ESKİ İLAN Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Alımı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Mustor tarafından paylaşıldı.

 1. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.074
  Beğeniler:
  2.558
  Ödül Puanları:
  588
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  http://gtb.gov.tr/duyurular/20-gumruk-ve-ticaret-mufettis-yardimcisi-alinacak

  T.C.
  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
  REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
  GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 20 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

  1. SINAV TARİHİ VE YERİ:

  1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
  1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 27-28 Aralık 2014 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
  1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri; 11 Aralık 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

  1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.

  1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

  2. BAŞVURU ŞARTLARI:

  2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.

  2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

  2.3. 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP5 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

  2.4. 01.01.2014 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

  2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.

  3. SINAV BAŞVURUSU:

  3.1. Başvurular 25 Kasım-5 Aralık 2014 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.

  3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.

  3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

  3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

  4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:

  - MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,

  - KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,

  - ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

  - MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.

  5. DEĞERLENDİRME:

  5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

  5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 80 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.

  5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.

  5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.

  5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

  6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

  6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.

  6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  7. DİĞER HUSUSLAR:

  7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

  7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.

  7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

  İlan olunur.
   
  Tgb06, Madame Bovary ve kübra bytl bunu beğendi.
 2. kübra bytl

  kübra bytl VİP Üye

  Kayıt:
  20 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  531
  Beğeniler:
  455
  Ödül Puanları:
  93
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Nevşehir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  p5 yetmedi :ckskc:
   
  fenerbahçe bunu beğendi.
 3. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.555
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  79da kaldım ya be!!
   
 4. Madame Bovary

  Madame Bovary Tüketici Hekem Heyeti Raportörü Kadrolu Üye

  Kayıt:
  7 Kasım 2014
  Mesajlar:
  1.441
  Beğeniler:
  1.680
  Ödül Puanları:
  218
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  GÜMRÜĞÜN MUHAFAZA VE MUAYENE İŞANI NE ZAMAN ÇIKAR Kİ YA :(
   
 5. ozgekon

  ozgekon 85.88312

  Kayıt:
  21 Ekim 2014
  Mesajlar:
  398
  Beğeniler:
  358
  Ödül Puanları:
  118
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Adana
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  Maliye
  27 sinde yazili, 28 inde sozlu olacak degil mi? Gelir ile cakisabilir. Amaan gerci benim puanima duser mi bilemedim...
   
 6. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.074
  Beğeniler:
  2.558
  Ödül Puanları:
  588
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  yakındır genelde ard arda yayınlanıyor
   
  Madame Bovary bunu beğendi.
 7. Madame Bovary

  Madame Bovary Tüketici Hekem Heyeti Raportörü Kadrolu Üye

  Kayıt:
  7 Kasım 2014
  Mesajlar:
  1.441
  Beğeniler:
  1.680
  Ödül Puanları:
  218
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Ay hadi inşalla,dualarınızı bekliyorum :)
   
  k_d_k_l bunu beğendi.
 8. mayonezliarmut

  mayonezliarmut VİP Üye

  Kayıt:
  26 Eylül 2014
  Mesajlar:
  329
  Beğeniler:
  260
  Ödül Puanları:
  68
  Bölüm:
  İşletme
  puan yetti vira! önümde 11380 insan var gelir mi :) tamam gelmez bende biliyorum :)
   
  direniibf, betimlemeツ ve ozgekon bunu beğendi.
 9. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.555
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  11830 kişi engel olmamalı sana!!!!
   
 10. mayonezliarmut

  mayonezliarmut VİP Üye

  Kayıt:
  26 Eylül 2014
  Mesajlar:
  329
  Beğeniler:
  260
  Ödül Puanları:
  68
  Bölüm:
  İşletme
  yok şimdi malum nette okudum yorumları kurum yıllardır p51 den alım yaparken bu sene p5 e dönmüş hedef koyup sırf bu kurum için hazırlanan adamlar p51 den 97 almış insanlar isyanda resmen ellerinden alınmış kadro bu ülkenin yaşanmayacak bir yer olduğunun kanıtı bu sınav p5 yüksek olan adamlar alana hazırlanmayan adamlardır bu adamları kurumun ''yazılı'' sınavına soksan ne işe yarayacak sana monolog mu çözecek muhasebede... resmen TUZ KOKTU bu ülkede!
   
 11. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.555
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  hadi yaa emek ver çalış adam başka yerden alsın!!! vallahi yazık ya
   
 12. mayonezliarmut

  mayonezliarmut VİP Üye

  Kayıt:
  26 Eylül 2014
  Mesajlar:
  329
  Beğeniler:
  260
  Ödül Puanları:
  68
  Bölüm:
  İşletme
  aynen adam bir yıl alan çalışmış kasmış (ki ne kadar zor olduğunu çalışan bilir) 97 almış sen sınav aç başka puan türünden al ve sınav tarihini guyla aynı gün yap! düşünsene merkezi p3 den değil p8 den alındığını açıklasalar birden ne yapardın?
   
 13. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.555
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  ben ölürdüm hücceten güp allah rahmet eyleye. vallahi kalın kalın kitapların arasından kafa kaldırmadan çalışan arkadaşlar vardı. çok zorr. ben tarihe ne kadar çalışltımsa adamda sadece iktisat okuyordu:(
   
 14. mayonezliarmut

  mayonezliarmut VİP Üye

  Kayıt:
  26 Eylül 2014
  Mesajlar:
  329
  Beğeniler:
  260
  Ödül Puanları:
  68
  Bölüm:
  İşletme
  aynen adamlar ne kitaplar devirdi üstüne devirmeye devam ediyorlar kurumun sınavları için hala çalışıyorlar ve bir ilan yok biz çalıştığınız yerden almayacaz sizi!
   
 15. betimlemeツ

  betimlemeツ şimdi o değil de! Kadrolu Üye

  Kayıt:
  15 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  6.159
  Beğeniler:
  5.555
  Ödül Puanları:
  988
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  ne desek boş! kafaları ne diyor acaba!
   
 16. lookatsky

  lookatsky VİP Üye

  Kayıt:
  27 Ekim 2014
  Mesajlar:
  458
  Beğeniler:
  253
  Ödül Puanları:
  93
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Selçuk Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  P5 87 sıralama gelir herhalde.. Arkadaşlar kadro hakkında bilgi verirseniz ona göre başvuru yapıp yapmama da yardımcı olur..
   
 17. ozgekon

  ozgekon 85.88312

  Kayıt:
  21 Ekim 2014
  Mesajlar:
  398
  Beğeniler:
  358
  Ödül Puanları:
  118
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Adana
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  Maliye
  Mulakata gidecek kimse yok mu ?
   
  betimlemeツ ve mayonezliarmut bunu beğendi.
 18. baltayasapolanadam

  baltayasapolanadam VİP Üye

  Kayıt:
  16 Ekim 2014
  Mesajlar:
  491
  Beğeniler:
  443
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Samsun
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  İstanbul Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
 19. lookatsky

  lookatsky VİP Üye

  Kayıt:
  27 Ekim 2014
  Mesajlar:
  458
  Beğeniler:
  253
  Ödül Puanları:
  93
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Selçuk Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Sadece sözlü sınav değil daha yazılısı var bunun
   
 20. Tgb06

  Tgb06 Admin Yetkili Kişi Forum Yöneticisi

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.982
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  sınava bak sanki KPSS ye giriyorsun 2 gün 4 oturum
   

Sayfayı Paylaş