ESKİ İLAN İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında İİBF tarafından paylaşıldı.

 1. İİBF

  İİBF Admin Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  30 Ekim 2012
  Mesajlar:
  1.548
  Beğeniler:
  1.642
  Ödül Puanları:
  418
  Şehir:
  Bursa
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  ÇEKO
  1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İMMİB)Uzman Yardımcısı kadrosunda olmak üzere sözlü sınavla 7 (Yedi)personel alınacaktır.

  2-Sınava Katılma Şartları

  Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

  c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

  d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

  e) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğanlar),

  f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

  h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

  i)TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

  j) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için, ÖSYM tarafından 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

  k) 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70puan almış olmak,

  BAŞVURU ŞARTLARI


  İHTİYAÇ DUYULAN
  PERSONEL
  MEZUN OLDUĞU BÖLÜMKPSS PUAN
  TÜRÜ
  YABANCI DİLİHTİYAÇTALEP EDEN
  ŞUBE
  UZMAN YARDIMCISIELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİKPSSP108ÖSYM'nin Yabancı Dil
  Sınavları ile Eşdeğerlik Vermiş Olduğu
  Sınavlardan %70 Başarı
  2Elektrik Sektörü Şubesi
  UZMAN YARDIMCISIULUSLARARASI İLİŞKİLERKPSSP33ÖSYM'nin Yabancı Dil
  Sınavları ile Eşdeğerlik Vermiş Olduğu
  Sınavlardan %70 Başarı
  1Çelik Sektörü Şubesi
  UZMAN YARDIMCISIİSTATİSTİK-EKONOMETRİKPSSP92ÖSYM'nin Yabancı Dil
  Sınavları ile Eşdeğerlik Vermiş Olduğu
  Sınavlardan %70 Başarı
  2Çelik Sektörü Şubesi
  UZMAN YARDIMCISIMETALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİKPSSP8ÖSYM'nin Yabancı Dil
  Sınavları ile Eşdeğerlik Vermiş Olduğu
  Sınavlardan %70 Başarı
  1Çelik Teşvik Şubesi
  UZMAN YARDIMCISIİİBF, SİYASAL BİLGİLER, İŞLETME VE İKTİSAT FAKÜLTELERİ BÖLÜMLERİKPSSP117ÖSYM'nin Yabancı Dil
  Sınavları ile Eşdeğerlik Vermiş Olduğu
  Sınavlardan %70 Başarı
  1Çelik Teşvik Şubesi
   GENEL TOPLAM  7 
  3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir.Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.


  4-Başvuruda İstenilen Belgeler

  a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek İş Talep Formu, (İş Talep Formu için tıklayınız)

  b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

  c) İki adet vesikalık fotoğraf,

  ç) Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

  d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,

  e) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,

  f) Güncel Özgeçmiş (CV)

  5-Başvuru Adresi

  Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 23 Aralık 2014 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

  Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

  6-Sözlü Sınav

  Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 23 Aralık 2014 tarihinden itibaren bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır.Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

  7- Kimlik Belgesi

  Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  İLETİŞİM BİLGİLERİ:


   ADRESTELEFON
  İSTANBUL MADEN VE METTALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ

  NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK

  KAT:5 YENİBOSNA/İSTANBUL
  0(212) 454 08 34

  0(212) 454 05 99

  0(212) 454 08 58
  Bu sayfa en son 24.11.2014 tarihinde güncellenmiştir
   
  Son düzenleme: 28 Kasım 2014

Sayfayı Paylaş