İİBF 'nin Sorunları

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,832
Beğeniler
2,047
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#1
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ne İstiyor ?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları neredeyse gerek tüm üniversitelerin il ve ilçe kampüslerinde bulunan gerekse her kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan Türkiye’nin en büyük mezunlar platformunu oluşturmakla beraber yine Türkiye’nin en büyük işsizler ordusunu da oluşturmaktadırlar. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları kağıt üzerinde, Türkiye’de birçok banka ve özel şirketin yanı sıra kamu sektöründe de iş bulma yönünden en geniş ve en şanslı alan olarak görülüyor olsalar bile artık fazla önemi olmayan bir alan gibi durmaktadırlar. Bunun bir çok nedenleri vardır. Bu nedenlerden kısaca bahsetmek gerekirse; Bir kaç yıl öncesine kadar banka alımları her zaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına uygun bir şekilde olur iken önce bir çok kamu bankası KPSS ile personel alma şartını kaldırdı, ardından bir çok özel banka da İktisadi ve İdari Bilimler mezunu olma şartını kaldırarak; yerine üniversitelerin 4 yıllık herhangi bir bölümünden mezun olsun yeter şartını getirdi.

Tabi ki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları olarak buna bir itirazımız olamaz. Çünki her kurum kendi ihtiyacına uygun kadroları istediği alandan almakla serbesttir. Fakat burada serbestlik sağlanmamaktadır. Tam tersine “herhangi bir üniversite” gibi bir madde eklenerek alınacak işin niteliği ile eğitim aldığı alan arasında bağ olmayan ilgisiz alan mezunlarının işe alımları gerçekleşmektedir. Bunu KPSS tercih kılavuzlarında 4001 kodu ile de görmekteyiz. Yeri gelmişken 4001 kodunu da izah edelim. 4001 kodu demek, üniversitelerin 4 yıllık ve üzeri eğitim veren her hangi bir bölümünden mezun olmuş olmak demek. Bir kurum, herhangi bir bölümden mezun olmak şartını yerine hangi alanda hizmet veriyor ise o alana uygun üniversite bölümünde eğitimini tamamlamış bireylerden insan kaynağını seçmelidir. Fakat; kurumlar bu bahsettiğimiz olayı uygulamak yerine ‘’ lisans mezunu olsun yeter ‘’ fikrini benimseyip uygulamaktadır. Bunun sonucunda da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kotalarında daralmaya sebep olmaktadırlar. Akabinde de bu alan mezunlarının iş bulmalarını da gün geçtikçe zora sokmaktadırlar. Bu mevcut şartlar ortada iken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının tek şansları olan ; torpilsiz ve hakkaniyetle bir iş bulma yöntemi olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek iş-güç sahibi olma şansı kalmaktadır. Ama bu sistemde de yer alan bazı haksızlıklar o şansın azalmasına neden olmaktadır. Buradaki haksızlıktan anlatmak istediğimiz, örneğin, Şubat 2012 atamalarında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9 Bin personel alım ilanı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17 Bin öğretmen alımı ilanını veriliyorsa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına da bu tip ilanlar verilmelidir. Nasıl ki Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin personel alım ilanı, Sağlık Bakanlığı 20 bine yakın personel alım ilanı ve Milli Eğitim Bakanlığı 17 bin öğretmen alım ilanı veriyor ise bu ülkenin kamu kurumlarında Genel İdari Hizmet ( GİH ) kadrolarında görev yapacak idari memur işlemleri içinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına ihtiyacı vardır.


Bu bağlamda olayı somut örnekler ile izah etmek gerekir ise ;


1- Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılı içerisinde yaptığı alımlar irdelenirse;

2011 Yılı için;

21 Ocak 2011 2011/3 atamasında Sağlık Bakanlığı 10.706


 • Sözleşmeli Personel Alımı 16 Ağustos 2011 2011/8 atamasında Sağlık Bakanlığı 16.662
 • Sözleşmeli Personel Alımı 19 Aralık 2011 2011/9 atamasında Sağlık Bakanlığı 7.400
Sözleşmeli Personel Alımı Toplam 2011 yılında 34.768

kadro ataması yapmıştır.

Akabinde 2224 vekil ebe ve vekil hemşire Sağlık Bakanlığı’nda KADROYA geçirilmiştir.

Şimdi ise; 2012 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı’na 20 bine yakın sağlık personeli alımı planlanmış olup Mart 2012 içerisinde 10 Bin’e yakın bir kadro ile ilana çıkmaya hazırlanmaktadır.


2- Tarım Bakanlığı’nın 2011 yılı içerisinde yaptığı alımlar irdelenirse;


 • 2011 Yılı İçin; 21 Mart 2011 2011/6 atamasında Tarım Bakanlığı 94
 • Sözleşmeli Personel Alımı 25 Mayıs 2011 2011/7 atamasında Tarım Bakanlığı 2563
Sözleşmeli Personel Alımı Toplamda 2657

personel ataması yapmıştır.

Önümüzdeki aylarda ise Tarım Bakanlığı yine 2500 kişilik bir alıma çıkmaya hazırlanıyor. Tarımla ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin Tarım Bakanlığı’na özel çıkan kılavuzla alım olduğunu ancak daha sonradan genel atama kılavuzlarla İİBF mezunları ile birlikte aynı kılavuzda Tarım Bakanlığı alımları olduğu da unutulmamalıdır.


3- Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2011 yılı içerisinde yaptığı alımlar irdelenirse;


 • 2011 Yılı İçin; Haziran 2011 Öğretmen atamasında 30 bin atama yapıldı.
 • Ağustos 2011 Öğretmen atamasında 11.544 atama yapıldı.
Toplam 2011 yılında 41.544 kadro alınmış

2012 de Şubat atamasında 17 bin atama daha gerçekleştirildi.

Şimdi ise; Eylül 2012 Atamasında 40 bin kadro daha gerçekleştirildi. İlk Atamaya başladılar. Şubatı göreceğiz daha.


Toplamda Bu Rakam 58544
4- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı alımlar irdelenirse ;

2011 Yılı için; 24 Mayıs 2011 Diyanet 5879 kişilik sözleşmeli personel alımı yapıldı.


20 Ekim 2011 Diyanet 498 kişi imam hatip alımı yapıldı.
Buna ek olarak sözleşmeliler kadrolu yapıldı.

Toplam 2011 yılında 6.377 kadro ataması gerçekleştirildi.

2012 Şubatında ise 9 bin personel alımı ilanına çıkarıldı.

Toplamda 15377 personel ataması gerçekleştirilmiş

Ayrıca bir o kadarda fahri statüde alınan sözleşmeli personel rakamları da eklenirse herkesi tatmin edici bir atama rakamına ulaşılmış olunacak.


5- Bu kadar örnekten sonra şimdi esas konumuz olan İİBF mezunları için yapılan alımları irdelersek;


2011 Yılı içerisinde;


 • 2010 sınavından sonraki ilk atamada da 1100 personel alımı
 • 2011/1 atamasında 5709 personel alımı
 • 2011/2 atamasında 404 personel alımı

Toplamda 7113 personel alımı gerçekleştirilmiştir.

Şimdi ise; 2012 Haziran ayında çıkması planlanan personel atama kılavuzu için ise İİBF’liler tedirgin bir şekilde beklemektedirler. Atama ile ilgili rakam bölümünü boş bırakmaktadırlar. Çünkü İİBF mezunları önlerini görememektedirler.


Burada yeri gelmişken İŞ-KUR tarafından gerçekleştirilecek olan 4000 kişilik İş ve Meslek Danışmanlığı alımı ile ilgili olarak da kamuoyunda yanlış bilinen bir durumu düzelterek kamuoyunun bilgisine sunalım. Durumu araştırmadan, dinlemeden haber yapan gazeteciler nedeni ile bu branş ile ilgili yapılacak olan atamanın İİBF’lilerden yapılacağı izlenimi kamuoyu nezdinde uyanmıştır. İş-Kur, bu uzmanlık için yapacağı alımda 4001 kodunu belirlemiş olup, bir Genel İdare Hizmeti olması gereken ; yani İİBF’lilerden alması gereken bir kadroya ‘’ Üniversitelerin 4 yıllık ve üzeri bölümlerini bitiren ‘’ herkesin başvurusunu kabul ederek atamayı tüm alanlar içerisinden yapacağını bildirmiştir.


Yine Belediyelerde çalışan yaklaşık 18 Bin sözleşmeli personele kadro getirilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, bu personelin kadroya geçirilmesi an meselesidir. Burada da İİBF mezunları mağdur olmuştur. Çünki Türkiye'mizde Belediyelerin planlı, düzgün bir şekilde personel alım yöntemleri olmadığı gibi ne şekilde alım yaptıkları da herkes tarafından bilinmektedir.

Tüm bunların neticesinde Türkiye’deki kamu kurumları ve Devlet Personel Daire Başkanlığı yetkilileri, personel atamalarında düzenli ve sistemli bir planlama ile bir kadroya Mühendis ihtiyacı var ise Mühendis Fakültesi mezunundan, Veterinere ihtiyaç var ise Veterinerlik Fakültesi mezunundan, Öğretmene ihtiyaç var ise Eğitim Fakültesi mezunundan planlama yapmalı ve insanları bu şekilde KPSS puanları ile istihdam etmelidir. Tüm bireylerin mağduriyetleri elbette giderilmeyecektir fakat bu şekilde bir planlama ile mağduriyetler en asgari düzeye inecektir.


Yine aynı şekilde tüm kamu kurumlarında Genel İdare Hizmetleri anlamına gelen ve kısa adı GİH olan kadrolara da bu işin eğitimini alan ve adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olan fakülte mezunlarını atayacak şekilde tercih kodlarını düzenlemelidir. Bir Mühendis’i bir öğretmen’i bir hemşire’yi 4001 kodu altında bu Genel İdare Hizmetleri kadrolarına atadığınız zaman hem İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kamu sektöründe de atanma olanaklarını azaltmaktasınız hem de yeri geldiğinde atandığı GİH kadrosundan kendi alanına geçecek bir düşünce ile oraya gelen ve fırsatını bulduğunda kendi alanına geçen bireyler yüzünden kadroları boşa işgal edip boşa çıkarmaktasınız.

Bu bağlamda 300.000’e yakın öğretmen adayının girdiği bir sınavda 58 Bin civarında Öğretmen ataması yapılmış iken 300.000’e yakın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezununun girdiği sınavda şuana kadar sadece 7110 kişilik bir alım gerçekleştirilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları Diyanet atamalarına da, Öğretmen atamalarına da, Tarım Bakanlığı atamalarına da, Sağlık Bakanlığı atamalarına da asla karşı değildirler.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları bu branşlara verilen atama miktarlarının kendilerine de verilerek KASIM 2012 atamasında 35 BİN kadro talep ederek bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.


2010 Yılı KPSS'ni baz alırsak

2010 KPSS Lisans Aday Sayısı 835.320

2010 KPSS İİBF Aday Sayısı

ISLETME / ISLETMECILIK 114657

IKTISAT 38134
KAMU YONETIMI 34515
MALIYE 17968
HUKUK 7358
ULUSLARARASI ILISKILER 6417
CALISMA EKONOMISI VE ENDUSTRI ILISK 6388
ISLETME-EKONOMI / ISLETME-IKTISAT 2483
İSTATİSTİK 3844 EKONOMETRI 1946
SIYASET BILIMI VE KAMU YONETIMI 1790
SIYASET BILIMI VE ULUSLARARASI ILIS 877
ULUSLARARASI TICARET 453
MUHASEBE-FINANSMAN 338
EKONOMI 338
IS IDARESI 167
SIYASET BILIMI 155 ISLETME YONETIMI 143
ULUSLARARASI ILISKILER VE AVRUPA BIRLIĞI 100
ULUSLARARASI FINANS 63

TOPLAM = 238.134

2010-2012 KPSS Dönemi İİBF Kadro Sayısı2 Hesaplamaya Katılan Kodlar ;

4421(İktisat)-4427(Ekonometri)-4429(Çeko)-4431(İşletme)-4459(Maliye)-4503(Kamu Yönetimi)-4507(Uluslararası İlişkiler)

İlgili kodların tercih edebileceği kadro sayısı ;

 • 2010/2 Ocak Ataması = 1110
 • 2011/1 Haziran Ataması = 5709
 • 2011/2 Kasım Ataması = 404

Toplam = 7223

Yukarıdaki veriler İİBF mezunu adayların yaşamış olduğu mağduriyeti apaçık göstermektedir.Her ne kadar ikinci atamada bir iyileştirme söz konusu olsa da üçüncü atamada verilen miktar gerçekten içler acısıdır. Ayrıca sayıları yüzbinleri bulan adaylara üç atamada verilen toplam kadro sayısı oldukça azdır. Üstelik bu kadrolara İİBF dışı bölümler de ortak edilmekte ve böylece kadrolar için mücadele veren toplam aday sayısı artmaktadır.

Yüzbinlerce İİBF mezunu adaya üç atamada toplam 7223 kadro verilirken sayıca daha az yada hemen hemen aynı olan Öğretmen ve Sağlık memuru adaylara tek seferde verilen kadrolar kimi zaman 20 bin 30 bin hatta 50 binleri bulabilmektedir.

Öyle ki İİBF mezunu adaylara 2006 KPSS döneminden bugüne kadar verilen toplam kadroların sayısı bile 20 bin olmamıştır. Fakat özellikle öğretmen ve sağlık memuru adaylar bu rakamı çok rahat bir şekilde tek seferde alabilmektedir.


İİBF Kadrolarına İlgisiz Bölümlerin Ortak Edilmesi Yanlışlığı


Devletin idari kadrolarına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının yerleşmesi gerekir ki aldıkları eğitim de bu yöndedir. İdari bilimlerle alakası olmayan diğer bölümlerin idari kadrolara alınması tamamen mantık dışıdır zira bu adaylar lisans eğitimleri süresince hukuk,maliye,muhasebe,ekonomi vs.. derslerini görmemişlerdir.Böyle bir uygulamayı kabul etmek herkesin öğretmen,tekniker yada istediği herhangi bir memurlukta çalışmasını kabul etmek gibi bir şeydir.


Yerleştirme : 2011/1 Haziran Ataması
Kurum : T.C. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Ünvan : Yurt Yönetim Memuru
Kodlar : 4117-4129-4153-4291-4431-4459-4499-4503-4873

Burada İİBF dışı bölümler arasında en dikkat çekici olanlar “4117(Tarih)” ve “4153(Coğrafya)” kodlarıdır. Bir tarih bölümü mezununun bir coğrafya bölümü mezununun İİBF adaylarına ait idari bir kadro olan “Yurt Yönetim Memurluğu” nda ne işi olabilir ? Bu adayların atandıkları taktirde bu kadroya nasıl bir katkısı olabilir ? Gördükleri hangi dersin bu idari kadroyla ilgi ve alakası olabilir ?

SORU : İİBF mezunlarına az kadro verilmesinin sebebi istihdam ihtiyacı olmamasından kaynaklanıyor olabilir mi ?


CEVAP : Kesinlikle HAYIR !!

-Madem ihtiyaç yoktur neden heryerde İİBF fakülteleri mevcut ?
Neden bu adayların sayısı her yıl katlanarak artıyor ?
Neden halâ İİBF fakülteleri açılmakta ve açıköğretim üzerinden de mezun verilmekte ?

-Madem ihtiyaç yoktur peki neden kurumlar iş yoğunluğundan şikayet etmekte ?
Neden memurlar her fırsatta yaptıkları işe oranla az maaş aldıklarını öne sürerek şikayetlerini dile getirmektedir ?

-Madem ihtiyaç yok diye yeni mezunlar alınmıyor neden emekliliği geçtiği halde halen çalışan binlerce memur emekliliğe zorlanmıyor ?
Neden yaşlı nüfus çalıştırılırken genç beyinler kıyıda köşede çürümeye bırakılıyor ?

Elhasıl “ihtiyaç yoktur” gibi bir mazeret kesinlikle kabul edilemez !!


Yapılması Gereken Nedir ?

Hükümetin İİBF mezunu adaylarının sayısını göz önüne alarak bu adaylara verilecek kadro sayısını artırması ve kurumların ; hem kendi çalışmalarının istikrar ve düzeni açısından hem başlatılan uzmanlaşma ve nitelikli personel çalıştırma projeleri açısından hem de yüzbinlerce İİBF mezununun mağdur edilmemesi açısından ilgili idari kadrolarına İİBF dışı bölümleri katmamaları gerekmektedir. Kısacası İİBF mezunları 35 Bin Kadro talep etmektedirler...


4001 Kodunun Zararları

4001 Kodu Nedir ?

KPSS B Grubu merkezi atamalarında kullanılan "herhangi bir lisans mezunu olmak" şartını ifade eder. Başka bir deyişle uzmanlaşma karşıtlığı,vasıfsızlık ve niteliksizlik kodudur. SORU : Bazı B Grubu memurluklarda yapılan iş basittir ve herhangi bir nitelik gerektirmez. Bu kadrolara 4001 kodunun eklenmesi kabul edilebilir mi ?

CEVAP : Tabiî ki edilemez.

İyi derecede bilgisayar bilgisi olan fakat resmi bir bilgisayar öğretmenliği öğrenimi görmeyen herhangi bir lisans mezununun bilgisayar öğretmeni olması mümkün değildir zira burada önemli olan yetki ve yeterliliğin varlığı değil nasıl elde edildiğidir. Matematiği iyi olan bir İİBF mezununun matematik öğretmenliği yapması,her lisans mezununun beden öğretmeni olabilmesi,yetenekli lisans mezunlarının müzik,resim öğretmeni olabilmesi, ilgili konuda tecrübe sahibi olan kişilerin rahatlıkla ebe-hemşire-sağlık memuru olabilmesi vs.. birçok örnek verilebilir. Nasıl ki tüm bu örneklerin gerçekleşmesi mümkün olmuyorsa aynen öyle de özünde İİBF bölümlerine ait olan ve "idari kadro" niteliği taşıyan bir kadroya “herhangi bir lisans mezunu olmak” şartının konulması, sınavla kazandığı İİBF bölümünde 4-5 senesini harcayarak yine sınavla kazandığı puanını ve memur olma hakkını elde eden bir İİBF adayına apaçık haksızlık ve adaletsizliktir.

SORU : Kurumlar önceden 4001 koduyla alım yapıyorlardı 2010 kpss sınavıyla birlikte İİBF kodlarına yönelmiş olmaları bu kadroların İİBF ye ait olduğunu mu gösterir ?CEVAP : Kurumlar geçmiş dönemde de (özellikle 2008 öncesi) ağırlıklı olarak İİBF kodlarından alım yapıyordu (bunu ösym arşivlerinden kontrol ederek görebiliriz) 2008-2010 döneminde yapılan yanlış ve bilinçsiz uygulama sonucu 4001(niteliksizlik kodu) artış gösterdi ve bu koddan tercih yapmayı düşünen adayları da gereksiz bir beklenti içine soktu. 2010 KPSS ile birlikte kurumların İİBF ye yönelmesi yaptıkları yanlıştan dönmeleri olarak yorumlanabilir.


SORU : 4001 kodu uygulamasıyla kurumlar gerçekten mağdur olmakta mıdır ?


CEVAP : Kesinlikle evet !!

Çünkü buraya atanan İİBF dışı bölümlerden mezun olan adayların çoğunluğu 3-5 ay çalışıp hemen ilk fırsatta kendi branşlarına yönelmekte ve böylece hem İİBF mezunlarının hakkını gasp etmiş bulunmakta hem de ilgili kurumu zor duruma düşürmektedir. Bu durumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üzerinden örnek vererek iki maddede izah edebiliriz ; 1) 4001 kodu demek herhangi bir lisans mezunu demektir.Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında kurumsal bazda uzmanlaşma çalışmaları yapan çağdaş Türkiye’ye yakışmayan bir uygulama demektir.Üstelik kurumları da zor durumda bırakan bir uygulamadır zira İİBF mezunu olmayan bir adayın ilgili kadrolara alınması hem zaman hem de verimlilik kaybıdır.


SORU :
4001 kodunu destekleyenler yüksek puanlarla açıkta kaldıklarını İİBF mezunlarının ise daha düşük puanlarla atanabildiklerini söyleyerek burada bir adaletsizlik olduğunu savunuyorlar. Gerçekten böyle mi ?CEVAP : Bu adayların şunu idrak etmesi gerekir ; KPSS bir sıralama sınavı değildir !! Eğer böyle olsaydı atamalarda hiçbir nitelik kodu aranmazdı ve sınav sonuçlarına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak gerçekleştirilirdi. Halbuki atamalarda hem mezun olunan bölüm hem alınan puan hem de sahip olunan özel sertifikalar göz önünde bulundurulmakta ve bazı kadrolar için başka özel şartlar dahi aranmaktadır. Ayrıca kişilerin il ve kurum tercihleri de başlı başına büyük bir etkendir. Matematik,kimya,fizik vs.. bölümlerinden mezun olanlar kendi bölümleriyle ilgili yeterli kadro gelmemesinden ötürü atanamıyorlar. Burada onlara düşen kendi bölümleri için mücadele etmek ve kadrolarının artırılmasını talep etmektir fakat onlar tam tersini yapıp “madem kendi branşımızda atanamıyoruz öyleyse farklı bölümlerden atanalım” mantığıyla hareket ederek tabir-i caizse İİBF kadrolarını istila etmeye çalışmaktadırlar. Bunu da kurumlara ve yetkililere baskı yaparak hatta yanlış bilgilendirerek yapmaktalar. Sonuç olarak bu adayların üniversite öncesi yapmış oldukları yanlış bölüm tercihlerinin faturasını,sayıları zaten yüzbinleri bulan İİBF mezunlarına çıkartması apaçık haksızlık ve gasptır !!


(B) GRUBU ATAMALAR İÇİN BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca personel ihtiyacı, açıktan atama suretiyle KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile ÖSYM tarafından karşılanmaktadır. Bu bağlamda, 2007 yılına kadar KPSS 4001 (herhangi bir lisans programından mezun olmak şartı taşımak) puan türü baz alınmak suretiyle KPSS 4001 puanına göre personel istihdam edilmekte idi. Ancak, taşra teşkilatımız personelince gerçekleştirilen dış ticaret işlemleri kapsamında ithalat, ihracat, antrepo, transit vs. işlemler dikkate alındığında bu işlemleri yapan personelin yeterlilik açısından teknik bilgi, birikim ve eğitime sahip olma kriterlerine uygunluğunun önemi açıktır. Nitekim KPSS 4001 (herhangi bir lisans programından mezun olmak şartı taşımak) puan türü baz alınmak suretiyle alınan personelin gerek kurum içi eğitim sürecinde gerekse tam manasıyla göreve başladıktan sonra gerekli alt yapının eksikliğinin verilen eğitimlerle giderilemediği, bunun sonucunda personelce işe uyum sağlamakta sıkıntılar oluştuğu, dolayısıyla istenilen düzeyde verim alınamadığı görülmüştür. Bu itibarla kamu yararını gözetmenin bir gereği olarak, açıktan atama suretiyle yapılan personel istihdamında görevin gerektirdiği niteliklere uygun personel temin edilmesi prensibinden hareketle yeterlilik açısından teknik bilgi, birikim ve eğitime sahip olma kriterlerinin göz önüne alındığı bir seçime gidilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. İlgililere duyurulur. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanı sayın Hayati Yazıcının “gelen adama bakıyorsunuz matematikçi, biyolog, gümrükle alakası yok” sözü de durumu gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 2) 4001 kodu ile yerleşen adayların neredeyse tamamı daha sonra kendi branşı ile ilgili bir kurum ve kadroya geçmek için muvafakat talebinde bulunuyorlar ve bu durum hem ilgili kurumu hem de onlar yüzünden açıkta kalan İİBF mezunu adayları madur ediyor.
 
Üst