Burdur Kamanlı SYDV Büro Görevlisi Alımı

Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
2
Beğeniler
1
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#1
1 ADET BÜRO GÖREVLİSİ Son Başvuru : 18.08.2014
İl BURDUR İlçe KARAMANLI Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama - WORD , EXSEL, POWERPOİNT VE WİNDOWS
- MALİYE ,İKTİSAT , İŞLETME ,KAMU YÖNETİMİ
- EN AZ B SINIFI EHLİYET
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- Bölüm şartı aranmaktadır: 4 yıllık Maliye , İktisat , İşletme ve Kamu Yönetimi kurumlarından mezun olmak Sürücü belgesi şartı aranmaktadır: en az B sınıfı ehliyet bilgisayar bilgisi şartı Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet edilmesi gerekmektedir. Diğer Özel Şartlar: Alıma İlişkin Duyuru T.C KARAMANLI KAYMAKAMLIĞI adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.Ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.Alım İçin Gerekli şartları taşımayanların başvuruları gecersiz sayılacaktır.
 
Katılım
23 Ağu 2013
Mesajlar
42
Beğeniler
38
Eğitim
Lisans
Bölüm
İktisat
#3
şimdi ilçede ikmaet ediyor olmak yazıyor olmasa olmaz mı ? illa ikamet etmek mi gerekiyor orda
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
2
Beğeniler
1
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#4
şimdi ilçede ikmaet ediyor olmak yazıyor olmasa olmaz mı ? illa ikamet etmek mi gerekiyor orda
Sistemden başvurmayı deneyin özel şart olarak belirtilmişse sistem zaten izin vermiyor.Sistem izin verirse de mülakata kabul edilip edilmeyeceğiniz mütevelli heyetinin insafında
ilanın tam metni bu:
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR İLİ KARAMANLI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI PERSONELİNİN NORM KADRO STANDARTLARI, NİTELİKLERİ, ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 06.08.2014 TARİH VE 11 SAYILI KARARI GEREĞİ, BURDUR İLİ KARAMANLI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA, BOŞ BULUNAN “BÜRO GÖREVLİSİ” KADROSUNA ATAMA YAPILMAK ÜZERE 1 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
A) Genel şartlar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları da taşımak,
8) Adayların 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, 2013 veya 2014 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.
B) Özel Şartlar
1) 4 Yıllık Kamu Yönetimi, İşletme , İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun olmak ,
2) İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak,
3) En az (B) sınıfı sürücü ehliyet sahibi olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,
4) Sınavda başarılı sayılırsa Karamanlı ilçesinde ikamet edecek olmak,
5) Sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.
6) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.
7) Karamanlı Nüfusuna kayıtlı olmak veya 6 aydır Karamanlı’ da ikamet etmiş olmak

II. MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) Sözleşmeli Personel İş Talep Formu
2) Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,
3) (T.C. Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4) KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi,
5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,(terhis belgesi)
6) Adli sicil kaydı,
7) 2 adet fotoğraf,
8) Deneyimlere ilişkin belgeler ve özgeçmişleri, (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, özel meziyet ve nitelikleri, aile bilgileri, gibi konulardan bahsedilecektir).
9) Başvuruda bulunacak adaylar, Karamanlı ilçesinde görev yapmasına engel sağlık sorununun olmadığına dair yazılı beyanda bulunacak, Yukarıda istenen belgelerin asılları ve Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir,

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1) Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Vakıf Personel Başvuru Giriş Formu adresinden online olarak , 08 / 08 / 2014 ile 18 / 08 / 2014 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar başvurabileceklerdir.
2) Büro Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan alan ilk 3 (Üç) aday mülakata çağırılacaktır.
3) Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR
1) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
IV. SINAV
1) Sınavın şekli, yeri ve tarihi
Sınavın Şekli : Sözlü (mülakat) olup, adaylar 100 puan üzerinden Mülakat Heyeti Üyelerince değerlendirilecektir.
Sınavın Yeri : Karamanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Makam Odasında Vakfımız Mülakat Heyeti Üyelerince yapılacaktır.
Sınavın Günü : 27 / 08 / 2014 Çarşamba günü.
Sınavın Saati : 11:00 şeklindedir.
Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.
2) Adaylar, başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Vakıf Personel Başvuru Giriş Formu adresinden online olarak en geç 18.08.2014 Pazartesi günü saat: 17:30’a kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuruda bulunan adaylar içinden sözlü sınava girmeye hak kazananlar 19.08.2014 tarihinde Kaymakamlığın ilan panosu ile resmi internet sitesinden ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. 22.08.2014 Cuma günü saat 17;30 kadar evrak teslimi yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 29.08.2014 tarihinde Karamanlı Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır,
3) Nihai sınav sonucu KPSS P3 puan türünden adayın almış olduğu puan ile adayın sözlü sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.
4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
Karamanlı Kaymakamlığı
İRTİBAT TELEFONLARI
0(248) 531 3988