İş ve Meslek Danışmanlığı Not Paylaşımı, Sınav Soruları

Serkan

Site Müdavimi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
477
Beğeniler
212
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#1
İş ve Meslek Danışmanlığı Sınavları 20 Nisanda Şimdiden Bu Başlığı Açıyorum ara ara Döküman Paylaşırım... Ayrıca Siz Arkadaşlarımdanda Paylaşımlar Bekliyorum :)

1.Aşağıdakilerden hangisi Düzeltici Kalite Yaklaşımı Sisteminin özelliklerinden değildir?

A) Müşteri isteklerinin analizi
B) Hataların tekrarlamaması için faaliyetler
C) Tasarım ve geliştirme
D) Düzeltici faaliyetler
E) Sürecin kontrolü

2.Kalite yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalite yönetimi anlayışı 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır.

B) Kalite yönetimi felsefesi şirketlerin sert rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için ortaya çıkan bir anlayıştır.

C) ?Klasik yönetim? felsefesi Frederick Taylor tarafından ortaya atılmıştır.
D) Klasik yönetimde temel felsefe kaliteli üretim yapmaktır.

E) Klasik yönetimde çalışanların karar alma ya da problem çözümünde işlevi yoktur.

3.Müşteriyi memnun eden, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan her ürün/hizmet ???.. dır.

A) Toplam kalite yönetimi B) Kalite C) Hedef D) Amaç E) Süreç

4.TKY işletme tarafından ürün kalitesini herhangi bir şekilde etkileyen bütün faaliyetlerin yönetilmesi ??????. dır.

A) Toplam kalite yönetimi B) Kalite C) Prosedür D) Amaç E) Süreç

5.?Bir faaliyeti veya bir süreci icra etmek için belirlenen yoldur. Dokümante edildiğinde; NE, NE ZAMAN, NASIL, NEREYE ve KİM sorularına cevap vermelidir.?

Yukarıda tanımlanan temel kavram hangisidir?

A) Kalite el kitabı B) Süreç (proses) C) Prosedür D) Kalite politikası E) Misyon

6.Süreç (proses) nedir?

A) Bir faaliyeti veya bir süreci icra etmek için belirlenen yoldur.

B) NE, NE ZAMAN, NASIL, NEREYE ve KİM sorularına cevap veren dökümandır.

C) Kuruluşun amacına ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken izlediği temel yol ve yöntemlerdir.

D) Misyon ve vizyona uygun olarak kurumun kısa, orta ve uzun vadede ulaşmak istediği yerdir.

E) Girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle etkileşimli faaliyetler bütünüdür.

7.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vizyon Kuruluşun amacını ya da varoluş nedenini açıklayan ifadedir.

B) Hedef süreli, ölçülebilir ve gerçekçi olmalıdır.

C) Kalite politikası, kuruluşun amacına ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken izlediği temel yol ve yöntemlerdir.

D) Hedefler kısa, orta ya da uzun vadeli olabilir.

E) Dış Müşteri, sürecin nihai çıktısını alan kişi, kuruluşlar, gruplar vb. dir.

8.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Müşteri, bir kuruluşta hizmet sunan veya hizmet alan kişi veya kuruluşlardır.

B) Bir alışveriş merkezindeki satışa sunulan ürünler müşteri malıdır.

C) Prosesin (süreç) içerisinde yer alan ve süreçteki faaliyetlerin çıktılarını kullanan kişiler iç müşteridir.

D) Bir ürünün firma tarafından çok dayanıklı üretilmiş olması ?müşteri memnuniyeti? anlamına gelmeyebilir.

E) Düzeltici Faaliyet, oluşmuş bir hatanın tekrarını önlemek için yapılan faaliyettir.

9.Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?

A)Satın alınan bir üründe arıza çıkması sonucu müşterinin ürünü garanti kapsamında iade etmesi

B)Karayollarında riskli noktalara uyarıcı tabelalar konması

C)Fazla kaza olan kavşaklara alt geçit yapılması

D)Ar-Ge çalışmaları

E)Ürün kalitesini artırmaya yönelik yeni tasarımlar geliştirilmesi

10.Kalite sistem standartları ile ilgili hangisi yanlıştır?

A)Kaliteyi güvence altına almak için ortaya çıkmıştır.

B)1987 yılında ISO 9000 adıyla uluslararası bir standart haline getirilmiştir.

C)İlk askeri alanda kullanılmıştır.

D)ISO, her 10 yılda bir standardın revizyon ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmektedir

E)TSE EN ISO 9000 adıyla yaygın olarak kullanılan standart, kurum ve kuruluşlara kalite yönetim sistemlerini kurmak ve işletmek amacıyla bir örnek model gösterir.

11.Hangisi ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi?nin Kuruluşlara Sağlayacağı Faydalardan değildir?

A)Pazar payı artar B) Karlılık artar

C)Maliyet artar D)İletişim artar

E)Çalışanların memnuniyeti artar

12.Toplam kalite yönetim sisteminin kurulması için hangisi zorunlu değildir?

A)Kalite El Kitabı oluşturulması B) Dokümanların kontrolü prosedürü

C)İç tetkik prosedürü D)Uygun olmayan hizmetin kontrolü prosedürü

E)İnsan kaynakları faaliyet prosedürü

13.Lider ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Kalite uygulamasında üst yönetim kararlı ve ciddi olmalıdır.

B)Liderler çalışanların tam katılım sağlayacağı bir ortam oluşturmalı

C)Kaynakların bulmalıdır

D)Çalışanları hataları olduğunda uyarmalı, gerekli cezai işlemleri uygulamalıdır.

E)Gelişme/iyileşmeye dönük hedefleri belirlemeli

14.Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönlendirilmesi ???.. dır?

A)Süreçlerle ve verilerle yönetim B)Çalışanların gelişimi ve katılımı

C)Yönetimde sistem yaklaşımı D)Sürekli iyileştirme E)Sürekli öğrenme ve yenilikçilik

15.Bir fabrikanın insan sağlığı için atıklarını kontrol altında tutması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A)Sürekli iyileştirme B)Yönetimde sistem yaklaşımı

C)Süreçlerle yönetim D)Toplumsal sorumluluk E)Müşteri odaklılık

16.PUKO döngüsü hangisinde doğru verilmiştir?

A)Uygula-önlem al-kontrol et-planla

B)Önlem al-uygula-kontrol et - planla

C)Planla-önlem al- uygula-kontrol et

D)Kontrol et-planla-önlem al-uygula

E)Planla-uygula-kontrol et-önlem al

17.Hangisi süreçlerle yönetimin avantajlarından değildir?

Kuruluş önceliklerine sistematik bir yaklaşım getirmek,

A)Fonksiyonlar arası ilişkileri geliştirmek,

B)Müşteri odaklı yönetimi teşvik etmek,

C)Kaynakların daha fazla kullanımını sağlamak,

D)Hızlı karar alma avantajı sağlamak

18.Hangisi destek sürecidir?

A)Politika oluşturma B) Strateji geliştirme

C)Araştırma-geliştirme D)Pazarlama-satış faaliyetleri

E)İnsan kaynakları yönetimi

1.c 2.d 3.b 4.a 5.c 6.e 7.a 8.b 9.c 10.d 11.c 12.e 13.d 14.c 15.d 16.e 17.d 18.e


Devamı Gelecek...
 
Üst