MALATYA HEKİMHAN SYDV PERSONEL ALIMI

Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#1
MALATYA İLİ HEKİMHAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL AL...Son Başvuru : 21.03.2014 İlMALATYAİlçeHEKİMHANAlınacak Sayı2 Çalışma ŞekliBELİRSİZ SÜRELİÜnvanSOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ Açıklama- 1- 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak
- Personel Alımı ile ilgili Genel Şartlar, Özel Şartlar, İstenecek Belgeler, Başvuru ve Sınava İlişkin Bilgiler ve Diğer Husular hakkındaki bilgiler ..::: T.C. Hekimhan Kaymakamlığı :::.. adresinde yayınlanmaktadır.
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#2
@sinan46 bu ilana bir göz at istersen.
Forumda okuduğum kadarıyla İstanbul'a inşaata gitmişsin belki gözünden kaçar ilanı kaçırırsın diye bildirim gönderiyim dedim :)
 

elif_glts

VİP Üye
Mücadele Grubu
Katılım
13 Tem 2013
Mesajlar
971
Beğeniler
254
#3
başvurulabilir aslında özel şartları için kaymakamlığn sitesi bir açılsa
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#5
başvurulabilir aslında özel şartları için kaymakamlığn sitesi bir açılsa
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERA) GENEL ŞARTLAR1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe vb. özel şartları taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak
B) ÖZEL ŞARTLAR Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:1- 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak
2-İSTENECEK BELGELER1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi2- Nüfus cüzdanı fotokopisi3- KPSS Sınav Sonuç Belgesi4- 4 adet vesikalık fotoğraf5- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda; doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir.)6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi7- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)8- Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir) Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı veya noter onaylı
suretlerinin ibrazı zorunludur.
3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruların 10.03.2014-21.03.2014 tarihleri arasında mesai bitimine kadarwww.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV Personel Alım İlanları bölümünden yapılması gerekmektedir.2- Başvuruda bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, 5 katı (10) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi24.03.2014 tarihinde açıklanacaktır.3- Mülakata katılmaya hak kazanan adayların istenen belgeleri 28.03.2014 günü mesai bitimine kadar Vakfımıza teslim etmesi gerekmektedir. Başvurular ile ilgili olarak Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.4- Sözlü Sınav 01.04.2014 günü saat 10:00’da yapılacaktır.5- Mütevelli Heyetince oluşturulan Mülakat Komisyonu tarafından Sözlü Sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden:a) Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan);b) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan);c) Genel kültürü ve bilgi birikimi (20puan);d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan);e) Özgüveni, İfade yeteneği ve muhakeme gücü(20 puan);Açısından değerlendirilecektir.6- Nihai sınav sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın sözlü sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere, en yüksek puan alan 2 asil (2 yedek) adaySosyal Yardım veİncelemeGörevlisi olarak tespit edilecek ve atanmak üzere Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.7- Nihai sınav sonucu olarak 59,99 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.8- Vakfımız, işe alım süreci sonucunda personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.4- DİĞER HUSUSLAR1- Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, her bir ünvan için alınacak personel sayısının 5 (beş) katı olarak belirleneceğinden, müracatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan, www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden "SYDV Personel Alım İlanları" linkini kullanarak yapılacaktır.2- Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların litesi ile nihai sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olanwww.hekimhan.gov.tr adresinde ilan edilecektir ve bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.3- Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Hekimhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine nihai sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile iş sözleşmesi imzalanacaktır.4- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında yasal süreç başlatılacaktır.5- Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.5- MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat Yeri: Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı /Hükümet Konağı/ Hekimhan / MalatyaTelefon : (422) 713 15 08İLAN OLUNUR. 10.03.2014 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#6
evet yeni. Bugün verilmiş :)
Kaymakamlığın sitesinden şartları kopyaladım. Yönetmelikte belirtilen şartlardan farklı bir şey istenmemiş sadece bölüm şartı istenmiş :D İİBF/SBF/ İletişim Fak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun
 

elif_glts

VİP Üye
Mücadele Grubu
Katılım
13 Tem 2013
Mesajlar
971
Beğeniler
254
#7
evet yeni. Bugün verilmiş :)
Kaymakamlığın sitesinden şartları kopyaladım. Yönetmelikte belirtilen şartlardan farklı bir şey istenmemiş sadece bölüm şartı istenmiş :D İİBF/SBF/ İletişim Fak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun


çok teşekkür ederim kafkaslı bi araştırayım bakayım ikamet sartı da aramıor gördüğüm kadarıyşa hepsi buydu dimi benim net yavaş da hala açmaya çalışıyor :)

sen sinana dedin ama ben daha fazla talip oldm bi an :)
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#8
çok teşekkür ederim kafkaslı bi araştırayım bakayım ikamet sartı da aramıor gördüğüm kadarıyşa hepsi buydu dimi benim net yavaş da hala açmaya çalışıyor :)

sen sinana dedin ama ben daha fazla talip oldm bi an :)
evet hepsi bu :)
2 kişi alınacak belki iş arkadaşı olursunuz :)
 

elif_glts

VİP Üye
Mücadele Grubu
Katılım
13 Tem 2013
Mesajlar
971
Beğeniler
254
#9
bakalım puandan kurtarırız herhalde. benim nişanlım Malatyalı muhtemelen orada yasıcaz başka bi şehirde çalışıyor bu yüzden malatya tercih sebebimz oluyor
 

musacos

Yeni Üye
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
9
Beğeniler
1
#10
Elif 80.54 tu sanırım senin puan.benim de 80.71.ne dersin 10 kisilik mulakat listesine girermiyiz.sen puan kurtarir falan demissin de..
 

elif_glts

VİP Üye
Mücadele Grubu
Katılım
13 Tem 2013
Mesajlar
971
Beğeniler
254
#11
ya ne bileyim kurtarır gibi geldi bana kurtarmaz mı ki? sen nereden basvuracaksın
 

elif-selen-elif

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
23 Kas 2013
Mesajlar
1,053
Beğeniler
232
#12
Ark.lar inş girersiniz listeye bursa 4 kişi alacakti ilce ikamet sarti vardi 20 kişilik listeye giremedim 87 le falan başvuran olmuştu galiba
 

rngl

HEYHAT!
Forum Yöneticisi
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
2,356
Beğeniler
1,550
Bölüm
İşletme
#13
Ark.lar inş girersiniz listeye bursa 4 kişi alacakti ilce ikamet sarti vardi 20 kişilik listeye giremedim 87 le falan başvuran olmuştu galiba
yuh ya.. bu aç gözlülük bitmedi. 2012 dönemi bitti açlık bitmedi. iibf ilanı mıydı bi de?
 

elif-selen-elif

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
23 Kas 2013
Mesajlar
1,053
Beğeniler
232
#14
yuh ya.. bu aç gözlülük bitmedi. 2012 dönemi bitti açlık bitmedi. iibf ilanı mıydı bi de?
İİBF bide sosyoloji psikoloji vardi. Mulakatlarina bile calismistim ama 0.6 yla giremedim
 

musacos

Yeni Üye
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
9
Beğeniler
1
#15
Malatya akcadagdan basvurcam ben..ben hekimhan kaymakamligi aradim bugun.hep 70liler varmia basvuran.1 tane 84 varmis.yarin da sen arasana
 

elif-selen-elif

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
23 Kas 2013
Mesajlar
1,053
Beğeniler
232
#16
Bide benim bu olay ptt alimindan sonraydi 3 ay önce bile 87 ile bekleyenler varsa yandik biz
 

musacos

Yeni Üye
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
9
Beğeniler
1
#18
Elif selen ne zamandiki o ilan.her gecen gun onumuzden bi sekilde cekilenler oluyor.ve sonucta orasi bursa yani.talibi cok olur
 

elif-selen-elif

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
23 Kas 2013
Mesajlar
1,053
Beğeniler
232
#19
Yani artik alistik
 

musacos

Yeni Üye
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
9
Beğeniler
1
#20
rngl o puanlari gordun tarimda ama bak millet 80 puanla atandi cogu bolgeye tarimda.illaki vardir oyleleri.
 
Üst