ESKİ İLAN Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Alımı

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,359
Beğeniler
2,917
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
http://gtb.gov.tr/duyurular/20-gumruk-ve-ticaret-mufettis-yardimcisi-alinacak

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 20 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. SINAV TARİHİ VE YERİ:

1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 27-28 Aralık 2014 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri; 11 Aralık 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.

1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.

2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2.3. 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP5 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2.4. 01.01.2014 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.

3. SINAV BAŞVURUSU:

3.1. Başvurular 25 Kasım-5 Aralık 2014 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.

3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.

3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:

- MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,

- KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,

- ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

- MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.

5. DEĞERLENDİRME:

5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 80 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.

5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.

5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.

5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.

6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

7. DİĞER HUSUSLAR:

7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.

7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

İlan olunur.
 

Madame Bovary

Tüketici Hekem Heyeti Raportörü
Kadrolu Üye
Katılım
7 Kas 2014
Mesajlar
1,561
Beğeniler
1,638
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#4
GÜMRÜĞÜN MUHAFAZA VE MUAYENE İŞANI NE ZAMAN ÇIKAR Kİ YA :(
 

ozgekon

85.88312
Katılım
21 Eki 2014
Mesajlar
398
Beğeniler
358
Şehir
Adana
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
Maliye
#5
27 sinde yazili, 28 inde sozlu olacak degil mi? Gelir ile cakisabilir. Amaan gerci benim puanima duser mi bilemedim...
 

Madame Bovary

Tüketici Hekem Heyeti Raportörü
Kadrolu Üye
Katılım
7 Kas 2014
Mesajlar
1,561
Beğeniler
1,638
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#7
Ay hadi inşalla,dualarınızı bekliyorum :)
 
Katılım
26 Eyl 2014
Mesajlar
329
Beğeniler
259
Bölüm
İşletme
#10
11830 kişi engel olmamalı sana!!!!
yok şimdi malum nette okudum yorumları kurum yıllardır p51 den alım yaparken bu sene p5 e dönmüş hedef koyup sırf bu kurum için hazırlanan adamlar p51 den 97 almış insanlar isyanda resmen ellerinden alınmış kadro bu ülkenin yaşanmayacak bir yer olduğunun kanıtı bu sınav p5 yüksek olan adamlar alana hazırlanmayan adamlardır bu adamları kurumun ''yazılı'' sınavına soksan ne işe yarayacak sana monolog mu çözecek muhasebede... resmen TUZ KOKTU bu ülkede!
 

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,528
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#11
yok şimdi malum nette okudum yorumları kurum yıllardır p51 den alım yaparken bu sene p5 e dönmüş hedef koyup sırf bu kurum için hazırlanan adamlar p51 den 97 almış insanlar isyanda resmen ellerinden alınmış kadro bu ülkenin yaşanmayacak bir yer olduğunun kanıtı bu sınav p5 yüksek olan adamlar alana hazırlanmayan adamlardır bu adamları kurumun ''yazılı'' sınavına soksan ne işe yarayacak sana monolog mu çözecek muhasebede... resmen TUZ KOKTU bu ülkede!
hadi yaa emek ver çalış adam başka yerden alsın!!! vallahi yazık ya
 
Katılım
26 Eyl 2014
Mesajlar
329
Beğeniler
259
Bölüm
İşletme
#12
hadi yaa emek ver çalış adam başka yerden alsın!!! vallahi yazık ya
aynen adam bir yıl alan çalışmış kasmış (ki ne kadar zor olduğunu çalışan bilir) 97 almış sen sınav aç başka puan türünden al ve sınav tarihini guyla aynı gün yap! düşünsene merkezi p3 den değil p8 den alındığını açıklasalar birden ne yapardın?
 

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,528
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#13
aynen adam bir yıl alan çalışmış kasmış (ki ne kadar zor olduğunu çalışan bilir) 97 almış sen sınav aç başka puan türünden al ve sınav tarihini guyla aynı gün yap! düşünsene merkezi p3 den değil p8 den alındığını açıklasalar birden ne yapardın?
ben ölürdüm hücceten güp allah rahmet eyleye. vallahi kalın kalın kitapların arasından kafa kaldırmadan çalışan arkadaşlar vardı. çok zorr. ben tarihe ne kadar çalışltımsa adamda sadece iktisat okuyordu:(
 
Katılım
26 Eyl 2014
Mesajlar
329
Beğeniler
259
Bölüm
İşletme
#14
ben ölürdüm hücceten güp allah rahmet eyleye. vallahi kalın kalın kitapların arasından kafa kaldırmadan çalışan arkadaşlar vardı. çok zorr. ben tarihe ne kadar çalışltımsa adamda sadece iktisat okuyordu:(
aynen adamlar ne kitaplar devirdi üstüne devirmeye devam ediyorlar kurumun sınavları için hala çalışıyorlar ve bir ilan yok biz çalıştığınız yerden almayacaz sizi!
 
Katılım
27 Eki 2014
Mesajlar
470
Beğeniler
251
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Selçuk Ünv.
Bölüm
İşletme
#16
P5 87 sıralama gelir herhalde.. Arkadaşlar kadro hakkında bilgi verirseniz ona göre başvuru yapıp yapmama da yardımcı olur..
 

Tgb06

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
25 Kas 2013
Mesajlar
1,972
Beğeniler
1,986
Bölüm
İktisat
#20
sınava bak sanki KPSS ye giriyorsun 2 gün 4 oturum