Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderleri Eğitimi

rngl

HEYHAT!
Forum Yöneticisi
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
2,356
Beğeniler
1,550
Bölüm
İşletme
#1
4001 maalesef... ne diyosunuz bu alım hakkında?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLERİ İLK DÜZEY EĞİTİM İLANIGençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderleri Yetiştirme, Gelişim Eğitimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi hükümlerine göre gençlik liderliği ilk düzey eğitimi gerçekleştirilecektir.


GENÇLİK LİDERLERİ İLK DÜZEY EĞİTİME KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak.
b) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.
ç) Başvuru tarihi itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmamak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle 30 Yaşından gün almamış olmak. (29.11.1984 ve sonrası doğmuş olmak)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Başvurular, Bakanlığımızın www.gsb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan başvuru formu doldurulması suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurular, 26/11/2013 tarihinde başlayacak olup 29/11/2013 tarihinde saat 18:00'da sona erecektir.
Müracaat edenler Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2012 veya 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavında (P3 puan türünden) almış oldukları puanlara göre ekte belirtilen kontenjanlar dahilinde il bazında sıralanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda her il için söz konusu kontenjan adedince aday mülakata alınacaktır. Mülakat sonucunda her bir ilin kontenjanının en fazla yarısı kadar aday eğitim almaya hak kazanacaktır.
Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

MÜLAKAT ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Mülakata girmeye hak kazanan adaylar için mülakat tarihleri, saatleri ve yeri Bakanlığımızın www.gsb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Mülakata gelecek adayların yanlarında bulunması gerekenler:
a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
c) Yazılı özgeçmiş,
ç) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.
Mülakatta adaylar;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin gençlik liderliğine uygunluğu,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
b) Eğitime başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, eğitim almış olsalar dahi gençlik liderliği belgeleri geçersiz sayılacaktır. Ayrıca haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
c) Bakanlık, katılımcı sayısının yetersiz olması veya başka zorunlu nedenlerden dolayı eğitimi ve/veya mülakatı iptal edebilir.
İlan olunur.


[TABLE="class: telerik-reTable-1, width: 269"]
[TR="class: telerik-reTableHeaderRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableHeaderFirstCol-1, colspan: 2"]İL KONTENJAN TABLOSU[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ADANA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ADIYAMAN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]AFYON[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]AĞRI[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]AKSARAY[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]AMASYA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ANKARA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]42[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ANTALYA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]48[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ARDAHAN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ARTVİN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]AYDIN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BALIKESİR[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BARTIN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BATMAN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BAYBURT[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BİLECİK[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BİNGÖL[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BİTLİS[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BOLU[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BURDUR[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]BURSA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]48[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ÇANAKKALE[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ÇANKIRI[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ÇORUM[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]DENİZLİ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]DİYARBAKIR[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]36[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]DÜZCE[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]EDİRNE[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ELAZIĞ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ERZİNCAN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ERZURUM[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ESKİŞEHİR[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]54[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]GAZİANTEP[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]GİRESUN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]GÜMÜŞHANE[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]HAKKARİ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]HATAY[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]48[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]IĞDIR[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ISPARTA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]42[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]İSTANBUL[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]108[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]İZMİR[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]72[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KAHRAMANMARAŞ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]48[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KARABÜK[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]36[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KARAMAN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KARS[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KASTAMONU[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KAYSERİ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]48[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KIRIKKALE[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KIRKLARELİ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KIRŞEHİR[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]30[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KİLİS[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]30[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KOCAELİ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KONYA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]72[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]KÜTAHYA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]MALATYA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]30[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]MANİSA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]60[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]MARDİN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]MERSİN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]60[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]MUĞLA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]30[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]MUŞ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]NEVŞEHİR[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]42[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]NİĞDE[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ORDU[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]42[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]OSMANİYE[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]RİZE[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]SAKARYA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]36[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]SAMSUN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]84[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]SİİRT[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]SİNOP[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]30[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]SİVAS[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ŞANLIURFA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]36[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ŞIRNAK[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]18[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]TEKİRDAĞ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]42[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]TOKAT[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]60[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]TRABZON[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]72[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]TUNCELİ[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]12[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]UŞAK[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]VAN[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]30[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]YALOVA[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableEvenRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]YOZGAT[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]24[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableOddRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFirstCol-1"]ZONGULDAK[/TD]
[TD="class: telerik-reTableLastCol-1"]36[/TD]
[/TR]
[TR="class: telerik-reTableFooterRow-1"]
[TD="class: telerik-reTableFooterFirstCol-1"]TOPLAM[/TD]
[TD="class: telerik-reTableFooterLastCol-1"]2400[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

bakanlık duyuru link : http://adf.ly/Zwxa0

başvuru: http://adf.ly/Zwx0A
 

rngl

HEYHAT!
Forum Yöneticisi
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
2,356
Beğeniler
1,550
Bölüm
İşletme
#3
yalnız şu ilginç haber yeni verildi. başvuru tarihi başlangıcı dünü gösteriyor:
''26/11/2013 tarihinde başlayacak olup 29/11/2013 tarihinde saat 18:00'da sona erecektir.''
 

darkness666

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
22 Mar 2013
Mesajlar
709
Beğeniler
109
#5
yalnız şu ilginç haber yeni verildi. başvuru tarihi başlangıcı dünü gösteriyor:
''26/11/2013 tarihinde başlayacak olup 29/11/2013 tarihinde saat 18:00'da sona erecektir.''


ben duzelttim kardeşim bakanlık sitesinden linki bıraktım ilanı tam olarak başvuruyu da
 

darkness666

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
22 Mar 2013
Mesajlar
709
Beğeniler
109
#7

intifada

Üyeliği İptal Edildi
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
57
Beğeniler
17
#8
Ya arkadaslar bu personel alimi d3gil... egitim sadece... bie 2400 olmuyor... yarisi kadar diyor.. ani 1200 oluyor.. b bir personel alimi degil
 

nesli*87

Yeni Üye
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
31
Beğeniler
1
#9
sagol da ıl baznda kac kısı mulkata cagrcaklar mesala samsn ıcın 84 kontenjan var
 

darkness666

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
22 Mar 2013
Mesajlar
709
Beğeniler
109
#10
sagol da ıl baznda kac kısı mulkata cagrcaklar mesala samsn ıcın 84 kontenjan var
ilanı detaylı olarak ilk sayfada yayınladım kardeşin sayfanın altında da bakanlıgın duyuru linki var
 

intifada

Üyeliği İptal Edildi
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
57
Beğeniler
17
#12
Arkadaslar... bu bir personel alimi degil... memurlar netin isguzarligi yada isbirlikciligi... bakanlik talebin yetersiz kalmasindan korkmus... bu bir egitim sadece... onunda kadro felan yok... imd gibi birsey... er ilin kontenjani kadar kisi mjlakata girecek... bnunda yarisi egitim almaya hak kazqnacak...
 

nesli*87

Yeni Üye
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
31
Beğeniler
1
#13
teskrler gecenn bı yarısında bole 2400 memur alınacak falan yaznca bı heyacn basıyo ınsanı ıster ıstemes ılk okumamda anlamadm:(
 

intifada

Üyeliği İptal Edildi
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
57
Beğeniler
17
#18
Basvurma bence... bak memurlar net duzeltti ilan basligini... ek basima yanlistan cevirdim... pneleri...
 

nesli*87

Yeni Üye
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
31
Beğeniler
1
#20
evet duzeltms ılanı memrlr net basvrmadm satende az kalsn bı anda 2400 memur alımı dıynce basvrcaktm tam anlamadn hos ne ıs yapacaklar nasıl olacak pek bı bılgmde yok hanı
 
Üst