ESKİ İLAN Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Raportör Alımı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Tgb06 tarafından paylaşıldı.

 1. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.988
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  Gümrük ve ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlükleri'ne KPSS p3 puanı ile 24 adet Tüketici Hakem Heyeti Raportörü almaktadır

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliği ile Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

  Başvuru Tarihi: 26/12/2014-05/01/2015

  Sözlü Sınav Tarihleri: 26/01/2015-27/01/2015


  Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr)yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2014 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

  -Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

  -Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

  -Sözlü Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

  -Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

  -Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)" ile girebileceklerdir.

  -Sözlü sınavda adayın; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

  -Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

  -Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.

  -Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

  -Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

  -Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

  BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

  1-Genel Şartlar:


  -657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

  -2014 yılı KPSS'de, KPSSP3 ve KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

  2-Özel Şartlar:

  [xtable=skin1]
  {tbody}
  {tr}
  {td}Sıra

  No{/td}
  {td}Unvan{/td}
  {td}Teşkilatı{/td}
  {td}Nitelikler{/td}
  {td}KPSS

  Puan

  Türü{/td}
  {td}Alım

  Yapılacak

  Sayı{/td}
  {td}Sınıfı{/td}
  {td}Derecesi{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}1{/td}
  {td}Veri

  Hazırlama

  ve

  Kontrol

  İşletmeni{/td}
  {td}Merkez{/td}
  {td}1-İletişim Fakültesi mezunu olmak.

  2-Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak{/td}
  {td}KPSSP3{/td}
  {td}2{/td}
  {td}GİH{/td}
  {td}6,7{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}2{/td}
  {td}Teknisyen{/td}
  {td}Merkez{/td}
  {td}Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik- Isıtma, Isıtma- Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.{/td}
  {td}KPSSP94{/td}
  {td}3{/td}
  {td}TH{/td}
  {td}10,11{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}3{/td}
  {td}Teknisyen{/td}
  {td}Merkez{/td}
  {td}Ortaöğretim kurumlarının Elektrikçilik Bölümü mezunu olmak{/td}
  {td}KPSSP94{/td}
  {td}1{/td}
  {td}TH{/td}
  {td}10,11{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}4{/td}
  {td}Tüketici

  Hakem

  Heyeti

  Raportörü{/td}
  {td}Ticaret İl Müdürlükleri{/td}
  {td}Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde Y ÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.{/td}
  {td}KPSSP3{/td}
  {td}24{/td}
  {td}GİH{/td}
  {td}6,7,8{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]  [xtable=skin1]
  {tbody}
  {tr}
  {td}
  Sıra No{/td}

  {td}
  Unvan{/td}

  {td}
  Teşkilatı{/td}

  {td}
  Alım Yapılacak İller{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  1{/td}

  {td}
  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni{/td}

  {td}
  Merkez{/td}

  {td}
  Ankara{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  2{/td}

  {td}
  Teknisyen{/td}

  {td}
  Merkez{/td}

  {td}
  Ankara{/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}
  3{/td}

  {td}
  Tüketici Hakem Heyeti Raportörü{/td}

  {td}
  Ticaret İl Müdürlükleri{/td}

  {td}
  Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir{/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]
  http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=614f8a27-8e86-4e0e-8df1-b6c68f952f48
   
  Son düzenleme: 20 Aralık 2014
  alperss ve kübra bytl bunu beğendi.
 2. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  detayları da paylasabilir misin?? telefondan goremiyorum :)
   
  Tgb06 bunu beğendi.
 3. hellmania

  hellmania İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  10 Aralık 2014
  Mesajlar:
  64
  Beğeniler:
  51
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  "Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır." yani 72 kişi:başvursak 85,96 ya kadar düşer mi ki?hoş tanıdık vs hiç yok ama...Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir e kura ile atanacakmış bu 24 kişi. teşkilat için de ticaret il müdürlükleri yazmışlar
   
  Son düzenleme: 20 Aralık 2014
 4. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  him çalışma koşulları falan neymiş ki bi fikriniz bi.duyumunuz var mi? napsam:confused:

  gelelim ben fiks soruma: maiş ne gadan maiş?! kadro olayı var mı? daldan dala ziplaniyor mu?ziplaniyorsa yüksek kapatır demi:(
   
  işletmeci00 ve hellmania bunu beğendi.
 5. san marinolu forvet

  san marinolu forvet VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  21 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  651
  Beğeniler:
  463
  Ödül Puanları:
  68
  @peter keating bizi bilgilendir bakalım.tam senin konun.artilari ve eksileriyle tabi
   
  betimlemeツ bunu beğendi.
 6. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  evet gümrük isteyen benim için bi açıklamalarını 4 gözle bekliyorum:)
   
 7. hellmania

  hellmania İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  10 Aralık 2014
  Mesajlar:
  64
  Beğeniler:
  51
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  bence siz deneyin,puanınız 87 küsürdü sanırım ve ilan da hukuk+iibf :)
   
 8. hellmania

  hellmania İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  10 Aralık 2014
  Mesajlar:
  64
  Beğeniler:
  51
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  belki faydası olur,alımdaki ünvan için resmi gazetedeki yönetmelik: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-9.htm
   
 9. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  açıkçası iller güzel ama tercih edecek olursam antalya adana isterim sansima bursa çıkar:)

  benim için en önemli kriter maaş gerisi biraz hafif kalıyor eğer elime 2500e yakın maaş gececekse ki sanmıyorum neden olmasın:D
   
  hellmania bunu beğendi.
 10. Bilemiyorum Altan

  Bilemiyorum Altan Aktif Üye

  Kayıt:
  4 Aralık 2014
  Mesajlar:
  65
  Beğeniler:
  41
  Ödül Puanları:
  18
  Şehir:
  Kocaeli
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Atatürk Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Yaş sınırı yok mu,göremedim mi?
   
 11. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  varsa da 35tir.
   
 12. hellmania

  hellmania İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  10 Aralık 2014
  Mesajlar:
  64
  Beğeniler:
  51
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak." bu şartın içinde yaş var mı bilmiyorum eğer yoksa ilanda yaşla ilgili bir madde yok.
   
  Bilemiyorum Altan bunu beğendi.
 13. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  yok biliyorum ben bu şu iyi hal maddesi:)
   
  hellmania ve Bilemiyorum Altan bunu beğendi.
 14. hellmania

  hellmania İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  10 Aralık 2014
  Mesajlar:
  64
  Beğeniler:
  51
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  istediği bölümlerdeki sıralamada şu an önümde 1869 kişi var bana gelmesi zor sanırım...neyse haziran alımı çok olsun diye duaya devam :)
   
 15. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  vallahi benim de duam o yönde yoksa benim olmaz ama senin olur:)))
   
  hellmania bunu beğendi.
 16. hellmania

  hellmania İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  10 Aralık 2014
  Mesajlar:
  64
  Beğeniler:
  51
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  sizin şansınız hemen hemen %33 daha fazla benden :) ki 87 ve 85,9 arasında 600 kişi gibi bir sayı var iibf de hukuku da katarsak yine ilk binde olursunuz muhtemelen :)
   
 17. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  siralamam 777 olmuştu atamalardan önce 350falandi hukuk siralamam 1000diyelim :)
   
  hellmania bunu beğendi.
 18. hellmania

  hellmania İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  10 Aralık 2014
  Mesajlar:
  64
  Beğeniler:
  51
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  benim de iibf de 1455 en son hali işte.yani bana kıyasla üç te bir değil yarı yarıya daha yüksek bir şansa sahipsiniz neredeyse :) daha önceki alımlarına veya şartlarına dair bilgim olmadığı için 90 ve üzeri başvurur mu bilemiyorum,sadece kendime kıyasla değerlendirmem budur :)
   
  betimlemeツ bunu beğendi.
 19. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  iller güzel tercih yüksek olabilir. özellikle o illerdeki kişiler memleket bekleyenler. ayrıca ben başvuru yapar mıyım bilmiyorum %90yapmam. hele maaş olayını bi ogreneyim o zaman netlesir:)
  bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. o yüzden beklemeyi göze alıyorum haziranı:(
   
  hellmania bunu beğendi.
 20. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.187
  Beğeniler:
  5.587
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  ayrıca avukat adamın işi ne burda! tuhaf neden başvuru yapsın ki?
   
  hellmania bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş