ESKİ İLAN Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Tgb06 tarafından paylaşıldı.

 1. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.986
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  Devlet Personel Başkanlığından;
  DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU:

  SINAV TARİHİ
  : 14 Mart 2015 Cumartesi günü.
  SINAV YERİ : Ankara
  ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI:
  Devlet Personel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH)
  9 uncu ve 8 inci derecelerden boş bulunan (30) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak
  yetiştirilmek üzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır.

  SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (A)
  bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  b)Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
  işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
  tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  c)Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
  doldurmamış olmak (01/01/1980 sonrası doğanlar),
  ç)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından; 06-07 Temmuz
  2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna
  göre (KPSSP45,KPSSP47,KPSSP73 ve KPSSP74 puan türlerinden) 85 ve daha yüksek puan
  almış olmak ve müracaat edenler arasından yapılacak puan sıralamasında ilk (300) aday içinde
  bulunmak, (300 üncü sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.)
  d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
  e)Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak,

  SINAVA BAŞVURU:
  Başvurular, 05-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığı İzmir
  Caddesi No:41 Kızılay/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan
  başvuruların Başkanlığa en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir.
  Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
  a)Devlet Personel Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Doğrudan
  Başkanlıktan veya Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sitesinden temin
  edilebilir. Ayrıca 0 312 408 72 00, 408 72 17, 408 71 89 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi
  alınabilir.),
  b)Mezun olunan Yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya
  Başkanlıkça veya ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurtdışındaki okullar ile hukuk, siyasal
  bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurtiçindeki fakülte
  veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),
  c)Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  ç)KPSS Sınav Sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
  d) Son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma
  yapıştırılacak).
  Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Devlet Personel
  Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca da onaylanabilecektir.

  GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
  Müracaat eden adaylardan giriş sınavına katılmaya hak kazananların isimleri Başkanlık
  ilan panosu ile Başkanlığın www.dpb.gov.tr adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir.
  Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini 09-13 Mart 2015 tarihleri
  arasında mesai saatleri içinde Devlet Personel Başkanlığından alacaklardır. Adaylar 14 Mart
  2015 tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus
  cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında
  bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.

  GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
  Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. İlk aşama olan yazılı
  sınavda adaylara;
  1-İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, Türkiye ekonomisi,
  uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.
  2-MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, Türk
  vergi sisteminin genel esasları, maliye politikası.
  3-HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
  ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), borçlar
  hukuku (genel hükümler).
  4-KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri, personel yönetimi.
  Alanlarından yazılı sınav yapılacaktır.
  Konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ve
  ortalama en az 70 puan alan adaylar arasında, ortalama puanı en yüksek adaydan başlanarak
  yapılacak sıralamaya göre, azami atama yapılacak kadro sayısının dört katı tutarındaki 120 aday
  yazılı sınavda başarılı sayılacaktır. (120 nci sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı
  sayılırlar.) Yazılı sınavda 120’nin altında adayın başarılı olması halinde başarılı olanların
  tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
  Yazılı sınav sonuçları Başkanlıkta liste halinde uygun yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr
  internet adresindeki resmi Web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu başarılı olan
  adayların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar
  daha sonra belirlenecek tarihlerde Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaktır.
  Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara sözlü sınavdan önce istenecek belgeler ile
  sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre
  içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden
  değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı
  sayılırlar.
  Sözlü sınavda da başarılı bulunanların yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik
  ortalaması alınarak giriş sınavı notu belirlenecektir. Giriş sınavı notu en yüksek olan adaydan
  başlanarak yapılacak sıralamaya göre azami (30) adaydan oluşacak liste Başkanlıkta uygun
  yerlere asılarak ve www.dpb.gov.tr internet adresindeki resmi Web sayfasında duyurulacaktır.
  Ayrıca, sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecek ve listede yer
  alan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
  sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
  edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili
  hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

  İlan olunur.
   

Sayfayı Paylaş