ESKİ İLAN Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alımı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Tgb06 tarafından paylaşıldı.

 1. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.988
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  Son Başvuru : 30 Aralık 2014
  Başvurabilecek İİBF Bölümü : Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakülteleri
  Kadro Sayısı: 15
  Puan Türü : P65 En az 70 almak
  Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

  [xtable=skin1]
  {tbody}
  {tr}
  {td}Sınıfı{/td}
  {td}Ünvanı{/td}
  {td}Kadro Derecesi{/td}
  {td}Sayısı{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}GİH{/td}
  {td}Müfettiş Yardımcısı{/td}
  {td}6{/td}
  {td}15{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  Sınava Katılma Şartları:

  1. ÖSYM tarafından 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

  3. Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

  4. Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir).

  5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

  6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.


  Sınav Başvurusu:

  Başvurular 30 Aralık 2014 günü saat 17.00’ye kadar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. “Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi” yukarıda belirtilen adresten veya Internet aracılığı ile “www.ankara.bel.tr” adresinden temin edilebilir. (0 312 507 29 62 - 0 312 507 29 70 no’lu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.)


  Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

  a) Aday Formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya Internet üzerinden www.ankara,bel.tr adresinden temin edilebilecektir.)

  b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti

  c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti

  ç) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 3 adet fotoğraf,

  d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi

  e) T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı sureti.

  Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.


  Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve İlanı:

  Yazılı Sınava toplam 300 kişi çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına alınacaktır. 300’üncü aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Sınava girebilecekler 31 Aralık 2014 tarihinde Internet üzerinden www.ankara.bel.tr adresinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilecektir.


  Giriş Belgesi:

  Sınava girebileceklere Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi 31 Aralık 2014 - 14 Ocak 2015 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylarca alınacaktır. Bu tarihler dışında “Sınav Giriş Belgesi” verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


  Sınav Şekli:

  Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

  Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:

  Yazılı sınav 15 Ocak 2015 tarihinde 09.30 - 12.30 (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14.00 -16.30 (Muhasebe, Yabancı Dil) saatleri arasında Kocatepe Kültür Merkezi Mithat Paşa Caddesi No: 74 Kızılay/ANKARA adresinde yapılacaktır.

  Yazılı Sınav Konuları:

  A - HUKUK

  a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

  b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat)

  c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

  d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar, Ayni Haklar)

  e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

  f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Kıymetli Evrak)

  g) Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel Esaslar)

  h) İş Hukuku

  B - İKTİSAT

  a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)

  b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

  c) Güncel Ekonomik Sorunlar

  d) Milli Gelir

  e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller

  f) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

  C - MALİYE

  a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

  b) Türk Vergi Kanunları Esasları

  c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

  d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

  e) Kamu Borçları

  D - MUHASEBE

  a) Genel Muhasebe

  b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

  c) Ticari Hesap

  E - YABANCI DİL ( İngilizce, Fransızca ve Almanca Dillerinden birisi),

  Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

  Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ortalama 65 puan almak gerekir. Yazılı sınav sonuçları Internet üzerinden www.ankara.bel.tr ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilir. Ayrıca kazanan adaylara tebligat yapılarak sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saati bildirilir.

  Yazılı Sınavı Kazanan Adaylardan, Sözlü Sınavdan Önce Aşağıdaki Belgeler İstenir.

  * Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

  * Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

  * Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

  (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad-soyadı, adresi ve telefon numaraları yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

  Sözlü Sınav Konuları:

  Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

  Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’den aşağı olmaması gerekir.

  Giriş Sınav Notu:

  Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin başarı sırası ve sayısı ilan edilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde hukuk notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

  Giriş Sınavı Sonuçları ve İlanı:

  Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı kazananların listesi Internet üzerinden www.ankara.bel.tr ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilerek, Sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tebligat yapılacaktır.

  İlan olunur.


  http://www.resmigazete.gov.tr/main....tr/ilanlar/eskiilanlar/2014/12/20141202-4.htm
   
 2. fenerbahçe

  fenerbahçe İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2014
  Mesajlar:
  121
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  p 65=70.833
   
 3. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  bu ne ya son dönemde çıkan ilanlarda hep pazar öğleden sonraki oturumun derslerinin hesaplandığı puanlarla veriliyor.
  Kırk yılda bir öğleden sonraya girmedim birçok puanım hesaplanmadı :naslyany:
   
 4. fenerbahçe

  fenerbahçe İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2014
  Mesajlar:
  121
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Cagabo bunu beğendi.
 5. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  biliyorum bırakmazlar da yine de benim gibi sınava girmemiş birçok kişi de başvuramıyordur
   
 6. fenerbahçe

  fenerbahçe İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2014
  Mesajlar:
  121
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
   
 7. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  o puan türünde sıralaman iyiyse başvur, sıralaman iyi değilse başvurma
   
 8. fenerbahçe

  fenerbahçe İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2014
  Mesajlar:
  121
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  p65:70,36553
   
 9. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  puan değil sıralamayı sordum
   
 10. fenerbahçe

  fenerbahçe İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2014
  Mesajlar:
  121
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  17523
   
 11. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  sıra gelmez boşa başvurduğuna değmez
   
  fenerbahçe bunu beğendi.
 12. lookatsky

  lookatsky VİP Üye

  Kayıt:
  27 Ekim 2014
  Mesajlar:
  470
  Beğeniler:
  256
  Ödül Puanları:
  118
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Selçuk Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Sıralamam 700 küsür gelir mi ki . Birde referans çok oynar herhalde . Sınav klasik mi test mi anlayan var mı?
   
 13. fenerbahçe

  fenerbahçe İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2014
  Mesajlar:
  121
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  sınava 300 kişi çağırcak.hesabını yap
   
 14. lookatsky

  lookatsky VİP Üye

  Kayıt:
  27 Ekim 2014
  Mesajlar:
  470
  Beğeniler:
  256
  Ödül Puanları:
  118
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Selçuk Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Muhtemelen gelir gibi . Referans çok oynar herhalde
   
 15. fenerbahçe

  fenerbahçe İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2014
  Mesajlar:
  121
  Beğeniler:
  65
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Uludağ Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  muhtemelen
   
 16. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  sen girersin listeye, sınavla ilgili de kurumu ara sor birşey kaybetmezsin :)
   
  lookatsky bunu beğendi.
 17. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.988
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  öğleden sonraki sınava başvurmadığım için bende çok pişmanım bir daha ayrım yapmayın hepsine girin ne olacağı belli olmuyor. ne güzel dil puanı da istemiyor :(
   
  Kafkaslı bunu beğendi.
 18. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.292
  Beğeniler:
  2.830
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  DAHA ÖNCE neden düşünmedim ben bunu çok mantıklı :D
   
 19. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  niye ki :) . Düşünülecek bir şey mi bu, herkes böyle yapmyor mu, ben mi yanlış biliyorum :kötü:
   
 20. lisa

  lisa İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  18 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  220
  Beğeniler:
  85
  Ödül Puanları:
  28
  klasik olsa özellikle belirtirlerdi bence. sıralaması iyi olan başvursun, bişey kaybetmez. ama başımızda melih gökçek varken çok çok büyük torpiller dönecektir diyorum. çankayada oturanları falan direkt eleyebilir yani :)
   
  Kafkaslı bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş