ESKİ İLAN Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Mustor tarafından paylaşıldı.

 1. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.103
  Beğeniler:
  2.608
  Ödül Puanları:
  588
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

  DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

  SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI

  Başkanlığımıza 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın Bakanlar Kurulunca 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/5286 karar sayılı "Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar" hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda yer alan uzmanlıklarda Başkanlımız tarafından yapılacak yarışma sınavı sonucunda toplam 13 (on üç) sözleşmeli uzman personel istihdam edilecektir.

  BAŞVURU KOŞULLARI

  1.Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4 üncü maddesine göre istihdam edilecek personel için aranan şartlar:

  Türk vatandaşları için:

  a.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  b.Tablo 1'de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

  c.Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde Tablo 1'de belirtilen görev alanları ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak, (Bu süre lisansüstü derece sahibi olanlar bakımından en az 3 yıl olarak uygulanır)

  d.Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamındaki yabancı dillerden herhangi birinden en az altmış puan almış olmak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

  Türk vatandaşı olmayanlar için:

  Yabancıların Türkiye'de çalışmalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

  a.Tablo 1'de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

  b.Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde Tablo 1'de belirtilen görev alanları ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak.

  2.Diğer kamu idarelerinde çalışmakta olan personel arasından istihdam edilecekler için aranan şartlar:

  a.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  b.2015 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerin herhangi birinde çalışıyor olmak ve aşağıda belirtilen alanlardan herhangi birinde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

  i.Planlama, programlama,

  ii.Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

  iii.Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

  iv.İzleme ve değerlendirme,

  v.Tanıtım, danışmanlık,

  vi.Araştırma-geliştirme,

  vii.Bilgi ve iletişim teknolojileri,

  viii.Finansman,

  ix.İnsan kaynakları yönetimi.

  c.Tablo 1'de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

  d.Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamındaki yabancı dillerden herhangi birinden en az altmış puan almış olmak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

  Tablo 1: İstihdam edilecek uzmanlık alanları

  [xtable]
  {tbody}
  {tr}
  {td}Görev Alanı
  {/td}

  {td}Kişi

  Sayısı
  {/td}

  {td}Mezuniyet Bölümü
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Tarımsal Yapılar Uzmanı
  {/td}

  {td}2
  {/td}

  {td}Tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu olmak ya da ziraat fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmakla birlikte tarımsal yapılar ve sulama alanında lisansüstü eğitim görmüş olmak
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Tarım Ekonomisti
  {/td}

  {td}2
  {/td}

  {td}Tarım ekonomisi bölümünden mezun olmak ya da ziraat fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmakla birlikte tarım ekonomisi alanında lisansüstü eğitim görmüş olmak
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Sanayi Sektörü Uzmanı
  {/td}

  {td}2
  {/td}

  {td}Mühendislik veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir bölümü ya da dengi bölümlerin herhangi birinden mezun olmak
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Turizm Sektörü Uzmanı
  {/td}

  {td}2
  {/td}

  {td}Turizm veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir bölümü ya da dengi bölümlerin herhangi birinden mezun olmak
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Sosyal Kalkınma Uzmanı
  {/td}

  {td}2
  {/td}

  {td}Herhangi bir lisans programından mezun olmak
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Muhasebe Uzmanı
  {/td}

  {td}1
  {/td}

  {td}İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi bir bölümü ya da dengi bölümlerin herhangi birinden mezun olmak
  {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  [xtable]
  {tbody}
  {tr}
  {td}Grafiker
  {/td}

  {td}1
  {/td}

  {td}Herhangi bir lisans programından mezun olmak
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Bilgi İşlem Uzmanı
  {/td}

  {td}1
  {/td}

  {td}Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak
  {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}TOPLAM
  {/td}

  {td}13
  {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  BAŞVURU ŞEKLİ VE SURESİ

  1.Başvurular 05 MAYIS 2015 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

  2.Başvuru sahipleri, www.dap.gov.trinternet adresinde yer alan başvuru formunu doldurup aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Başkanlığımız adresine eksiksiz olarak şahsen ya da posta yoluyla sunacaklardır. (E-posta veya faks kabul edilmeyecektir.)

  a.Mezuniyet belgesi fotokopisi,

  b.En az 5 (beş) yıllık tecrübe ile başvuruda bulunanlar için tecrübelerini tevsik etmek üzere kurumlarından edindikleri belgeler,

  c.En az 5 (beş) yıllık tecrübe ile başvuruda bulunanlar için tecrübelerini tevsik etmek üzere sigorta hizmet dökümü,

  d.Türk Vatandaşı olanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamındaki yabancı dillerden herhangi birinden almış olduğu puanı veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan almış olduğu puanı tevsik etmek üzere edindikleri belge.

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1.Başvuruda bulunan adaylardan uygun bulunanlar, mülakata dayalı bir yarışma sınavına tabi tutulacaktır.

  2.Yarışma sınavına katılmaya hak kazananların listesi yarışma sınavının yapılacağı tarihten 5 (beş) gün önce www.dap.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  3.Yarışma sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar, başvuru koşullarında belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından aşağıda belirtilen öncelikler çerçevesinde tespit edilecektir:

  a.İlgili olduğu mesleki alanda sahip olduğu tecrübe yılı,

  b.Mezuniyet düzeyi,

  c.Yabancı dil bilgi düzeyi,

  d.Doğu Anadolu Bölgesi'nde sahip olunan saha deneyimi.

  4.Yarışma sınavı 20 - 22 Mayıs 2015 tarihlerinde Başkanlığımız hizmet binasında gerçekleştirilecektir.

  SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

  1.Yarışma sınavı sonuçları, sınavın tamamlandığı günü takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde www.dap.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

  2.Yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edinilebilir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

  3.Yarışma sınavında başarılı olan adayların başvuru esnasında internet adresi üzerinden sunmuş oldukları belgelerin asıllarını ibraz etmeleri istenecektir. Söz konusu belgelerin asıllarını ibraz etmeyenler haklarını yitireceklerdir.

  DİĞER HUSUSLAR

  1.Söz konusu sözleşmeli uzman personel 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olacaktır.

  2.Sözleşmeli uzman personelin aylık net sözleşme ücreti, birinci dereceli uzmana ödenen aylık ortalama net tutarı (yaklaşık 2.570 TL) aşmamak üzere Kalkınma Bakanı tarafından belirlenir.

  3.Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylar hakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veya sözleşmenin feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlık tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
   
 2. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.103
  Beğeniler:
  2.608
  Ödül Puanları:
  588
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  tecrübesi olan arkadaşlara duyrulur =)
   
 3. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.556
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Ah anam ah babam ah başım:( ben bu kalkınma ajanslarına yaklaştıkça bunlar benden uzaklasiyor bıktım kovalamayacam artık. Dildi çalışma tecrubesiydi merkezide zaten üç beş alıyordu şimdi hiç almaz
   
 4. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  3.994
  Beğeniler:
  4.004
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  kimin nikahını istiyollarmış anlamadım :D
   
 5. vera

  vera Site Müdavimi

  Kayıt:
  7 Mayıs 2014
  Mesajlar:
  241
  Beğeniler:
  102
  Ödül Puanları:
  278
  ne istemediklerini yazsalarmis keske :D :D
   
 6. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  3.994
  Beğeniler:
  4.004
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat

  sen gelme .... ... :D
   
 7. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.556
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Ben bu kalkınma ajanslarinin bana olan garezini anlamiyom işte:))
   
  Yelken bunu beğendi.
 8. Demhat

  Demhat VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Kasım 2014
  Mesajlar:
  849
  Beğeniler:
  1.184
  Ödül Puanları:
  198
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Adana
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Alacaklari adamın adını yazsalarmis bari okuyarak efor sarfetmeyelim :D
   
 9. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  3.994
  Beğeniler:
  4.004
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  neyse en azından donanımlı bırını alacaklar varsada torpıl turpul buna sevınek barı yapcek bısıy kalmadı :confused:
   
  Demhat bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş