Gümrük bakanlıgı alımları tercıh engellemesi için fax kampanyası