ESKİ İLAN Hava Kuvvetleri Kom. Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,352
Beğeniler
2,895
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
Başvurular: 26 Eylül – 12 Kasım 2014


başvuru klavuzu: http://ilan.memurlar.net/common/job/advert/documents/29776/basvuru_kilavuzu.pdf

a. Adaylarda Aranan Şartlar;
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,
(2) TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokullarından kaynak olarak belirlenen bölümlerden birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak
(20 Mart 2015 tarihine kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir), (Öğrenimlerini
yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde denkliği onaylanmış olması gerekmektedir),
(3) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 2014 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla;
(a) Ön lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için yirmi beş yaşından (01 Ocak 1990
ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),
(b) Lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış
olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),

(4) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği
kesilmemiş olmak,
(5) Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam
notunun % 85 veya daha üstünde olmak. Hâlen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta
iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair
yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almış olmak (Adaylar nitelik belgelerini, yazılı sınavdan
başarılı olduktan sonra, kurye kanalıyla yada kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü olarak elden
seçim aşamalarına gelirken getirebilirler.),
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı
hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),
(8) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç
uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayritabii mukarenet,
hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma,
devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden,
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Madde’sinde belirtilen suçların
birinden mahkûm olmamak,
(9) Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından yapılacak genel kültür ve genel yetenek yazılı sınavlarında
ve seçim aşamalarında başarılı olmak.
(10) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
(11) İstihdam edilecekleri sınıflar açısından, 19291 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen gerekli sağlık şartlarını taşımak,
(12) Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,-5-
(13) Her iki gözde tashihli görmeleri tam olmak, renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb.
kusurlar bulunmamak,
(14) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak,
düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun
herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, jilet, leke, çiçek bozukluğu,
kellik ve cilt hastalığından iz ve bunlar gibi kusurları bulunmamak,
(15) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler (doğuşsal eksiklik ve
bozukluklar), ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), ortodontik anomaliler (açık kapanış, derin
kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş
yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, ağız içi dokularda hijyen bozukluğu ve enfeksiyon odakları (apikal
lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veya diş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik,
fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) olmamak,
(16) Muayene merkezleri veya askeri hastanelerden “…..……. Sınıfında Sözleşmeli
Astsubay Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak.
 
Moderatörün son düzenlenenleri: