KPSS Puan Türleri ile Nereye Başvuru Yapılır

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,795
Beğeniler
2,032
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#1

KPSS Puan Türleri ve Kurumların Hangi Puanlarla Alım Yaptığını Gösteren bir Arşiv çalışması


KPSSP1: Rekabet Kurumu ,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman Yardımcısı

KPSSP3: Normal Memurluklar ve Polislik SYDV, Katiplik, vs Açıktan alımlarda başvurularında kullanılıyor.

KPSSP4: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Mühendis),Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis), Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

KPSSP5: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) ,Kamu İhale Kurumu

KPSSP6: Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı),Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı),Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSSP7: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)

KPSSP8: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

KPSSP10: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

KPSSP12: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

KPSSP13: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

KPSSP17: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)

KPSSP18: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)

KPSSP21: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk),Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

KPSSP22: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)

KPSSP23: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)

KPSSP24: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)

KPSSP25: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)

KPSSP30: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)

KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez) ,Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)

KPSSP35: BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü

KPSSP36: Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru

KPSSP37: İçişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı

KPSSP39: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü

KPSSP40: Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı

KPSSP42: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Devlet Malları Uzman Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Uzman Yardımcısı

KPSSP43: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü -Muhasebe Uzman Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı

KPSSP44: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı,Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

KPSSP45: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)

KPSSP46: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)

KPSSP47: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

KPSSP48: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KPSSP49: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü -Gelir Uzman Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

KPSSP51: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör

KPSSP53: Kültür ve Turizm Bakanlığı

KPSSP54: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzman Yardımcısı

KPSSP56: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü -Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

KPSSP57: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı-Stajyer Gelirler Kontrolörü

KPSSP58: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri),Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

KPSSP59: İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

KPSSP62: Kamu İhale Kurumu

KPSSP64: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü

KPSSP67: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (İdari)

KPSSP68: Dışişleri Bakanlığı -Aday İdari Memur

KPSSP69: Dışişleri Bakanlığı -Aday Haberleşme Teknik Personeli

KPSSP70: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

KPSSP77: Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

KPSSP78: Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)

KPSSP82: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

KPSSP84: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (İdari),Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)

KPSSP88: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler),Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı

KPSSP89: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)-Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Kontrolör Yardımcısı

KPSSP92: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik),Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)

KPSSP93: Herhangi bir ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK

KPSSP94: Herhangi bir LİSE MEZUNU OLMAK

KPSSP95: Başbakanlık KPSSP96: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı)

KPSSP100: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)

KPSSP103: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSSP104: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSSP105: Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman Yardımcısı

KPSSP106: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

KPSSP107: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

KPSSP108: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)

KPSSP109: Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

KPSSP110: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

KPSSP111: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

KPSSP112: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

KPSSP113: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KPSSP114: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)

KPSSP115: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) -Çalışma Uzman Yardımcılığı

KPSSP116: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)

KPSSP117: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

KPSSP118: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı)

KPSSP119: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Araştırmacı

KPSSP120: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör (İdari)
 
Katılım
1 Eki 2018
Mesajlar
57
Beğeniler
15
Eğitim
Ön Lisans
Üni
Afyon Kocatepe Ünv.
Bölüm
Lojistik Yönetimi
#8
Teşekkürler çoğunu bilmiyordum bile. Çok işime yaradı.
 
Üst