Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Yönergesi (GUY Becayiş)

Konu, 'KPSS A Grubu' kısmında abba lerner tarafından paylaşıldı.

 1. abba lerner

  abba lerner Yeni Üye

  Kayıt:
  3 Şubat 2015
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1054

  GELİR UZMANLIĞI KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME YÖNERGESİ

  Amaç

  MADDE 1 ? (1)Bu Yönergenin amacı;26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca; karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 ? (1) Bu Yönerge, atandıkları yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğu bulunan gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcısı unvanında görev yapan personeli kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 ? (1) Bu Yönerge, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 ? (1)Bu Yönergenin uygulanmasında;

  a) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

  b) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

  c) Daire Başkanı: Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanını,

  ç) Daire Başkanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını,

  d) Uzman: Gelir uzmanını,

  e) Uzman Yardımcısı: Gelir uzman yardımcısını,

  f) Yer: Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurularında belirtilen yerleri,

  g) Yönetmelik: Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğini,

  ğ) Yönerge: Bu Yönergeyi,

  ifade eder.

  Temel esaslar

  MADDE 5 ? (1) Karşılıklı yer değiştirme talepleri her yılın Temmuz ayında değerlendirilir.

  (2) İlk atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğu bulunan uzman ve uzman yardımcıları, herhangi bir özre bağlı kalmaksızın iller veya aynı ile bağlı ilçeler arasında karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

  (3) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilmek için ilk atanılan yerde fiilen en az altı ay çalışmış olmak şartı aranır. Başvuru döneminin ilk günü itibarıyla süre hesaplanır. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır.

  (4) Fiili çalışma süresinin hesabı, personelin görev yaptığı Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık tarafından kontrol edilir. En az altı ay fiili çalışma süresini doldurmadığı anlaşılanların dilekçeleri Başkanlığa gönderilmez.

  (5) İlk atandıkları yerde zorunlu çalışma süresinin tamamlanmasına başvuru döneminin ilk günü itibarıyla altı ay veya daha az süresi kalanlar, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

  (6) Karşılıklı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunda, aynı il içerisinde olmak koşuluyla en fazla 3 yer tercih edilebilir.

  (7) Karşılıklı yer değiştirme hakkından bir defa yararlanılabilir.

  (8) Başvuru döneminin son günü itibarıyla disiplin cezası almış olan personel karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunamaz.

  (9) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelden birinin atama onayının tebliğinden sonra diğerinin atamadan vazgeçme talebi dikkate alınmaz.

  Başvuru şekilleri

  MADDE 6 ?(1) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personel, bu Yönergenin Ek-1?inde yer alan Karşılıklı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurarak, Vergi Dairesi Başkanlıklarında İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Defterdarlıklarda ise Personel Müdürlüğüne başvurur.

  (2) Her yılın Temmuz ayı değerlendirme dönemi için o yılın 01 - 31 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılır. Başvuru dönemi haricinde karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunulamaz.

  (3) İlgililerin dilekçeleri başvuru dönemini takip eden 10 iş günü içerisinde Başkanlığa gönderilir.

  Başvuruların Değerlendirilmesi

  MADDE 7 ? (1) Birer personelin karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunması halinde, eşleştirme işlemi talepte bulunan personel arasında yapılır.

  (2) Aynı yere karşılıklı yer değiştirme taleplerinin birden fazla olması halinde, eşleştirme işlemi, hizmet süresi; uzman ve/veya yardımcılığında fazla olana, bu sürenin eşit olması durumunda mesleğe girişteki başarı sırası yüksek olana, başarı sırasının da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

  (3) Karşılıklı yer değiştirme talebi gerçekleştirilen personel, zorunlu çalışma süresini atandığı yerde tamamlamak zorundadır. Ancak, karşılıklı yer değiştirme suretiyle görev yeri değiştirilen personelin kalan zorunlu çalışma süresi, yerine atandığı personelin kalan zorunlu çalışma süresinden kısa ise, bu süre yerine atandığı personelin kalan zorunlu çalışma süresi kadar uzar.

  (4) Karşılıklı yer değiştirme taleplerinin değerlendirme sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Talebi karşılanamayan personel, talebinin devam etmesi halinde bu yönergede belirlenen usul ve esaslara göre tekrar başvuruda bulunabilir.

  Değerlendirme komisyonu

  MADDE 8 ? (1) Komisyon; bu Yönerge kapsamına giren personelin karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama başvurularını incelemek ve değerlendirmek üzere, Daire Başkanı başkanlığında, atama işlemlerinden sorumlu Gelir İdaresi Grup Başkanının ve ilgili Müdürün katılımıyla oluşur.

  (2) Komisyon, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

  (3) Komisyonca talepleri uygun görülenler, atamaları yapılmak üzere ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı ve/veya Defterdarlığa bildirilir.

  Gerçeğe aykırı beyan ve haksız menfaat temini

  MADDE 9 ? (1) Karşılıklı yer değiştirme talepleri ile ilgili olarak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya bu işlemlerle ilgili haksız menfaat temin ettiği tespit edilen personel hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uyarınca işlem yapılır. Ayrıca bu kişilerin karşılıklı yer değiştirme işlemleri iptal edilir.

  Tereddütlerin giderilmesi

  MADDE 10 ?(1) Bu Yönerge ile ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde Daire Başkanlığı yetkilidir.

  Geçiş hükmü

  GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) 2015 yılında karşılıklı yer değiştirme taleplerine ilişkin değerlendirme işlemi bir defaya mahsus olmak üzere Ağustos ayında yapılır. Ağustos ayında yapılacak değerlendirmelere ilişkin başvurular, 1 - 31 Mayıs tarihleri arasında bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

  Yürürlük

  MADDE 11 ? (1)Bu Yönerge,Başkanın onayı ile02/04/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 12 ? (1) Bu Yönergenin hükümleri Başkan tarafından yürütülür.

  EK: Karşılıklı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu
   
 2. SABASTİAN16

  SABASTİAN16 İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  16 Aralık 2014
  Mesajlar:
  67
  Beğeniler:
  51
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Bursa
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Muğla Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  arkadaşlar kpss a sınavına sadece ders notlarıyla çalışsak yeterli olur mu?
   
 3. SABASTİAN16

  SABASTİAN16 İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  16 Aralık 2014
  Mesajlar:
  67
  Beğeniler:
  51
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Bursa
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Muğla Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  kitap kaynak konusunda yardımcı olabilecek varsa çok iyi olucak
   
 4. deniz candan

  deniz candan Yeni Üye

  Kayıt:
  31 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  36
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Boğaziçi Ünv.
  Bölüm:
  Maliye

Sayfayı Paylaş