ESKİ İLAN GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Tgb06 tarafından paylaşıldı.

 1. Tgb06

  Tgb06 Admin Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.982
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  Başvuru Tarihleri : 08 -15 Ekim 2014

  İlan Özeti :

  Başvurabilecek İİBF Bölümleri : Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,
  KPSS puan Türü :
  KPSSP30 KPSSP64 KPSSP101
  Taban puan :
  80
  Alınacak kişi sayısı :
  38
  yazılı sınava çağırılacak kişi sayısı :
  760

  -------------------

  Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların dikkatine:

  1- Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları 08 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 17:00’de sona erecektir. (15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar sınav ücreti yatıranlar 16 Ekim 2014 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar sınav müracaatı yapabilecektir.)

  2- Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı katkı bedelinin Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR360001002532070641045009 IBAN nolu hesabına herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden elden yatıracaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır.

  3- Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresindeki başvuru linkinden T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır.

  4- Giriş Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 09 Kasım 2014 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah 10:00’da başlayacaktır.

  5- Sınava başvuran adaylar için Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 27 Ekim 2014 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile edinecektir.

  6- Sınav ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geri ödenecektir.

  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

  GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (54) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

  I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  3 - ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
  4 - 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1979 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

  II - SINAV BAŞVURUSU

  1 - Giriş Sınavı başvuruları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından internet ortamında alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 08 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat17:00’de sona erecektir. (15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar sınav ücreti yatıranlar 16 Ekim 2014 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar sınav müracaatı yapabilecektir.)
  2 - Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR360001002532070641045009 IBAN nolu hesabına herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden elden yatıracaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresindeki başvuru linkinden T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. Başvuruyu tamamlayan adaylar başvuru belgesinin çıktısını almak zorundadır. Başvurulara ilişkin yapılacak itirazlarda itiraz dilekçesi ile birlikte başvuru belgesinin bilgisayar çıktısının ibraz edilmesi zorunludur. Aksi halde itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3 - Adaylar başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi grupta sınava katılacaklarını belirteceklerdir.
  4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
  5 - Sınav ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geri ödenecektir.
  6 - Ancak, başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

  III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

  Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.
  a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
  b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
  c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,
  ç) T.C. kimlik numarası beyanı,
  d) Özgeçmiş.
  Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

  IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

  Genel Müdürlüğümüz Göç Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava çağırılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki gösterilmiştir.
  1. Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,
  KPSS puan Türü : KPSSP30 KPSSP64 KPSSP101
  Taban puan :80
  Alınacak kişi sayısı :38
  yazılı sınava çağırılacak kişi sayısı : 760

  2. Hukuk Fakültesi Mezunları
  KPSS puan türü : KPSSP21
  Taban puan : 75
  Alınacak kişi sayısı : 11
  yazılı sınava çağırılacak kişi sayısı : 220

  3. Endüstri Mühendisliği Mezunları
  KPSS puan türü : KPSSP3
  Taban puan : 70
  Alınacak kişi sayısı : 5
  yazılı sınava çağırılacak kişi sayısı : 100

  Toplam : 54  V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

  1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.
  3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:
  A. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav soruları bütün gruplar için ortak olacaktır.
  Ortak sınav sorularının konuları:
  a) Yabancılar hukuku,
  b) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.
  B. Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle;
  a) 1. Grup Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları:
  Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.
  b) 2. Grup Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları:
  Anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), ticaret hukuku (ticari şirketler ve kıymetli evrak), ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar), iş hukuku, uluslararası hukuk.
  c) 3. Grup Adayların sınav soruları için alan bilgisi konuları:
  Yöneylem araştırması, benzetim (simülasyon), proje yönetimi, olasılık-istatistik, kalite yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, mühendislik ekonomisi, tesis yerleşimi, ergonomi-işbilim.

  VI - SINAV TARİHİ VE YERİ

  1 - Giriş Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 09 Kasım 2014 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, sabah 10:00’dabaşlayacaktır. Sınavın süresi Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından adaylara duyurulacaktır.
  2 - Sınava başvuran adaylar için Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 27 Ekim 2014 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile edinecektir.
  3 - Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
  4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

  Yazılı sınav sonuçları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi gruplar itibariyle Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde veLalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.
  Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR360001002532070641045009 IBAN nolu hesabına 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) itiraz ücretini herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden elden yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. Söz konusu itirazlar aynı gün Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine iletilecektir. Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından incelenen itiraz dilekçeleri en geç 3 (üç) içerisinde cevaplandırılarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

  VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

  Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
  Sözlü sınavda adaylar;
  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
  d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
  yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.
  Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

  IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU

  Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
  Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
  Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.goc.gov.tr) ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
  Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.
  Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
  Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

  X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

  Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
  a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.
  b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
  c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
  ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.
  d) Mal bildirimi.
  e) Kamu etik sözleşmesi.
  İlan olunur.


  İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  Adres : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/3
  06370 Yenimahalle /ANKARA
  Tel : 0312 397 56 42 - 0312 397 28 36
  Fax : 0312 397 52 76  Bilgi : http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-duyurusu_350_359_1454_icerik
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 2 Ekim 2014
 2. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.076
  Beğeniler:
  2.559
  Ödül Puanları:
  588
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  bu ne bidaha mı ilan verildi göç için
   
 3. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.076
  Beğeniler:
  2.559
  Ödül Puanları:
  588
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
 4. İİBF

  İİBF Admin Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  30 Ekim 2012
  Mesajlar:
  1.548
  Beğeniler:
  1.642
  Ödül Puanları:
  418
  Şehir:
  Bursa
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  ÇEKO
  Mustor bunu beğendi.
 5. peter keating

  peter keating VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  469
  Beğeniler:
  504
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İşletme
  Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alımı sınavlarıyla aynı güne koymuşlar bunu da. Benim kaçırdığım mantıklı bir tarafı var mı acaba bu işin?

   
 6. angara_bebesi

  angara_bebesi İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  21 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  93
  Beğeniler:
  69
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İktisat
  hocam anlatayım. maalesef geçen senelerde yüksek puanlılar hepsine başvurup evrak teslimi yapıp ta sınavına dahi gitmedi(doğal haklarıdır işsiz birisi için birde yüksek puansa saygı duyarım) Ancak sınavına dahi girmeyip puanı kritik olupta sıralamaya girenlerin hakkı yendi. Kurumlar da buna çare olarak aynı saate sınav koydu. Tabikide kurumlarda biliyor çakışmayı. Ben olumlu görüyorum. Ha derseniz ki sanane kardeşim yüksek puan almış hepsine başvurur. ona saygım vardır ama evrak teslim edipte sınavına girmemek sanırım değer yargılarımızla örtüşmüyor
   
 7. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.555
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Yazilida gecemem ki:(
   
 8. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  niye diğer bölümlerden 70-75 isteniyor da İİBF'den 80 isteniyor :naslyany:
   
  Tgb06 bunu beğendi.
 9. peter keating

  peter keating VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  469
  Beğeniler:
  504
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İşletme

  Hocam bu biraz pireye kızıp yorgan yakmak oluyor ama. Yüksek puanlılarla ilgili durum tamam. Ama çözümü bu mu olmalı? Ortalama bir puanı olan kişi 3 yerde şansını deneyebilecekken sadece birisine başvuru yapabilecek. Bir sıkıntıyı başka bir sıkıntıyla çözmek olmuş gibi sanki.
   
 10. angara_bebesi

  angara_bebesi İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  21 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  93
  Beğeniler:
  69
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İktisat
  Zaten yüksek puanlıların hakkını verdim o ayrı. Ama vurdumduymaz bir şekilde evrak teslim ediyor, sonra gitmiyor. Bunu ifade ediyorum aynı zamanda. Çok yakın arkdaşım. 85-86 puan aldı misal. Önce Mhuy geldi başvurdu, sonra Göç geldi başvurdu. tarım geldi, ona da başvurdu. Şimdi de Merkez göçe başvuracak. Şimdi bu yakın arkadaşım hangisine girecek biliyor musun. cumartesi göçe, pazar mhuya. Peki diğerleri ? Sorgulamak istediğim nokta bu.
   
 11. peter keating

  peter keating VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  469
  Beğeniler:
  504
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İşletme
  Hocam haklısın, o sorun sadece A grubunda değil B grubunda da var. Ama sorunun çözümü farklı olmalı.

  Diyelim benim düşük puanım var; tarıma başvuru yapıyorum, o olmazsa göç, o da olmazsa MHUY denemek isterim. Ama hepsi aynı gün olursa bu şansım kalmaz. Yüksek puanlıların her yere başvuru yapıp taban puanı yükseltmelerini ve düşük puanlıları mağdur etmelerini önlemenin başka bir yolu olmalı.
   
  angara_bebesi bunu beğendi.
 12. Tgb06

  Tgb06 Admin Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.982
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  Mustor bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş