ESKİ İLAN Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Raportör Alımı

Tgb06

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
25 Kas 2013
Mesajlar
1,972
Beğeniler
1,986
Bölüm
İktisat
#1
Gümrük ve ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlükleri'ne KPSS p3 puanı ile 24 adet Tüketici Hakem Heyeti Raportörü almaktadır

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliği ile Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi: 26/12/2014-05/01/2015

Sözlü Sınav Tarihleri: 26/01/2015-27/01/2015


Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr)yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2014 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

-Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

-Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

-Sözlü Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

-Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

-Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)" ile girebileceklerdir.

-Sözlü sınavda adayın; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

-Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

-Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.

-Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

-Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

-Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1-Genel Şartlar:


-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

-2014 yılı KPSS'de, KPSSP3 ve KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

2-Özel Şartlar:

[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{td}Sıra

No{/td}
{td}Unvan{/td}
{td}Teşkilatı{/td}
{td}Nitelikler{/td}
{td}KPSS

Puan

Türü{/td}
{td}Alım

Yapılacak

Sayı{/td}
{td}Sınıfı{/td}
{td}Derecesi{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Veri

Hazırlama

ve

Kontrol

İşletmeni{/td}
{td}Merkez{/td}
{td}1-İletişim Fakültesi mezunu olmak.

2-Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak{/td}
{td}KPSSP3{/td}
{td}2{/td}
{td}GİH{/td}
{td}6,7{/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}Teknisyen{/td}
{td}Merkez{/td}
{td}Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik- Isıtma, Isıtma- Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.{/td}
{td}KPSSP94{/td}
{td}3{/td}
{td}TH{/td}
{td}10,11{/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}Teknisyen{/td}
{td}Merkez{/td}
{td}Ortaöğretim kurumlarının Elektrikçilik Bölümü mezunu olmak{/td}
{td}KPSSP94{/td}
{td}1{/td}
{td}TH{/td}
{td}10,11{/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}Tüketici

Hakem

Heyeti

Raportörü{/td}
{td}Ticaret İl Müdürlükleri{/td}
{td}Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde Y ÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.{/td}
{td}KPSSP3{/td}
{td}24{/td}
{td}GİH{/td}
{td}6,7,8{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable][xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{td}
Sıra No{/td}

{td}
Unvan{/td}

{td}
Teşkilatı{/td}

{td}
Alım Yapılacak İller{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
1{/td}

{td}
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni{/td}

{td}
Merkez{/td}

{td}
Ankara{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
2{/td}

{td}
Teknisyen{/td}

{td}
Merkez{/td}

{td}
Ankara{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
3{/td}

{td}
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü{/td}

{td}
Ticaret İl Müdürlükleri{/td}

{td}
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=614f8a27-8e86-4e0e-8df1-b6c68f952f48
 
Son düzenleme:

hellmania

İyi Bilinen Üye
Katılım
10 Ara 2014
Mesajlar
64
Beğeniler
51
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#3
"Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır." yani 72 kişi:başvursak 85,96 ya kadar düşer mi ki?hoş tanıdık vs hiç yok ama...Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir e kura ile atanacakmış bu 24 kişi. teşkilat için de ticaret il müdürlükleri yazmışlar
 
Son düzenleme:

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,528
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#4
him çalışma koşulları falan neymiş ki bi fikriniz bi.duyumunuz var mi? napsam:confused:

gelelim ben fiks soruma: maiş ne gadan maiş?! kadro olayı var mı? daldan dala ziplaniyor mu?ziplaniyorsa yüksek kapatır demi:(
 

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,528
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#6

hellmania

İyi Bilinen Üye
Katılım
10 Ara 2014
Mesajlar
64
Beğeniler
51
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#8

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,528
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#9
bence siz deneyin,puanınız 87 küsürdü sanırım ve ilan da hukuk+iibf :)
açıkçası iller güzel ama tercih edecek olursam antalya adana isterim sansima bursa çıkar:)

benim için en önemli kriter maaş gerisi biraz hafif kalıyor eğer elime 2500e yakın maaş gececekse ki sanmıyorum neden olmasın:D
 

hellmania

İyi Bilinen Üye
Katılım
10 Ara 2014
Mesajlar
64
Beğeniler
51
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#12
"657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak." bu şartın içinde yaş var mı bilmiyorum eğer yoksa ilanda yaşla ilgili bir madde yok.
 

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,528
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#13
"657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak." bu şartın içinde yaş var mı bilmiyorum eğer yoksa ilanda yaşla ilgili bir madde yok.
yok biliyorum ben bu şu iyi hal maddesi:)
 

hellmania

İyi Bilinen Üye
Katılım
10 Ara 2014
Mesajlar
64
Beğeniler
51
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#14
istediği bölümlerdeki sıralamada şu an önümde 1869 kişi var bana gelmesi zor sanırım...neyse haziran alımı çok olsun diye duaya devam :)
 

hellmania

İyi Bilinen Üye
Katılım
10 Ara 2014
Mesajlar
64
Beğeniler
51
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#16
sizin şansınız hemen hemen %33 daha fazla benden :) ki 87 ve 85,9 arasında 600 kişi gibi bir sayı var iibf de hukuku da katarsak yine ilk binde olursunuz muhtemelen :)
 

hellmania

İyi Bilinen Üye
Katılım
10 Ara 2014
Mesajlar
64
Beğeniler
51
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#18
siralamam 777 olmuştu atamalardan önce 350falandi hukuk siralamam 1000diyelim :)
benim de iibf de 1455 en son hali işte.yani bana kıyasla üç te bir değil yarı yarıya daha yüksek bir şansa sahipsiniz neredeyse :) daha önceki alımlarına veya şartlarına dair bilgim olmadığı için 90 ve üzeri başvurur mu bilemiyorum,sadece kendime kıyasla değerlendirmem budur :)
 

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,528
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#19
iller güzel tercih yüksek olabilir. özellikle o illerdeki kişiler memleket bekleyenler. ayrıca ben başvuru yapar mıyım bilmiyorum %90yapmam. hele maaş olayını bi ogreneyim o zaman netlesir:)
bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. o yüzden beklemeyi göze alıyorum haziranı:(