Kariyer Meslek Personeli Alımına Çıkılmadan Önce Başbakanlıktan İzin Alınacak

Kardinal

Çare Drogbaydı
Mücadele Grubu
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
1,086
Beğeniler
287
#1
Resmi Gazete
Sayı : 28933 (Mükerrer)
GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Kariyer Meslek Personeli
GENELGE


2014/2Kamu personel sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işlemesi amacıyla; tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi ve ek 41 inci maddesinde sayılanlar ile kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için kurumlarca yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Başbakanlıktan izin alınacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan


İlgili haber: Kariyer Meslek Personeli sınavında önemli değişiklik - Memurlar.Net
 
Üst