Merkezi yerleştirmeler ve KPSS hakkında bilgiler

Adversary

Site Müdavimi
Kadrolu Üye
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
174
Beğeniler
163
#1


Soru 1: . ? bölümü mezunuyum. Memur olarak atanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?


Cevap 1: Öncelikle ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı?na en üst öğrenim düzeyiniz itibariyle katılmanız ve buradan elde edeceğiniz puanlar ile A grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarını, B grubu kadro veya pozisyonlar için de ÖSYM ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ilanları takip etmeniz gerekmektedir.

Soru 2: (A) grubu kadro ve (B) grubu kadro nedir?

Cevap 2: (A) grubu kadrolar; mesleğe KPSS?nin ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb)

(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

Soru 3: KPSS sınavları ne zaman yapılmaktadır?

Cevap 3: KPSS (A) Grubu ve Öğretmenlik sınavı her yıl, KPSS (B) Grubu sınavı 2010, 2012 gibi çift yıllarda yapılmaktadır. ÖSYM sınav takvimini ilan etmektedir. 2012 yılı itibariyle KPSS (B) Grubu (Lisans), A Grubu ve Öğretmenlik kategorisi için sınav başvuru tarihi 09 Nisan ? 18 Nisan 2012, sınav tarihi ise 07-08 Temmuz 2012 olarak, KPSS (B) Grubu Ortaöğretim ve Önlisans kategorisi için sınav başvuru tarihi 18 Haziran-04 Temmuz 2012, sınav tarihi ise 23 Eylül 2012 olarak belirlenmiştir.

Soru 4: Merkezi yerleştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Cevap 4: Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını, Nitelik Kod Kılavuzu?nda yer alan kodları kullanarak Devlet Personel Başkanlığı?na (DPB) bildirirler. DPB, yerleştirme yapılmak üzere kendisine yapılan bildirimleri, Nitelik Kod Kılavuzu'nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığına gönderir. Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadroların sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar. Daha sonra elektronik ortamda adayların tercihlerini alır ve adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir.

Soru 5: Kurumsal yerleştirme nedir?

Cevap 5: DPB adına yılda iki kez yapılan merkezi yerleştirmenin dışında bazı kurum ve kuruluşların KPSS puanını kullanarak ve adayları yazılı ve/veya sözlü başka sınavlara da tabi tutarak yaptığı yerleştirmelerdir. Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez Bankası, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bazı kurum ve kuruluşlar, belirli kadro veya pozisyonlar için kurumsal yerleştirme yapmaktadır. Yerleştirmenin ÖSYM tarafından yapılıyor olması, yerleştirmenin merkezi yerleştirme olduğu anlamına gelmez. ÖSYM tarafından ilan edilen yerleştirmelerden yalnızca DPB adına yapıldığı belirtilen ve KPSS-yerleştirme yılı/1 veya KPSS-yerleştirme yılı/2 şeklinde ilan edilenler merkezi yerleştirmedir.

Soru 6: Yerleştirme sonrası atama süreci nasıl işler?

Cevap 6: Yerleştirmesi yapılan adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu?nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Adaylar herhangi bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

Soru 7: Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atama yapar mı?

Cevap 7: Devlet Personel Başkanlığının kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro veya pozisyonlarına doğrudan atama yapması söz konusu değildir.

Soru 8: Memuriyete girişte yaş sınırı var mı?

Cevap 8: Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (B) grubu kadrolar için üst yaş sınırı yoktur; (A) grubu kadrolar için de sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

Soru 9: KPSS puanı ne zamana kadar geçerlidir?

Cevap 9: KPSS sonuçları, iki yıl süreyle geçerlidir.(Ancak, örneğin 2010 yılı önlisans puanı olan aday, 2010 yılı Lisans KPSS sınavına başvuru tarihinden sonra öğrenim durumu itibariyle lisans düzeyinden mezun olduysa, 2012 yılı lisans KPSS sınavına girdiği vakit 2010 yılı KPSS önlisans sınav sonucu geçerliliğini yitirecektir; 2012 yılı KPSS lisans puanı bu aşamadan sonra geçerli olacaktır.) İki yıl içinde yeni sınav yapılmazsa sonuçlar yeni sınav tarihine kadar geçerli olmaya devam eder.

Soru 10: Son sınıf öğrencileri de sınava girebilir mi?

Cevap 10: Sınav sonuçlarının geçerli olduğu iki yıl süresince, mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS sınavına girebilirler.

Soru 11: İki öğrenim düzeyinden de mezuniyetim var. Hangi düzeyden sınava katılabilirim?

Cevap 11: Adaylar en üst öğrenim düzeylerinden sınava girebilirler. KPSS, objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zorunluluktur. Lisans düzeyinde yapılacak KPSS?nin son başvuru tarihi itibariyle lisans mezunu olan adaylar, artık ortaöğrenim/önlisans düzeyinden sınava giremezler.

Soru 12: Aynı puanın yalnızca bir yerleştirme için kullanılabilmesi ne demektir?

Cevap 12: (B) grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSSP3, önlisans için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi aynı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz. Ancak, (A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir.

Soru 13: Merkezi yerleştirme işlemleri sonucu bir kuruma yerleştim. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap 13: Yerleştirmenizin yapıldığı idare ile irtibata geçmeniz ve istenilen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeniz gerekmektedir.

Soru 14: Yerleştirildiğim kuruma ? nedeniyle gitmek istemiyorum / gidemeyeceğim. Ne yapmalıyım?

Cevap 14: Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız.

Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise;

a) Atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.

b) Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile başlayamazsınız.

Soru 15: Memur olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

Cevap 15: Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz. Eğer bir sözleşmeli pozisyona(399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz.

Soru 16: Sözleşmeli(399 sayılı KHK ya tabi) personel olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

Cevap 16: Atamanız yapıldığı takdirde istifa edip diğer göreve beklemeksizin başlayabilirsiniz.

Soru 17: Askerlik görevimi yerine getirirken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

Cevap 17: Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de ?askerde olduğunuzu ve ? tarihinde terhis olacağınızı? belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır.

Soru 18: Nitelik Kod Kılavuzunun yasal dayanağı nedir?

Cevap 18: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ?Atama yapılacak kadroların belirlenmesi? başlıklı 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; ?Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.? hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmektedir.

Soru 19: KPSS Yerleştirme Kılavuzundaki kadro ve pozisyonlar için kullanılan kodları kim belirliyor?

Cevap 19: KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Başkanlığımızca onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu?nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmektedir.

Soru 20: Neden ? bölümünden hiç alım yapılmıyor / az alım yapılıyor?

Cevap 20: Kadro ve pozisyonların öğrenim durumlarına göre dağılımı ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir.

Soru 21: ? bölümüyle aynı dersleri aldım / ? bölümünden daha kapsamlı bir bölümden mezun oldum. Bizim bölüm için neden farklı bir kod kullanılıyor?

Cevap 21: Ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmekte ve bu çalışmalarda alınan kararlarla Nitelik Kod Kılavuzu güncellenmektedir.

Soru 22: KPSS?den yüksek puan aldım. Başka adaylar çok daha düşük puanlarla yerleştirilirken ben niye yerleşemiyorum?

Cevap 22: KPSS yerleştirmeleri adayın tercihleri, puanı ve öğrenim durumu dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu kadro veya pozisyona yapılan yerleştirme neticesinde taban ve tavan puan ÖSYM tarafından açıklanmaktadır.

Soru 23: MEB'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak? koşulunu taşıyor muyum?

Cevap 23: Bu özel şartla ilgili açıklamalar Tercih Kılavuzlarında yer almaktadır.

Soru 24: İngilizce bilmek? koşulunu taşıyor muyum?

Cevap 24: Bu özel şartla ilgili açıklamalar Tercih Kılavuzlarında yer almaktadır. Ayrıca İngilizce dışında diğer yabancı diller için de Tercih Kılavuzunda yer alan söz konusu açıklamalar geçerlidir.

Soru 25: Bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak? özel koşulunu, üniversite öğrenimim sırasında aldığım bilgisayarlı muhasebe dersi ile taşıyabilir miyim?

Cevap 25: Onaylı transkriptiniz ile bu durumu belgelemeniz halinde mümkündür.

Devlet Personel Başkanlığı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KPSS Tercihleri Hakkında SSS

* Sınıf ve derece ne anlam ifade ediyor?

Kılavuzda bazı kadroların yanında sınıfı ve derecesi belirtilmektedir. Sınıf ve derece var ise o kadro memur kadrosudur. Yok ise sözleşmelidir. Ancak 399'a tabi sözleşmeli pozisyonlar en az memurluk kadar iş güvencesine haizdir.

* Derece bölümünde yazan 7, 9 ne işe yarar?

Bu teknik bir konudur. Adayları ilgilendiren hiçbir yönü bulunmamaktadır.

* 6225 ve Bilgisayar dersi görenler?

Örgün öğrenim sırasında zorunlu veya seçmeli olarak bilgisayar dersi görenlerin ayrıca 6225'teki bilgisayar sertifikasını almalarına gerek yoktur. Örgün eğitimde alınan ders yeterlidir.

* İtfaiye eri kadrosunda sadece mezuniyet yeterli midir?

Hayır, Kılavuzun 2.6 maddesinde yer aldığı üzere boy, kilo ve yaş şartı da taşınmalıdır.

* Şimdi yerleşenler daha sonra öğretmenliğe başvurabilecek mi?

Daha önceki öğretmen atama kılavuzlarında yer alan açıklamaya göre, çalıştıkları kurumlardan muvafakat alabilenler öğretmenlik kadrolarına başvurabilecektir. Muvafakat alamayanlar başvuru yapamayacaktır.

* Kaloriferci kadrolarında istenen tüm özel şartlar bir arada taşınmalı mı?

Kalorifercilik için öğrenim şartına ilave olarak 6251, 6297, 6661, 6663 ve 7347 nitelik kodlarının taşınması istenmektedir.
7347: (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Kaloriferci)
6663: 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6661: 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6297: M.E.B.'Dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
6251: M.E.B.'Dan Onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak

Kılavuzda tüm özel şartların taşınması istenmiştir. Ancak tüm kaloriferci kadrolarında bu niteliklerin hespi aranmaktadır. Bunun yanlış yazıldığını düşünüyoruz. Zira 7347 nolu nitelik kodunun atıfta bulunduğu kılavuza göre bu şartlardan birisinin taşınması yeterlidir.

* Üniversiteye atanırsam tayin yapabilir miyim?

Üniversite, belediye ve il özel idareleri nakillerin en zor olduğu yerlerdir. Zira başka bir ilde teşkilatları bulunmamaktadır. Nakli düşünenlerin her ilde teşkilatı olan kurumları tercih etmesi gerekmektedir.

* Yerleşenler, nelere başvuramayacak?

2012/2 ile yerleşenler 2013/1 ve 2013/2 ve 2014/1 merkezi KPSS tercih işlemlerine başvumayacak. Bunun dışındaki alımlara başvurabilecek.

* Denkliğim var. ... bölümü mezunu olma şartı arayan kadroları da tercih edebilir miyim?

Hayır, sadece bölüm kodunuzun yer aldığı kadroları tercih etmelisiniz.

* Birden fazla öğrenim mezunu olma şartı arayan kadrolar var. Ne yapılmalı?

Birden fazla öğrenim şartı mezuniyeti arayan kadrolarda "tek bir bölüm mezuniyeti şartını taşımak" yeterlidir.

http://www.memurlar.net/haber/308255/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisans okurken ilişik kesenler hangi alandan tercih yapacaklar?

Bazı adaylar bir an önce işe girme hevesiyle lisans (4 yıllık) öğreniminin en az iki yılı tamamlayınca üniversiteden ayrılmakta ve KPSS’ye önlisans düzeyinde tercih yapmaktadır. Ancak son yerleştirmede görülüyor ki yeni adaylar YÖK Başkanlığının 31 Mart 2011 tarihli kararını bilmeden tercih yapmaktadır. Yanlış tercih yaparak mağdur olmamak için bu haberimizi dikkatle okuyunuz.

Kısa bilgi

Lisans (4 yıllık) okumakta iken bunun en az iki yılını tüm dersleri vererek tamamlayanların üniversiteden ilişik keserek önlisans diploması alma imkanları bulunmaktadır. Bu adaylar diğer mezunlar gibi önlisans düzeyinden KPSS’ye başvurabilme hakkına sahiptirler.

Bu adayların hangi alandan tercih yapacakları kafa karıştırıyordu

Yukarıda belirttiğimiz durum sonucunda bazı konular kafa karışıklığı yaratmaktaydı

1- Bu adaylar KPSS’ye başvururken kendilerini hangi bölüm mezunu olarak sisteme tanıtacakları konusunda kararsız kalmaktaydı

2- Bu adaylar tercih yaparken hangi alandan tercih yapacaklarını bilemiyorlardı.

3- Kamu kurumları bu adayları atama konusunda tereddüte düşmekteydi.

31 Mart 2011 tarihli YÖK kararı her şeyi netleştirdi

YÖK Başkanlığı bu konuda bir karar alarak tartışmalara son noktayı koydu. YÖK’ün bu kararını detaylı incelemek için tıklayınız.

Kararın özeti son cümlede yer almaktadır ve şu ifadeler kullanılmıştır:

“Fakültelerin Kimya, İşletme, Muhasebe, Maliye vb. programlarının dört yıllık öğrenim süresini tamamlayamayarak öğrenimden ayrılan ve ilk dört yarıyılında başarılı olanlara verilen önlisans diploması “alan belirlememekte” kişinin lise üstü 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olduğunu belirtmektedir.”

“Alan belirlememekte” ifadesi ne anlama geliyor?

Bazı bölümlerin hem lisans(4 yıllık) hem de önlisans(2 yıllık) öğrenimleri bulunmaktadır. Örneğin muhasebe, işletme, sosyal hizmetler gibi.

Bu ifadeye göre, bu gibi bölümlerin 4 yıllık öğrenimlerini okurken ayrılarak önlisans diploması alanlar bu bölümlerin önlisans mezunu olarak değerlendirilemezler. Bu adaylar da bir önlisans mezunudur ama herhangi bir alanları bulunmamaktadır.

Örneğin, işletme okurken önlisans diploması alarak ayrılan bir kişi işletme önlisans programı mezunu değildir. Önlisans mezunudur ancak bir alanı yoktur.

Bu durumun riski nedir?

Tercih kılavuzuna göre, kontenjanlar için aranan şartları taşımayan adayların atamaları yapılamaz ve bu kişiler bu konuda herhangi bir hak iddia edemezler.

YÖK kararı gereğince herhangi bir önlisans alanından mezun sayılmayan bu adayların tercihler sırasında önlisans programlarından mezun olanlar gibi tercih yapması yanlış olacaktır. Çünkü bu adaylar sadece “3001- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak” kodunun yer aldığı kontenjanları tercih edebilirler.

Bu adaylar yerleşmiş olsalar dahi kurumlar tarafından atamaları yapılmayacaktır. Söz konusu YÖK kararından sonra bu şekilde hatalı tercih yapan adayların atamaları yapılmamıştır. Bu kişiler herhangi bir hak da iddia edememişlerdir.

Ayrıca bu adaylar yerleştirilmiş oldukları için sonraki merkezi yerleştirmelerde puanlarını kullanamamışlardır.

Olası bir mağduriyet yaşamamak için ne yapmak gerekiyor?

1- Öncelikle adayların Tercih Kılavuzu veya Başvuru Kılavuzunun sonunda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe Örneği (ÖSYM resmi sitesinden ulaşılabilir) doldurarak ÖSYM’ye başvurmaları ve başvuru kodlarını “9005” olarak değiştirmeleri gerekmektedir. Çünkü bu adaylar alan belirten bir önlisans programı mezunu değildirler.

2- Bu adaylar kontenjanlar arasında sadece 3001 kodunun yer aldığı kontenjanları tercih etmelidir. ( Ancak, 3001 ile beraber özel koşul şartları(Sertifika, ehliyet, dil belgesi gibi) aranıyorsa bunları da taşımaları gerekir.)

http://www.memurlar.net/haber/301009/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozisyonlar ve Kadrolar Arası Geçiş Durumu

1- 657'ye tabi 4/A kadrolu memurluktan 657'ye tabi 4/A kadrolu memurluğa geçiş için: 2 yol vardır. Ya kurumunuzdan muvafakat alır naklen atanırsınız ya da istifa edip 6 ay bekler ve yeniden atanırsınız.

2- 657'ye tabi 4/B sözleşmeli pozisyondan 657'ye tabi 4/B sözleşmeli pozisyona geçiş için:Naklen atanma diye bir şey yoktur. Tek yok istifa edip 1 yıl bekleyip yeniden atanmaktır.

3- 399'a tabi sözleşmeli pozisyondan 399'a tabi sözleşmeli pozisyona, 657'ye tabi 4/A kadrolu memurluğa veya 657'ye tabi 4/B sözleşmeli pozisyona geçiş için: Hiçbir şart yoktur. İstifa eder ertesi gün yeni işinize başlarsınız.

4- 657'ye tabi 4/B sözleşmeli pozisyondan 399'a tabi sözleşmeli pozisyona veya 657'ye tabi 4/A kadrolu memurluğa geçiş için: Hiçbir şart yoktur. İstifa eder ertesi gün yeni işinize başlarsınız.

5- 657'ye tabi 4/A kadrolu memurluktan 399'a tabi sözleşmeli pozisyona veya 657'ye tabi 4/B sözleşmeli pozisyona geçiş: Hiçbir şart yoktur. İstifa eder ertesi gün yeni işinize başlarsınız.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------KİT'lerde dil tazminat oranları:(2012 yılı)

70-79 arası maaşın %2'si (kıdeme göre 40-50 tl arası)

80-89 arası maaşın %5'i (kıdeme göre 110-120 tl arası )

90-100 arası maaşın %10'u kadar tazminat ödenir.. (kıdeme göre 220-240 tl arası)

657'ye tabi memurluklarda ise:

70-79 arası 300 maaş katsayısı oranında(yaklaşık 20 tl)

80-89 arası 600 maaş katsayısı oranında(yaklaşık 40 tl)

90-95 arası 900 maaş katsayısı oranında(yaklaşık 60 tl)

96-100 arası 1200 maaş katsayısı oranında(yaklaşık 80tl)

oranlarında dil tazminatı verilir..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------KPSS Kasım tercih kılavuzundaki kontenjanların karşılaştırması

19-28 Kasım arasında KPSS merkezi yerleştirme tercihleri yapılacak. Kontenjanları incelemeden yapılan tercihler, adayların mağdur olmasına yol açmaktadır. Tercih kılavuzundaki statüler hakkında daha önce genel bir bilgi vermiştik. Bu dosyamızda ise bu statülerin eksi ve artılarını detaylı olarak ele aldık.

http://www.memurlar.net/haber/303657/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merkezi yerleştirmeler ve muhasebe sertifikaları

Tercihler hakkında kısa bir bilgi

Merkezi yerleştirmeler yılda iki defa (Kasım-Haziran) yapılmaktadır. Bu tercihlerde adaylar kendi bölümlerine ait nitelik kodunun bulunduğu kontenjanları tercih edebilmektedirler. Ancak bazı kontenjanlarda bölüm kodunun yanında özel koşul kodları yer almaktadır. Adayların bu kontenjanları tercih etmeleri için bu özel koşulları da taşımaları gerekir. Aksi takdirde kurumlar tarafından atamaları yapılamaz ve aynı puanı bir daha merkezi yerleştirmelerde kullanamazlar.

Örneğin, 3173 kodunun yer aldığı bir kontenjanı tüm muhasebe önlisans mezunları tercih edebilir. Ancak, bu kodlar beraber ehliyet, yabancı dil belgesine sahip olmak gibi özel koşul yer alması durumunda ise hem muhasebe mezunu hem de bu belgelere sahip olanlar tercih yapabilirler.

Kurumlar muhasebeye ilişkin hangi sertifikaları istiyorlar?

Kamu kurumları özel koşul kodlarını Nitelik Kod Kılavuzundan seçmektedirler. Bu kılavuzda muhasebeye ilişkin olarak yer alan beş koddan dördü aşağıdadır:

6229 - M.E.B.' Dan Onaylı Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6233 - M.E.B.' Dan Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6325 - M.E.B.' Dan Onaylı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6327 - M.E.B.' Dan Onaylı Muhasebe Uygulamaları Sertifikası Sahibi Olmak

Bu kodların yer aldığı kadrolar için kimlerin sertifikaya ihtiyacı yok?

Tercih kılavuzunun 'Diğer Hususlar' başlıklı bölümünde aşağıdaki ifade yer almaktadır

“3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak …… sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili …….. sertifika sahibi olmaları şart değildir.”

Yani, yukarıda yer alan kodlara ilgili bölümlerden mezun olan adayların bu kodların yer aldığı kontenjanları tercih edebilmek için illa ki sertifika almalarına gerek yoktur.

Bu dört sertifika birbirine denk ve aynıdır

Ancak adaylar yukarıdaki sertifikalarda yer alan “uygulamalı” ve “bilgisayarlı” gibi ifadeler yüzünden kafa karışıklığı yaşamaktadır.

Burada Nitelik Kod Kılavuzuna bakmak gerekmektedir. Bu kılavuzda kural olarak, YÖK tarafından denklik kararı verilen bölümler aynı kod içerisinde yer alırlar.

Kılavuza baktığımızda ise

- Muhasebe,

- Bilgisayar Destekli Muhasebe,

- Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,

- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

önlisans programlarının aynı kod içinde yer aldığı görülmektedir. Görüldüğü gibi bu programlar birbirine denktir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, herhangi bir sertifikaya ilişkin bir bölümden mezun olanların ilgili sertifika almalarına gerek yoktur. Muhasebeye ilişkin bu bölümler birbirlerine denk olduklarına göre yukarıda verilen dört farklı kodlu ve isimli sertifikaların hepsi de birbirinin aynısıdır.

Yine aynı şekilde yukarıda belirttiğimiz bölümlerden mezun olanlar ise herhangi bir muhasebe sertifikasına ihtiyaç duymadan kendi bölüm kodlarıyla beraber bu sertifika kodlarının da yer aldığı kontenjanları tercih edebilirler.

Bu sertifikalardan hangisine sahip olmak lazım

Bir kontenjanda herhangi bir öğrenim kodunun yanında yukarıda belirttiğimiz dört sertifikadan birinin yer alması durumunda bu sertifikalardan herhangi birine sahip olanlar bu kontenjanları tercih edebilir. Çünkü bu sertifikalar zaten birbirinin aynıdır.

7345 - (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Muhasebeci) ne anlama geliyor?

Tercih kılavuzunun “Başvurma Özel Şartları” başlıklı bölümünde aşağıdaki ifade yer almaktadır;

“2.9.MUHASEBECİ: Muhasebeci kadro veya pozisyonlarını tercih edecek olan adayların, Özel Şart olarak belirlenmiş olan MEB’den onaylı muhasebe sertifikalardan herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli muhasebe dersi almış olmaları ve bu hususu resmi olarak

belgelemeleri gerekmektedir.”

Bu maddeyi de incelediğimizde yukarıda belirttiğimiz hususların doğruluğu daha da netleşmektedir.

Bu bölümlerden mezun olmayanlar muhasebe sertifikası almadan tercih yapabilir mi?

Evet bu mümkündür. Hayatının herhangi bir döneminde öğrenim gördüğü sırada (açıköğretim hariç) muhasebeye ilişkin herhangi bir ders almış olan adaylar muhasebe sertifikası isteyen kontenjanları tercih edebilirler. Örneğin, işletme bölümü mezunları.

Bunun için alınan dersin kaç saat olduğu kaç dönem alındığı, hangi notla geçildiği önemsizdir.

Muhasebe sertifikası için saat limiti var mıdır?

Belli bir saat limiti yoktur. Kurslar tarafından söylenen en az 160 saat kurs alınmalı iddiaları ise gerçek değildir. Aslolan sertifikanın alınmış olmasıdır.

Muhasebe sertifikası en son ne zaman elimde olmalı?

Tercih kılavuzunda “3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir." yazmaktadır.

Tercihlerin son günü itibariyle sertifikaya sahip olmayanlar sertifika istenen yerleri tercih edemezler. Yani sertifikanın üzerinde tercihlerin son başvuru günü veya daha öncesi bir tarih yer almalıdır. Önümüzdeki kasım yerleştirmeleri için bu tarih 28 Kasım’dır. Ayrıca, kurslar tarafından bazı adaylara " tercih zamanında geçici belge veririz tercih yaparsınız birşey olmaz" denilmektedir. Tercihlerde geçici belge diye bir şey yoktur. Bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da bilgisiz ve bilinçsiz olan kursların yönlendirmesiyle hareket etmemenizi rica ederiz. Aksi takdirde mağdur olacak olan yine sizlersiniz.

Halk eğitim kurslarından alınan sertifikalar geçerli midir?

Tercih kılavuzuna göre “3.10. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.”

Halk eğitim kursları da MEB müfredatına uygun olarak eğitim vermektedirler ve buradan alınan sertifikalar da geçerlidir.

http://www.memurlar.net/haber/297384/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KPSS B grubu tercihler ve Yabancı Dil

KPSS tercihleri 19-28 Kasım arasında online olarak ÖSYM üzerinden yapılacak. Önceki yerleştirmelerde yabancı dil şartı arayan bir çok kontenjana yanlış yerleştirme olmuş ve adaylar mağdur olmuştur. Çünkü bu şartı taşıdığını düşünen adaylar yanlış tercih yaparak kontenjanları ve kendi puanlarını bir anlamda yakmıştır. Adaylarımızın mağdur olmaması için bu konuyu detaylı olarak inceliyoruz. Lütfen linkteki haberi okuyunuz..

http://www.memurlar.net/haber/306814/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siyasi partiye üyeliği çıkanlar ne yapmalı?

Memurluk tercihi yapacak olanlar veya memurluğa yeni yerleşen adaylardan siyasi partiye üyeliği çıkanlar aşağıdaki haberimizi dikkatle okusun lütfen..

http://www.memurlar.net/haber/310827/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DPB'den kurumlar için KPSS atama rehberi

Devlet Personel Başkanlığının kurumlara KPSS için yolladığı atama rehberinde çok önemli bilgiler bulunmaktadır arkadaşlar.. Askerde iken atanma; yabancı dil belgesi tarihi, süresi; memuriyette yaş; mahkumiyet durumu; sertifikalar vd. gibi önemli konular bulunmaktadır. dikkatle incelemenizi tavsiye ederim..

http://www.memurlar.net/haber/313379/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kurumlarda çalışanlar KPSS tercihi yapabilecek mi?

Kısa bilgi

2012 KPSS puanlarıyla yapılacak olan ikinci merkezi yerleştirme 24 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında www.ösym.gov.tr üzerinden online tercih ile yapılacak. Adaylar uygun kontenjanlardan 30 tane tercih edecekler ve aynı kontenjanı tercih eden adaylardan en yüksek puana sahip olan aday yerleştirilecek.

Tercih kılavuzunda iki çeşit kontenjan var

Merkezi yerleştirmelerde sadece kadrolu memur alınıyor gibi algılansa da aslında bunun yanında bir de sözleşmeli personel alımı vardır. Bu 399 sayılı KHK’ye tabi KİT sözleşmeli personelidir. (Bunlar 4/B sözleşmeli ile karıştırılmamalıdır.)

Kadrolu memurluk ile 399 KİT sözleşmeli personelin detaylı karşılaştırması için tıklayınız.

Kamu kurumlarında çalışanların tercih ve geçiş durumu

Kamu kurumlarında farklı statülerde istihdam edilen çok sayıda aday KPSS’ye girmiştir. Şunu belirtelim ki bunların hepsinin (Kasımda merkezi alımda yerleşenler hariç) tercih hakkı vardır.

Kamuda çalışanların statülerine göre tercih ve yerleşmeleri durumunda nasıl geçiş yapacaklarını inceleyelim

a) 657’ye tabi kadrolu memur olarak çalışanlar: Kadrolu memur olarak çalışanlar tercih yapabilir. Ancak 2012/2 Kasım merkezi alımlarında yerleşenler 2013/1 alımlarında tercih yapamazlar.

Kadrolu yerleşirse; Bu kişiler 2013/1 alımlarında kadrolu olarak yerleşirse istifa etmelerine gerek yoktur. Muvafakat alarak yeni yerleştiği kuruma geçiş yapar. Muvafakat kurumların kendi aralarında yaptığı bir işlemdir adaylar müdahale edemez. Kurum muvafakat vermezse dava açılabilir ve genel olarak kazanılmaktadır. Bu konuda sıkıntı yaşayanların bize danışmaları uygun olacaktır.

399 KİT sözleşmeliye yerleşirse; memuriyetten istifa eder ve beklemeden hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayabilir.

b) 399 KİT sözleşmeli olarak çalışanlar: KİT’ler DHMİ, TCDD, EÜAŞ gibi kurumlardır. Bu kurumlarda çalışanların da tercih hakkı vardır.

Kadrolu yerleşirse; istifa eder ve beklemeden memur olarak göreve başlar.

399 KİT sözleşmeliye yerleşirse; mevcut hizmet sözleşmesini feshederek istifa eder ve beklemeden yeni kurumundaki hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayabilir.

c) 4/B sözleşmeli çalışanlar: Halk dilinde yaygın olarak kullanılan sözleşmeli personel kelimesi ile kastedilen istihdam türüdür. ( 4/B’den istifa eden bir kişi başka bir 4/B istisnalar haricinde 1 yıl beklemek zorundadır. Ancak merkezi alımlarda 4/B kontenjanı olmadığı için bu konuda detaya gerek yoktur.)

Kadrolu yerleşirse; istifa eder ve beklemeden memur olarak göreve başlar.

399 KİT sözleşmeliye yerleşirse; mevcut hizmet sözleşmesini feshederek istifa eder ve beklemeden yeni kurumundaki hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayabilir.

d) Diğer mevzuata tabi sözleşmeli personel: Belediyeler, TKDK, Çevre Bakanlığı gibi kendi özel mevzuata tabi olarak çalışan sözleşmeli personeldir. Bunlar 399 veya 4/B değildirler.

Kadrolu yerleşirse; istifa eder ve beklemeden memur olarak göreve başlar.

399 KİT sözleşmeliye yerleşirse; mevcut hizmet sözleşmesini feshederek istifa eder ve beklemeden yeni kurumundaki hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayabilir.

e) 4/C’ye tabi geçici personel olarak çalışanlar:

Kadrolu yerleşirse; istifa eder ve beklemeden memur olarak göreve başlar.

399 KİT sözleşmeliye yerleşirse; mevcut hizmet sözleşmesini feshederek istifa eder ve beklemeden yeni kurumundaki hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayabilir.

f) Kamu işçisi olarak çalışanlar

Kadrolu yerleşirse; istifa eder ve beklemeden memur olarak göreve başlar.

399 KİT sözleşmeliye yerleşirse; mevcut hizmet sözleşmesini feshederek istifa eder ve beklemeden yeni kurumundaki hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayabilir.

g) Taşeron işçisi olarak çalışanlar:

Kadrolu yerleşirse; istifa eder ve beklemeden memur olarak göreve başlar.

399 KİT sözleşmeliye yerleşirse; mevcut hizmet sözleşmesini feshederek istifa eder ve beklemeden yeni kurumundaki hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayabilir.

h) Bankalarda çalışanlar

Kadrolu yerleşirse; istifa eder ve beklemeden memur olarak göreve başlar.

399 KİT sözleşmeliye yerleşirse; mevcut hizmet sözleşmesini feshederek istifa eder ve beklemeden yeni kurumundaki hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayabilir.

http://www.memurlar.net/haber/384052/
 

Adversary

Site Müdavimi
Kadrolu Üye
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
174
Beğeniler
163
#4
hocam benim oradaki editörlüğüm hizmet içindi. mm.net'te yazdığın şeyleri düzenleme, düzeltme veya silme hakkın yoktu. bu da çeşitli metin çalışmalarında çok fazla sorunlara sebep oluyordu. bir de editörler arasında iibfli bir editör olsun illaki faydası dokunur diye editörlüğe devam ediyordum. burası bir iibf sitesi. istediğim düzenlemeler üyelere açık. bu halimle de herkese faydalı olabilirim. gerisi için editörlük teferruat..
 

uludagkamu

Site Müdavimi
Katılım
26 Tem 2014
Mesajlar
251
Beğeniler
169
Şehir
Kütahya
Eğitim
Lisans
Üni
Uludağ Ünv.
Bölüm
Kamu Yönetimi
#6
Hocam muhasebeci kadrosu için sadece muhasebe dersi görmek yeterli mi ben mi yanlış anladım ? Örneğin ben kamu mezunuyum 1. sınıfta muhasebe dersi almıştım. Bu yeterli mi yani ?
 
Katılım
23 Şub 2017
Mesajlar
30
Beğeniler
2
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#7
Metkezi atamadan kit kuruna baslayali bir hafta oldu ayni zamanda adliye mulakatimin sonucunu bekliyorum sonucumun ne olacagini bilemedigim icin kite basladim eger adliye olursa istifa edip gecis yapabilir miyim
 

rammstein85

T.C Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Katılım
24 Kas 2013
Mesajlar
2,283
Beğeniler
1,510
Şehir
Çanakkale
Eğitim
Lisans
Bölüm
İşletme
#8
Metkezi atamadan kit kuruna baslayali bir hafta oldu ayni zamanda adliye mulakatimin sonucunu bekliyorum sonucumun ne olacagini bilemedigim icin kite basladim eger adliye olursa istifa edip gecis yapabilir miyim
geçersin
 
Katılım
23 Şub 2017
Mesajlar
30
Beğeniler
2
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#11
Merkezi atamayla atanan birisi ne zaman kurum içi gecici görevle baska kururma gecebilir bilginiz var mi
 
Katılım
22 Ara 2018
Mesajlar
6
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Cumhuriyet Ünv.
Bölüm
Lojistik Yönetimi
#12
Arkadaşlar beim ptt oldu güvenlik sorusturmasında bu sırada bende tcdd merkeziden tercih yaptım büyük ihtimal gelme ihtimali var . Merkeziden atanırsam 31 ocakta subaylık mülakatım var o mülakata girmemi engeller mi atanmam ? Mülakatı gecersem subay olarak baslamama engel teskil eder mi tcdd ye atanmam (399 kit , memur olarak . ) bunlar olurken subatta askerde olcam bu arada ek bilgi . Konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim . ( 1 aydır kimseden bilgi alamıyorum bu konuda )
 
Katılım
14 May 2018
Mesajlar
24
Beğeniler
12
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Bilkent Ünv.
Bölüm
Diğer
#13
Arkadaşlar beim ptt oldu güvenlik sorusturmasında bu sırada bende tcdd merkeziden tercih yaptım büyük ihtimal gelme ihtimali var . Merkeziden atanırsam 31 ocakta subaylık mülakatım var o mülakata girmemi engeller mi atanmam ? Mülakatı gecersem subay olarak baslamama engel teskil eder mi tcdd ye atanmam (399 kit , memur olarak . ) bunlar olurken subatta askerde olcam bu arada ek bilgi . Konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim . ( 1 aydır kimseden bilgi alamıyorum bu konuda )
Ben de sizinle benzer bir durumdayım. PTT mülakat sonucu bekliyorum ama merkeziden ben de TCDD tercih yaptım. PTT İHS'li olduğu için merkeziyle çakışmaz diyorlar ama herhangi bir resmi yazıya ulaşamadım.
 
Katılım
22 Ara 2018
Mesajlar
6
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Cumhuriyet Ünv.
Bölüm
Lojistik Yönetimi
#14
Ptt ve tcdd olayında sıkıntı olmaz da benim derdim subaylık hocam .s engel olur mu onu ogrenmeye calısıyorum
 
Üst