Kzueydoğu Kalkınma Ajansı Personel Alımı (p3+A puanları içerir.)

1985

Firedi'nin Kabusu
Mücadele Grubu
Katılım
23 Kas 2013
Mesajlar
2,740
Beğeniler
1,527
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#1
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 10 Uzman Personel ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.
SINAV BAŞVURU TARİH ve SAATLERİ: 26 Kasım – 27 Aralık 2013 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)
SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 31 Aralık 2013
SÖZLÜ SINAV TARİHİ: 07-08 Ocak 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
BAŞVURU YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM
Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1- Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.
e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.
f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:
2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında(KPDS) veya 2013 yılında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL veya IELTS) sahip olmak,
KPDS/YDS Denklik Tablosu

[TABLE]
[TR]
[TD]KPDS/YDS
[/TD]
[TD]TOEFL IBT
[/TD]
[TD]TOEFL CBT
[/TD]
[TD]TOEFL PBT
[/TD]
[TD]IELTS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]70
[/TD]
[TD]84
[/TD]
[TD]221-222
[/TD]
[TD]561-562
[/TD]
[TD]6
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 07 – 08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.
[TABLE]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD]ALAN
[/TD]
[TD="colspan: 2"]KPSS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PUAN TÜRÜ
[/TD]
[TD]TABAN PUANI
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Hukuk
[/TD]
[TD]KPSS 3, 6, 11, 20, 21 veya 95
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]İktisat
[/TD]
[TD]KPSS 3, 6, 9, 18, 22 veya 28
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Maliye
[/TD]
[TD]KPSS 3, 6 veya 24
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]İşletme
[/TD]
[TD]KPSS 3, 6, 23, 29 veya 99
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kamu Yönetimi
[/TD]
[TD]KPSS 3, 6, 30 veya 37
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Uluslararası İlişkiler
[/TD]
[TD]KPSS 3, 6, 33, 36 veya 112
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]İstatistik
[/TD]
[TD]KPSS 3, 25, 75 veya 111
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
[/TD]
[TD]KPSS 3, 14 veya 48
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Matematik
[/TD]
[TD]KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sosyoloji
[/TD]
[TD]KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Şehir ve Bölge Planlama
[/TD]
[TD]KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Mimarlık/Mühendislik
[/TD]
[TD]KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

3. Destek Personel İçin Sözlü Sınava Giriş Şartları:
Ajansta tercihen aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır. Destek personeli istihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.
3.1. Muhasebe Görevlisi
a) Üniversitelerin fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 07 – 08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 puan türlerinin birisinden en az 80 puan almış olmak,
c) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve söz konusu niteliğini belgeleyebilmek,
d) Adayın; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olması, kamu İdarelerinde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili görev yapmış olması, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olması, tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hâkim olması, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hâkim olması, işletmelerin kurumsal kapasitelerini ölçebilecek, projelerin risk analizlerini yapabilecek, mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci konularında tecrübe sahibi olması; Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerde; ihale hazırlama ve süreci, sözleşme ve şartname hazırlama, satın alımları planlama veya teklif alınması ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olması, mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olması tercih sebebi olacaktır.
3.2. Tanıtım, Halkla İlişkiler, Organizasyon Görevlisi
a) Üniversitelerin 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarının Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 07 – 08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 puan türlerinin birisinden en az 80 puan almış olmak,

c) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklâmcılık, medya ve iletişim, rehberlik konularında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve söz konusu niteliğini belgeleyebilmek,

d) Adayın; tanıtım, organizasyon, markalaşma, medya pazarlama konularında yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olması, basın toplantısı düzenleme, basın bülteni hazırlama konusunda deneyim sahibi olması ve MS Office vb. yazılımları ve grafik-tasarım uygulamalarını iyi derecede kullanması tercih sebebi olacaktır.
 
Üst