ESKİ İLAN HVKK 2015 SUBAY ALIMI

Mustor

SMMM/PTT
Yönetici
Forum Yöneticisi
Kadrolu Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
4,352
Beğeniler
2,895
Şehir
İstanbul
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Sakarya Ünv.
Bölüm
İşletme
#1
2. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
b. Kaynak olarak belirtilen (Tablo-1’e Bakınız.) en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokullardan birini
kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (29 Temmuz 2015 tarihine kadar mezun olacakların
başvuruları da kabul edilecektir),
c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ihtiyaçları doğrultusunda seçim aşamalarından başarılı olan
adaylardan, diğer sınıflarda (Hava Kuvvetleri Eğitim Kurumlarında; Hava Harp Okulu, Işıklar Askeri Hava
Lisesi, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ÜYESİ olarak) görevlendirme
yapabilecektir.
ç. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans öğrenimini yapmış/yapmakta olanlar için
yirmi yedi (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise
otuz iki (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar) yaşından büyük olmamak,2015 YILI SUBAY BAŞVURU KILAVUZU
-5- İÇİNDEKİLER
d. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları
kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi
kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,
e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar
veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde
olması şarttır. Halen bu görevde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin
ayrıca sıralı üstlerinden subay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi
almış olmak, (Adaylar nitelik belgelerini, yazılı sınavdan başarılı olduktan sonra, kapalı zarf içinde
imzalı ve mühürlü olarak elden seçim aşamalarına gelirken getirebilirler.)
f. Hakkında "Yedek Subay Olamaz." kararı bulunmamak,
g. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel
kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
ğ. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş
olmak,
h. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,
ı. En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak
NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından
uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle
Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul
edilmez/iptal edilir.
3. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
a. Nitelikleri uygun olan adayların başvurularını sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine en
geç 09 Şubat 2015 saat: 08.00'a kadar yapmaları gerekmektedir.
b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayanların müracaatlarına kesinlikle işlem
yapılmayacaktır.
c. Sınav ve seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup, adayların adreslerine çağrı
mektubu gönderilmeyecektir. Ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta veya gazete ilanı
verilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.
ç. Adaylara gerekli görüldüğü taktirde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden,
adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşılabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında
doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.
d. Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için
www.tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
4. YAZILI SINAV:
Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından; adayların başvuruları incelenir ve başvuru kriterlerini sağlayan adaylara,
genel kültür ve genel yetenek sınavlarına katılmak üzere www.tekok.edu.tr internet üzerinden çağrı
yapılır.
Başvurusu kabul edilen ve kendilerine internet kanalıyla bildirilen adayların yazılı sınavları;
08 Mart 2015 Pazar günü Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’nın belirleyeceği sınav
merkezlerinde, bir günde tamamlanacak şekilde toplu olarak icra edilecektir
 
Katılım
27 Eki 2014
Mesajlar
12
Beğeniler
1
Şehir
Konya
Eğitim
Lisans
Üni
Selçuk Ünv.
Bölüm
Kamu Yönetimi
#2
daha önce girenler sınav soruları hakkında bılgı verebılırler mı ?