maliye bakanı : " Gerekirse öğretmen dışında memur almayacağız..."

Katılım
20 Haz 2013
Mesajlar
12
Beğeniler
0
#1
Arkadaşlar başbakanın öğretmenlere kadro sözünden sonra 2014 atamalarında nasıl bir yıkımla karşılaşacağımızın ilk ağızdan teyit edilmesidir 2014 te gelecek kadro mehmet şimşeğin deyişiyle "0"
işte bu isyan sebebidir


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nda öngördükleri kadroların dağıtımını henüz yapmadıklarını belirterek, "Gelecek sene bir durum değerlendirmesi yapacağız. Bu, Sayın Başbakanımızın takdirinde olan bir konu. Eğer, bu kadroların büyük bir kısmını milli eğitime verelim, diğer alanlarda hiç personel almayalım denirse, o bizim için bir talimattır, öyle yaparız" dedi.

Mövenpick Otel'de düzenlenen 2. Türkiye Kamu-Özel İşbirlikleri Konferansına katılan Şimşek, burada yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BDDK tarafından tüketici kredileri ve kredi kartlarına ilişkin alınan tedbirlerin etkilerinin sorulması üzerine Şimşek, amaçlarının, Türkiye'de sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlamak olduğunu söyledi.

Tüketici kredilerindeki artış hızının şu anda sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Şimşek, bir taraftan ülkenin cari açık sorununun olduğunu diğer yandan da her alanda makroihtiyati yaklaşım içinde olduklarını ifade etti.

Daha önce de bankalara ilişkin bir takım düzenlemelerde bulunduklarını hatırlatan Şimşek, dünyada gayrimenkulün yüzde 100'üne kredi verilirken, Türkiye'de bunun yüzde 75'le sınırlandığını anımsattı.

Bakan Şimşek, şu anda proje kredilerini, KOBİ'lere, ihracatçılara verilen kredileri özendirdiklerini, bunların maliyetini aşağı çektiklerini belirterek, "Hanehalkının borcunun daha da artıracak veya bankaları risk altına koyacak veya sürdürülebilir büyümeyi etkileyecek ya da genel anlamda makroekonomik istikrarı, cari açık boyutuyla söylüyorum, bu trendleri yakından izliyoruz ve onları zaman zaman aldığımız tedbirlerle sınırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bu tedbirlere bazı örnekler de veren Şimşek, bunların hem vatandaşı hem de bankacılık sektörünü korumaya yönelik adımlar olduğunu ifade etti.

Bankacılık sektörünün şu anda bilançosunun çok sağlıklı olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Şimdi biz, bu sağlıklı yapıyı korumaya çalışıyoruz, işin özü bu. Bankalar çok mu yükleniliyor? Son dönemde yapılan tartışmalar ve bir anlamda alınan tedbirlerle belki böyle bir algı uyanmış olabilir ama biz bankacılık sektörünün sağlıklı, sürdürülebilir, iyi sermaye yapısına sahip ve karlı olması için bu tedbirleri alıyoruz. Bence önemli olan burada şu; piyasaların etkin olmadığını 2008, 2009 yıllarında biz çok iyi anladık. Piyasalar, kendi başlarına bırakılırsa ne kadar büyük zararların doğacağını dünyada küresel krizle birlikte gördük. Biz artık biraz daha müdahaleci ama rekabeti, inovasyonu, yenilikçiliği sınırlamayan bir müdahale tarzındayız. Yani makroihtiyati bir mantıkla hareket ediyoruz. Özetle, BDDK'nın aldığı tedbirler... Yani gidip bir gıda ürününü 18 ay kredi kartına taksitlendirmek sizce mantıklı mı? Ne yaptık, o taksitlendirmelere sınır getirdik. Ben bunu aslında bankalar açısından da hanehalkı açısından da daha sağlıklı görüyorum."

"Biz zaten daha mütevazi bir büyümeyi öngörüyoruz"

BDDK'nın aldığı söz konusu tedbirlerin büyümeyi olumsuz etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soru üzerine de Şimşek, kısa vadede bu tedbirlerin büyümeyi sınırlayıcı etkide bulunmasının beklenebileceğini söyledi.

Şimşek, şöyle konuştu:

"Biz zaten daha mütevazi bir büyümeyi öngörüyoruz. Türkiye'de bu yapısal reformlar devreye girip, cari açığı kalıcı bir şekilde, daha yönetilebilir, daha düşük düzeylere çekene kadar Türkiye'nin mütevazi büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesini doğru ve sağlıklı buluyoruz. Yani sürdürülebilir yüksek büyümeden bahsediyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu bir konjonktür var. Bizim en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği (AB), resesyondan hala çıkamadı. Orta Doğu'daki gerginlikleri herkes biliyor. Dolayısıyla evet, aldığımız tedbirler büyümeyi sınırlayıcı tedbirler ama büyümenin kalitesini artıran, büyümeyi daha sağlıklı, sürdürülebilir kılan adımlardır."

"İran çok büyük bir ülke, büyük bir potansiyele sahip ve bizim komşumuz"

İran'la nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasının Türkiye'ye olası etkilerinin sorulması üzerine de Şimşek, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, İran'ın, Türkiye'nin en büyük komşularından biri olduğunu belirterek, potansiyel olarak da en büyük ticari ortak olabileceğini söyledi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Kimse belki fazla bilmiyor ama bizim şu anda en büyük ikinci ihracat pazarımız neresi biliyor musunuz? Kuzey Irak. Yani aslında Irak diye söylemek lazım ama özü itibarıyla bizim Irak'a yaptığımız ihracat, diğer bir takım sınır ticaretini de eklerseniz 16 milyar doları buluyor. Bunun yüzde 80'i Kuzey Irak kısmına yapılıyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İran çok büyük bir ülke, büyük bir potansiyele sahip ve bizim komşumuz. Dünyaya baktığınız zaman komşularla ticaret çok önemli. Şimdi biz de komşularımızla ticaretimizin yüzde 60'ını yapabiliriz ama bu şunu gerektiriyor; komşularımızın daha demokratik, daha istikrarlı, daha müreffeh olmasını gerektiriyor. Bizim komşular daha istikrarlı, daha demokratik olursa en fazla kazançlı çıkacak ülke Türkiye'dir."

"Bölgedeki jeopolitik gerginliklerin azalması, enerji fiyatlarını aşağı çekebilir"

Jeopolitik gerginliklerin genelde uluslararası enerji fiyatlarına bir risk primi olarak yansıdığına dikkati çeken Şimşek, bölgedeki jeopolitik gerginliklerin azalmasınını, enerji fiyatlarını aşağı çekebileceğini söyledi. Şimşek, bunun Türkiye için çok önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan, İran'ın şu anda uygulanan amborgo kurtulmasıyla Türkiye ile arasındaki ticaretin bir kaç kat artabileceğine işaret eden Şimşek, "Çünkü biz araba, beyaz eşya, konfeksiyon, her şey satıyoruz. Çok büyük bir turizm destinasyonuyuz. Türkiye bundan bir kaç yıl önce 1 milyon İranlı'yı ve yarım milyon İsrailli'yi aynı anda, aynı bölgede misafir eden bir ülke ama bu rakam çok çok daha fazla olabilir. Yani bunun vatandaşa doğrudan doğruya yansımaları olacak, turizm, ticaret, her yönüyle" diye konuştu.

Bakan Mehmet Şimşek, İran'ın, Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olmaya aday bir ülke olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani İran evini düzene koyar, istikrarını sağlar ve kaynaklarını halkı için kullanmaya başlarsa, bunun Türkiye'ye yansımaları çok ciddi olur. Ancak bu sadece İran için geçerli değil. Biz çevremizde daha demokratik, daha istikrarlı ülkeler istiyoruz. Kendimiz için istiyoruz. Bu bizim huzurumuz için önemli ama daha da önemlisi bizim ekonomik hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için önemli. Öte yandan İran'da bankacılık işlemlerine ilişkin sınırlamalar kalkarsa, tabi ki Türkiye orada yerini alacak. Ticarete ilişkin sınırlamalar kalkarsa bir çok firma bundan yararlanacak. 6 ayda muhtemelen çok büyük bir esneklik sağlanmayacak ama karşılıklı bir takım iyi niyet adımları atılacak. Sonra bu anlaşmanın sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü kanısına varılırsa ambargo da azalacak, İran da uluslararası denetime daha açık olacak."

"Öngördüğümüz kadroların dağıtımını henüz yapmadık"

Bir gazetecinin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şubat'ta 10 bin öğretmen ataması yapılacak, Ağustos'ta da 40 bin olabilir diye söylemişti. Siz bütçeyi açıklarken, 34 bini istisna olmak üzere 74 bin personel alınacağını, yani 40 bin yeni personel alınacağını söylemiştiniz. Bu tabloya göre sadece öğretmen atamalarıyla bu rakam dolmuş oluyor. Dağılım nasıl olacak" sorusu üzerine de Şimşek, şunları söyledi:


"Biz, bütçe kanununda öngördüğümüz kadroların dağıtımını henüz yapmadık. Bütçe kanunu biliyorsunuz Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Artık bundan sonra o kanunda harcama artırıcı bir değişiklik yapamayız. Dolayısıyla biz gelecek sene bir durum değerlendirmesi yapacağız. Yani gerekirse kamunun diğer birimlerine hiç eleman vermeyeceğiz. Yani öyle olması gerekiyorsa öyle olacak ama bu konuda verilmiş bir karar yok. Bunlar oturulacak, Sayın Başbakanımızın takdirinde olan bir konu. Eğer, bu kadroların büyük bir kısmını milli eğitime verelim, diğer alanlarda hiç personel almayalım denirse, o bizim için bir talimattır, öyle yaparız. Daha fazla eleman alalım denirse de o tabi oturulur, değerlendirilir. Ona göre de bütçeye yansımasını sınırlandırmak için tedbir alınmak zorunda kalınır. Çünkü daha fazla eleman alacaksak, daha fazla para harcayacaksak o zaman bizim ya borçlanmamız lazım ya da vergileri artırmamız lazım."

Trafik cezaları

Bir gazetecinin, CHP'nin eski trafik cezalarının gecikme faizi olmaksızın ödenmesi amacıyla başvuru süresinin uzatılması için verdiği kanun teklifinin hatırlatması üzerine de Şimşek, bunun, şu anda kendi dikkatine gelen bir konu olmadığını ancak her zaman böyle bir şeyin düşünülebileceğini, üzerinde çalışılabileceğini sözlerine ekledi.
'Gerekirse o kadrolara memur...' | GAZETE VATAN
 

adige0127

Site Müdavimi
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
398
Beğeniler
131
#2
ögretmenlerden nefret eder oldum harbıden artık insanları ogretmen dusmanı yaptılar sonunda
 

seeding

Site Müdavimi
Mücadele Grubu
Katılım
3 Eyl 2013
Mesajlar
457
Beğeniler
112
#4
böyle bir şerefsizlik yaparlarsa yazıklar olsun...tercih için son alımı bekleyen insanlar ne olacak ?Önceden habersiz böyle bir şeyin yapılması ne derece doğru ?En azından 2014 puanıyla kasım alımı olmasın ancak 2012 puanıyla haziran alımının gerçekleştirilmesi gerekir !!!
 

adige0127

Site Müdavimi
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
398
Beğeniler
131
#6
boyle yapabılmesının tek nedenı karsısında tehdıt olabılecek bı muhalefet yok cunku oyu bellı o yuzdende meydan bos
 

estralla69

Aktif Üye
Mücadele Grubu
Katılım
25 Kas 2013
Mesajlar
175
Beğeniler
37
#7
olanı elinden al sonra ver mutlu olsun taktiğine devam, almama gibi bir şey yapamazlar
 
Katılım
27 Kas 2013
Mesajlar
2
Beğeniler
0
#8
gençlik spoer bakanlığı 2400 diye bi başlık açmışlar iibf de ? bunun hakkında bilgisi olan varmı
 
Katılım
20 Haz 2013
Mesajlar
12
Beğeniler
0
#9
en azından hiçbirşey yapamıyorsanız bu konuşmadan alıntı yaparak akime bimere şikayet kampanyası başlatalım bu memelekette sadece öğretmenler yok diyelim
 
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
40
Beğeniler
12
#10
Dersanelerin kapatılmasının gündemde olduğu şu zamanlarda bu tarz söylemlerin çıkması çok normal. Bugüne kadar söylenen ya da verilen vaatleri yerine getirmediğini düşündüğünüz şahsiyetlerin bu söyleminin ne kadar doğru olduğunu biliyormusunuz ki geriliyorsunuz. Bakanın söylediği gibi bir durumun gerçekleşmesi imkansız. İçinde bulunduğumuz bu süreçte ses getirmekten başka bir şey düşünülmemeli İİBF olarak.
 

le cola

Üye
Mücadele Grubu
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
90
Beğeniler
21
#11
işin şakası kalmadı çok güçlü birlik olmalıyız, mücadele farz oldu
 

sinoplu

Güzel düşün güzel yaşa
Kadrolu Üye
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
2,600
Beğeniler
923
Eğitim
Lisans
Bölüm
Kamu Yönetimi
#14
Olmaz bu öğretmenler bu ülkenin insanı da diğer kurumlar avokado Birleşik Başkanlığı nın mı memuru
Tamam biryerde memur sayısını azaltmayı anlarım ama hiç almamak ne demek hiç mi emekli olan memur yok vefat eden atılan istifa eden memur yok
Saçmalık bu bence
 
Katılım
20 Haz 2013
Mesajlar
12
Beğeniler
0
#15
Dersanelerin kapatılmasının gündemde olduğu şu zamanlarda bu tarz söylemlerin çıkması çok normal. Bugüne kadar söylenen ya da verilen vaatleri yerine getirmediğini düşündüğünüz şahsiyetlerin bu söyleminin ne kadar doğru olduğunu biliyormusunuz ki geriliyorsunuz. Bakanın söylediği gibi bir durumun gerçekleşmesi imkansız. İçinde bulunduğumuz bu süreçte ses getirmekten başka bir şey düşünülmemeli İİBF olarak.
bence normal olan hiçbirşey yok belki sıfır olmaz bu rakam ama bu söylemden şunu anlıyorum bizim kadrolardan alınıp öğretmenlere verilecek haziranda 300 lü 500 lü rakamlarlar görürsek şaşırmayalım ozaman isyan edeceğimize şimdiden isyan edelim....
 

sfokur

Üye
Mücadele Grubu
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
64
Beğeniler
11
#16
bu ne ya şaka mı nasıl bir memlekette yaşıyoruz arkadaş her şey belirsiz. alım yapmayız da ne demek biz niye okuduk ya ağzıma bi ton laf geliyor da soyleyemiyorum burda yazıklar olsun!!
 

seeding

Site Müdavimi
Mücadele Grubu
Katılım
3 Eyl 2013
Mesajlar
457
Beğeniler
112
#17
Dersanelerin kapatılmasının gündemde olduğu şu zamanlarda bu tarz söylemlerin çıkması çok normal. Bugüne kadar söylenen ya da verilen vaatleri yerine getirmediğini düşündüğünüz şahsiyetlerin bu söyleminin ne kadar doğru olduğunu biliyormusunuz ki geriliyorsunuz. Bakanın söylediği gibi bir durumun gerçekleşmesi imkansız. İçinde bulunduğumuz bu süreçte ses getirmekten başka bir şey düşünülmemeli İİBF olarak.
bir diktatörden bahsediyoruz her istediğini yapan kimseye söz hakkı vermeyen ve dinlemeyen...memur maaşlarını asgari ücrete düşürdüm derse hadi bakalım çık meydana...copu yersin kafana !!!!
 

Kardinal

Çare Drogbaydı
Mücadele Grubu
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
1,086
Beğeniler
287
#18
Bakan şimşek, ufaktan başbakana dokunduruyor yani :) haber faso fiso videousunu izledimde ciddiye alınacak bir şey yok... 50 bin atayacağız ama bütçe 70 bin o zaman diğer alanlara almayız başbakanın keyfi bilir ya da vergi artırırız ben değil başbakan çıksın bu işin içinden demeye getiriyor biraz işine karışılmasından rahatsız :)
 

kpss16

Yeni Üye
Katılım
22 Kas 2013
Mesajlar
61
Beğeniler
2
#20
linki var mı bu konusmanın yapıldıgı bende merak ettım hal ve tavırlarını konusma uslubunu cıddıyetını...
 
Üst