Danıştay Başkanlığı Hizmetli Alım İlanı

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NDAN

Başkanlığımızda görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi veDanıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2012 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucunagöre 12. dereceli altı (6) Zabıt Katibi ile sözlü sınavısonucuna göre 10-13. derece arası toplam oniki (12)Hizmetli kadrosuna personel alınacaktır.

Başvurular 31/01/2014-14/02/2014 tarihleri arasında Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° DANIÅžTAY BAÅžKANLIÄžI adresi üzerinden elektronikortamda yapılacak olup; şahsen yapılan başvurular ile posta veya kargo yoluyla yapılan başvurulardikkate alınmayacaktır. 31/12/2013

Hizmetli için;

BAŞVURU ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b-) 31/12/2014 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1979 ve daha sonra doğmuş olanlarbaşvurabilecektir.)
c-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR
Yardımcı hizmetlerde (Hizmetli, temizlik, çay ve dosya taşıma vb. işlerde) istihdam
edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ
Başvurular 31/01/2014-14/02/2014 tarihleri arasında Danıştay Başkanlığının internet
sitesi olan TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° DANIÅžTAY BAÅžKANLIÄžI adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup;
şahsen yapılan başvurular ile posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

3. SÖZLÜ SINAVI
Sözlü sınavı; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca yapılacaktır.Sözlüsınavına, başvuran adaylar arasından merkezi sınavda alınan puanlar esas alınmak kaydıyla, en yüksekpuandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş (5) katı aday çağrılacaktır. (Sözlü sınavaçağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° DANIÅžTAY BAÅžKANLIÄžI adresinde ilan edilecektir.

4. SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK
BELGELER
KPSS puan sıralaması sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan aşağıda istenilen belgelerin hangi tarihlerde teslim edileceği Başkanlığımızca ilan edilecektir.
a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden
TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° DANIÅžTAY BAÅžKANLIÄžI doldurularak çıktısı imzalanan fotoğraflı form.)
b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu)
c-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

5.NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE ATANMA
a) Nihai Başarı Listesi;
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve
Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav
puanının %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama
sonucuna göre belirlenecektir.

Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak
sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sınavın bitimini
takip eden yedi gün içinde TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° DANIÅžTAY BAÅžKANLIÄžI adresinde ilan edilecektir.Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup,
göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b) Atanma;
1-) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman
yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan
atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine
başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek
adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#2
12 hizmetli alımı var =) 2012den ümidini kesip 2014 e hazırlanmak isteyenler için fırsat... bnm kuzen ünvde okurken buraya hizmetli olarak girdi hem çalıştı hem a dan hazırlandı oradanda sağlan referanslar topladı şimdi vmy
 
Katılım
25 Kas 2013
Mesajlar
31
Beğeniler
6
#3
12 hizmetli alımı var =) 2012den ümidini kesip 2014 e hazırlanmak isteyenler için fırsat... bnm kuzen ünvde okurken buraya hizmetli olarak girdi hem çalıştı hem a dan hazırlandı oradanda sağlan referanslar topladı şimdi vmy
kardeşim kuzenden dolayi azda olsa bilgin vardir diye sana sorayim dedim ne isler yaparlar yani lisans mezunu olmamizin ayricaligi olurmu?? ee bide ne kadar maas verirler atamasi nasil olur sehir seçme gibi bir durum soz konusu mu ?
 

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,397
Beğeniler
2,961
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#4
kardeşim kuzenden dolayi azda olsa bilgin vardir diye sana sorayim dedim ne isler yaparlar yani lisans mezunu olmamizin ayricaligi olurmu?? ee bide ne kadar maas verirler atamasi nasil olur sehir seçme gibi bir durum soz konusu mu ?
sehir falan yok ankara merkezdeki danıştay paspas falan çekmesenizde çay getir götür evrak getir götür fotokopi bu tarz işler hocam maaşda 1700 dü glb ama danıştan üyelerinin hepsiyle arası iyi oluyor
 
Üst