ESKİ İLAN Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alım İlanı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında peter keating tarafından paylaşıldı.

 1. peter keating

  peter keating VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  469
  Beğeniler:
  504
  Ödül Puanları:
  348
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İşletme
  T.C. ADALET BAKANLIĞI

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı

  1.Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için (Silivri Kampüs Ceza İnfaz Kurumlan) 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için toplam 200 (erkek) infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alınacaktır.

  2.Başvurularda lisans mezunları için 2014-KPSSP3, önlisans mezunları için 2014-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014-KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak şartı aranacaktır.

  3.Başvurular 12 Ocak 2015 günü başlayıp, 21 Ocak 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı EK-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mağduriyete yol açmamak adına mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi veya kargo ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.

  Adaylar sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

  4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;

  EK-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.

  Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 02 Şubat 2015 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

  5.Sınav yeri: EK-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

  6.Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 04 Şubat 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazananların (EK-3) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

  Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında ve aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 10 Şubat 2015 tarihinde ilan edilecektir.

  7.Sözlü sınav ve mülakat: 02 Mart 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır.

  Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilo ölçümü ile sözlü sınava ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

  8.Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:

  a)EK-2 Başvuru formu,

  b)Öğrenim belgesinin fotokopisi,

  c)Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,

  d)Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

  9.Boy Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler:

  a)İlan edilen kadronun beş katı için sıralamaya giren adayların boy kilo ölçümüne gelirken Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir.(Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir.) Söz konusu form (EK-3) Komisyonlarca onaylanacaktır.

  b)Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan.

  10.İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar:

  a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

  b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  c)170 cm’den kısa boylu olmamak,

  d)Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak.(örneğin; 170 cm. boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir. )

  d)Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

  e)Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,

  f)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 21 Ocak 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 06 Temmuz 1984 ve sonrası, ön lisans mezunları için 27 Eylül 1984 ve sonrası, ortaöğretim mezunları için 28 Eylül 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)

  11.Sözlü Sınav ve Mülakat;

  A) Sözlü sınav;

  a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

  b)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

  c)Genel kültür 40,

  puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya bir kaçından soru sorulacaktır.

  B)Mülâkat;

  a)İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

  b)Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,

  puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

  Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

  12.Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

  Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu (açık öğretim dâhil) mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.

  13.Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;

  a)Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

  b)Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,

  c)Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Belgenin aslı getirildiği takdirde komisyonlarca aslı gibidir yapılacaktır)

  14.Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.

  15.Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

  16.Özel Hükümler;

  a)Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3243) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (2015 yılı itibariyle 265,50 TL) aylık harçlık ödenecektir.

  b)Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.

  c)Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.

  d)Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.

  e)Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

  DUYURULUR

  EK-1 Öğrenci alınacak yerler ile sınav yapacak komisyonları gösterir liste,

  EK-2 Başvuru formu.

  EK-3 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

  [xtable=skin1]
  {tbody}
  {tr}
  {td}İNFAZ VE KORUMA MEMURU ÖĞRENCİLİĞİ ALIMI YAPILACAK YERLER İLE SINAVI YAPACAK KOMİSYONLARI GÖSTERİR LİSTE{/td}
  {td}EK - 1{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}SIRA NO{/td}
  {td}CEZA İNFAZ KURUMU{/td}
  {td}İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİSİ TOPLAM SAYISI{/td}
  {td}CEZA İNFAZ KURUMUNUN BAĞLI OLDUĞU KOMİSYON{/td}
  {td}SINAVI

  YAPACAK

  KOMİSYON{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}1{/td}
  {td}SİLİVRİ CEZA İNAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ{/td}
  {td}75{/td}
  {td}ERKEK{/td}
  {td}BAKIRKÖY{/td}
  {td}BAKIRKÖY{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}2{/td}
  {td}SİLİVRİ CEZA İNAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ{/td}
  {td}75{/td}
  {td}ERKEK{/td}
  {td}BAKIRKÖY{/td}
  {td}SİLİVRİ{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}4{/td}
  {td}SİLİVRİ CEZA İNAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ{/td}
  {td}50{/td}
  {td}ERKEK{/td}
  {td}BAKIRKÖY{/td}
  {td}İSTANBUL{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}TOPLAM{/td}
  {td}200{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
   
  Son düzenleme: 31 Aralık 2014
  Tgb06 ve Ahmet2121 bunu beğendi.
 2. Kemal Ateş

  Kemal Ateş Üye

  Kayıt:
  29 Aralık 2014
  Mesajlar:
  25
  Beğeniler:
  7
  Ödül Puanları:
  8
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Bülent Ecevit Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  10.02.1984 Doğumluyum şimdi başvuramıyor muyum? :(
  şuan 30 yaşımdayım bitmemiş ki 30 yaşım. Ben birşey anlamadım
  merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. Diyor sınav temmuzda temmuz ayında ben yine 30 yasımdaydım. 30 bitmemişti hala da bitmemiş ama Lisans mezunları için 06 Temmuz 1984 ve sonrası deniyor. Konuyu biraz acar mısınız arkadaşlar.
   
 3. ksk_lee_burak

  ksk_lee_burak VİP Üye

  Kayıt:
  18 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  317
  Beğeniler:
  269
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  sen başvuramıyosun maalesef hocam 6 temmuz 1984 ve sonrası diyor.Senin doğum tarihin 6 temmuz 1984 öncesi.
   
 4. Kemal Ateş

  Kemal Ateş Üye

  Kayıt:
  29 Aralık 2014
  Mesajlar:
  25
  Beğeniler:
  7
  Ödül Puanları:
  8
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Bülent Ecevit Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  tesekkurler cevap için yapacak bir sey yok 79.50 puan anca ınfaz korumada kullanılabilirdi o da suya düştü. Gerci başvurabilsekte mülakatta torpilden sıra bize gelmezdi. Çağımız torpil çağı adalet bakanlığı bile torpille elema alıyor var mı böyle bir dünya. Merkezi alım adalet bakanlığının olmazsa olmazı olmalı aslında. Gerci yakındır komple merkezi alımları kaldırırlar.
   
 5. kpssmagduru

  kpssmagduru VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  10 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  893
  Beğeniler:
  575
  Ödül Puanları:
  318
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Sol gozum gormuyo basvursam sagliktan elenir miyim sizce?

  GT-B7510 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
   
 6. kpssmagduru

  kpssmagduru VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  10 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  893
  Beğeniler:
  575
  Ödül Puanları:
  318
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Guuncell

  GT-B7510 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
   
 7. rammstein85

  rammstein85 ASPB

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.696
  Beğeniler:
  1.146
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lİsans Üstü
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  Diğer
  e-kpss ye niye girmiyorsun hocam
   
 8. kpssmagduru

  kpssmagduru VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  10 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  893
  Beğeniler:
  575
  Ödül Puanları:
  318
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Ona girsem atanirim yaa kolayca.engel oranim %25 ekpssde en az %40 istiyor. :(

  GT-B7510 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
   
 9. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  kuruma sor ama e-kpssye girmene engelse sıkıntı yok gibi. ama belli olmaz bunlara
   
 10. kpssmagduru

  kpssmagduru VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  10 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  893
  Beğeniler:
  575
  Ödül Puanları:
  318
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Kardes polisligede bu yuzden basvuramiorum polis olan arkadasa srmustum sagliktan elerler dedi.infaz krumada polislik gibi guvenlikle alakali sagliktan yine elerler bence.

  GT-B7510 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
   
 11. işsiz adam

  işsiz adam VİP Üye

  Kayıt:
  12 Eylül 2014
  Mesajlar:
  427
  Beğeniler:
  358
  Ödül Puanları:
  368
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Eskişehir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  benim de dalağım yok hocam. sağlık yönetmeliğini okudum uzuv ekliği olmayacakmış sanırım ikimiz de başvuramıyoruz.
   
 12. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  kuruma sorun yahu hadi.gözü anladimda dalak ne alaka ya? :confused:
   
 13. işsiz adam

  işsiz adam VİP Üye

  Kayıt:
  12 Eylül 2014
  Mesajlar:
  427
  Beğeniler:
  358
  Ödül Puanları:
  368
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Eskişehir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  12 yaşındayken dalağım bi hastalıktan dolayı çıkartılmıştı.
   
 14. rammstein85

  rammstein85 ASPB

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.696
  Beğeniler:
  1.146
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lİsans Üstü
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  Diğer
  arkadaşım 63 puanla edirne meb e atandı.e-kpss klavuzunu incele istersen orda yazıyordur belki.araştır derim bu konuyu
   
  kpssmagduru bunu beğendi.
 15. İktisathayat

  İktisathayat Aktif Üye

  Kayıt:
  28 Ocak 2015
  Mesajlar:
  84
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  68
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  Bayanlarda İzmir kaça iner acaba tecrübeliler yardım edin
   
 16. GİZEM819

  GİZEM819 VİP Üye

  Kayıt:
  6 Kasım 2014
  Mesajlar:
  1.001
  Beğeniler:
  1.447
  Ödül Puanları:
  218
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  twitterda etkınlık var
   
 17. beterböcek

  beterböcek beter1böcek Mücadele Grubu

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.596
  Beğeniler:
  1.499
  Ödül Puanları:
  288
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Bayan alımı yok ki:naslyany:
   
 18. İktisathayat

  İktisathayat Aktif Üye

  Kayıt:
  28 Ocak 2015
  Mesajlar:
  84
  Beğeniler:
  43
  Ödül Puanları:
  68
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  Bence siz ilana bakmamışsınız
   

Sayfayı Paylaş