715 İnfaz ve Koruma Memurluğu Alımı

Konu, 'KPSS B Grubu' kısmında 1985 tarafından paylaşıldı.

 1. 1985

  1985 Firedi'nin Kabusu Mücadele Grubu

  Kayıt:
  23 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.734
  Beğeniler:
  1.528
  Ödül Puanları:
  288
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  715 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alım ilanı[​IMG]Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 715 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alımı için ilana çıktı. Başvurular 26 Haziran'da başlayıp, 02 Temmuz 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.
  [COLOR=#990000 !important][FONT=Verdana !important]12 Haziran 2014 18:08
  [/FONT]
  [TABLE="class: NoPrint, width: 220, align: right"]
  [TR]
  [TD][​IMG]
  [/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
  İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı
  1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara Ek-1 listede belirtilen yerler için 695 Erkek ve 20 Bayan olmak üzere toplam 715 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alınacaktır.
  2. Sözlü sınav ve mülakata, lisans mezunları için 2012- KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012- KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabileceklerdir.
  3. Başvurular 26 Haziran 2014 tarihinde başlayıp, 02 Temmuz 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ek-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.
  Adaylar sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.
  4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;
  Ek-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı erkek ve bayan kendi aralarında ayrı ayrı sıralanmak üzere çağrılacaktır. Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 11 Temmuz 2014 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
  5. Sınav yeri: Ek-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.
  6. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 15 Temmuz 2014 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazananların (ek-3) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
  Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar 18 Temmuz 2014 tarihinde ilan edilecektir.
  7.Sözlü sınav ve mülakat : Sözlü sınav ve mülakat tarihi daha sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü adresinde ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilo ölçümü ile sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.
  8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:
  a) EK-2 Başvuru Formu,
  b) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
  c) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
  d) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.
  9. Boy Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler:
  a) Kontenjanın beş katı için sıralamaya giren adayların boy kilo ölçümüne gelirken Güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formunu (EK-3) yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu form Komisyonlarca onaylanacaktır.)
  b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan.
  10. İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
  b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
  d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak.(örneğin; 170 boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir. )
  d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  e) Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,
  f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02 Temmuz 2014 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 07 Temmuz 1982 ve sonrası, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1982 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)
  11. Sözlü Sınav ve Mülakat;
  A) Sözlü sınav;
  a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
  c) Genel kültür 40,
  puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya birkaçından soru sorulacaktır.
  B) Mülâkat;
  a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
  b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
  puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
  Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
  12. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.
  Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunları (açıköğretim mezunları dahil) kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.
  13. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;
  a) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
  b) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,
  c) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,
  14.Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.
  15. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.
  16. Özel Hükümler;
  a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 247,80 TL) aylık harçlık ödenecektir.
  b) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.
  c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.
  d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.
  e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.
  DUYURULUR
  Ek-1-Öğrenci alınacak yerler ile sınav yapacak komisyonları gösterir liste
  Ek-2- Başvuru formu
  Ek-3- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

  Kaynak:memurlar.net
   
 2. 1985

  1985 Firedi'nin Kabusu Mücadele Grubu

  Kayıt:
  23 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.734
  Beğeniler:
  1.528
  Ödül Puanları:
  288
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  80le giden olmuştu daha önce buraya @boras06 idi sanırım. 80liler kesinlikle kaçırmasın.
   
  incir reçelim bunu beğendi.
 3. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.295
  Beğeniler:
  2.834
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  kız vermezler aga gardiyan mı olacaz
   
 4. incir reçelim

  incir reçelim Forbidden Zone Kadrolu Üye

  Kayıt:
  23 Mart 2013
  Mesajlar:
  4.498
  Beğeniler:
  4.394
  Ödül Puanları:
  738
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  İşi olmayan değerlendirsin belki kısmeti buradadır. şartları uyuyorsa tabi.
   
 5. Hepat1t

  Hepat1t İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  20 Mart 2013
  Mesajlar:
  118
  Beğeniler:
  47
  Ödül Puanları:
  28
  Lisans mezunu biraz zor alıyorlar genelde paso lise alıyorlarki bırakıp kaçmasın bir yere diye tabi lisansta tek tük gidiyor
   
 6. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  bu ilan erkeklere özel verildi galiba 715 kişilik alımda sadece 20 bayan alımı var
   
 7. mehmet-erkan

  mehmet-erkan Yeni Üye

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  25
  Beğeniler:
  4
  Ödül Puanları:
  8
  Arkadaşlar birşey sormak istiyorum şimdi bu ikm alımına başvursam ilerde zabıt katipliği alımı olabilir onada başvurabilir miyim bugünlerde katiplik ilanıda çıkabilir onu bekliyorum yoksa başvurmayacağım
   
 8. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  evet başvurabilirsin. Başvur da zaten sonuçta mülakat olacak alınıp alınmayacağın belli değil, puanların ölmesine de az kaldı imkanın varken başvur gitsin
   
 9. vera

  vera Site Müdavimi

  Kayıt:
  7 Mayıs 2014
  Mesajlar:
  241
  Beğeniler:
  102
  Ödül Puanları:
  278
  bunların maaşı ne kadar bilen var mi?

  GT-I8160 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
   
 10. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  4.007
  Beğeniler:
  4.024
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Herkesin yapamayacağı bir iş gözüne kestirmeyen bence hiç başvurmasın.

  Ben başvurmam başvursamda topukluyla boy ölçüsü aldırmam gerek :D
   
 11. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  ben de başvurursam kilo ölçümü öncesi epey bir taş yutmam gerekiyor. :cool:
   
  Yelken bunu beğendi.
 12. beterböcek

  beterböcek beter1böcek Mücadele Grubu

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.596
  Beğeniler:
  1.499
  Ödül Puanları:
  288
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  memurdan fazla diye biliyorum. 2000 in üstü ama tam sayıyı bilmiyorum.
   
 13. beterböcek

  beterböcek beter1böcek Mücadele Grubu

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.596
  Beğeniler:
  1.499
  Ödül Puanları:
  288
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  2basamaklı ve 3basamaklı sayılar kabusumuz oldu çöktü üstümüze 2senedir..

  20nedir hey Allahım sabır !
   
 14. Nanick

  Nanick VİP Üye

  Kayıt:
  23 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.837
  Beğeniler:
  6.554
  Ödül Puanları:
  488
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İşletme
  hanımlar içinizde infaz korumaya başvurucak olan var mı
   
 15. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  20 kişi alacakları için başvurmayı düşünmüyorum ben :eek: Zaten başvursam da kilom tutmuyor :p
   
 16. beterböcek

  beterböcek beter1böcek Mücadele Grubu

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.596
  Beğeniler:
  1.499
  Ödül Puanları:
  288
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  düşünmedeyim...

  bide yerler de şaka gibi..izmir ve haritayı katla doğudan batıyaa hooop van !!!
   
  Nanick bunu beğendi.
 17. Nanick

  Nanick VİP Üye

  Kayıt:
  23 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.837
  Beğeniler:
  6.554
  Ödül Puanları:
  488
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İşletme
  4001 den beter lise ve ön lisans 70 puan şartı ortak.izmire başvursam 50 kişi içine girebilecekmiyim.ptt gibi olmasın diyip vana mı başvursam?
   
 18. beterböcek

  beterböcek beter1böcek Mücadele Grubu

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.596
  Beğeniler:
  1.499
  Ödül Puanları:
  288
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  daha zamanı var.ben beklemede kalcam mecbur yoksa kafam patlayacak gibi hissediyorum...
   
 19. Nanick

  Nanick VİP Üye

  Kayıt:
  23 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.837
  Beğeniler:
  6.554
  Ödül Puanları:
  488
  Cinsiyet:
  Kadın
  Bölüm:
  İşletme
  seninle aynı durumdayım.gözlerim doluyor banyoya gidip ağlıyorum.elimi yüzümü yıkıyorum anlamasınlar diye.
   
 20. beterböcek

  beterböcek beter1böcek Mücadele Grubu

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.596
  Beğeniler:
  1.499
  Ödül Puanları:
  288
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  ben mal gibi kalmış durumdayım.biri beni uyandırır mı diye bekliyorum onu yapan da yok...
   

Sayfayı Paylaş