ESKİ İLAN Ptt A. Ş. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Tgb06 tarafından paylaşıldı.

 1. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.988
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  DPB Linki : PTT A.Ş İlanı için Tıklayın
  Kamuyer.net Linki : PTT İlana Çıktı


  ilan geldi gençler buyrun


  PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI  Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;

  Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Elektrik ve İnşaat), Mimar,
  Avukat,Gişe ve Büro Görevlisi, Dağıtıcı,Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İklimlendirme-Soğutma ve İnşaat) unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

  Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

  GENEL ŞARTLAR

  a) 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

  b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 24.07.1981 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
  c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

  ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

  e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

  f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

  g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.

  ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.

  h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

  ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

  i) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

  ÖZEL ŞARTLAR

  a) Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;

  1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

  2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

  NOT: Bilgisayar-Bilişim hizmetleri için istihdam edilecek mühendislerin çalışma yeri, Merkez Teşkilatı (Ankara) olup, başka illere nakil imkânı bulunmamaktadır.  A) Bilgisayar Mühendisliğine başvuracak adaylardan;

  - “Ağ Yönetimi” için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
  - “Bilişim Güvenliği” için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
  - “Java” yazılım dili için 13 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “Java” yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
  - “.Net” yazılım dili için 7 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “.Net” yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
  - “PHP” yazılım dili için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “PHP” yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
  - Bilgisayar Mühendisliği için 10 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
  - Bilgisayar Mühendisliği için 9 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az B seviyesinde ingilizce bildiğini,
  B) Elektrik-Elektronik Mühendisliği için başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
  Beyan etmeleri ve buna göre başvuru yapmaları gerekmekte olup, yapılacak sözlü sınavda beyan ettikleri alanlardan sorumlu olacaklardır.
  NOT: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir. Ancak yeterli eşdeğerlik puanı olduğunu beyan ederek başvuru yapan adayların, yabancı dil belgelerini en geç 31.07.2015 tarihi mesai sonuna kadar 0312 309 56 58 - 0312 309 56 94 nolu fakslara göndermeleri gerekmekte olup aksi halde başvuruları değerlendirilmeyecektir.  b) Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;

  1) Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

  2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

  c) Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

  3) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

  ç) Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;

  1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

  2) KPSS P93 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

  d) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

  A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;

  1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

  2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

  B) Gişe ve Büro Görevlisi “Pazarlama” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

  1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

  2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

  3) Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama biriminde en az iki yıl çalışmış olmak. (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)

  4) B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

  e) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

  1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

  2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  3) Görev aktif olarak araç (Panelvan tipi) kullanmayı gerektirir bir görev olduğundan en az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.

  4) KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.

  NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.  BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

  1- Başvurular 24-30 TEMMUZ 2015 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

  2- En fazla 40 tercih yapılabilecektir. (Bilgisayar Mühendisleri sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.)

  3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.

  4- KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı; Avukat, Mühendis, Mimar ve Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara ayrıca bildirilecektir.

  5- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

  Puanların eşit olması halinde;

  • KPSS puanı yüksek olan,
  • KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
  • Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan, Aday tercih edilecektir.

  6- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

  7- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

  8- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

  9- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

  a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

  c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.),

  ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

  d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

  e) İş isteme beyannamesi,

  f) Mal bildirim beyannamesi,

  g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

  ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

  h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

  ı) Bilgisayar Mühendisliği (Ağ Yönetimi ve Bilişim Güvenliği) pozisyonları için CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikası ve CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikası,

  i) Dağıtıcı ve Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonları için B sınıfı sürücü belgesi,

  j) Yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için başvuran adayların KPDS/YDS İngilizce sınavı internet çıktısı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının sonuç belgeleri,

  GENEL HÜKÜMLER

  1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.

  2) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

  3) ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ADAYLAR ATANDIKLARI ÜNİTEDE 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN BAŞKA BİR ÜNİTEYE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR. ATANDIKTAN SONRA EVLENENLER 6 AYLIK FİİLİ GÖREV SÜRELERİNİ MÜTEAKİP EŞ DURUMU NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR, BU TALEPLER İLLERİN NORM DURUMLARI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. ATAMA TARİHİNDE EVLİ OLANLAR İSE EŞ DURUMU DA OLSA 3 YIL SÜREYLE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAZLAR.

  ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLOLAR ile

  OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARInı gösterir tablolar Kurumun internet adresinde (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.
   
 2. black cat

  black cat Admin Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  18 Ekim 2014
  Mesajlar:
  3.220
  Beğeniler:
  7.157
  Ödül Puanları:
  388
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  Çok şükür :)
   
  Tarsuslu, mehmets, maliyecii ve 2 kişi daha bunu beğendi.
 3. pinklover

  pinklover VİP Üye

  Kayıt:
  28 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  1.073
  Beğeniler:
  1.338
  Ödül Puanları:
  218
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  black cat bunu beğendi.
 4. black cat

  black cat Admin Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  18 Ekim 2014
  Mesajlar:
  3.220
  Beğeniler:
  7.157
  Ödül Puanları:
  388
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  Son düzenleme: 21 Temmuz 2015
 5. francesco totti

  francesco totti VİP Üye

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  441
  Beğeniler:
  396
  Ödül Puanları:
  68
  Şehir:
  Adana
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Çukurova Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Gişede sayı kaç ben göremedim
   
 6. esra tfkc

  esra tfkc Site Müdavimi

  Kayıt:
  15 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  215
  Beğeniler:
  218
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Celal Bayar Ünv.
  Bölüm:
  Diğer
  Sayılar yazmıyor yarın yazar herhalde
   
  francesco totti bunu beğendi.
 7. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.988
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  sayı ve alınacak bölümler ptt nin sitesinde yayınlanacakmış ama şu an sitesinde yok
   
 8. Pablo

  Pablo VİP Üye

  Kayıt:
  23 Kasım 2013
  Mesajlar:
  267
  Beğeniler:
  300
  Ödül Puanları:
  293
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  Bekleyenlerin gözü aydın :) yalnız daha sayılar açıklanmamış Heralde bakalım bizim merkeze bol bol gelir personel inşallah
   
  black cat ve beren27 bunu beğendi.
 9. beren27

  beren27 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  651
  Beğeniler:
  1.515
  Ödül Puanları:
  148
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İşletme
  çok şükür geldi ,hepimizin gözü aydın,biz de güzel haberler paylaşırız inşallah bu sayfadan;)
   
  çekocu35, black cat ve pinklover bunu beğendi.
 10. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.988
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  40 tercih çok değil mi ya :kötü: yarın olsun da şu sayıyı görelim
   
 11. francesco totti

  francesco totti VİP Üye

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  441
  Beğeniler:
  396
  Ödül Puanları:
  68
  Şehir:
  Adana
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Çukurova Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Bu ilanın en güzel yani başvuru süresi çok kısa en azından 1'de 1 ile basladık yarın gişe için sadece iibf ve en az 1000 kişi gişeci ile 3'de 3 yapıp alıma odaklanırız inş
   
  ufuk1810 ve beren27 bunu beğendi.
 12. esra tfkc

  esra tfkc Site Müdavimi

  Kayıt:
  15 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  215
  Beğeniler:
  218
  Ödül Puanları:
  43
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Celal Bayar Ünv.
  Bölüm:
  Diğer
  gişe için 3 katı aday çağırılacakmış
   
 13. ambuso

  ambuso Aktif Üye

  Kayıt:
  18 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  46
  Beğeniler:
  35
  Ödül Puanları:
  18
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  Telefondan okudum yanlışım olabilir ama gişe için B sınıfı ehliyet istiyor galiba, yanlışım varsa kusura bakmayın
   
 14. Pablo

  Pablo VİP Üye

  Kayıt:
  23 Kasım 2013
  Mesajlar:
  267
  Beğeniler:
  300
  Ödül Puanları:
  293
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  gişe büro pazarlama görevinin tanımı nedir bilen var mı açıklandı mi 7 olsa kurum mu açıklayacak
   
 15. Tgb06

  Tgb06 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  25 Kasım 2013
  Mesajlar:
  1.972
  Beğeniler:
  1.988
  Ödül Puanları:
  238
  Bölüm:
  İktisat
  yok hocam gişe ve büro görevlisinin pazarlama pozisyonu için b sınıfı ehliyet istemiş
   
  ambuso bunu beğendi.
 16. vardırbirhayır

  vardırbirhayır Emekler karşılık bulsa, işte en önemli duamız..

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  37
  Beğeniler:
  10
  Ödül Puanları:
  8
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Uluslarası İlişkiler
  Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama biriminde en az iki yıl çalışmış olmak. (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.) ben bunu anlayamadım gerçekten
   
  Hawle ve crank83 bunu beğendi.
 17. john snow

  john snow Gel be şans

  Kayıt:
  1 Temmuz 2015
  Mesajlar:
  35
  Beğeniler:
  143
  Ödül Puanları:
  33
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Ankara Ünv.
  Bölüm:
  Maliye
  oh be şükür :harika:
   
  biibf ve beren27 bunu beğendi.
 18. hasbihâl

  hasbihâl Bismillah, her hayrın başıdır. Kadrolu Üye

  Kayıt:
  18 Mart 2015
  Mesajlar:
  451
  Beğeniler:
  588
  Ödül Puanları:
  148
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Harran Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  Şükürler olsun ilan çıktı sonunda. İnşallah verilecek sayılar da iyi olur.
   
  plnozturk, biibf ve beren27 bunu beğendi.
 19. çekocu35

  çekocu35 VİP Üye

  Kayıt:
  30 Eylül 2014
  Mesajlar:
  508
  Beğeniler:
  497
  Ödül Puanları:
  368
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  ÇEKO
  Bu alımda bizimde yüzümüz güler inşallah yoksa 2016 kpssye çalışmaya başlamak zorunda kalacağım :-(
   
  biibf ve beren27 bunu beğendi.
 20. crank83

  crank83 Üye

  Kayıt:
  13 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  45
  Beğeniler:
  20
  Ödül Puanları:
  8
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Dumlupınar Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  bunu bende hiç anlamadım
   

Sayfayı Paylaş