ESKİ İLAN Halkbankası 2015 Yılı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Tgb06

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
25 Kas 2013
Mesajlar
1,972
Beğeniler
1,986
Bölüm
İktisat
#1
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

  • Disiplinli,
  • Çalışkan,
  • Analitik düşünebilen,
  • Gelişime açık,
  • Çözüm üretebilen,
  • Takım çalışmasına yatkın,
  • Etkin iletişim becerilerine sahip,
  • Sunum ve temsil kabiliyeti olan,


Geleceğin yöneticileri arasında yer alabilecek Müfettiş Yardımcıları (Müfettiş Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı) alınacaktır.
Müfettiş Yardımcıları, Bankanın ihtiyaçları doğrultusunda, görev merkezleri İSTANBUL olarak istihdam edilecektir.
Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) Lisans mezunları için 01.01.1987 ve sonrası; Yüksek Lisans mezunları için 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,
e) Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan Lisans bölümleri arasından; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden ya da Mühendislik Fakültelerinin; Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bu paragrafta belirtilen Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup, yine bu paragrafta belirtilen Lisans programlarından Yüksek Lisans derecesi almış olmak veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak (Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)

BT Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili Lisans bölümlerinden mezun olmak veya bu paragrafta belirtilen Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinin dışında kalan ve bu bendin birinci paragrafında belirtilen bölümlerden mezun olup, yine bu paragrafta belirtilen Lisans programlarından Yüksek Lisans derecesi almış olmak (ISACA tarafından düzenlenen CISA sertifikasına sahip olmak -Mülakat değerlendirmesinde- aday lehine bir kriter olarak dikkate alınacaktır.)

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 30.11.2015 tarihine kadar tecilli olmak,
ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine ve müfettişlik görevine uygun bulunmak (Giriş Sınavı yazılı aşamasından sonra; Birebir, Panel ve Grup Mülakatları gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.)
h) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Panel ve/veya Grup Mülakatlarına daha önce katılmamış olmak, Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı aşamasına katılacak adaylardan, başvuru bedeli olarak 75.-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek başvuru bedeli, direkt olarak, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (ANKÜSEM) Bankamız nezdindeki hesabına yatırılacaktır.

Sınav ücreti 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 09:00’dan 26 Haziran 2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları, 25.05.2015 – 28.06.2015 tarih aralığında, Banka web sitesi halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinavankusem.ankara.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son (6) ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 15.07.2015 - 25.07.2015 tarihleri arasında http://sinavankusem.ankara.edu.tr adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; ANKÜSEM tarafından 25 Temmuz 2015 Cumartesi günü İstanbul-Anadolu, İstanbulAvrupa, Ankara ve İzmir olmak üzere dört farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Resimli Nüfus Cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi, posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı sınavda ilk oturum “Genel Yetenek-Genel Kültür” ve “Yabancı Dil” bölümlerinden; ikinci oturum ise “Alan Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda (240) test sorusu yer alacaktır.

İlk oturum, Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı için ortak test sınavı; ikinci oturum ise Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı için farklılaştırılmış test sınavı sorularından oluşacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi:

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,
Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel SosyoEkonomik Konular,

Yabancı Dil Testi:

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri Yabancı Dil tercihlerini, başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi (Müfettiş Yardımcılığı):

Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku,
Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,
Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İş Hukuku,
Bankacılık, Finans ve İstatistik; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem-Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik.


Alan Bilgisi Testi (BT Müfettiş Yardımcılığı):

Temel Bilgisayar Kullanımı, Temel Bilgisayar Donanımı, Algoritma ve Programlama, Programlama Dilleri, Nesne Yönelimli Programlama, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, Proje Yönetimi Temelleri, Veri Yapıları, Bilgisayar Organizasyonu, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri ve Kullanımı, Veritabanı Uygulamaları ve Yönetimi, İnternet, Ağ ve Sistem Yönetimi, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kriptografi, Elektrik- Elektronik Temelleri, Mikro İşlemciler-Mikro Denetleyiciler ve Programlanabilir Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır.

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel YetenekGenel Kültür ve Alan Bilgisi bölümlerinde sorulacak soruların en az yarısını doğru olarak; Yabancı Dil sınavından ise soruların en az %65’ini doğru cevaplandıran;

  • Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (80) aday,
  • BT Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (20) aday

Olacak şekilde toplamda (100) aday mülakata girmeye hak kazanacaktır (Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuran ve 80 inci sırada aynı puanı alan adaylar ile BT Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuran ve 20 nci sırada aynı puanı alan tüm adaylar mülakata davet edilecektir).

Banka’nın, yazılı sınav konuları, soru sayısı ve sınav yerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 28.07.2015 tarihi mesai bitimine kadar, Banka Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılabilir.

Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Banka web sitesinde yayınlanacaktır. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Banka Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabilirler.

İtirazlara ilişkin tüm incelemeler; Banka aracılığıyla ANKÜSEM tarafından sonuçlandırılacaktır. BİLGİ EDİNME Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; Banka Teftiş Kurulu Başkanlığı ve ANKÜSEM’den, sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı

Web Sitesi halkbank.com.tr

E-posta Adresi teftissinavi@halkbank.com.tr
Telefon (216) 503 50 15
(312) 289 27 10
Adres
1) Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK 34746, Ataşehir / İSTANBUL
2) Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 63, PK 06510, Çankaya / ANKARA

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)

Web Sitesi ankusem.ankara.edu.tr
E-posta Adresi ankusem@ankara.edu.tr
Telefon (312) 381 67 26
(312) 221 01 91
Adres Ankara Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi, PK 06500, Beşevler /ANKARA


ilan detayı için : https://www.halkbank.com.tr/articles/detail/detail43.asp?id=6164&prev_place=
 

Ekli dosyalar

aygu_ci

VİP Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
302
Beğeniler
330
Eğitim
Lisans
Bölüm
Kamu Yönetimi
#2
İlk 80 kişi çağırılacak da kaç kişi alınacak acep? Bir de ben halkbank servis gorevlisi mulakatından elendim tekrar başvuru yapabilirim sanırım de mi? İlanda yazmıyor da ?