KPSS Coğrafya Ders Notu Video

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#2
Türkiye’nin Matematik Konumu ve Sonuçları:

1. Türkiye, Kuzey Yarımküre’de ve başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
2. Ekvator’a göre 36° kuzey ve 42° kuzey paralelleri arasında; başlangıç meridyenine göre 26° doğu ve 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.
3. Ardışık iki meridyen arası 85-86 km’dir.
4. En kuzeyi ile en güneyi arasında 6 paralel fark vardır.
5. En doğusu ile batısı arasında 19 meridyen fark vardır. Bu da 76 dakikalık yerel saat farkı oluşturur.
6. Orta kuşağın güneyinde yer alır.
Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
Mevsimlere göre insanların giysi ihtiyaçları değişir.
Güneş ışınları hiç 90°açıyla ve çok eğik açıyla düşmez.
Bir cismin gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz çok uzunda olmaz.
Batı rüzgârlarından etkilenirken Alizeler ve Kutup rüzgârlarından etkilenmezler.
Kış mevsiminde cephe yağışları görülür.
7. Kuzeyinden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı arttırır.
8. Yıllık sıcaklık ortalamaları 20 °C’nin üzerine çıkmaz.
9. Güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınları daha eğik açıyla düşer.
10. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır. (7-8) derecelik bir sıcaklık farkı vardır.
11. Güneyden kuzeye doğru gece ve gündüz süreleri arasındaki fark artar. Yazın kuzeye doğru gündüz süresi artarken, kışın kuzeye doğru gece süresi daha fazladır.
12. Bakının etkisiyle dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcaktır.
13. Kış saati uygulamasında 2. saat dilimini kullanırken yaz saati uygulamasında 3. saat dilimini kullanmaktadır.
14. Buzulların etki alanı dardır.
15. Tundra toprakları ve bitki örtüsü görülmez.
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#3
ÖZEL KONUM:

Herhangi bir yerin sahip olduğu kendine has özelliklerin-den bahsediyorsak bu özel konumdur. Yani enlem ve boylam dereceleri ile açıklanamayan her türlü husus o yerin özel konumunu oluşturur.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara, önemli geçitlere, sanayi bölgelerine olan uzaklığı, yükseltisi ve yer şekilleri özel konumu oluşturmaktadır. Kısacası özel konum bir yeri diğer yerlerden ayıran sahip olduğu özelliklerin tümüdür.Özel konum; insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler.Dünya üzerinde özel konum etkisine şu örnekler verilebilir.Ø Norveç, Japonya, İngiltere ve İzlanda gibi deniz ve okyanuslara komşu ülkeler balıkçılıkta ileri gitmişledir.

Ø KB Avrupa kıyıları, yüksek enlemlerde bulunmalarına rağmen, Gulf-Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ılıman bir iklime sahip olmuştur.

Ø Orta Asya ve Orta Avrupa denizlere uzak olduğu için karasal bir iklime sahip olmuştur.

Ø Kanarya ve Hawaii gibi adalar deniz ve hava yollarının gelişmesiyle ikmal ve uğrak yeri haline gelmişledir. Buna bağlı olarak da bu adaların önemi artmıştır.

Ø Kanada’nın doğu kıyıları Labrador soğuk su akın-tısının etkisiyle aynı enlemlerdeki diğer ülkelere göre daha soğuk olmuştur.IĞDIR OVASINDA PAMUK YETİŞİR

Yükseltisinin az olması,

Çevresine göre çukurda kalması,

Yaz sıcaklığı ve kuraklığının olması,,

Kışların uzun sürmemesi.Özel Konumun Etkileri
Ekonomik faaliyetleri Sanayi faaliyetlerini Tarım faaliyetlerini Ulaşımı Stratejik ve Jeopolitik konumu Yerleşme tipini Nüfus dağılışını İklimi ve bitki örtüsünü Toprak tiplerini Akarsu rejimini İnsanların kültürel faaliyetlerini etkiler.


Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçları

1. Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir köprü durumundadır.

Ø Tarihte İpek ve Baharat yolu gibi önemli ticaret yollarına geçitlik yapmıştır.

Ø Farklı kültürlere sahip milletlerin yerleştikleri bir mekân olarak Dünya’nın en eski kültürel hazinelerine sahiptir.

Ø Tarih boyunca önemli göçlerin, akınların ve savaşların yapıldığı bir yerdir.2. Üç tarafı denizlerle çevrili, yer şekilleri bakımından zengin iki yarım adadan oluşur. Bu durum;

Ø İklim çeşitliliğini etkiler.

Ø Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler.

Ø Balıkçılık faaliyetlerini etkiler.

Ø Turizm faaliyetlerini etkiler.

Ø Ulaşımı ve ülke savunmasını etkiler.

Ø İki boğaza sahiptir. Bu hem gelir kaynağı hem de siyasi bir güç olarak kullanılabilir.

3. Türkiye Avrupa’dan iki, Asya’dan ise altı devletle komşudur. Bu da sınır ticaretini etkiler.

4. Dünya petrollerinin %60’nın çıkarıldığı Ortadoğu ülkelerine komşudur.

5. Yeni bağımsızlığına kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri ile en iyi ilişkiyi kuracak ülke konumundadır.

6. 60’dan fazla maden çeşidi, zengin su kaynakları, 70 milyonun üzerindeki genç nüfusu ve gelişmekte olan ekonomik gücü ile stratejik önemi artmıştır.

7. Ülkemiz Alp-Himalaya kıvrım sistemi içindedir. Bunun sonucu olarak da;

Ø Denizel iklim etkileri azalmıştır.

Ø Tarım alanları azalmıştır.

Ø Eğim artmıştır.

8. Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1.132 m’dir ve batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artar.

Ø Sıcaklık değerleri batıdan doğuya gittikçe azalır.

Ø Karasallık değerleri batıdan doğuya gittikçe artar.

9. Türkiye’nin dağları genellikle D-B istikametinde uzanmaktadır.

Ø İç kısımlara deniz etkisi fazla sokulamaz.

Ø D-B yönünde ulaşım kolaylıkla sağlanırken, K-G yönünde ancak bazı geçitlerden faydalanılır.

10. Türkiye’nin gerçek alanı 814.578 km2 iken, izdüşüm alanı 780.560 km2’dir. İzdüşüm alanı ile gerçek alanın arasındaki farkın büyük olması dağlık bir ülke olmasından kaynaklanır.
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#4
TÜRKİYE’NİN PLATOLARI

1-Plato nedir?
—Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir.

2-Yayla nedir?
—Yaz aylarında hayvancılık faaliyeti ve dinlenme amaçlı olarak kullanılan geçici yerleşim alanıdır.

3-Plato ile yaylanın farkı nedir?
—Plato bir yeryüzü şekli, yayla ise bir yerleşim yeri ismidir.

4-Ülkemizde platoların geniş alan kaplamasının nedeni nedir?
—Büyük bir bölümü aşınmaya uğramış olan Anadolu’nun 4.jeolojik zamanda (kuaterner) toptan yükselmesi platoların geniş alan kaplamasına neden olmuştur.

5-Ülkemizde platoların farklı yükseltilerde olmasının nedeni nedir?
—Ülke genelindeki toptan yükselmenin bölgelere göre farklı olması nedeniyle platolar farklı yükseltilerdedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde platolar 600–700 metreler arasındadır. İç Anadolu Bölgesinde 1000–1500 m, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1800–2500 metreler arasındadır.

6-Ülkemizdeki platoları oluşumlarına göre sınıflandırınız?
A-Yatay duruşlu platolar
B-Lav platoları
C-Karstik paltolar
D-Aşınım Platoları

7-İç Anadolu Bölgesindeki platoların isimlerini yazınız?
A-Obruk platosu B-Cihanbeyli Platosu C-Bozok platosu D-Haymana platosu E-Uzunyayla Platosu

8-Haymana, Bozok, Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla, Yazılıkaya, Gaziantep ve Şanlıurfa platoları oluşumuna göre hangi tür plato grubuna girer?
—Yatay duruşlu platolar

9-Ülkemizdeki lav platosuna örnek veriniz?
—Erzurum-Kars platosu(Doğu Anadolu Bölgesinde)

10- Ülkemizden karstik platoya örnek veriniz?
—Taşeli platosu (Akdeniz bölgesinde)

11- Ülkemizdeki aşınım platosuna örnek veriniz?
—Perşembe (Karadeniz bölgesinde), Çatalca-Kocaeli platoları(Marmara Bölgesinde)

12-Yazılıkaya platosu hangi bölgede yer almaktadır?
—Ege bölgesi

13-Ovalar ile platoları nüfus yoğunluğuna göre karşılaştırınız?
—Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu alanlar ovalardır. Platolar ikinci sırada gelir.

14-Yüksek platolarda tarıma alternatif olan faaliyet nedir?
—Büyük baş hayvancılık

15-Platolarda yaygın olan tarım türü nedir?
—Tahıl tarımı

16-Platoların ortalama yükseltisinin fazla olması bize neyi göstermektedir?
—Türkiye’nin bulunduğu alanın geçmişte toptan yükselmeye uğradığını göstermektedir.

17-Yatay duruşlu platolara en fazla hangi bölgede rastlanır?
—İç Anadolu Bölgesi

18-Türkiye’nin en yüksek platoları hangi bölgede bulunur? Niçin?
—Doğu Anadolu Bölgesi, çünkü toptan yükselme en fazla bu bölgede olmuştur.

19-Karstik platolar nasıl oluşmuştur?
—Suyla kolaylıkla çözünen kalkerli (kireçli) yapıya sahip arazilerde akarsu aşındırması sonucu oluşmuşlardır.


TÜRKİYE’NİN OVALARI

1-Ova nedir?
—Çevresine göre alçakta bulunan ve akarsular tarafında derin vadilerle yarılmamış olan geniş düzlüklere ova denir?

2-Türkiye’deki ovaların oluşumunda etkili olan faktörleri yazınız?
A-Tektonik olaylar(En etkili olan)
B-Volkanik olaylar
C-Karstik olaylar
D-Akarsu faaliyetleri

3-Delta ovası nedir?
—Akarsuların taşıdıkları alüvyonları deniz kıyısında biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası veya kıyı ovası denir.

4-Türkiye’de delta ovası olmaması için günümüzden farklı olarak ne olması gerekirdi?
— Deniz kıyımız olmaması gerekirdi.

5-Türkiye ovaları bulundukları yere göre nasıl adlandırılır?
A-Kıyı ovaları(Delta ovaları)
B-İç Bölge ovaları(Yüksek ovalar)

6-Karadeniz kıyılarımızda niçin delta ovalarına fazla rastlanmaz?
—Dağların denize paralel uzanması ve derinliğin fazla olması

7-Karadeniz kıyılarındaki önemli kıyı ovalarını yazınız?
A-Bafra delta ovası (Kızılırmak tarafından oluşturulmuştur.)
B-Çarşamba delta ovası ( Yeşilırmak tarafından oluşturulmuştur.)
C-Sakarya delta ovası( Sakarya nehri tarafından oluşturulmuştur.)

8-Sakarya delta ovası niçin denize doğru fazla gelişmeyip daha çok doğu batı doğrultusunda bir uzanış göstermektedir?
—Kıyının derin ve akıntılı olması nedeniyle

9-Gediz nehrinin denize aktığı yer niçin 1886 yılında değiştirilmiştir?
—Gediz’in getirdiği malzemelerin, İzmir körfezini doldurma tehlikesi nedeniyle 1886 yılında yatağı değiştirilerek bugünkü konumuna getirilmiştir.

10-Hangi nehrin getirdiği alüvyonlar geçmişte liman şehri olan Eleia şehrini bugün kıyıdan uzakta bir bataklık haline getirmiştir?
—Bakırçay

11- Ege kıyılarımızda bulunan delta ovalarını kuzeyden güneye doğru yazınız?
A-Meriç delta ovası B-Bakırçay delta ovası C-Gediz delta ovası D-Küçük Menderes delta ovası
E-Büyük Menderes delta ovası

12-Deltaların oluşabilmesi için gerekli şartları yazınız?
A-Kıyıda akıntı ve gelgitin fazla etkili olmaması
B-Kıyının sığ olması (Deri olmaması)
C-Akarsuyun denize bol miktarda yük taşıması

13-Seyhan, Ceyhan ve Tarsus Çayının oluşturduğu delta ovasının ismini yazınız?
—Çukurova

14-Türkiye’nin en büyük ovasını yazınız?
—Çukurova (İkinci büyük ise Konya ovasıdır.)

15-M.Ö. bir liman şehri olan Efes’in zamanla denizden uzak kalmasına neden olan nehrin ismini yazınız?
—Küçük menderes nehri

16-Ege kıyılarında yer alan ovaların diğer delta ovalarından bir farkı var mıdır. Açıklayınız?
—Ege bölgesindeki Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarının denize doğru olan kısımları delta ovası, iç kesimlere doğru olan kısımları çöküntü ovası şeklindedir.

17-Çukurova delta ovası, Göksu delta ovası, Asi delta ovası hangi bölgede bulunan başlıca deltalardır?
—Akdeniz Bölgesi

18-Köyceğiz, Dalaman, Eşençayı, Finike, Antalya, Serik ve Manavgat ovalarının ortak özelliği nedir?
—Bu ovalar delta ovası olmadığı halde kıyıda yer aldığı için kıyı ovaları içinde yer alır. Hepsi Akdeniz bölgesi içindedir. En büyüğü Antalya ovasıdır?

19-İç bölgelerdeki ovalar nasıl oluşmuştur?
—3. ve 4. jeolojik zamanda meydana gelen çöküntü alanları zamanla göl haline gelmiş. Akarsuların getirdiği alüvyonlarla dolması sonucu göller kurumuş ve iç bölge ovaları oluşmuştur.

20-Amik, Kahraman Maraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Muş, Varto, Hınıs, Karlıova ve göynük çöküntü ovaları hangi fay kuşağı üzerinde yer alır?
—Güneydoğu Anadolu fay kuşağı
21-Pasinler, Erzurum, Erzincan, Su Şehri(Sivas),Niksar, Erbaa(Tokat),Taşova, Suluova, Merzifon(Amasya),Tosya(Kastamonu),Kurşunlu, Çerkeş(Çankırı), Bolu, Düzce, Adapazarı ve Sapanca ovaları hangi deprem kuşağı üzerinde bulunur?
—Kuzey Anadolu fay hattı

22- Söke, Koçarlı, Aydın, Yenipazar ve Sarayköy ovaları Batı Anadolu’daki hangi graben içinde yer alan çöküntü ovalarıdır?
— Büyük Menderes Grabeni

23-Iğdır, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Afşin ve Elbistan çöküntü ovaları hangi bölgemizde bulunur?
—Doğu Anadolu Bölgesi

24-Nizip, Suruç, Altınbaşak ve Ceylanpınar ovaları hangi bölgemizde bulunur?
—Güneydoğu Anadolu Bölgesi

25-Çubuk, Mürted, Ereğli, Ereğli, Akşehir, Eskişehir ve Konya çöküntü ovaları hangi bölgemizde bulunur?
—İç Anadolu Bölgesi

Ülkemizdeki Plato Çeşitleri

Aşındırma Platoları: Daha önceden aşınımını tamamlamış ve düzleşmiş platoların tekrar yükselmesi ve akarsularca parçalanması ile oluşmuşlardır. KOCAELİ PLATOSU

Tabaka Düzlüğü Platoları: Kalın ve sert arazilerin çevresinin aşınmasıyla yüksekte kalması sonucu oluşan geniş dalgalı düzlüklerdir. İç Anadolu’da CİHANBEYLİ, OBRUK v.s.

Lav Platoları: Volkanizma sonucu yeryüzüne yayılan yüksek lav yığınlarının akarsularca parçalanmasıyla oluşurlar. D.Anadolu’da ERZURUM-KARS, NEVŞEHİR-ÜRGÜP ÇEVRESİ PLATOLARI gibi.

Karstik Platolar: Kalkerli (Kireçtaşı) araziler üzerinde oluşurlar. Akdeniz çevresinde görülür. TAŞELİ PLATOSU gibi.

TÜRKİYE’DEKİ PLATOLARIN DAĞILIŞI

İç Anadolu: Cihanbeyli, Obruk, Haymana, Uzunyayla ve Bozok Platoları.
Marmara Bölgesi: Çatalca-Kocaeli Platoları
G.Doğu Anadolu Bölgesi: Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin Eşiği
Akdeniz Bölgesi: Taşeli Platosu
Ege Bölgesi: Yazılıkaya ve İç Batı Anadolu Platoları
Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum-Kars, Ardahan Platoları

Platoların Ekonomiye Etkileri

Yüksek platolar yaz aylarında hayvancılığa dayalı yaylacılık alanları olarak kullanılırlar.
Alçak platolar ise tarım alanlarıdır. Ancak kuru tarım yapılabilir. Az su isteyen Buğday, Şekerpancarı, Arpa v.s. ekimi yapılır.
Yüksek platolarda yerleşme seyrektir. Ülkemizin en tenha yerlerinden biri de Taşeli Platosu’dur.
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#5
Türkiye, çok engebeli ve yüksekliği fazla olan geniş bir ülkedir. Ortalama yüksekliği 1132 m'dir.

Türkiye arazisinin yarısından fazlası 1000 - 2000 m arasın*da yükseltiye sahiptir. 0 - 500 m arasındaki alçak yerler ise ülke yüzölçümünün % 17'sini kaplar. Türkiye arazisinin yüksek olmasının iki nedeni vardır.

* Alp orojenik kuşağında bulunan Kuzey ve Güney Ana*dolu'da yüksekliğin fazla olması ve geniş alan kaplama*sı

* Alp orojenezinden sonraki epirojenik hareketlerle Ana*dolu yarımadasının bütün olarak yükselmiş olması.Türkiye'de yeryüzü şekilleri çeşitlilik gösterir. Yeryüzü şekil*lerinin çeşitlilik göstermesinde iç kuvvet ve dış kuvvetler etkili olmuştur.


İç kuvvetler

* Yeryüzüne asıl şekillerini veren kuvvetlerdir.

* Enerjilerini magmadan alırlar.

* Kırık ve kıvrım dağların ortaya çıkması, volkanik dağla*rın oluşması, deniz ilerlemesi ve gerilemesi, geniş alan*ların lavlarla kaplanması iç kuvvetlerin etkisiyledir.

* İç kuvvetler orojenez, epirojenez, volkanizma ve seizma (deprem) olarak dörde ayrılır.

* Ülkemizde yer şekillerinin oluşumunda en etkili iç kuv*vetler orojenez ve epirojenezdir.Dış kuvvetler

* Enerjilerini güneşten alırlar.

* İç kuvvetlerin oluşturduğu ana yeryüzü şekillerini biçim*lendirmeye devam ederler. Kıyılarda falez oluşumunda plato oluşumunda, ova oluşumunda, vadi oluşumunda vb. etkilidirler.

* Akarsu, dalga-rüzgâr, buzul ve akıntılar gibi kuvvetler*dir.

* Türkiye'de yer şekillerinin biçimlenmesinde en etkili olan dış kuvvet akarsulardır.Türkiye’de Yeryüzü Şekillerinin Çeşitlilik Göstermesinin Sonuçları

* Aynı anda farklı iklimler yaşanır.

* Bölgeler arası ekonomik etkinlikler farklılık gösterir.

* Coğrafi bölgeler arası ve bölgeler içinde nüfus yoğun*lukları farklılık gösterir.

* Doğal bitki örtüsü farklılık gösterir.

* Erozyon şiddeti farklılık gösterir.

* İklim çeşitlilik gösterir.

* Kırsal kesimlerde yerleşme biçimleri farklılık gösterir.

* Tarım ürünü çeşidi fazladır.

* Turizm faaliyetleri farklılık gösterir.

* Yol yapım maliyetleri farklılık gösterir.
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#6
TÜRKİYE'DE JEOLOJİK YAPI

Ülkemizdeki yeryüzü şekilleri birbirinden farklı jeolojik za*manlarda oluşmuştur ve süreç devam etmektedir. Türki*ye'de jeolojik zamanlarda görülen önemli olaylar kısaca şu şekildedir:I. Zaman (Paleozoik)

* Masif adı verilen sert, dayanıklı, hareketsiz kütleler oluştu. Masifler deprem riski olmayan alanlardır. Yıldız Dağları (Trakya), Saruhan - Menteşe (Ege), Kırşehir (İç Anadolu), Daday - Devrekâni (Karadeniz), Mardin (Gü*neydoğu Anadolu), Bitlis (Doğu Anadolu), Anamur - Alanya (Akdeniz) I. zaman masifleridir.

* Taş kömürü (Zonguldak) yatakları oluşmuştur.II. Zaman (Mezozoik)

* I. zamanda oluşan masifler aşınarak peneplen (yontuk-düz) haline gelmiştir.

* Deniz ilerlemesi (transgresyon) sonucunda, peneplen alanlar sular altında kalmış ve yeni tortullarıma alanları oluşmuştur.III. Zaman (Neozoik)

* Alp - Himalaya kıvrım sistemine bağlı olarak Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları oluşmuştur.

* Linyit, petrol, tuz ve boraks yatakları oluşmuştur.

* Ülkemiz toptan bir yükselmeye uğramıştır.

* Kuzey Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hatları oluşmuştur.

* İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki volkanların bir kısmı oluşmuştur.


IV. Zaman (Kuaterner - Antropozoik)

* İnsan ortaya çıkmıştır.

* İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.

* Karadeniz ve Akdeniz birbirine bağlanmıştır.

* Buzul dönemleri yaşanmıştır.

* Volkanik dağlarımızın büyük bir kısmı bu dönemde oluşmuştur.

* Egeit karasının çökmesi ile Ege Denizi oluşmuştur.
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#7
KARADENİZ BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ 1- En fazla boylam geçen bölgemiz. En fazla yerel saat farkı.
2- Üçüncü büyük bölge.
3- En fazla sel, deprem, heyelan olayları.
4- Dağlar kıyıya paralel uzanmış .
Bunun sonuçları
5- Boyuna kıyılar fazla. Falezler oluşmuş.
6- Kıyılarda girinti ve ç ıkıntı azdır.
7- Doğal limanı az. (Sinop)
8- Deniz ticareti suni limanlardan yapılmaktadır.
9- Koy, körfez az.
10- Kıyılar bol yağış almaktadır. Oroğrafik yağışlar
11- Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor. Geçitlerden yapılmakta. Kop,Zigana, Ecevit.
12- Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı. Ürün çeşitliliği farkı.
13- Dağlar: Batıda üç sıra halinde, ortada tek sıra halinde, doğuda iki sıra halinde uzanır.
14- Batıda : Kıyıda küre, Canik, Doğu kara deniz dağları.
15- Dağlar arasındaki çöküntü ovaları ve vadiler. Deprem kuşakları.
16- Akarsular:Çoruh, Doğankent çayı, Yeşilırmak, Kızılırmak, Yenice, Bartın, Sakarya
17- Akarsular kısa boyludur. Doğu karadeniz akarsularının rejimi düzenli sayılır.
18- Barajlar: Kızılırmak üzerinde Altınkaya, Yeşilırmak üzerinde H. VeS. Uğurlu .Almus,Sakarya üzerinde: Sarıyar ve Gökçekaya.
19- Göller: Tortum, Sera, Abant,Yediegöller. Heyelan set gölleridir.
20- Karadeniz: Soğuk, dalgalı, tatlı suları, tuzluluk az. Derinlerde canlı yaşamaz


İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
1- Kıyıda Asıl karadeniz iklimi: Her mevsim yağışlı. Yazlar serin ,kışlar ılık.
2- İç kesimlerde bozulmuş kara deniz iklimi. Karasal. Sıcaklık ve yağış az.
3- Yağışlar en çok sonbaharda (yamaç ve cephe yağışları)
4- Kıyıda günlük ve yıllık sıcaklık farkı az. İç kesimlerde fazla.
5- En fazla kapalı ve bulutlu gün sayısı.
6- En fazla bağıl nem ve yağış (Rize)
7- En fazla yağışlar : Doğu, batı ve orta kara deniz diye sıralanır.
8- Ilıman okyanus iklimi
9- Bitki örtüsü sık ormanlar. Deniz seviyesinden başlar . Kendini yeniler.
10- Yükseklerde dağ çayırları
11- Ahşap yapılar yaygın

NÜFUS VE YERLEŞME
1- Nüfus fazla değil.
2- Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında.
3- Doğuda tarım, batıda sanayi nüfus çekmektedir.
4- En fazla yurtdışı göç. Sanayi gelişmediği için.
5- Araziler parçalı, dağınık, engebeli, Su kaynakları zengin.
6- Kırsal kesimlerde dağınık, iç kesimlerde toplu yerleşmeler.
7- Kadın nüfus fazla, erkek nüfus az.

EKONOMİ TARIM

1- Kıyıda yetiştirilen ürünler: çay, fındık ,tütün ,mısır, keten kenevir, pirinç, ş,pancarı, narenciye (Rize ) mikro klima .
2- Mısır buğdayın yerini kıyıda almış . İhraç edilmez. Piyasada tüketilir. 3- İç kesimlerde tahıllar ve ş, pancarı.
HAYVANCILIK

1- Büyük baş hayvancılık, Arıcılık (Ordu) 2- Balıkçılık çok gelişmiş.

MADENLER:
Bakır: Artvin Murgul, Kastamonu Küre. Çıkarılan madenler Samsun’da işlenir.
Linyit: Merzifon, Çeltek, Amasya. Havza Demir-çelik: Karabük , Ereğli, Taşkömürü havzası. Çatalağzı termik santrali.

FABRİKALAR
1- Şeker fabrikaları (orta karadeniz)
2- Kağıt, kereste,mobilya üretimi. Çaycuma,Taşköprü, Aksu
3- Sigara ve Çay üreten fabrikalar.

ULAŞIM
1- Yerşekilleri engebeli, ulaşım çok zor.
2- Orta ve batı kara denizden iç kesimlere demiryolu ulaşımı.
3- Ulaşım : doğu ve batıda geçitlerden sağlanır. 4- Kıyıda havaalanları.
MARMARA BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
YERŞEKİLLERİ

1- Güneydoğudan sonra en küçük ikinci bölgemiz.
2- Trakya’daki topraklarına Avrupa, Anadolu’daki topraklarına Asya denir.
3- Ortalama yükseltisi en az .
4- En fazla yeşil renk kullanılmış.
5- Dağları: Yıldız, Koru, Işıklı, Samanlı, Kaz,Uludağ (iç püskürük volkan)
6- Ovalar: Tektonik havzadır.
7- Akarsular: Meriç, Ergene, Susurluk, Sakarya.
8- Göller: Tektonik havzada oluşanlar. Kuş, İznik, Ulubat , Sapanca:Alüvyal set gölü
9- Havzalar: Ergene havzası.
10- Yarımadalar: Çatalca-Kocaeli, Kapıdağı,Armutlu, Biga, Gelibolu
11- Körfezler: Saroz, Bandırma,Erdek,İzmit, Gemlik.
12- B.çekmece, ve K.çekmece, Durusu(terkos) Kıyı set gölleridir.
13- Alt ve üst akıntılar boğazlarda karşılaşırlar. Balıkçılık gelişmiştir.
14- Denizlerde kirlenme var. Sanayileşme, kentleşme, aşırı avlanma.
15- Boğazlar 4. Jeolojik zamanda çökmeyle oluştu. Ria tipi kıyılar.
16- En tehlikeli deprem kuşağı. Kuzey Anadolu fayı bölgeden geçer.
17- Ege denizinde, gökçe ada, bozca ada, Marmara denizi: İmralı,Marmara ,Avşa ad.
18- Yer şekilleri düz ve sade olduğu için, ulaşım çok gelişmiştir. En fazla sanayileşme

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1- İklim ve bitki örtüsü açısından geçiş özelliği gösterir.
2- Güney Marmara da Akdeniz iklimi, Ergene havzasında karasal iklim, Karadenize bakan yamaçlarda kara deniz iklimin geçiş özellikleri görülür.
3- Çok sıcak ve çok yağışlı bir bölgemiz değildir.
4- Kışın kar yağışı ve don olaylarına rastlanır.
5- Balkanlardan gelen soğuk hava kütlelerine açıktır. Yüksek sıradağlar olmadığı için.
6- Kuzeybatıdan karayel gelir. Soğuk ve yağışlı hava getirir.
7- Ergene havzasında bozkır, G. Marmara da maki ve ormanlar ,Yıldız dağlarının kuzey yamaçlarında ormanlara rastlanır.

NÜFUS VE YERLEŞME

1- En fazla nüfus ve nüfus yoğunluğu.
2- En fazla kent, en az kır nüfusu.
3- En çok göç alan bölge. Sebebi, sanayileşme, iş imkanları.
4- En fazla erkek nüfus. En az kadın nüfus.
5- En az doğal nüfus artış hızı.
6- Yoğun nüfuslu yerler: Çatalca,Kocaeli yarımadası., Güney Marmara
7- En az nüfus yoğunluğu: Gelibolu, Biga, Yıldız dağlarının iç kesimleri.

TARIM

1- En fazla ekili-dikili alan..Yüzölçümüne göre.
2- İklim şartlarından dolayı, tarımda ürün çeşitliliği en fazladır.
3- Modern tarım yöntemleri kullanılmıştır. İntan sif tarım.
4- Makineli tarım çok gelişmiştir.
5- Tarımda verim yüksek. Nüfus fazla olduğu için diğer bölgelerden tarım ürünleri ithal eder.
6- En fazla ayçiçeği, pirinç üretimi(ergene havzası, Meriç nehri boyları)

HAYVANCILIK

1- Büyük kentlerin yakınlarında besicilik, ahır hayvancılığı çok gelişmiştir. Talep fazla.
2- En fazla kümes hayvancılığı, modern tavuk ve yumurta çiftlikleri.
3- Mandracılık gelişmiştir.
4- En fazla ipek böcekçiliği,. Suni ipek üretimi.
5- Et ihtiyacının büyük bir kısmını doğu Anadolu dan karşılar.

SANAYİ VE MADENLER

1- Bor madeni. Susurluk havzası.
2- Demir cevheri. Sakarya Çam dağı.
3- Krom. Balıkesir.
4- Volfram: Uludağ
5- Mermer: Marmara adası, Bilecik.
6- Linyit: Trakya ve güney Marmara böl.
7- Hamitabat’ da doğalgaz santrali. Bölge sanayi ve ticarette çok gelişmiştir.İmalat sanayi ürünlerinin yarısı, sanayi de çalışan işçilerin yarısı,bu bölgede çalışır.En fazla elektrik enerjisi tüketen bölgedir.En çok gelir bu bölgeden elde edilir. En çok vergi veren bölgemiz. En büyük sermaye birikimi.,Bir çok parasal kuruluş ve bankanın merkezidir.Ekonomisi en gelişmiş, Okuma oranı yüksek, kültür ve sosyal hayat hareketli, İş imkanları en fazla olan bölgemizdir.

EGE BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1- Dağlar doğu batı doğrultulu denize dik uzanır.
2- Kıyıdaki dağlar horst : Aydın, Boz, Mandra,Yunt dağları
3- Aradaki ovalar grabendir. : B.Menderes, Gediz, Bakırçay, K.menderes.

4- Dağların kıyıya dik uzanmasının sonuçları
a)- Nemli hava kütleleri iç kesimlere girer.
b)- Kıyılar girintili ve çıkıntılıdır.
c)- Koy ve körfezler fazladır.
d)- Deniz ticareti gelişmiştir.
e)- Kıta sahanlığı gelişmiştir. Delta ovaları oluşmuştur.
f)- İç kesimlere ulaşım kolaydır.
g)- En uzun deniz kıyılarımız.
h)- Enine kıyılar görülür.

5- İç kesimde yüksek platolar Bayat platosu.
6- Yükseklik batıdan doğuya doğru artar.
7- Batı Anadolu fayı bu bölgemizdedir.
8- Akarsular kıyı ovalarında menderesler çizer. Yana aşındırmaları fazladır.
9- Afyon kapalı havzası.
10- Göl bakımından fakir bir bölgemizdir. Çamiçi (Bafa) , Marmara gölü
11- Akarsular: Meriç, Bakırçay, Gediz (demirköprü barajı), B.Menderes (kemer, adı güzel barajları)
12- En genç volkan konileri Manisa Kula çevresi.
13- 4. Zamanda Egeid Karası çöktü. Ege denizi oluştu
14- Muğla yöresi Ria tipi kıyılar.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1- Kıyıda akdeniz iklimi. İç kesimlere 150-200 km. sokulur.
2- Kar yağışları ve don olayları azdır. (kıyıda)
3- Sıcaklık güneyden kuzeye doğru azalır.
4- Sıcaklık batıdan doğuya doğru azalır. (yükselti)
5- Kıyıda deniz meltemi görülür. (imbat)
6- İç kesimlere gidildikçe yükselti artar. Karasallaşma başlar.
7- Kıyıda makiler. (400 m) lere kadar,yükseklerde ormanlar, iç kesimlerde bozkırlar var.

NÜFUS VE YERLEŞME
1- En çok nüfus yoğunluğuna sahip ikinci bölgemiz.
2- Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstünde. Yüzölçümü küçük.
3- En çok göç alan ikinci bölgemiz. Sanayi ,ticaret ve tarım geliştiği için.
4- Kıyılarda nüfus yoğunluğu fazla, iç kesimler tenha. Yükselti arttığı için.
5- Kıyılar göç alırken, iç kesimler göç verir.
6- En yüksek kentleşme
7- Turizme bağlı iç göçler kıyıda görülür.
8- Kırsal kesimde yerleşmeler topludur.
9- Menteşe yöresi fazla yağış almasına rağmen az nüfuslanmış. Yükselti fazlalığı

TARIM
1- Düz arazi , verimli topraklar, sulama çok gelişmiş
2- En çok: Haşhaş, tütün, zeytin, pamuk, üzüm, incir.
3- İç kesimlerde tahıllar, ş,pancarı, patates
4- En çok dikili alan (meyve bahçeleri.)
5- Bölümler arası en fazla fark.
6- En çok bal üreten ikinci bölgemiz.

SANAYİ VE MADENLER

1- Aliağa petrol rafinerisi, Tariş fabrikalar zinciri, Dokuma sanayisi çok gelişmiş.
2- Linyit : Soma, tavşanlı, tunçbilek, yatağan , gökova ve termik santraller.
3- Krom : Menteşe Yöresi
4- Demir : Eymir.
5- Civa : İzmir. Zımpara taşı.
6- Mermer: Afyon
7- Tuz : İzmir Çam altı tuzlası.
8- Jeotermal enerji: Denizli Sarayköy

AKDENİZ BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1- Dördüncü büyük bölgemizdir.
2- Toros Dağları . Alp. Himalaya kıvrım sistemi. 3. Jeolojik zaman.
3- Batı Toroslar: Bey ,Barla, Geyik, Sultan dağları
4- Orta Toroslar: Bolkar, Aladağlar, Tahtalı, Binboğa en yüksek dağlar.
5- Güneydoğu Toroslar: Nur dağları (Amanos lardan başlar=)
6- Toros dağları kıyıya paralel uzanır. Sonuçları:
7- Boyuna, kıyılar, Dalmaçya kıyıları (Kaş ) yaygındır. Falezler meşhurdur.Antalya
8- Akdeniz iklimi iç kesimlere sokulamaz.
9- Ulaşım zordur. Önemli geçitlerden sağlanır.
10- Çubuk Boğazı: Antalya’yı Göller yöresine, Sertavul Geçidi: Karaman ‘ı Silifke’ye
11- Gülek Boğazı: İç Anadoluyu,Çukurova’ya, Belen geçidi: Amik Ovasını, Çukurovaya bağlar.
12- Kıta sahanlığı dardır.
13- Doğal limanlar yoktur.
14- Dağlar geniş yer kaplar. Tarıma ayrılan arazi azdır.
15- Körfezler: Antalya, İskenderun.
16- Yarımadalar: Taşeli, Teke.
17- Bölgede karstik arazi ve şekiller çok yaygındır.
18- Toros dağları,Taşeli,Teke platoları, Göller Yöresi karstik yapılardır.
19- En çok mağaralar, yer altı suları, şelaleler. (karstik araziden dolayı)
20- Ovalar: Çukurova, Silifke: Delta ovaları. Amik.:Graben ovasıdır.
21- Karstik ovalar: Antalya, Tefenni, Elmalı. Kestel., Acıpayam. Korkuteli.
22- Akarsular: Asi, Seyhan, Ceyhan, Göksu, Aksu,Köprü.,Manavgat, Dalaman çayı.
23- Akarsuların debisi, kışın artar, yazın azalır. Rejimleri düzensizdir.
24- Göller: Karstik ve Tektonik oluşumludurlar. Beyşehir, Eğirdir,Burdur, Acıgöl.
25- Salda, Suğla, Kestel, Avlan ,Kovada, Yarışçı vb.
26- Önemli mağaralar. Beldibi, İnsuyu, Karain, Damlataş,Cennet-Cehennem Obrukları,Ashab-ı Keyf (yedi uyurlar.)

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1- Kıyıda tipik akdeniz iklimi görülür.
2- İç kesimlere gidildikçe karasallaşma başlar.
3- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
4- En yağışlı mevsim kıştır(cephe ve oroğrafik yağışlar)
5- Yaz kuraklığı dinamik yüksek basınçlardan kaynaklanır.
6- En yüksek kış sıcaklıkları (10 derece)
7- Bitki örtüsü: 700-800 m lere kadar makiler, yükseklerde ormanlar vardır.
8- En çok orman yangını.
9- Yaz sıcaklıklarından kaçmak için yüksek yaylalar.

NÜFUS VE YERLEŞME

1- Nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır. (Dağların geniş yer kaplaması.)
2- Nüfus kıyıda yoğunlaşmıştır. Adana,Mersin, Antalya vb.
3- Seyrek nüfuslu yerler: Taş eli, Teke platoları, Toroslar.
4- Adana bölümü:Geçici işçi göçü alır. Tarım.
5- Antalya bölümü Geçici işçi göçü alır. Turizm.

TARIM

1- Bir dönemde birden çok ürün elde edilir.
2- En az masrafla seracılık/ Güneşlenme fazlalığı.
3- En fazla turfanda meyve ve sebzecilik.
4- Dağlar geniş yer kaplamış. Tarıma ayrılan arazi az.
5- En çok muz, turunçgiller, soya fasulyesi, yer fıstığı, gül,mısır
6- Kıyıda daha çok gelir getiren ürünlere yönelinmiş.
7- Anason, tahıllar, pamuk, zeytin, pirinç (amik ovası.)

HAYVANCILIK

1- Hayvancılık gelirleri azdır.
2- En çok kıl keçisi üretimi.

SANAYİ

1- Tarım kadar gelişmemiştir. Tarıma dayalı sanayi (Adana bölümü)
3- İskenderun ‘da demirçelik fabrikası.
4- Antalya: Ferro krom tesisleri.
5- Mersin: Ataş Rafinerisi.
6- Seydişehir: Alüminyum
7- Keçiborlu: Kükürt
8- Kozan, Karaisalı: Linyit.
9- Toroslar ve Amanoslar da Krom
10- Yumurtalık: Irak ve Türk petrollerinin geldiği depolandığı yer.

TURİZM Özellikle Antalya bölümünde çok gelişmiştir. Adana bölümü: Sanayi, ticaret, ulaştırma gelirleri yönünden daha gelişmiştir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ YER ŞEKİLLERİ

1- Yüz ölçümü en küçük bölgemiz.
2- Yer şekilleri sadedir.
3- Kuzeyden güneye yükselti azalır.
4- Platolar: G. Antep, Urfa, Adıyaman
5- Diyarbakır havzası, Mardin Eşiği yüksek yerler
6- Karacadağ en basık volkandır.
7- Ovalar: Harran, Suruç, Ceylanpınar.
8- Fırat ve Dicle bölgeyi parçalayarak platolar oluşturur.
9- Akarsular araziye gömülmüş , sulama zorunluluğu var.
10- Göl bakımından en fakir bölge. Doğal göl yok.
11- Barajlar: Atatürk, Kral kızı ,Birecik, Deve geçidi. Ilı su, Batman

İKLİM VE BİTKİ TOPLULUĞU

1- Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş alanıdır.
2- Orta Fırat bölümünde Akdeniz, Dicle bölümünde Karasal iklim.görülür.
3- En yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır.
4- Aşırı sıcak ve buharlaşmadan dolayı kuraklık en fazla.
5- Güneydoğudan samyeli rüzgarı eser. Tarımı olumsuz etkiler.
6- En az yağış alan ikinci bölgemiz.
7- Doğuda bozkır, batıda makiler yaygındır

NÜFUS VE YERLEŞME

1- En az nüfus.
2- Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstünde. Çünkü yüz ölçüm küçük.
3- Nüfus dağ eteklerinde toplanmış. Çukur yerler aşırı sıcak olduğundan nüfus az.
4- Dışarıya göçler son yıllarda azaldı. 5- Mesken tipleri: Kerpiç evler. Yazın serin tutar.

TARIM

1- Tarım alanları geniş ve verimli Buharlaşma-kuraklık ve sulama problemi var.
2- Türkiye’de en fazla k.mercimek, Antep fıstığı, karpuz.
3- Pamuk, tütün, üzüm üretiminde son yıllarda önemli artışlar var.

HAYVANCILIK

1- Küçükbaş hayvancılık ve ihracat gelişmiştir.
2- Dokumacılık yaygındır.

ÇIKARILAN MADENLER

1- Petrol: Adıyaman, Batman ,Diyarbakır, Mardin, Siirt.
2- Batman’da Batman rafinerisi
3- Irak ve Türkiye’nin petrol boru hatları bölgeden geçer.
4- Fosfat: Mazıdağı (Suni Gübre)
5- Cizre-Silopi: Linyit

ULAŞIM

1- Yer şekilleri sade olduğu için ulaşım gelişmiştir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ.

1- En büyük yüz ölçüm.
2- En fazla yükselti , engebelilik.
3- En geniş buzul
4- En hızlı akarsular.
5- En fazla enerji üretimi.
6- En alçak yer. Iğdır Ovası.
7- DAĞLAR

1- Kuzeyde Çimen, Kop, Mescit, Allahu ekber dağları.
2- Ortada Karasu, Aras ,Mercan dağları.
3- Güneyde. Güneydoğu Toroslar.
4- VOLKANLAR
5- En geniş volkanik arazı.
6- Ağrı, Süphan, Nemrut, Tendürek.
7- PLATOLAR
8- Erzurum,Kars,Ardahan,Tunceli platoları.
9- OVALAR
10- Kuzeyde. Erzincan, Erzurum, Horasan, Pasinler, Kağızman, Iğdır Ovaları
11- AKARSU VE GÖLLER
12- Aras-Kura Hazar denizine
13- Fırat,Dicle Basra Körfezine
14- Akarsuların debisi yaz ve kış azalır.
15- Akarsular denge profiline ulaşmamıştır.
16- Van, Çıldır, Erçek, Nazik. Balık gölleri. Volkan set gölleridir.
17- YÜKSELTİDEN DOLAYI
18- Tarım arazisi daralmış, sıcaklıklar azalmış, Ürün çeşidi azalmış. Yaz yağışları. Çayır ve meralar artmıştır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
1- En şiddetli karasallık.
2- En fazla kar yağışı ,donlu gün sayısı.
3- En fazla kış basıncı.
4- En düşük toprak sıcaklığı.
5- En düşük yıllık sıcaklık ortalaması.
6- En yüksek yıllık sıcaklık farkı.
7- En geç ürün olgunlaşması.
8- Ovada bozkır, yükseklerde dağ çayırları.

NÜFUS V E YERLEŞME
1- En az nüfus yoğunluğu (km kareye 36 kişi)
2- Toplu yerleşmeler görülür.
3- Şehirleşme oranı az.
4- Karadeniz bölgesinden sonra en çok göç .
5- Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla.

TARIM ÜRÜNLERİ

1- Yükseltiden dolayı en çok arpa üretimi.
2- En çok kaysı(Malatya)
3- En az sebze tarımı
4- En az turfanda meyve sebze üretimi, seracılık
5- En çok büyükbaş hayvancılık.

SANAYİ VE MADENLER

1- En fazla yer altı zenginliği Yukarı Fırat Bölümü
2- Demir: Divriği, Hekimhan, Hasan Çelebi
3- Krom: Ergani Guleman, Maden
4- Bakır: Ergani,Maden
5- Kurşun-Çinko Keban’da işlenir.
6- Linyit: Elbistan santrali
7- Oltu taşı: Erzurum.
8- Kaya tuzu:Kağızman,Kars

SANAYİ TESİSLERİ

1- Et kombinaları: Van, Erzurum,Kars
2- Şeker fabrikaları: Erzurum, Ağrı, Kars,Muş ,Erzincan
3- Dokuma: Malatya,Elazığ
4- Sigara Fabrikaları:Malatya,Bitlis
5- Çimento fabrikaları: Erzurum,Kars, Van

İÇ ANADOLU BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1- En büyük ikinci bölgemiz.
2- En çok platolar: Cihanbeyli, Haymana,Obruk, Bozok,Uzun yayla
3- En büyük kapalı havzalar: Konya;Tuz gölü, Ereğli, Akşehir
4- Volkan dağları: Erciyes, Hasan , Melendiz, Karacadağ, Karadağ
5- Kenarları dağlarla çevrili, orta kısmı düzdür. Bundan dolayı makineli tarım ve ulaşım
6- Çok gelişmiştir.
7- En çok erozyon. Bitki örtüsünün azlığı, sel rejimli akarsular.
8- En çok peribacası ve kırgıbayır . Volkanik arazide oluşmuştur.
9- En çok nadasa ayrılan topraklar. Yağış azlığı ve sulama yetersizliğinden dolayı.
10- Topraklar tuzlu, kireçli. Buharlaşma fazla.
11- Göller: Tuz ,Akşehir, Eber (tektonik göllerdir.)
12- Mogan ve Eğmir gölleri: Alüvyal set gölleridir.
13- Akarsular: Kızılırmak , Sakarya, Porsuk Çaylarıdır.
14- Kızılırmak üzerindeki barajlar: Hirfanlı, Kesikköprü, Altınkaya barajlarıdır.
15- Sakarya nehri üzerinde: Hasan Polatkan, Gökçekaya barajları
16- En az deprem riski.Eski zaman arazileri olduğu için.
17- Konya ve Karaman

İKLİM VE BİTKİ TOPLULUĞU

1- Asıl step iklimi.
2- Yazlar sıcak ve kurak ,kışlar soğuk ve kar yağışlı.
3- En çok konveksiyonel yağışlar(kırkikindi yağışı)
4- En az yağışlı yer. Konya-Tuz gölü
5- En çok sel ve erozyon.
6- En tipik antropojen bozkırlar.
7- En fazla ilkbahar yağışı

NÜFUS VE YERLEŞME
1- En kalabalık ikinci bölge.
2- Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında
3- Nüfus dağ eteklerinde toplanmış. Yağış fazlalığı dolayısıyla
4- En kalabalık kentler: Ankara, Kayseri,Konya,Eskişehir,Sivas.
5- Kentleşme oranı yüksek, Yukarı Sakarya Bölümü.
6- Toplu yerleşmeler var. Kırsal kesimde kerpiç evler. Yağış azlığı.

EKONOMİ

1- TARIM:
2- En çok yetiştirilen ürünler: Buğday, arpa, ş.pancarı, patates, yeşil mercimek, nohut , fasulye,elma, üzüm. 3- HAYVANCILIK.
4- Tiftik keçisi ve koyun : Ankara çevresinde.
5- MADENLER:
6- Tuz : Tuz gölü
7- Cıva: Sarayönü Niğde
8- Demir: Sivas , Kayseri
9- Bor: Eskişehir
10- Lületaşı: Eskişehir
11- Krom: Eskişehir.
12- Linyit: Ankara, Çankırı, Sivas

SANAYİ

1- Yukarı Sakarya Bölümü çok gelişmiştir. Bölgeyi diğer bölgelere bağlar.
2- Eskişehir : Uçak, lokomotif
3- Kırıkkale’de : silah, cephane fabrikaları.

ULAŞIM Orta bölümü düz olduğu için, bölgeleri birbirine bağlayan önemli ulaşım yolları bu bölgeden geçer.Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç, her bölgeyle komşudur.
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#8
KPSS COĞRAFYA SORULARI

Not: Cevaplar aşağıdadır.

1- Türkiye’nin bakı özelliği düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisi bakı etkisiyle çelişen bir durumdur?

a) Toros Dağları’nın güney yamaçlarında toprak kalınlığının fazla olması
b) Güney cephede yer alan meskenlerin daha çok güneş alması
c) Cisimlerin gölge yönünün daima kuzey olması
d) Karadeniz kıyılarının kış mevsiminde iç kesimden daha ılıman olması
e) Kar erimelerinin güney yamakta daha erken başlaması

2- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile doğrudan ilişkilidir?

a) Farklı bitki ve toprak türlerinin gözlenmesi
b) Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi
c) Güneş ışınlarının yıl içinde en dik açıyla İskenderun’a düşmesi
d) Güneyde çizgisel hızın fazla olması
e) Gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması

3- Türkiye kuzey yarımkürede yer alan bir ülkedir. Buna göre,

I. 11-12. aylarda sıcaklıkların en düşük seviyede olması.
II. Gölge yönünün daima kuzeye düşmesi.
III. Aynı tür tarım ürünlerinin güneye bakan yamaçlarda daha erken olgunlaşması
IV. Doğu-batı yerel saat farkının 76 dakika olması.
V. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması.

gibi özelliklerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilemez?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

4- Akarsulardan:

I. Enerji üretimi
II. Ulaşım
III. Turizm
IV. Sulama suyu sağlama

alanlarından yararlanılabilir.

Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinde yararlanılmaktadır?

a) I ve III
b) I ve IV
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV

5- Türkiye arazisi III. zaman sonu, IV zaman başında toptan yükselmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlar?

a) Dağlık alanların geniş yer kaplaması
b) Ova ve platoların yükseltilerinin fazla olması
c) Maden bakımından zengin olması
d) İklim çeşitliliğinin fazla olması
e) Verimli tarım arazilerinin bulunması

6- I. Yerçekimi en fazla Sinop’tadır.
II. Çizgisel hız en fazla Hatay’dadır.
III. Yerel saat Edirne’de en ileridir.
IV. Buharlaşma en fazla Şanlıurda’dadır.
V. Kıyı uzunluğu en az Marmara Denizi’ndedir.

Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

7- I. Adana Bölümü’nün, Antalya’dan daha fazla gelişmiş olması
II. Ankara’da dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
III. Marmara’da tarım ürünü çeşidinin fazla olması
IV. Doğu Anadolu’da yağış miktarının fazla olması

Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?

a) I
b) II
c) III
d) I ve III
e) II ve IV

8- Türkiye’nin coğrafi konumu düşünüldüğünde;

I. Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması
II. Yer altı kaynaklarının zengin olması
III. Önemli su yollarına sahip olması
IV. Farklı ürün çeşitlerine sahip olması
V. Nüfus miktarının fazla olması

gibi faktörlerden hangisi Türkiye’nin Jeopolitik önemi ile ilgili değildir?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

9- Türkiye’nin matematik konum özellikleri ile aşağıdakilerden hangisi arasında tezat bir durum görülmektedir?

a) Aydın’ın Edirne’den sıcak olması
b) Deniz turizminin Akdeniz’de erken başlaması
c) Karadeniz sularının Akdeniz’den daha az tuzlu olması
d) Rize’den Bayburt’a gidildikçe sıcaklıkların düşmesi
e) Türkiye’nin 2. ve 3. saat dilimini ortak saat ayarında kullanması

10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de yer aldığını kanıtlar?

a) Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaması
b) Gölge boyunun hiçbir zaman sıfırlanmaması
c) Batıdan doğuya doğru sıcaklığın düşmesi
d) Güneyden kuzeye doğru sıcaklığın düşmesi
e) Orta kuşakta yer alması

11- Marmara Bölgesi’nin nüfus ve nüfus yoğunluğu bakımından bölgeler arasında ilk sırada yer almasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

a) Demir-çelik sanayinin gelişmiş olması
b) Sanayileşmenin yoğun olması
c) İklim koşullarının elverişli olması
d) Verimli tarım alanlarına sahip olması
e) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

12- Aşağıda verilen illerden hangisinin ekonomisinde en büyük paya sahip olan ekonomik etkinlik yanlış verilmiştir? (kpssrehber.com)

a) Rize-Tarım b) Muğla-Hayvancılık c) İstanbul-Sanayi d) Kars-Hayvancılık e) Antalya-Turizm

13- Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin gelişmesinde turizmin etksinin daha az olduğu söylenebilir?

a) Marmaris b) Adana c) Ürgüp d) Fethiye e) Alanya

14- Türkiye Kuzey yarımkürede yer alır.

Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması, Türkiye’nin bu durumunu kanıtlamakta kullanılamaz?

a) Güneş ışınlarının asla dik açıyla düşmemesi
b) Kuzeyinden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi
c) Güney kıyılarındaki denizlerin tuzluluk oranının daha fazla olması
d) Dağların güneye bakan yamaçlarının daha sıcak olması
e) Cisimlerin öğle vakti gölgelerinin kuzeyi göstermesi

15- Türkiye yüksek dağlık alanların geniş yer tuttuğu bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye’nin bir çok yöresinde kış sporları yapılabilir.

Aşağıdaki merkezlerden hangisinde kış sporlarının geliştiği söylenemez?

a) Ankara b) Bursa c) Bolu d) Erzurum e) Şanlıurfa

16- Nemrut Gölü oluşum tipi bakımından aşağıda verilen göl tiplerinden hangisinin içinde yer almaktadır?

a) Lagün (Kıyı set) gölü
b) Maar gölü
c) Volkan set gölü
d) Lav set gölü
e) Krater gölü

17- Aşağıda verilen limanlardan hangisi Türkiye’nin tarımsal ürünlerinin dış satımında en büyük paya sahiptir?

a) İzmir b) İstanbul c) Mersin d) İzmit e) Samsun

18- Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye’nin dış satımında diğerlerine göre daha önemli bir paya sahiptir?

a) Çay b) Buğday c) Kenevir d) Pamuk e) Mısır

19- Türkiye’de aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin yıllık üretim miktarı hava koşullarına bağlı olarak değişir?

a) Otomotiv sanayi
b) Cam sanayi
c) Kağıt sanayi
d) Seramik ve çinicilik
e) Pamuklu dokuma

20- Aşağıdaki yörelerin hangisinde nüfus yoğunluğu mevsimden mevsime en fazla değişir?

a) Antalya b) Bursa c) Kars d) Sinop e) Hakkari

21- Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde en fazla gözlenen kıyı şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tombolo
b) Kumsal
c) Mantarkaya
d) Kıyı Oku
e) Yalıyar (Falez)

22- Aşağıdaki alanlardan hangisi Türkiye’de en fazla yağış alan yerlerden değildir?

a) Yukarı Sakarya Bölümü
b) Batı Toroslar
c) Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi
d) Batı Karadeniz’in kıyı kesimi
e) Menteşe yöresi

23- Türkiye’de, Menteşe yöresi, Hakkari yöresi ve Ardahan yöresinde nüfusun az olmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

a) Ulaşımın gelişmemiş olması
b) Kaplıca turizmin gelişmemiş olması
c) Sanayi faaliyetinin gelişmemiş olması
d) Ticaretin yeterince gelişmemiş olması
e) Yer şekillerinin engebeli olması

24- Aşağıda verilen termik santrallerden hangisi doğalgaz ile çalışır?

a) Soma b) Çatalağzı c) Orhaneli d) Ovaakça e) Seyit Ömer

25- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde genç nüfus oranının fazla olmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

a) İş gücü yetersizliği
b) Konut yetersizliği
c) İç ve dış göçler
d) İşsizlik
e) Gecekondulaşma

26- Türkiye’de nüfus miktarı yıldan yıla artış göstermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili değildir?

a) Kırdan kente olan göçler
b) Sağlık alanındaki gelişmeler
c) Ölüm oranlarının azalması
d) Doğum oranının yüksekliği
e) Yurt dışından gelen göçler

27- Gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda fiziksel ayrışma çok fazladır. Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangisinde fiziksel ayrışma en azdır?

a) İç Batı Anadolu Bölümü
b) Akdeniz Bölgesi
c) Karadeniz Bölgesi
d) Ege Bölgesi
e) Marmara Bölgesi

28- Bazı tarım bölgelerinde bir yıl içerisinde birden fazla ürün alınabilmektedir. Aşağıdaki bölgelerden hangisi bu duruma en elverişili koşullara sahiptir?

a) Ege Bölgesi
b) İç Anadolu Bölgesi
c) Marmara Bölgesi
d) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
e) Akdeniz Bölgesi

29- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Toprak verimliliği
b) Bitki örtüsü
c) Yer altı zenginlikleri
d) Yerel saat
e) Su kaynakları

30- Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçlarından biri değildir?

a) İşsizlik sorununun azalması
b) Plansız kentleşmenin artması
c) Verimli tarım alanlarının azalması
d) Konut yetersizliğinin artması
e) Kültürel çatışma ve yozlaşmaların ortaya çıkması

31- Güneydoğu Anadolu’da petrol, Ege Bölgesi’nde linyit yataklarının olması bu iki bölgenin hangi bakımdan benzer olduğunu göstermektedir?

a) Bitki örtüsü koşulları
b) Toprak özellikleri
c) Yer yapılarının özellikleri
d) İklim özellikleri
e) Matematik konumları

32- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Akdeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bölümlerin ortak özelliklerinden biridir? (kpssrehber.com)

a) Pamuk üretiminin yaygın olması
b) Yazların kurak geçmesi
c) Sanayide çalışanların diğer sektörlerde çalışanlara oranla daha fazla olması
d) En fazla yağışı kışın almaları
e) Karın yerde kalma süresinin uzun olması

33- Aşağıdaki kentlerin hangisinde, nüfus artışı diğer kentlerdeki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

a) Eskişehir b) Batman c) İzmir d) Mersin e) Kocaeli

34- Türkiye’ye gelen turist sayısı sürekli artmasına rağmen turizm gelirlerinde büyük bir artış gözlenmemektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yat turizminin gelişmiş olması
b) Turistlerin yeterince harcama yapmaması
c) Türkiye’nin ücretsiz tatil olanakları sunması
d) Ülkemize gelen turistlerin fakir olması
e) Türkiye’nin kitle turizmine önem vermesi

35- Aşağıda verilen bölümlerden hangisinin ülkemiz ekonomisine katkısında tahıl üretimi ilk sırada yer alır?

a) Ege Bölümü
b) Erzurum-Kars Bölümü
c) Antalya Bölümü
d) Güney Marmara Bölümü
e) Konya Bölümü

36- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye dış ticaretinde en büyük paya sahiptir?

a) Kuzey Amerika devletleri
b) Orta Doğu ülkeleri
c) Türk cumhuriyetleri
d) Afrika ülkeleri
e) Avrupa devletleri

37- Aşağıda verilenlerden hangisi Antalya Bölümünde turizm faaliyetlerinin gelişmesinde daha az etkilidir?

a) Denize kıyısının olması
b) Deniz suyu sıcaklığının fazla olması
c) Güneşlenme süresinin uzun olması
d) Kaplıca ve ılıcaların yaygın olması
e) Doğal güzelliklerin ve tarihi kalıntıların fazla olması

38- Yer şekilleri yol, iletişim ve ulaşım hatları üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilmektedir. Aşağıda verilen bölümlerden hangisinde yer şekillerinin olumsuz etkilerinden bahsedilemez?

a) Erzurum-Kars Bölümü
b) Yıldız Dağları Bölümü
c) Yukarı Fırat Böölümü
d) Yukarı Kızılırmak Bölümü
e) Orta Fırat Bölümü

39- Türkiye’de kadın okuryazarlık oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Marmara-Doğu Anadolu
b) Marmara-Güney Doğu Anadolu
c) Akdeniz-Doğu Anadolu
d) Ege-Karadeniz
e) Ege-İç Anadolu

40- Balıkçılık en fazla Karadaniz’de yapılmasına rağmen balık çeşitliliği en fazla Marmara Denizi’ndedir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enlem b) Akıntılar c) Deniz tuzluluğu d) Deniz yoğunluğu e) Deniz sıcaklığı

41- Aşağıda verilen turzim merkezlerinden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer almaz?

a) Girlavik Şelalesi b) İshak Paşa Sarayı c) Akdamar Adası d) Ani Harabeleri e) Gordiyon

42- Ege Bölgesi tarım ürünleri ve bu ürünlerin yetiştirildiği alanlarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

a) İzmir-Tütün b) Uşak-Şeker Pancarı c) Erdemit-Zeytin d) Muğla-Haşhaş e) Aydın-İncir

43- Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde yetiştirilen bir tarım ürünü aşağıda verilen alanlardan hangisinde de yetiştirilebilir?

a) Yıldız Dağları Bölümü b) Iğdır Ovası c) Ceylanpınar Ovası d) Ergene Havzası e) Güney Marmara kıyılarında

44- Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımın gelişmesi için aşağıdaki tarımda verimi arttırıcı faktörlerden hangisine öncelik verilmelidir?

a) Makineleşme b) Sulama c) Gübreleme d) Tohum ıslahı e) Zirai mücadele

45- Türkiye’nin ilk sanayi tesislerinden olan ve taşkömürü ile çalışan tek termik santralimiz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Yatağan b) Nallıhan c) Çatalağzı d) Elbistan e) Soma

46- Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark en fazladır?

a) Rize b) Konya c) İzmir d) Kırklareli e) Aydın

47- İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde nüfusun genellikle bölge kenarlarında yer alan yüksek kesimlerde yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisi ile nüfus arasındaki ilişkiye kanıt olarak gösterilebilir?

a) Ulaşım hatları b) Sanayi tesisleri c) Sıcaklık koşulları d) Su kaynakları e) Enerji kaynakları

48- Türkiye’nin ekonomik bakımdan gelişmesinde aşağıdaki etkinliklerden hangisinin payı diğerlerinden daha fazladır?

a) Hayvancılık b) Turizm c) Sanayi d) Tarım e) Hidroelektirik enerji üretimi

49- Aşağıda verilen göllerden hangisi bir vadi önünün heyelan sonucu kapatılmasıyla oluşmuştur?

a) Bafa b) Sapanca c) Van gölü d) Büyük çekmece e) Tortum

50- Orta Karadeniz Bölümü’nde nüfusun dağılışının Doğu Karadeniz’e oranla daha düzenli olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

a) Yerşekilleri b) Yağış biçimi c) İklim d) Enlem e) Bitki örtüsü

51- Karadeniz Bölgesi’nde çay, fındık gibi tarım ürünlerinin üretim miktarlarının fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

a) İklim koşullarının elverişli olması
b) Makineli tarımın gelişmemiş olması
c) Tarım alanlarının dar olması
d) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması
e) Engebeli arazinin yaygın olması

52- Aşağıda verilen bölgelerin hangisinde tarımda çalışanların çalışan nüfusa oranı diğer bölgelerdekinden fazladır?

a) Marmara b) Güneydoğu Anadolu c) Karadeniz d) İç Anadolu e) Ege

53- Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisi ülkemizde daha yaygın bir şekilde bulunur?

a) Rafineri b) Uçak c) Demir-çelik d) Sigara e) Çimento

54- Türkiye’de sıcaklığın kuzeyden güneye doğru düzenli bir şekilde artmasını engelleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir? (kpssrehber.com)

a) Bitki örtüsü b) Enlem c) Rüzgarlar d) Yer şekilleri e) Boylam

55- Aşağıda verilen bölgelerden hangisinin Türkiye ekonomisindeki payı en fazladır?

a) İç Anadolu b) Marmara c) Akdeniz d) Doğu Anadolu e) Ege

56- Türkiye’de aşağıda verilen alanlardan hangisinde yağışın en fazla düştüğü mevsim yaz en az düştüğü mevsim sonbahardır?

a) Ege Ovaları b) Çukurova Havzası c) Konya Ovası d) Gaziantep-Şanlıurfa Platosu e) Erzurum-Kars Platosu

57- Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının dağılışları göz önüne alındığında, hangisinde fabrikaların kuruluş alanı belirlenirken hammaddeye yakınlık etkili olmamaıştır?

a) Demir-çelik b) Çay c) Gıda d) Şeker e) Kağıt

58- Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarımsal nüfus yoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne göre daha fazladır.

Bu durum Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin hangi özelliğinin bir sonucudur?

a) Karasal iklimin yaşanmasının
b) Yerşekillerinin daha sade olmasının
c) Sanayinin gelişmiş olmasının
d) Yeraltı kaynakları bakımından fakir olmasının
e) Petrol çıkarılan tek bölge olmasının

59- Akdeniz Bölgesinde karstlaşmanın bölge ekonomisine etkileri düşünüldüğünde en fazla olumsuz etki aşağıdakilerden hangisi üzerinde görülür?

a) Turunçgil tarımı yapılması
b) Doğal limanların az olması
c) Yüzeyde su sıkıntısı yaşanması
d) Tarım alanlarının dar olması
e) Terra-rossa topraklarının gözlenmesi

60- Bir bölgenin çeşitli bölümleri arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından farklılıklar görülebilir.

Aşağıdaki bölgelerin hangisinde bu farklılık diğer bölgelere oranla daha fazladır?

a) Ege Bölgesi
b) Doğu Anadolu Bölgesi
c) İç Anadolu Bölgesi
d) Marmara Bölgesi
e) Akdeniz Bölgesi

61- Malatya ilinde, aşağıda verilen ekonomik etkinliklerin hangisi yaz aylarında toplam nüfus ve nüfus yoğunluğunda önemli değişikliklerin olmasında daha çok etkilidir?

a) Tarım b) Madencilik c) Sanayi d) Turizm e) Ulaşım ve Enerji

62- Antalya Bölümü, Menteşe Yöresi ve Ege Bölümü aşağıda verilenlerden hangisi bakımından benzerlik gösterir?

a) Dağların denize göre uzanışı
b) Sanayiden elde edilen gelirlerin yüksek olması
c) Yeraltı zenginliğinin çok çeşitli ve fazla olması
d) Turizmden elde edilen gelirin fazla olması
e) Demiryolu ulaşımının gelişmiş olması

63- Deniz turizmine elverişli sürenin bölgeler arasında farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu söylenebilir?

a) Güneşli gün sayısı b) Bitki örtüsü c) Enlem d) Coğrafi konum e) Deniz suyu sıcaklığı

64- Yaz mevsiminde aşağıdaki kentlerimizden hangisine denizden gelen rüzgarlar daha serinletici etki yapar?

a) İzmir b) Muğla c) Rize d) Mersin e) Antalya

65- Güneş ışınlarının düşme açısı büyüdükçe Güneş’in ufuk üzerindeki yükseltisi artar.

Buna göre 23 Eylül’de öğle vakti aşağıdaki kentlerden hangisinde Güneş’in ufuktaki yükseltisi en fazladır?

a) Edirne b) Trabzon c) İzmir d) Sivas e) Antalya

66- Aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisi sadece çıkarıldığı bölgede işlenmeyip diğer bölgelere de taşınarak o bölgelerde de işlenmektedir?

a) Boksit b) Petrol c) Bakır d) Linyit e) Doğalgaz

67- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde devlet kontrolünde yetiştirilen ürünler bir arada verilmiştir?

a) Haşhaş, Tütün, Mısır
b) Şeker pancarı, Kenevir, Buğday
c) Tütün, Arpa, Üzüm
d) Kenevir, Şeker pancarı, Zeytin
e) Çay, Haşhaş, Kenevir

68- Türkiye’de ulaşım koşullarının dağılışı düşünüldüğünde aşağıda verilen bölümlerden hangisinde kuzey güney yönlü ulaşım en kolaydır?

a) Orta Karadeniz Bölümü
b) Antalya Bölümü
c) Doğu Karadeniz Bölümü
d) Yukarı Fırat Bölümü
e) Batı Karadeniz Bölümü

69- Aşağıda verilen illerden hangisindeki sanayi faaliyetlerinin gelişmemesinde ulaşımın zorluğu daha az etkili olmuştur?

a) Ardahan b) Şırnak c) Kırşehir d) Hakkari e) Kars

70- Türkiye’de ham maddesi tarım ürünlerine dayalı olan endüstri kuruluşları daha çoğunluktadır.

Aşağıdakilerden hangisi tarıma dayalı olan sanayi kollarından biri değildir?

a) Yağ b) Dokuma c) Şeker d) Seramik e) Sigara

71- Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bozkır alanların yaygın olarak görülmesi ve yün dokumacılığı faaliyetinin yaygın olarak yapılması bölgede aşağıda verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin yapıldığına kanıt olarak gösterileilir?

a) İpek böcekçiliği b) Kümes hayvancılığı c) Arıcılık d) Büyükbaş hayvancılık e) Küçükbaş hayvancılık

72- Aşağıda verlien yeraltı kaynaklarından hangisinin Türkiye’deki çıkarım alanları daha fazladır?

a) Oltu taşı b) Kurşun-çinko c) Mermer d) Manganez e) Civa

73- Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinde Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’de ilk sırada yer alır?

a) Doğalgaz b) Rüzgar c) Güneş d) Hidroelektrik e) Linyit

74- Aşağıda verilen akarsuların yatak eğimleri ve vadi özellikleri dikkate alındığında hangisinin hidroelektirk enerji potansiyelinin daha fazla olduğu söylenebilir?

a) Gediz b) Ergene c) Fırat d) Susurluk e) Meriç

75- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çevre kirliliğinin oluşmasında en fazla etkilidir?

a) Tarım ilaçlamaları
b) Rüzgar santralleri
c) Hayvan atıkları
d) Sanayi kuruluşları
e) Sulama faaliyetleri

76- Türkiye jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Bu durumun oluşmasında aktif fayların yaygın olmasının payı büyüktür.

Buna göre aşağıda verilen bölümlerden hangisinde jeotermal enerji potansiyeli en azdır?

a) Asıl Ege Bölümü b) İç Batı Anadolu Bölümü c) Orta Fırat Bölümü d) Yukarı Sakarya Bölümü e) Güney Marmara Bölümü

77- Aşağıdaki illerden hangilerinin iklim koşulları birbirine en az benzemektedir?

a) Adana-Mersin b) İzmir-Aydın c) Zonguldak-Trabzon d) Ankara-Kayseri e) Adıyaman-Kars

78- Yağış miktarının mevsimlere dağılışı yağış rejimini belirler.

Buna göre aşağıdaki illerden hangileri, yağış rejimi yönünden birbirine benzer özelliktedir?

a) Erzurum-Sivas
b) Gaziantep-Eskişehir
c) Ankara-Sinop
d) İzmir-Bursa
e) Kars-Rize

79- Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde Akdeniz ikliminin, diğerlerinden daha farklı özellik gösterdiği söylenebilir? (kpssrehber.com)

a) Muğla b) Adana c) İzmir d) Antalya e) Mersin

80- Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde pamuk ve buğday gibi ürünler yetiştirilemez.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bitki örtüsü
b) Hayvancılık
c) Yağış rejimi
d) Dağların uzanış doğrultusu
e) Yağış miktarı

81- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iklim çeşitliliğin fazla olmasındaki en önemli etkendir?

a) Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
b) Yüzölçümünün geniş olması
c) Orta kuşakta yer alması
d) Ortalama yükseltinin fazla olması
e) Yerşekillerinin çeşitlilik göstermesi

82- Yetişme koşulları gözönüne alındığında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki üretim alanı daha dardır?

a) Muz b) Haşhaş c) Üzüm d) Şeker pancarı e) Pamuk

83- Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinde yer alan sanayi kuruluşlarından biri değildir?

a) İzmit – Kağıt Fabrikası
b) Alpullu – Şeker Fabrikası
c) Çanakkale – Seramik Fabrikası
d) Bandırma – Boraks Tesisleri
e) Edirne – Otomotiv Fabrikası

84- Aşağıda Türkiye’de etkili olan bazı yerel rüzgarlar verilmiştir.

I. Samyeli II. Yıldız III. Lodos IV. Poyraz V. Karayel

Bunlardan hangileri etkili olduğu yerde sıcaklığı yükseltir?

a) IV ve II b) V ve II c) Yalnız IV d) IV ve V e) I ve III

85- İç Anadolu Bölgesi’nde sulanabilen alanların genişlemesi sonucu aşağıda verilen durumlardan hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

a) Tarımsal gelir artar. b) Pamuk ekim alanı genişler. c) Buğday ekim alanı daralır.
d) Tarımsal ürün çeşidi artar. e) Nadas alanları azalır.

86- Aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisi Türkiye’de rezervi en fazla ve en yaygın olarak çıkarılır?

a) Volfram b) Boksit c) Linyit d) Bakır e) Manganez

87- Doğu Anadolu Bölgesi, deniz etkisinden daha uzak bir konumda olmasına rağmen İç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almaktadır. (kpssrehber.com)

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bitki örtüsü b) Yükselti c) Yeryüzü şekilleri d) Karasallık e) Enlem

88- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

a) Eğim koşulları b) Toprak yapısı c) İklim d) Ulaşım e) Yeryüzü şekilleri

89- Mavi akım petrol nakil hattı projesinin imarında yer alan konsorsiyumda aşağıda verilen ülkelerden hangileri yer almaktadır?

a) Türkiye – Rusya – İtalya b) Türkiye – İsrail – Portekiz c) Türkiye – İran – Gürcistan
d) Çin – Rusya – ABD e) Türkiye – Almanya – İngiltere

90- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sınır komşuları için söylenemez?

a) En uzun kara sınırı Suriye iledir.
b) En kısa kara sınırı Gürcistan iledir.
c) Türkiye’nin yüzölçümü İran hariç diğer bütün sınır komşularınınkinden fazladır.
d) Avrupaya açılan karayolu sınır kapıları Yunanistan ve Bulgaristan’dan geçer.
e) Birden farklı ekonomik yapıya sahiptirler.

91- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulaşımına ait özelliklerden biri değildir?

a) Birçok ülke için önemli olan transit ticaret yollarına sahiptir.
b) Uluslararası ticaertte deniz yollarının payı demir yollarından fazladır.
c) Yolcu ve yük taşımacılığında hava yollarının payı kara yollarından fazladır.
d) Yerleşim yerlerinin büyük bir bölümü kara yollarıyla bağlanmıştır.
e) Önemli ticaret limanlarının büyük bir bölümünün demir yollarıyla bağlantısı vardır.

92- Aşağıda Türkiye ile ilgili verilen özelliklerden hangisinin oluşmasında, Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada olmasının etkisinden söz edilemez?

a) İklim ve bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
b) Turizm faaliyetlerine bağlı olarak elde edilen gelirin fazla olması
c) Dağların doğu – batı yönde uzanış göstermesi
d) Tarım ürünü çeşidinin fazla olması
e) Transit taşımacılığın gelişmiş olması

93- Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda çizgisel hız oluşur.

Buna göre aşağıda verilen illerden hangisinde çizgisel hız en fazladır?

a) Rize b) Ankara c) Antalya d) İzmir e) Sinop

94- Yıl boyunca kuru olan dere ve akarsu yataklarının, ani sağanak yağışlarla dolarak sellere neden olması ile ortaya çıkan akarsulara ”sel rejimli akarsular” denir. Bu tip akarsular en fazla hangi bölgemizde görülmektedir? (kpssrehber.com)

a) Akdeniz Bölgesi b) Marmara Bölgesi c) Karadeniz Bölgesi d) Doğu Anadolu Bölgesi e) İç Anadolu Bölgesi

95- Kentlerin gelişmesinde pek çok faktör etkili olmaktadır. Bazı kentler ulaşım, sanayi, ticaret, bankacılık ve hizmet sektörlerinin tümünde birden gelişmiş olabilir.

Bu duruma aşağıda verilen kentlerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?

a) Çorum b) Kastamonu c) Ankara d) İstanbul e) Kırıkkale

96- Bir bölgedeki doğal şartlara en iyi adapteol muş tarım ürününe monokültür bitkisi denir. Ayçiçeği aşağıda verilen alanlardan hangisi için monokültür bitkisi olarak kabul edilmektedir?

a) Ergene Bölümü b) Orta Fırat Bölümü c) Çibatı Anadolu Bölümü d) Doğu Karadeniz Bölümü e) Yukarı Sakarya Bölümü

97- Aşağıda verilen ekonomik etkinliklerden hangilerinden elde edilen gelirde Akdeniz Bölgesi ilk sırada yer alır? (kpssrehber.com)

I. Turizm II. Seracılık III. Mısır IV. Pamuk V. Zeytin

a) II ve V b) II, III ve V c) I, II ve III d) II ve III e) I, II ve IV

98- Marmara Bölgesi’nin iklimi, Akdeni, Karasal ve Karadeniz iklimi arasında geçiş iklimi karakterine sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nde birden fazla iklim tipinin görülmesinin nedenidir?

a) Matematik konumu b) Özel konumu c) Ortalama yükseltinin az olması
d) Yükselti farkının fazla olması e) Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması

99- Aşağıda verilen turizm merkezlerinden hangisi hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ön plandadır?

a) Alacahöyük b) Boğazköy c) Gordion d) Kültepe e) Ürgüp

100- Ülkemizde endüstri tesislerinin kuruluş yeri seçilirken değişik faktörler rol oynar.

Buna göre, aşağıda verilen sanayi kollarından hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde hammaddeye yakınlık daha az etkili olmuştur?

a) Un b) Çay c) Demir – çelik d) Kağıt e) Yağ

Cevaplar:

1-d 2-a 3-d 4-b 5-b 6-c 7-b 8-d 9-d 10-d 11-a 12-b 13-b 14-a 15-e 16-e 17-a 18-d 19-e 20-a 21-e 22-a 23-b 24-d 25-a 26-a 27-c 28-e 29-d 30-a 31- c 32-b 33-a 34-e 35-e 36-e 37-d 38-e 39-a 40-b 41-e 42-d 43-a 44-b 45-c 46-b 47-d 48-c 49-e 50-a 51-a 52-c 53-e 54-d 55-b 56-e 57-a 58-b 59-c 60-d 61-a 62-d 63-b 64-c 65-e 66-b 67-e 68-a 69-c 70-d 71-e 72-c 73-d 74-c 75-d 76-c 77-e 78-d 79-a 80-c 81-e 82-a 83-e 84-e 85-b 86-c 87-b 88-d 89-a 90-b 91-c 92-c 93-c 94-e 95-d 96-a 97-d 98-b 99-e 100-c
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#9
coğrafda faydalı kısaltmalar

· Egede en çok yetişen ürünler :ZÜHTi..Zeytin,Üzüm,Haşhaş,İncir,Tütün
· Rüzgarlar: KaYıP SaKaL....Karayel,Yıldız,Poyraz,Samyeli,Kıble,Lodos
· İç Anadolu ‘daki Platolar HUCOB....Haymana,Uzunyayla,Cihanbeyli,Obruk,Bozok
· Ülkemizde Doğal gaz Santralleri:.OHA...Ova akça,Hamitabat ,Ambarl
ı · Egede kırık dağlar : MaYBAM...Madra ,Yunt,Bozdağ,Aydın dağları,Menteşe
· Akdeniz’deki Karstik Ovalar : TAKKE....Tefenni ,Acıpayam ,Korkuteli, Kestel, Elmalı
· İhrac ettiğimiz Madenlerimiz. BaCaK MaBeT…. BAKIR,CİVA,KROM,MAGNEZYUM ,BOR,TUZ
· İhrac Ettiğimiz Ürünler: Ç SıNıF TAKİM..ÇAY,SEBZE,NOHUT ,FINDIK,TURUNCGİL ANTEPFISTIĞI ,KAYISI ,İNCİR, MERCİMEK
· Gübre Fabrikaları: BİSİMGEM...Bandırma,İstanbul,Sivas,İzmir,Mardin,Gi resun,Elazığ,Mersin · BAKIR çıkarılan ve işlenen yerler; K A D E R…(Kastamunu-küre)(Artvin-murgul)
(Diyarbakır-ergani)(Elazığ-murgul) (Rize-çayeli) İşletmeler için Ortadaki harflere bir de "samsun" ekleyin.Yani "ADES"
· DEMİR çıkarılan ve işlenen yerler; S A M İ (Sivas-divriği ve kangal) (Adana-feke ve kozan)(Malatya-hekimhan ve hasançelebi) (İzmir-dikili ve torbalı) İşletmeler ise S ve A harfleridir.(sivas ve izmir)
· Doğu Anadoludaki madenler
MeraKLı KABakÇı DEMİR...Manganez,Krom,Linyit,Kükürt,Krom,Kaya tuzu,Çinko Demir
· Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları: JETKiLiMCiZADe
jeotermalenerji,Krom,Linyit,Mermer,Cıva,Zımparataş ı Altın ,Demir
· Tektonik Göller: MUSİBET...Manyas,Ulubat,Sapanca,İznik,Beyşehir,Eği rdir,Tuz
· Heyelan Set Gölleri: UYSAT...Uzungöl,Yedgöller,Sera,Abant,Tortum
· Volkanik Set Gölleri:
ERÇEKli NAZİK,HAÇLIyla beraber VAN GÖLÜnde BALIK tutarken ÇILDIRdı. Erçek gölü,Nazik gölü,Haçlı gölü,Van gölü,Balık gölü,Çıldır gölü
· Egedeki platolar: YUBBi...Yazılıkaya,Uşak,Banaz,Bayat,
· G.Doğudakı platolar: DUAA...Diyarbakır,Urfa,Antep,Adıyaman
· Enerji üretilen göller "HET"....Hazar gölü, eğridir gölü, tortum gölü.
· Marmaradakı tektonık gölleri:KUlİS...Kuş(manyas) gölü,Ulubat gölü,L---,İznik gölü,Sapanca gölü
· Sigara fabrikası bulunan İller:SİİMBAAT...Samsun,İzmir,İstanbul,Malatya,Bit lis,Adana,Tokat
· Bakır merkezlari MaKaM SEM SEzsiz harfler....M= Murgul artvin, K= Küre Kastamonu M= Maden elazığ. SEM Samsun,ergani ve murgul
· ülkemizin bölgelere göre nüfus yoğunluğu MEGAKID(Orada a ve g yi değiştirin akılda kalsın dıye öle kodlandı meag kıd aslında sıralama)
Marmara,Ege,Akdenız,G.doğu,Karadenız,Iç Anadolu Doğu Anadolu
· Türkiye'deki tektonik göller:BASİT MUHASEBE
B urdur gölü,A cıgöl,S apanca gölü,İ znik gölü,T uz gölü,M anyas Gölü,U lubat gölü,H azar (Hozapin) gölü,A kşehir gölü,S eyfe gölü,E ber gölü,B eyşehir gölü,E ğirdir gölü
· KARSTİK GÖLLER:S S K.....S alda gölü,S uğla Gölü,K estel Gölü
· zımpara taşı çıkan yerler: İDAM....İ ZMİR,D ENİZLİ,A YDIN,M MUĞLA
· Türkiyedeki kağıt fabrikaları: KAZMaM GiBİ
K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)
· KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HoKKA...Hirfanlı,O,Kesikköprü,Kapulukaya,Altınkaya · YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS...Hasan uğurlu,Almus,Suat uğurlu · FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE:KAK...Keban,Atatürk,Karakaya
· EGEDE İLK SIRADA YER ALAN MADEN YATAKLARI (LAZCUMa)
L İNYİT
A LTIN
Z IMPARA TAŞI
C İVA
U RANYUM
M ERMER

a · bölgelerin ayrılmasında etkili olan faktörler =YENİDEN
Y erşekilleri
E konomi
N üfus ve yerleşme
İ klim ve bitki örtüsü
DEN ize göre konum
· Haritalarda hangi yükseltide hangi renk kullanılır,şu şekilde belirtebiliriz:
-Yeşil : (0-500 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Sarı : (500-1000 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Turuncu : (1000-1500 metre arası yükseltilerde kullanılır)
-Kahverengi : (1500-2000 metre arası yükseltilerde kullanılır)
Kodlarsak: YaSTıK olarak daha ii akılda kalabilir...
· İç anadoludaki ürünler: BEŞPAY
B uğday
E lma
Ş eker pancarı
P atates
A arpa
Y teşil mercimek
· İpekli dokuma: BİG
B ursa
İ stanbul
G emlik
· Ülkemizde olmayan madenler: KiTaP
K obalt
T itanyum
P latin
· Kapatılacak madenler: CıVıK
C iva ( kanserojen)
V olfram (rezerv az)
K ükürt ( rezerv az)
· Bakırın çıkarıldığı yerler: KADER
K astamonu-küre
A rtvin- murgul
D iyarbakır- ergani
E lazığ- maden
R ize- çayeli
· Civanın çıkarıldığı yerler: KİM Bu
K onya
İ zmir
M anisa
B (joker)
U şak
· Karstik ovalar(polye)( şehirler) : BADeM Ismarla
B urdur
A ntalya
D enzili
e (joker)
M uğla
I sparta
· Bor Madeni: BEBeK
B alıkesir,bigadiç,susurluk
E skişer-seyitgazi
B ursa-mustafa kemal paşa
e (joker)
K ütahya- emet
· GAP tamamlanınca artacak ürünler: PASPaS
P amuk
A yçiçeği
S oyafasülyesi
P irinç
a (joker)
S ebze
· Batı karadeniz dağları: KILIBIK
K öroğlu
I lgaz
ı (joker)
B olu
ı (joker)
K üre
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#10
KARSTİK TOPOGRAFYA

Kireçtaşı, jips ve kaya tuzu gibi minerallerin suda kolayca eritebildiği kayalara karstik alanlar denir. Türkiye'nin 1/5'i karstik alanlarla kaplıdır.

Akdeniz Bölgesinin batı ve orta bölümü ile Güney Ege ve Kuzeydoğu Anadolu Bölümü bu özelliktedir. Ayrıca Sivas, Çankırı ve Erzincan yöreleri de karstik alanlara örnek olarak gösterilir. Karstik alanlar yeraltı suları açısından çok zengin*dir. Böyle alanlarda akarsular buharlaşmanın çok olduğu yaz aylarında yer altı suları (kaynak suları) ile beslendiği için akımlarında çok büyük değişiklikler olmaz.Karstik şekillerin oluşabilmesi için

* Eriyebilen kayaların yeterli kalınlıkta olması

* İklimin yeterli ölçüde nemli olması

* Bitki örtüsünün az olması veya olmaması

* Bölgenin yeterince yüksek olması gerekir.KARSTİK AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ

Kimyasal tortul (karstik) kayaların ana malzemeyi oluştur*duğu alanlarda yer üstü ve yer altı sularının, karstik kayaları eriterek oluşturduğu şekillerdir. Karstik aşındırma şekilleri madde eksilmesine bağlı olarak meydana geldiği için çukur şekillerdir.

1. Dolin: Karstik alanların en yaygın şekillerinden birisidir. Kapalı çanaklar şeklinde görülen bu şekillerden bir bölümü*nün içi su ile doludur. Bunlara dolin gölleri denir.

Akdeniz Bölgesi'nde Göller Yöresinde, Geyik ve Bolkar dağları ile Aladağlar üzerinde ve Obruk platosunda çok sayıda dolin bulunmaktadır.

2. Uvala: Dolinlerin yan yana birleşmesiyle oluşan daha büyük çukur şekillere denir.

3. Polye: Uvalaların zamanla genişleyip birleşmesiyle oluşan karstik şekillerdir. Kapalı çanaklar şeklinde oluşan karstik şekillerin en büyükleri olup, bir ova görünüşündedir. Polyelerin tabanları alüvyonlarla örtülü olduğundan polyeler karstik bölgelerin tarım alanlarını oluşturur. Antalya ve Burdur çevresindeki Elmalı, Korkuteli ve Kestel ovaları birer polyedir.

4. Kör vadi: içerisinde su bulunmayan kuru vadilerdir.

5. Obruk: Kireç taşları üzerinde oluşan, derinliği yer yer birkaç yüz metreye ulaşan ayaklardır. Yer altı suları ile ilişkili olan obruklara dipsiz kuyular da denir. En yaygın olduğu yer Tuz Gölü güneyidir. Burada bulunan Obruk platosu adını, üzerinde bulunan obruklardan almıştır. Akdeniz Bölgesinde ise Silifke yakınlarındaki turistik Cennet ve Cehennem obruklarıdır.6. Lapya: Kireç taşlarının yer aldığı yamaçlarda yağmur ve kar sularının kireç taşlarını çözerek oluşturdukları küçük oluklar şeklindeki oluşumlardır.

Toroslardaki Bolkar Dağları ile Aladağlar yamaçlarında bu tür şekiller yaygın olarak görülür. Lapyaların bulunduğu yüzeyler testere dişi gibi parçalandıkları için buralarda yürümek zordur.

7. Düden: Polyelerin tabanlarından akarsuların yer altında kaybolduğu doğal kuyulara denir. Bu kuyulara ayrıca su batan veya su çıkan gibi adlar da verilir.

8. Karstik Mağaralar: Karstik alanlarda oluşan yer altı boşluklarına denir. Kalın kireç taşı tabakalar arasında olu*şan bu boşluklar zamanla gelişip genişleyerek mağara ve galerileri oluşturur. Mağaralar turizm alanlarıdır.

Türkiye'de çok sayıda karstik mağara bulunmaktadır. En tanınmış mağaralar; Karain (Antalya), İnsuyu (Burdur), Damlataş (Alanya) ve Ballıca (Tokat)'dır.KARSTİK BİRİKİM ŞEKİLLERİ

Suda çözünmüş minarelerin, suyun durgunlaşması, buhar*laşması, soğuması ya da sudaki CO2 gazının uçması sonu*cunda çökelmesiyle oluşan şekillerdir.

1. Travertenler: Kireçli suların içerisinde eriyik halde bulu*nan kireç, buharlaşma ve sudaki karbondioksitin ayrışması sonucu çökerek travertenleri oluşturur. En tipik örnekleri Pamukkale'de bulunmaktadır.

2. Sarkıt ve dikitler: Mağaralarda bulunan karstik birikim şekilleri sarkıt ve dikitlerdir.

Akdeniz Bölgesi'nde karstik mağaralarda sarkıt, dikit ve sütunlar fazlaca oluşmuştur.

Karstik Kaynaklar: CaCo3'ca zengin geçirgen karstik sahalarda yüzey suları yer altına indikten sonra farklı şekillerde yüzeye çıkarlar. Bu alanlara karstik kaynak veya voklüz denir.

Özellikleri

* Yağmur ve kar suları ile beslenir.

* Sürekli akış gösterirler.

* Suları bol kireçli ve soğuktur.Manavgat, Köprüçay, Düden akarsuları karstik kaynak*larla beslendikleri için yıl boyunca debileri yüksek akar*lar. Akdeniz Bölgesi'ndeki yaz kuraklığından etkilenmez*ler.

Not: Yer altı suyu ve mağaralar bakımından en zengin olan bölüm Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümü’dür. Bunun nedeni karstik geçirgen sahalardır.
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#11
KPSS COĞRAFYA SORULARI 1.Ülkemizde nüfus artışını yavaşlatmak için hedeflenen "Aile Plânlaması" uygulamasından istenilen sonuç alınamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?
A) Gelenekler
B) Ekonomik nedenler
C) Eğitim yetersizliği
D) Dinî baskılar
E) Politik nedenler

2.Aşağıda çeşitli ülkelerde gerçekleşen bebek ölüm oran çiftlemeleri verilmiştir. Bunlardan hangi ikisi en fazla değerleri oluşturur?
A) Dünya-gelişmiş ülkeler
B) Türkiye-gelişmekte olan ülkeler
C) Dünya-AB ülkeleri
D) Dünya- gelişmekte olan ülkeler
E) Türkiye-Dünya

3.Aşağıdaki dağ sıralarından hangi ikisinin oluşumu diğerlerine göre daha eskidir?
A) Erciyes dağı-Ağrı Dağı
B) Toros dağları-Doğu Karadeniz Dağları
C) Canik Dağları-Nemrut Dağı
D) Köroğlu Dağları-Sultan Dağları
E) Yıldız Dağları-Uludağ

4.Aşağıdaki dağlardan hangisinde buzul şekillerine rastlanamaz?
A) Batı Toroslar
B) Doğu Karadeniz Dağları
C) Güneydoğu Toroslar
D) Yıldız Dağları
E) Uludağ

5. I. Akarsuyun bol miktarda materyal taşıması
II. Kıyıdaki deniz altı derinliğinin fazla olması
III. Kıyı akıntılarının güçlü olması
Bazı kıyılarda delta oluşması yukarıdaki-lerden hangisi ile açıklanabilir?
A) yalnızca III B) I ve II
C) Yalnız I D) II ve III
E) I ve III

6. I. Erciyes Dağı II. Nemrut Dağı III.Tendürek Dağı IV. Hasan Dağı
Yukarıdakilerden hangileri iç Anadolu Bölgesindeki volkanik dağlardandır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) II ve IV

7. I. Pamukkale travertenleri
II. İç Anadolu obrukları
III. Peri bacaları
IV. Damlataş Mağarası
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri karstik şekillerden değildir?
A) I ve III B) yalnız IV C) II ve IV D) yalnız III E) I ve IV

8. Aşağıdaki göllerde hangisi oluşumuna göre aynı kökenli değildir?
A) Bafa Gölü- Sapanca Gölü
B) Terkos Gölü-Küçük Çekmece Gölü
C) Sera Gölü-Tortum Göiü
D) İznik Gölü-Tuz Gölü
E) Van Gölü-Erçek Gölü

9. Türkiye'nin büyük bir kısmında yaz ayları kurak olduğundan akarsuların seviyesi yaz döneminde çekilir.
Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinin seviyesinde yazın çekilme beklenemez?
A) Aksu Çayı
B) Göksu Nehri
C) Arpaçay
D) Küçük Menderes Nehri
E) Susurluk Çayı

10. I. elektrik enerjisi üretmek
II. sulama suyu sağlamak
III. iklimin değişmesini sağlamak
IV. bitki örtüsünü korumak
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde baraj yapım amaçlarındandır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde don olaylarına en az rastlanır?
A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
E) İç Anadolu Bölgesi

12. Aşağıdaki yerlerden hangisinde en fazla yağış yazın düşmektedir?
A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) Konya Bölümü
C) Güney Marmara Bölümü
D) Ergene Havzası
E) Kars-Ardahan Platosu

13. Türkiye'de görülen iklim özellikleri aşağı-dakilerden hangisi üzeride etkili değildir?
A) Akarsu havzaları
B) Madenlerin dağılışı
C) Bitki örtüsü
D) Toprak çeşitliliği
E) Tuz yatakları

14. Sis aşağıdaki hangi doğal çevrede oluşmaz?
A) Ormanlık alanlarda
B) Deniz kıyılarında
C) Rüzgârlı havalarda
D) Yüksek dağlarda
E) Sazlık ve bataklık alanlarda

15. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yıllık orta lama yağış miktarı diğerlerinden daha fazla dır?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi
E) Doğu Anadolu Bölgesi

16. Heyelan ve kütle hareketleri ülkemizde e fazla hangi bölümde görülür?
A) Doğu Karadeniz Bölümü
B) Kıyı Ege Bölümü
C) Güney Marmara Bölümü
D) Orta Fırat Bölümü
E) Ergene Bölümü

17. Bir yerleşim yerinin geçici olması neye bağlıdır?
A) Gelir düzeyine
B) Nüfus yoğunluğuna
C) Ulaşım olanaklarına
D) Ekonomik etkinlerin niteliğine
E) Bitki örtüsüne

18. Aşağıdakilerden hangisi volkanik platolarımıza iki örnektir?
A) Haymana Platosu ve Gaziantep Platosu
B) Erzurum-Kars Platosu ve Ardahan Platosu
C) Kocaeli Platosu ve Çatalca Platosu
D) Cihanbeyli Platosu ve Bozok Platosu
E) Obruk Platosu ve Teke Platosu

19. Doğu Anadolu Böigesi'nde en yaygın olan orman türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ihlamur B) Ardıç C) Kızılcam
D) Kayın E) Meşe

20. Bazı tarım bitkilerinin yoğun olarak yetiştirildiği bölgelere o bitkinin "tarım bölgesi" denir.
Aşağıdaki bitkilerden hangisinin ülkemizde belirli bir tarım bölgesi yoktur?
A) Çay B) Zeytin C) Patates
D) Pamuk E) Tütün

21. iç Anadolu Bölgesi'nin ekonomik yapısında aşağıdakilerden hangisinin önemli bir yeri yoktur?
A) Orman ürünleri sanayi
B) Buğday üretimi
C) Küçükbaş hayvancılık
D) Özellikle sulanan alanlarda elma üretimi
E) Şeker pancarı üretimi

22. I. sığır
II. koyun
III. kıl keçisi
IV. manda
V. tiftik keçisi
Yukarıdakilerden hangisinin sayesinde olan artışlar orman endüstrimiz üzerinde oldukça olumsuz etkiler yaratır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

23. Karadeniz Bölgesi dışındaki diğer bölgelerde ormanın kendiliğinden yetişmesinin kolay olmaması aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlıdır?
A) Yükselti B) Nemlilik C) Enlem D) Yer şekilleri E) Bakı
24. Terra rossa topraklarının görüldüğü yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yıllık ortalama yağış 500 mm üzerindedir.
B) Kışlar yağışlı ve ılıman geçer.
C) Yazlar sıcak ve kurak geçer.
D) Don olayları çok sık görülür.
E) Yıllık ortalama sıcaklık 14°C'ın üzerindedir.

25. I. podsolik topraklar
II. gri çöl toprakları
III. çorak topraklar
IV. kahverengi orman toprakları
V. rendzinalar
Yukarıdaki toprak tiplerinden hangisi humusça daha zengindir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

26. Türkiye'de akarsuların beslenmesi, aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Akarsuyun havzasında birçok şelalenin bulunmasına
B) Akarsu havzasının iklim koşullarına
C) Akarsu havzasının yüksek ve alçak olmasına
D) Akarsu havzasının geçirimli kayalardan oluşup olmamasına
E) Akarsu havzasının dik ve yatık olmasına

27. Aşağıda verilen sanayi kollarından hangisi Türkiye'de her bölgede yaygın olarak bulunur?
A) Tekstil
B) Gıda
C) Demirçelik
D) Kâğıt
E) Deri

28. Türkiye'nin doğal koşulları göz önüne alındığında aşağıda ulaşım şeklinden hangisi fazla zor olduğu söylenebilir?
A) Karadeniz'de deniz ulaşımı
B) Doğu-batı doğrultulu kara yolu ve demir yolu ulaşımı
C) Ege kıyılarının iç kısımlara kara yolu ile bağlantısı
D) Komşu ülkelerle kara yolu ulaşımı ve bağlantısı
E) Kuzey-güney doğrultulu kara yolu ve demir yolu ulaşımı

30. Nadas, toprağa gerekli olan mineral ve suyu karşılayabilmesi için toprağın bir yıl boş bırakılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki nadas uygulamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Toprağın su gereksiniminin karşılanması
B) Topraktan alınan vitamin azalmasını önlemek
C) Toprağın mineralce zengin olmasını sağlamak
D) Tarım alanlarını genişletmek
E) Toprağın dinlenmesini sağlamak

31. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin aktif tektonik alanlarından Doğu Anadolu Fayı (DAF) Zonu'nun doğrultusudur?
A) Amik Ovası-Karlıova arası
B) Kuşadası-Denizli arası
C) Karlıova-Saros Körfezi arası
D) Aksaray-Ankara arası
E) Tatvan-Gevaş arası

32. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki akarsu havzalarının değişik özellikler sunmasıyla ilişkili bir durum değildir?
A) farklı jeomorfolojik şekillerin bulunması
B) farklı madenlerin bulunması
C) farklı debilerinin olması
D) farklı rejimlerinin olması
E) farklı kollara sahip olmaları

33. Aşağıdaki havzalardan hangisi ülkemi; havzalarından biri değildir?
A) Karadeniz Havzası
B) Akdeniz Havzası
C) Ege Denizi Havzası
D) Atlas Okyanusu Havzası
E) Hint Okyanusu Havzası

34. 1/1 000 000 ölçekli bir Türkiye fizikî haritası, ölçeği 4 kat daha büyütülerek tekrar çizilmektedir.
Bu iki harita ile ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?
A) 1. haritanın alanı 16 kat küçüktür.
B) 1. haritada yerşekilleri daha ayrıntılı gösterilir.
C) 1. harita duvar haritasıdır.
D) 2. haritanın ölçeği 1/250 000 dir.
E) 1. haritanın izohips aralıkları daha büyüktür.

35. Erozyon, seller ve rüzgârların etkisiyle toprağın aşınmasıdır. Erozyon şiddetinin fazla olduğu ülkemizin bazı bölgelerinde verimli tarım arazileri gün geçtikçe çoraklasın Aşağılardan hangisi tarım arazilerinde erozyonun şiddetini azaltma yöntemlerinden biri değildir?
A) Nadas uygulamasının yaygınlaşması
B) Eğimli arazilerde taraçalama yapılması
C) Tarlaların arazi eğimine dik doğrultuda sürülmesi
D) Tarla kenarlarının ağaçlandırılması
E) Nöbetleşe ekim yapılaması

36. 44° doğu meridyeninde bulunan İğdır'da güneş 06.00 doğduğu gün, 29° doğu me-ridyenindeki istanbul'da saat kaçta doğar?
A) 07.15
B) 07.00
C) 06.45
D) 06.30
E) 06.15

37. Türkiye'de ipekli dokumacılığın geliştiği başlıca yerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Buldan-Adana-İzmir
B) Şile-Denizli-Uşak
C) Gemlik-Bursa-İstanbul
D) Malatya-Bursa-Kayseri
E) Nazilli-İzmir-Uşak

38. Aşağıdakilerin hangisinde o yörede çıkarılmayan madenle birlikte verilmiştir?
A) Murgul-bakır
B) Divriği-demir
C) Kütahya-lüle taşı
D) Soma-linyit
E) Zonguldak-taş kömürü

39. Ülkemizde buharlaşmanın en etkili olduğu bölgemiz hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
E) Doğu Anadolu Bölgesi

40. Türkiye'de sanayinin en fazla geliştiği bölge Marmara Bölgesi'dir. Sanayi ürünlerinin 1/4'ünden fazlası bu bölgeden elde edilmektedir.
Bölgede sanayi etkinliklerinin bu kadar fazla genişlemesinde aşağıdaki faktörlerin hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Ham madde sağlamasının kolaylığı
B) Ulaşımın kolaylığı
C) Tüketici nüfusunun fazlalığı
D) Pazarlama kolaylığı
E) İş gücü azlığı

41. Aşağıdaki topraklardan hangisinin oluşumunda iklim birinci derecede etkili değildir?
A) terra rossa
B) kahverengi topraklar
C) çorak topraklar
D) alüvyal topraklar
E) podzolik topraklar

42. Türkiye, aşağıdakilerden hangisi bakımından dünyanın en zengin rezervlerine sahiptir?
A) demir B) bor C) bakır
D) kayatuzu E) krom

43. Türkiye'de 1940 yılında MTA Enstitüsü çalışmalarıyla ilk petrol hangi ilimizde bulunmuştur?
A) Diyarbakır
B) Urfa
C) Batman
D) Mardin
E) Adıyaman

44. Kabotaj Kanunu ile limanlarımız arasında yolcu ve yük taşınma hakkı kendi gemilerimize hangi yılda verilmiştir?
A) 1 Temmuz 1926
B) 1 Ağustos 1928
C) 1 Eylül 1929
D) 1 Kasım 1927
E) 1 Ekim 1925

45. Her mevsimi yağışlı ve güneşli gün sayısı az olan bir yöre, aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı için en elverişlidir?
A)Çavdar
B) Tütün
C) Pamuk
D) Çay
E) Buğday

46. Türkiye'de yıllık nüfus artış hızı en fazla ve en az olan bölgelerimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara Bölgesi-Karadeniz Bölgesi
B) Marmara Bölgesi-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
C) Marmara Bölgesi-Doğu Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi-İç Anadolu Bölgesi
E) Karadeniz Bölgesi-Ege Bölgesi

47. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün nedenlerinden biri değildir?
A) hızlı nüfus artışı
B) tarım alanlarının miras yoluyla küçülmesi
C) kentlerde iş bulma imkânlarının fazla olması
D) kan davası
E) aileden kopma isteği

48. Aşağıdakilerden hangisi kış sporlarının yapıldığı bir kayak merkezimiz değildir?
A) Uludağ
B) Kartal kaya
C) Palandöken
D) Munzur
E) Zigana

49. Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimi: mallardan değildir?
A) kuru ve yaş sebzeler
B) hayvansal ve bitkisel yağlar
C) kahve ve baharat
D) otomobil ve otobüs
E) deri ve giyim eşyası

50. Aşağıdaki hava limanlarımızdan hangisine yurt dışından seferler yapılmaz?
A) Atatürk
B) Adana
C) Adnan Menderes
D) Esenboğa
E) Dalaman

51. Aşağıdaki parelel ve meridyenlerden hangisi Türkiye'nin matematik konumu söylenirken kullanılmaz?
A) 36 Kuzey Paraleli
B) 42 Kuzey Paraleli
C) 26 Doğu Meridyeni
D) 45 Doğu Meridyeni
E) 28 Doğu Meridyeni

52. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumu dışında yer alır?
A) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B) Avrupa Kıtasına yakındır.
C) Petrol yatakları doğusunda yer alır.
D) Doğusu ile batısı arasında 76 dk. fark vardır.
E) İki önemli boğaz mevcuttur.

53. Türkiye'de dağların genelde güney yamaçlarının, kuzey yamaçlarından sıcak olmasının sebebi nedir?
A) Ülkemizin kuzey yarım kürede yer alması
B) Başlangıç meridyenin doğusunda olması
C) Akdenize komşu olması
D) Yüksek ve engebeli bir ülke olması
E) Jeopolitik yapısından dolayı

54. Fiziki coğrafya, dağları, tepeleri, akarsuları, gölleri vs. inceleyen coğrafyanın alt dalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi fizki coğrafyanın konusunu oluşturur?
A) Nüfus yoğunlukları.
B) Tarım faaliyetleri.
C) Akarsu ağları.
D) Ulaşım ve Turizm faaliyetleri.
E) Madenlerin işletilmesi.

55. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında alınacak tedbirlerden değildir?
A) Kat sayısını sınırlandırmak
B) Yerleşim yerlerini dağların tepesine kurmak.
C) Sağlam binalar inşa etmek
D) Kırıklı sahalardan uzak durmak.
E) Binaların temelini sağlam kayaçlar üzerine kurmak.

56. Aşağıdakilerden hangisi depremde en tehlikesiz yerlerden biridir?
A) Muş Ovası.
B) Erzincan Ovası.
C) iskenderun Körfezi.
D) Konya Ovası- Karaman Bölgesi.
E) Adapazarı Ovası.

57. Aşağıdaki ovalardan hangisi kıyı ovası değildir?
A) Bafra ovası.
B) Çukurova.
C) Malazgirt Ovası.
D) Çarşamba Ovası.
E) Silifke Ovası.

58. Çöküntü depremleri daha çok hangi kayaç türlerinin olduğu yerlerde görülür?
A) Platoluk alanlarda.
B) Ormanların geniş yer tuttuğu bölgelerde.
C) Geniş alanlarda
D) Karstik sahalarda
E) Çöküntü ovalarda.

59. Jeolojik devirlerden 1. ve 2. zamanda oluşmuş arazilerde deprem riski azdır. 3. ve 4. zamanda oluşan arazilerde deprem riski fazladır.
Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi deprem riskinin az olduğu bölgedir?
A) Konya bölümü
B) Güney Marmara
C) Taşeli Platosu
D) Mardin eşiği
E) Yıldız (ıstranca) dağları.

60. Türkiye'de yüksek düzlüklerin geniş yer kaplaması aşağıdaki olaylardan hangisine bağlanabilir?
A) Depremlerin yaygın oluşuna
B) Kıta oluşumuna (Epirojenez)
C) Karstik arazilerin yaygın olmasına
D) Dağ oluşumuna (Orojenez)
E) Buzulların etkisine

61. İç kuvvetler enerjisini yerin derinliklerinden (magma) alarak yeryüzünü şekillendirirler. İç kuvvetlerin süreleri birbirinden farklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü en hızlı şekillendiren iç kuvvettir?
A) Epirojenez
B) Orojenez
C) Volkanizma
D) Depremler
E) Kıvrılma

62. Deprem, volkanik faaliyetler ve kaplıcaların görüldüğü yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeraltı zenginliklerinin fazla olması.
B) Yükseltinin fazla olması.
C) Dış kuvvetler etkilidir.
D) Yer yapısı kırıklı ve genç bir yapıdadır.
E) Karstik arazilerdir.

63. Sularını okyanus bağlantılı deniz veya göllere gönderen akasulara açık havza, gönderemeyenlere kapalı havza denir.
Aşağıdakilerden hangisi bir kapalı havzadır.?
A) Dicle B) Çoruh C) Aras
D) Yeşil ırmak E) Sakarya

64. Bir akasuda merderesler oluşmaya başlamışsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Taşıma gücü artmıştır.
B) Boyu uzamıştır.
C) Aşındırma gücü artmıştır.
D) Derin vadilerden akmaya başlamıştır.
E) Hidroelektrik enerji potansiyeli artmıştır.

65. Akasular fiziksel ve kimyasal olmak üzere 2 çeşit aşındırma yaparlar.
Aşağıraki iklimlerden hangisinde kimyasal aşındırma fazladır?
A) Çöl İklimi.
B) Karasal iklim.
C) Ekvatoral iklim
D) Tundra iklimi.
E) Step (bozkır) iklimi.

66. Akarsuların hem aşındırma hem biriktirme yaptğı şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanyon vadi.
B) Seki (Taraça).
C) Kırgıbayır.
D) Şelale ve dev kazanları.
E) Peneplen araziler (Yontuk düzler)

67. Yeraltı sularındandır. En önemli özelliği sıcak olmasi ve fışkırarak çıkmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kaynak türüdür?
A) Karstik Kaynak.
B) Fay Kaynağı.
C) Artezyen Kaynak.
D) Gayzer Kaynağı.
E) Yamaç Kaynağı.

68. Suyla temas ettiğinde eriyen özellikteki kayaç-lara karstik (kalkerli) kayaçlar denir.
Karstik sahalar en fazla hangi bölgemizde yer alır?
A) Doğu Anadolu Bölgesi.
B) Marmara Bölgesi.
C) Karadeniz Bölgesi.
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi.
E) Akdeniz Bölgesi.

69. Aşağıdakilerden hangisi birikme sonucu oluşan karstik şekillerden değildir?
A) Sarkıt. B) Obruk. C Traverten.
D) Sütun. E) Dikit.

70. Ülkemizde akarsular az su taşımalarına karşılık enerji potansiyelleri fazladır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağış rejiminin düzensiz olması.
B) Yükseltinin fazla olması.
C) Yeterince baraj olmaması.
D) Kayaçların geçirimsiz olması.
E) Farlı iklimlerin görülmesi.

71. Akarsularımızın akım durumları göz önüne alındığında, Doğu Anadolu bölgesindeki akarsuların ilkbahar ve yaz başlarında bol su taşımalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rejimin düzensiz olması.
B) Yükseltinin fazla olması.
C) Kar ve yağmur sularıyla beslenmesi.
D) Yatak eğiminin fazlalığı.
E) Havzalarının geniş olması

72. Aşağıdaki şekillerden hangisi eğimin fazla olduğu yerlerde görülür?
A) Çentik (kertik) vadi.
B) Menderes.
C) Birikinti konisi ve yelpazesi.
D) Delta ovası.
E) Tombolo.

73. Marmara bölgesinde bulanan kapıdağ yarımadası hangi dış kuvvetin sonucudur?
A) Rüzgar biriktirmesi.
B) Akarsu biriktirmesi.
C) Dalga aşırdırması.
D) Gel-git genliği.
E) Dalga biriktirmesi.

74. Ülkemizde akarsuların düzensiz bir rejime sahip olmalarının sebebi nedir?
A) Yarı kurak bir iklimin olması.
B) Kuzey- Güney genişliğinin kısa olması.
C) Yükseltinin fazla olması.
D) Ortadoğuya yakın olması.
E) Ekvatorun kuzeyinde olması.

75. Aşağıdaki şekillerden hangisi akarsu aşındırması sonucu meydana gelmemiştir?
A) Badlands.
B) Kum adacıkları.
C) Peribacası.
D) Peneplen.
E) Boğaz Vadi.

76. Ülkemizde buzul göllerin fazla olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırıklı yapının fazlalığı.
B) Akarsuların ülkemizde etkili olması.
C) Buzulların etkisinin yok denecek kadar az olması.
D) Başlangıç mediryeninin doğusunda yer almamız.
E) Tektonik yapının güçlü olması.

77. Aşağıdakilerden hangisi bir volkanik göldür?
A) Tortum.
B) Meke Tuzlası.
C) Van Gölü.
D) Abant.
E) Yedigöller.

78. Türkiye'de Karstik göllerin daha çok Akde-nizde toplanmasının sebebi nedir?
A) Güneyde yer alması.
B) Akdeniz ikliminin görülmesi.
C) Kalkerli (Karstik) sahaların fazlalığı.
D) Torosların yükseltisinin fazla olması.
E) Akarsuların kışın bol su taşıması.

79. Baraj göllerin yapılmasında amaç aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Erezyonu önlemek veya kontrol etmek.
B) Elektrik enerjisi elde etmek.
C) Tarım sahalarını sulamak.
D) Diğer ülkelere suyu satmak.
E) Taşkınları kontrol altına almak.

80. Büyük Çekmece, Küçük Çekmece gölleri oluşumlarına göre hangi gruba girer?
A) Heyelan set gölü.
B) Tektonik göl.
C) Kıyı Set gölü.
D) Volkan gölü.
E) Karstik göl.

81. Türkiye'de birden çok iklim çeşidi görül mektedir. Bu çeşitliliğin sebebi hangisi değildir?
A) Matematik konum.
B) Yükselti.
C) Özel konum.
D) Toprak türü.
E) Engebeli yapı.

82. Türkiye'de ortalama sıcaklıkların en fazla Akdenizde görülmesinin sebebi nedir?
A) Yükselti.
B) Enlem
C) Karstik yapı.
D) Engebeli oluşu.
E) Torosların yükseltisi.

83. Aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi dinamik kökenlidir?
A) Sibirya.
B) Ekvator.
C) Basra.
D) İzlanda.
E) Kutuplar

84. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi günlük ısı farkı sonucu oluşur?
A) Musonlar.
B) Meltemler.
C) Batı rüzgarları.
D) Alizeler.
E) Kutup rüzgarları.

85. Aşağıdakilerden hangisi artarsa rüzgarın hızı artar?
A) Basınç merkezleri arasındaki uzaklık.
B) Yükselti.
C) Basınç farkı.
D) Denizel etkinin artması.
E) Nem oranının yükselmesi.

86. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi ülkemizde etkili değildir? .
A) Lodos.
B) Karayel.
C) Samyeli.
D) Muson.
E) Yıldız.

87. Türkiye'deki yağışların dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) En az yağışı G.D.A. bölgesi alır.
B) Kış aylarında yağış olan yerler vardır.
C) D. Karadeniz en fazla yağış alan bölümdür.
D) Dağların kıyıya bakan yamaçları daha çok yağış alır.
E) Kışın en yağışlı bölgeler, Akdeniz, Ege ve Karadenizdir

88. İnsanların orman bölgelerin tahrip etmesi sonucu oluşan bozkırlara "Antropojenik" bozkır denir. Hangi bölgede bu tür bozkırlara rastlamak mümkündür?
A) Marmara.
B) Ege.
C) Karadeniz.
D) Akdeniz.
E) Doğu Anadolu.

89. Türkiye'de farklı bitki örtüsünün görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) İklim çeşitliliği.
B) Yeryüzü şekilleri.
C) Toprak.
D) Bakı.
E) Meridyen farkı.

90. Ormanlık yerlerde şeritler halinde ağaçsız bölge açılmasının sebebi nedir?
A) Tarla açmak.
B) Ormanın gür olmasını sağlamak.
C) Ulaşımı kolaylaştırmak.
D) Yangınların önlenmesi ve müdahale.
E) Piknik alanı açmak

91. Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu hızlandıran faktörlerden değildir?
A) İklim.
B) Ana kayacın durumu.
C) Yükselti.
D) Biyolojik faktörler.
E) Zaman faktörü.

92. Türkiye'de iklimi dikkate alırsak çay tarımı hangi toprak türünün üzerinde yapılır?
A) Terra- Rossa
B) Kestane renkli step toprakları
C) Çernezyum (Kara topraklar)
D) Laterit topraklar.
E) Podzol topraklar.

93. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yerli toprak değildir?
A) Podzol
B) Moren
C) Terra- Rossa
D) Rendzina
E) Çernezyumlar

94. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun artmasına sebep olmaz?
A) Endüstrinin gelişmesi.
B) Turizmin gelişmesi.
C) Ticaretin artması.
D) Mera hayvancılığı yapılması.
E) Geleneksel tarım yöntemleri uygulaması.

95. ülkemizde nüfusun önemli bir kısmı kıyılarda toplanmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklimin elverişli olması.
B) Balıkçılığın kıyıda gelişmiş olması.
C) Yerşekillerinin durumu.
D) Hayvancılığın gelişmiş olması.
E) Yağışın fazla olması.

96. Yayla, Mezra, Divan gibi yerleşmelerin köy lerden farkı nedir?
A) Nüfuslarının fazla olması.
B) Sürekli olmamaları.
C) Çok geniş bir alana yayılmış olmaları.
D) Ormanlık sahalarda yaygın olmaları.
E) Tarım ve hayvancılığın temel geçim kayneğı olması.

97. Türkiye'de en fazla göç veren bölgeleri ortak özelliği aşağıdakilerden hangi değildir?
A) Yeraltı zenginlikeri yeterli değildir.
B) Yerşekilleri engebelidir.
C) Tarım alanları yeterli değildir.
D) Endüstri gelişmemiştir.
E) Ticaret gelişmemiştir.

98. Ülkemizde nüfusun hızlı artmasının olum sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkınma hızı azalır.
B) Sanayide gerekli işgücü artar.
C) Demografik yatırımlar artar.
D) Tüketim artar.
E) Çevre sorunları artış gösterir.

99. Türkiye'de tahıl tarımına ayrılan saha ve üretim artarken halen dışarıdan tahıl almamızın sebebi nedir?
A) Kalkınma hızımızın artması.
B) Bizdeki tahılın kalitesiz olması.
C) Nüfus ve tüketimin artması.
D) Tahılımızın sağlıksız olması.
E) Fiyatının çok yüksek olması.

100. Sanayi tesisleri kurulurken hammaddeye yakınlığı dikkate alınır.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sanayi tesisleriyle paralellik gösterir?
A) Tütün
B) Zeytin
C) Buğday
D) Şeker Pancarı
E) İncir

101. Bazı ürünlerin üretimi ya devlet eliyle yada devlet kontrolünde yapılır.Aşağıdaki ürünlerin hangisi bu tanıma uyar?
A) Buğday
B) Zeytin
C) Mısır
D) Haşhaş
E) Arpa

102. Aşağıdakilerden hangisi yenilebilir enerji kaynakları sınıfına girmez?
A) Hidroelektrik
B) Jeotermal
C) Taş kömürü
D) Rüzgar
E) Güneş

103. Ülkemizde sanayi kollarının önemli bir kısmının Marmarada toplanmasının sebebi nedir?
A) Nüfusun fazla olması.
B) Eski bir başkent olması.
C) Jeopolitik önemi ve ulaşım yollarında olması.
D) Karadenize yakın olması.
E) Küçük bir bölge olması.

104. Kümes hayvancılığının büyük şehirler etrafında toplanma sebebi nedir?
A) Sağlık hizmetleri (Veteriner).
B) Tüketimin daha çok buralarda olması.
C) Büyükşehirlerin batıda olması
D) Depolama sistemlerinin iyi olması.
E) Sanayinin buralarda toplanması.

105. Ulaşım koşullarının zor olmasının sebebi nedir?
A) Pahalı olması.
B) Kalitesiz olması.
C) Eğitim seviyesinin düşük olması.
D) Engebenin fazla olmasından dolayı maliyetlerin yükselmesi.
E) Özel teşebbüs yol yapımına girmemesi. Kpss Rehber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B D E D C B D A C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B E B C D A D B E C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A C B D D A B E C D
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A B D B A B C C D E
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
D B C A D A E D C B
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
E D A C B D C D D B
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
D D C B C B D E B B
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
C A E A B C B C D C
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
D B D B C D A A E D
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
C E B D A B A B C D
101 102 103 104 105
D C C B D
 
Üst