ESKİ İLAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI ALIMI-331 KİŞİ

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Kafkaslı tarafından paylaşıldı.

 1. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  İLAN ÖZETİ

  BAŞVURU TARİHLERİ :
  16-25 Eylül 2014
  ALINCAK KİŞİ SAYISI : 331
  MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI : 6620
  PUAN TÜRÜ : 2013-2014 KPSSP49
  TABAN PUAN : 75
  _____________________________________________________________
  İLANIN DETAYI :  MALİYE BAKANLIĞINDAN
  MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA
  SINAVI DUYURUSU
  Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının
  strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 331 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır.

  Özel yarışma sınavı; Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresindeki Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda yer almaktadır.


  I-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

  Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı özel yarışma sınavına katılabilmek için;

  1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
  belirtilen genel şartları taşımak,
  2-En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3-1Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1979 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),
  4-ÖSYM tarafından 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerin de puan almış olmak,
  5-Sınav ücretini ÖSYM’nin belirlediği banka hesap numaralarına yatırmış olmak,
  6-Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak, şartları aranır. Yazılı sınava, atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısının 20 katı aday çağrılacaktır.

  II-SINAV BAŞVURUSU
  Sınava başvurular, 16-25 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Sınava başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, sınav ücreti ve sınav ücretinin yatırılacağı bankalar başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

  III-SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ
  Sınav ÖSYM tarafından 09 Kasım 2014 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 09.30’da başlayacaktır.

  IV-SINAV ŞEKLİ
  Sınavda adaylara, çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin konularıaşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
  a) İktisat:
  1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,
  2) Uluslararası İktisat,
  3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

  b) Maliye:
  1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
  2) Maliye Politikası,
  3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

  c) Hukuk:
  1) Anayasa Hukuku,
  2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
  3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
  4) BorçlarHukuku(Genel Hükümler),
  5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
  6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler

  ç) Muhasebe:
  1) Genel Muhasebe,
  2) Malî Analiz ve Raporlama.

  V-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

  Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet
  adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
  Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı (1324) aday Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 1324üncü adayla aynı puanı alanlarda sözlü sınava çağrılacaktır.

  VI-SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile
  sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra
  Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
  Sözlü sınav, adayların;
  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik
  gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
  Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

  Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

  Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

  VII-SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME
  Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır. ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih formlarını kılavuzda belirtilen şekilde doldururlar.

  Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler. Atama yapılacak kamu idareleri, boş kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih
  Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

  VIII-SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

  Adaylargerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dahilinde yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır. İlan olunur.

  İrtibat Tel:
  (0312) 415 24 77
  (0312) 415 14 62
  (0312) 415 14 13


  http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/ilanlar/ise-alim-memur/2014-1-35-MALİHİZMETLERUZMANYARDIMCILIĞIÖZELYARIŞMASINAVI

  A grubu ilan bekleyenlere hayırlı olsun
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 20 Eylül 2014
 2. EcLipse

  EcLipse İyi Bilinen Üye

  Kayıt:
  17 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  132
  Beğeniler:
  70
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Daha yokmuymuş bir de extra maliye yazılı sınav yapsın, sonra tekrar ösym mülakat yapsın,sonra sokaktaki vatandaş yazılı sınav yapsın bizi ,sonra da muhtarlar sözlü yapsın o zaman tam güzel bir alım olur. Hey Allahım ya...
   
  uludagkamu ve vera bunu beğendi.
 3. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.988
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  zorlamak için herşey yapılıyor ismi de özel yarışma sınavı :naslyany:
   
 4. cenk coban

  cenk coban VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  21 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  805
  Beğeniler:
  507
  Ödül Puanları:
  348
  k .bakmayın ama bu adamlar tam mal yahu,ulan 2 aya kadar vdk yıne alım yapacak,burakıler bu sefer oraya kayacak... sora ııbf ye su kadar kadro verdık dıyorlar
   
  sel3645 bunu beğendi.
 5. peter keating

  peter keating VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  469
  Beğeniler:
  504
  Ödül Puanları:
  348
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İşletme
  Eylül'de ilanı açıyorsun, sınav Kasım ayında, o açıklandıktan sonra da mülakat tarihi belirlenecek, mülakat olacak alım olacak. Adam o zamana kadar B kadro yazıp işe başlıyor. A kadro kazanana kadar çalışıyor. Hem B grubuna girebilecekler giremiyor, hem kurumun verimi azalıyor hem de İİBF'liler kurumları yarı yolda bırakıyor imajı oluşuyor.
   
  sel3645 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş