İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCILIĞI ALIMI

Konu, 'KPSS A Grubu' kısmında izmirli tarafından paylaşıldı.

 1. izmirli

  izmirli Site Müdavimi Mücadele Grubu

  Kayıt:
  26 Kasım 2013
  Mesajlar:
  201
  Beğeniler:
  126
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İzmir
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  T.C.
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCILIĞI
  GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
  İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş
  bulunan 15 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 23-25 Şubat
  2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel
  alınacaktır.
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
  1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında
  sayılan şartları taşımak,
  2-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
  iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca
  kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
  3-Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
  doldurmamış olmak.(01/01/1980 tarihinden sonra doğanlar),
  4- ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde
  yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP59 puan türünden en az 70 ve üzerinde
  KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 120 kişi
  içerisinde bulunmak (120 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına
  alınır).
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
  İSTENİLECEK BELGELER
  Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız
  (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında,
  istenilecek diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim
  edeceklerdir.
  1-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek
  doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,
  2-Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,
  3-Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli
  sureti. (Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği
  ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.)
  SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
  1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde
  yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2014-2015 yılı İçişleri
  Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna”
  www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 19-23 Ocak 2015
  tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.
  2- Başvurular www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile
  yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz
  konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.
  Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru
  ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin
  edebilirler.2/3
  3- Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini
  gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş talep Formu üzerinde değişiklik
  yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan
  adayların, İş Talep formunun çıktısını belirtilen başvu
  uru tarihleri arasında almaları
  gerekmektedir.
  4- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş
  Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar;
  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan
  “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube
  Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64-65) müracaat
  ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun
  güncellenebilir duruma getirilmesini 23 Ocak 2015 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep
  edebilecektir.
  5- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen
  adaylara 23 Ocak 2015 Cuma günü saat 17:00’a kadar elektronik başvuru formunda
  değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar
  aynı gün saat 17:00 itibari ile sona erecektir.
  6- KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak
  kazanan adaylara ait liste 26 Ocak 2015 Pazartesi günü Bakanlığımız
  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
  7- Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazan adaylar, ilanda istenilen belgeleri
  02-05 Şubat 2015 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili
  sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav
  bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar
  konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
  8- KPSSP59 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının 8 katı
  120 adaydan (120 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da dahil olmak üzere)
  istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim eden adaylara Giriş (Sözlü) Sınavının günü,
  saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek
  duyurulacak ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adresleri
  ne tebligat
  yapılmak suretiyle bu adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. Adayların sınav
  saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve
  yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik
  süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
  Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu
  ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
  9- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar 2014-2015 yılı İçişleri Bakanlığı
  Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları
  geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları
  iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
  hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
  bulunulacaktır.
  10- Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta
  yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
  Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
  Giriş (Sözlü) Sınavında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu
  yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi
  vasıfları da göz önünde bulundurulur.
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE
  İTİRAZ
  Giriş (Sözlü) Sınavında adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri
  tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş
  (Sözlü) Sınav notunu teşkil eder. Giriş (Sözlü) Sınavında başarılı olabilmek için alınan
  notun 70’den aşağı olmaması gerekir.
  Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan
  başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız
  www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu
  listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde hafta içi (09:30-17:30)
  saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun
  belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan
  inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.
  GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
  Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan
  başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek
  olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu
  yüksek olan adaya öncelik verilir. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi,
  Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ayrıca Bakanlığımızın doğu
  ve batı kapılarına da asılarak duyurulacaktır.
  PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  KAYNAKhttp://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=f86d8ba8-9078-4ae2-bd2c-eac360524188
   
 2. deniz candan

  deniz candan Yeni Üye

  Kayıt:
  31 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  36
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Boğaziçi Ünv.
  Bölüm:
  Maliye
 3. mehmets

  mehmets VİP Üye

  Kayıt:
  11 Nisan 2015
  Mesajlar:
  393
  Beğeniler:
  483
  Ödül Puanları:
  68
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Ya kardeşim bi tane başlık açın ona yazın olsun bitsin dimi. Niye alakasız alakasız başlıkları yukarı çekiyorsunuz ki? İlginç gerçekten..
   
  Tarsuslu bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş