeki statülerin detaylı karşılaştırması


Kadrolu Memurlar

KİT Sözleşmeli Personeli

Mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabidirler.

Statü

Kadroya bağlı çalışırlar

Pozisyona bağlı çalışırlar

Güvence

Her ikisi de kamu güvencesine sahip

Kamuya Giriş

KPSS sınavı ile

Yerleştirme

Merkezi yerleştirme

İstihdam süreci

Bir kez atandıktan sonra sürekli çalışır.

Sürekli olarak çalışır ancak her yıl sözleşme yenilenir.

Maaş

Unvana göre değişiyor

Unvana göre değişiyor ancak memurdan daha yüksek

Adaylık-Deneme Süresi

1 ile 2 yıl arası

6 ay

İzin hakkı

Neredeyse aynı

Yıllık izin devri

Yıl içinde kullanılmayan yıllık izinler sonraki yıla devreder

Yıllık izin devri yoktur

Görevde yükselme

Her ikisi de görevde yükselme sınavı ile şef, şube müdürü, kısım müdür gibi unvanlara yükselebilirler.

Unvan değişikliği

Her ikisi de unvan değişikliği sınavı ile unvan değiştirebilirler. Örneğin, memurun mühendis, mimar vb unvanına geçmesi

Tayin durumu

(Aynı kurum içinde)

Her ikisi de kurumun başka il/ilçede teşkilatı varsa görev yeri değiştirilebilir.

Nakil durumu

(Farklı bir kuruma geçiş)

Başka bir kuruma kadrolu memur olarak geçecekse çalıştığı kurum muvafakati(izni) ile geçebilir. Diğer statülere istifa ederek geçilir.

Herhangi bir kuruma sözleşme feshi (istifa) ile geçebilir.

Nakil süresi

Aday memurluk süresince nakil yapılamaz. (KPSS puanıyla yerleşerek nakil mümkündür.)

Her zaman sözleşme feshedilerek başka kuruma geçilebilir.

Lojman imkanı

Kuruma ve şehre göre değişmektedir. Orta düzey denilebilir

Çok iyi

Kreş imkanı

Merkezde orta düzeyde.

Taşrada çok zayıf

Çok iyi

Fazla çalışma ücreti

Var

Var ( Daha yüksek)

Yabancı dil tazminatı

Var (Düşük)

Var (Yüksek)

Sicil sistemi

Kaldırıldı

Devam ediyor

Çalışma saatleri

Haftada 40 saat (hafta içi 08.00-17.00)

İstifa sonrası kendi statüsüne dönüş

İstifa şekline göre “sadece kadrolu memurluğa dönüş için” 6 ay veya 1 yıl bekleme süresi var ( KPSS ile veya KPSS’siz fark etmez) (Aday veya asil memur fark etmez)

İstifa sonrasında yine KİT personeli olmak için bekleme süresi yoktur.

İstifa sonrası farklı statüye giriş

İşçi, 4/B, KİT veya diğer her türlü statü için bekleme süresi yok

Kadrolu memur, işçi, 4/B ve diğer her türlü statü için bekleme süresi yok

Askerlik durumu

Her ikisi de askerlik süresi boyunca yerleşen adayları ve personelini beklemek zorundadır. Terhis sonrası 30 gün içinde göreve başlamak gerekir.

2 kez yerleşememe

Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur veya KİT pozisyona yerleşen adaylar aynı puan ile diğer merkezi yerleştirmelerde tercih yapamazlar. ( Ancak bu kişiler aynı puan ile diğer kurumsal alımlarda tercih yapabilirler)

Sona erme

-Memurluktan çıkarılma cezası alınması,

-memurluğa alınma şartlarını taşımadığının anlaşılması yada şartları taşımadığının sonradan ortaya çıkması,

-memurluktan çekilme,

-istek, yaş haddi, malulluk , sicil gibi sebeplerle emekliye ayrılma,

-ölüm

- İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

- İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

- Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

- Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,

- İstek, yaş haddi, malullük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma
 
Üst