Halkbankası müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanı

iktisatçı

Aktif Üye
Mücadele Grubu
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
170
Beğeniler
36
#1
http://www.halkbank.com.tr/images/articles/Halkbank_Haberler/sinav_2013.pdf


MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Türkiye Halk Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere; analitik düşünebilen ve çözüm üretebilen, sonuç ve başarı odaklı, takım çalışmasına yatkın, etkin iletişim becerilerine sahip, araştırmacı ve öğrenmeye açık, planlama ve organizasyon becerisi yüksek, sunum ve temsil kabiliyeti olan, geleceğin yöneticileri arasında yer alabilecek Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

Sınava Katılma Koşulları
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,
e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, bu fıkranın birinci bendinde yer alan dallarda yüksek lisans derecesi almış olmak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra Banka’ya verilecektir.),
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.10.2013 tarihine kadar tecilli olmak,
h) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından müfettişlik ve bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
ı) Türkiye Halk Bankası AŞ Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak,
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.

Sınava Başvuru
30 Haziran 2013 Pazar günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 75.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır). Sınav ücreti 26.04.2013 Cuma günü saat 10:00’dan 16.05.2013 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar sadece Türkiye Halk Bankası AŞ şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere iki telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları, 26.04.2013 tarihinden 17.05.2013 Cuma saat 17:00’ye kadar Bankamız internet sayfasından da (TRKYE HALK BANKASI A..) erişilebilen Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri - Aday İşlemleri adresinden yapılacaktır. Aday tarafından “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” internet üzerinden noksansız olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu’na” eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan aday başvuruları kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 30.06.2013 tarihinde İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara ve İzmir olmak üzere dört merkezde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni; 24.06.2013 - 30.06.2013 (sınav başlama saatine kadar) tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nin Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri - Aday İşlemleri adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi girerek alabileceklerdir. “Sınav Giriş Belgesi” posta ile gönderilmeyecektir.
Adaylar sınava girebilmek için Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri - Aday İşlemleri adresinden alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.
Sınav Konuları, Soru Dağılımı, Puanlama Yöntemi ve Diğer Hususlar
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
Yazılı Sınav Tarihi : 30 Haziran 2013, PAZAR Sınav Merkezleri : İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir Oturum Sayısı : 2 Sınav Süresi : Her oturum 120 dakika Soru Sayısı : 240 Yabancı Dil : İngilizce, Almanca, Fransızca, Konular : Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil, Alan Bilgisi Yazılı sınav Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi bölümlerinden oluşacaktır.
10:00 – 12:00 1. Oturum-120 Dakika Genel Yetenek-Genel Kültür 60 SORU Yabancı Dil 60 SORU 14:00 – 16:00 2. Oturum-120 Dakika Alan Bilgisi 120 SORU
1- Genel Yetenek-Genel Kültür Testi:
Sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme), güncel, sosyo-ekonomik ve kültürel konuları içeren sorulardan oluşacaktır.
2- Yabancı Dil Testi:
İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri tercih edilecektir.
3- Alan Bilgisi Testi:
Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), Ekonomi (Mikro - Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi), Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi, Ticari Aritmetik, Mali Analiz), Maliye (Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi), Bankacılık ve Finans konularından oluşacaktır.
Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi testlerinin her birinden sorulan soruların en az yarısını doğru olarak cevaplandıran adayların değerlendirilmesi sonunda, ağırlıklı standart puanı 60 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, ilk 160 aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. 160’ıncı adayla aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer adaylar da yazılı sınavda başarılı sayılacak ve sözlü sınava çağırılacaktır.
Bankanın, belirtilen sınav konularında, soru sayılarında, sınav yerlerinde ve sözlü sınava çağırılacak aday sayısında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yazılı sınav sorularına itiraz en geç 03.07.2013 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılabilir.
Yazılı sınavı kazanan adayların listesi bankamız web sitesinde (TRKYE HALK BANKASI A..) yayınlanacaktır. Adayların yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, web sitemizde yayınlandığı günü takip eden 3 iş günü içerisinde Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sınav Konuları I. Oturum Ağırlık Puanı Soru Adedi Genel Yetenek – Genel Kültür %25 60 Genel Yetenek %50 35 Genel Kültür %50 25 Yabancı Dil %25 60 II. Oturum Alan Bilgisi %50 120 Hukuk %30 35 Ekonomi %20 25 Muhasebe %20 25 Maliye %10 15 Bankacılık ve Finans %20 20

Sınavla İlgili Bilgi Edinme
Sınavla ilgili olarak, Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi ve Türkiye Halk Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın web sitesinden ulaşılabilecektir. İletişim Bilgileri
Web : TRKYE HALK BANKASI A.. E-posta Telefon : teftissinavi@halkbank.com.tr : (0312) 289 27 29 (Hafta içi her gün 09:00-12:30, 13:30-18:00 arasında hizmet verilmektedir) Adres : Halkbank Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
1) Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde, No: 63, Kat: 23, PK 06520 Söğütözü /ANKARA
2) Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, Kat:11, PK 34746 Ataşehir/İSTANBUL
Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi
: (0222) 335 05 80 (Dahili:2286) (Hafta içi her gün 08:30-12:00, 13:30-17:30 arasında hizmet verilmektedir)


HALKBANK ve BANKAMIZ TEFTİŞ KURULU
Cumhuriyetin kuruluşunun ardından küçük esnafın sorunlarına çözüm getirilmesi ve esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahiplerine kredi verilmesi amacıyla, 1933 yılında çıkarılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Bankamız, 1938 yılından bu yana süre gelen 75 yıllık süreçte, Türkiye Öğretmenler Bankası TAŞ (Töbank), Sümerbank, Etibank, Emlak Bankasının bazı şubeleri ile Pamukbank’ı bünyesine katarak bankacılık sektöründe örnek gösterilebilecek şekilde gelişmiş ve büyümüştür.
Bankamız sermayesinin yaklaşık %49’luk bölümü halka arz edilmiş olup, hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir. Halkbank 2007 yılında gerçekleştirdiği başarılı halka arzla Avrupa’nın önde gelen yatırım şirketi East Capital tarafından verilen “En İyi Halka Arz” ödülüne layık görülmüştür. Halkbank, ikincil halka arzı ile BIST tarihinin en büyük, Avrupa’nın ise 2012 yılı içerisindeki üçüncü büyük halka arzını, bugüne kadarki en düşük iskonto oranıyla tamamlayarak ayrı bir başarıya daha imza atmıştır.
Halkbank, 2011 yılında The Banker Dergisi’nin “En Büyük 1000 Banka” sıralamasında sermayeye oranla karlılık açısından dünyanın en büyük altıncı bankası olma başarısını göstermiştir.
Halkbank 840 yurt içi şubesi, 5 yurt dışı şubesi, 1 yurt dışı temsilciliği, 2 özel işlem merkezi, 16 nakit operasyon merkezi ve 14.726 personelinin yanı sıra, 31.12.2012 tarihi itibarı ile 108.282 milyon TL aktif büyüklüğü, 79.974 milyon TL toplam mevduatı, 65.894 milyon TL toplam kredileri, 2.595 milyon TL net kârı ve iştirakleri ile Türk bankacılık sisteminin temel taşıdır.
Halkbank Türkiye’deki bankacılık faaliyetleri dışında; Halk Sigorta AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Portföy Yönetimi AŞ, Halk Faktoring AŞ ve Halk Banka AD Skopje/Macedonia olmak üzere 8 bağlı ortaklığı ve bankacılık alanında 6 iştiraki ile finansal süpermarket olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak temel misyonumuz; Türkiye Halk Bankası AŞ teşkilatı ile konsolidasyona tabi bağlı ortaklık ve iştiraklerimizde Yönetim Kurulu adına teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra müşteriler ile banka hissedarlarının ve mali sistemin menfaatine zarar verecek olası eylemlerin oluşmasında caydırıcı unsur olmak, meydana gelen olaylarda ise izlenebilecek yola ilişkin önerileri veya ilgililer hakkında idari, mali ve cezai yönden yapılabilecek işlemleri rapor etmek, Banka bünyesindeki kontrol mekanizmalarının ve risk yönetim sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini ölçmek, sistemik riskleri değerlendirmek, Bankanın kârlılık, verimlilik ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik daha etkin çalışma sistemleri kurulması yönünde önerilerde bulunmak olarak belirlenmiştir.
Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayacak üyelerimizin görev merkezleri, Teftiş Kurulu Başkanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak İstanbul, Ankara ve İzmir olarak belirlenir.
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, teftiş, inceleme ve soruşturma konuları ve bunların uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen sürelerde kuramsal ve uygulamalı eğitimler verilir. Bankacılık uygulamalarına yönelik olarak verilen teknik eğitimler ile denetim konularında verilen mesleki eğitimler sonrasında, müfettişlerin refakatinde yetiştirilmelerine devam olunur.
Yetişme dönemi içerisinde, bankacılık ilke ve uygulamalarında, bankacılıkla ilgili iç ve dış mevzuatta, Teftiş Kurulu çalışma prensipleri ile teftiş, inceleme, soruşturma yöntem ve teknikleri konusunda yeterli düzeye ulaşan ve olumlu performans gösteren Müfettiş Yardımcılarına, Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde yer alan süre sonunda re’sen teftiş yetkisi verilir.

Ücretler, Sosyal Hak ve Olanaklar

Özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışan Bankamız personeline, aldıkları ücretin dışında, yılda 4 brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine göre yabancı dil tazminatı ödenir. Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde brüt ücretin üç katını aşmamak üzere temettü dağıtılabilir.
Kurul üyelerinin ücret, ikramiye, yabancı dil tazminatı, gündelikleri ile temsil ödeneği günün ekonomik koşullarına göre belirlenmektedir. Hâlihazırda Kurul üyelerimizin yurt içi dış gündeliği 175.-TL’dir.
Grup merkezi dışında görev yapan Kurul üyelerine ödenen dış gündeliğin haricinde, görevli olunan yerde iyi koşullarda konaklama imkanını sağlayacak şekilde belirlenen limit dahilinde konaklama ücreti ödenir. Görev ile ilgili yolculuk giderleri (uçak, otobüs, özel araç) belirlenen esaslar doğrultusunda bankaca karşılanır.
 
Üst