Atama sayısı sınırlamasına tabi olmayan kadrolar

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
Bilindiği üzere, 2014 yılı personel alımı açısından çok kötü bir yıl olacaktır. Bütçe Kanunu ile 36 bin açıktan atama izni verilmişti. Bunun 10 bin MEB'e, 200'ü iseMaliye Bakanlığına verilmişti. Şuan için, üniversitelerdahil tüm kamu kurumlarının atayabileceği kalan atama izni sayısı 28 bin 500'dür.ATAMA İZNİ NE DEMEK?"Atama izni" demek, açıkta olan bir kişinin memurkadrosuna atanması demektir. Açıkta olan kişi iki yöntemle alınmaktadır.
1- Daha önce bu kişinin memuriyeti var ise istifa sonrası dönüş prosedürüyle, burada KPSS'ye gerek yoktur, kurumlar takdir haklarına dayalı olarakalmaktadır. Bunun oranı, kuruma tahsis edilen açıktan atama izninin yüzde 2'sidir. Yani bir kuruma 100 adet atama izni verilmiş ise o kurum bu atama izinlerinin sadece 2 adedini istifa sonrası dönüş yoluyla memur alımında kullanabilir.
2- Kişinin daha önce memuriyeti yoksa, bu kişi çok az sayıdaki istisnai memuriyetler haricinde, ancak KPSS yoluyla memur olabilir. Kurumlara verilecek atama izinlerinin yüzde 98'i bu yolla karşılanacaktır. KPSS yoluyla memur alımına dair ilanlar memurlar.net'te yayımlanmaktadır.ATAMA SINIRLAMASINA TABİ OLMAYAN KADROLARBütçe Kanunu ile tahsis edilen 36 bin adet atama sınırlamasına tabi olmayan 10 çeşit kadro bulunmaktadır. Bunlar 190 sayılı KHK'nın ek 7. maddesinde tek tek belirtilmiştir. Kamu kurumları, bu kadrolara atama yapmak isterlerse burada açıktan atama izni sayı sınırı uygulanmamaktadır. Bu kadrolar şu şekildedir:1- Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevler,
2- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,
3- Uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı ataması,
4- Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal GüvenlikKurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcıkadrolarına yapılacak atamalar,
5- Engelli personel atamaları,
6- Askeri personel atamaları,
7- emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,
8- Korunmaya muhtaç çocukların alımları,
9- İlgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarındabulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller
10- Özelleştirme nedeniyle yapılacak personel nakilleri


 
Üst