ESKİ İLAN PTT Personel Alım İlanı 58 kişi

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Mustor tarafından paylaşıldı.

 1. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.284
  Beğeniler:
  2.823
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Beklenen yüklü alım geldi =)  T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

  İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı

  PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

  Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kamın ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04'10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;

  Gişe ve Büro Görevlisi,

  Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama),

  Gişe ve Büro Görevlisi (İngilizce Bilen),

  Gişe ve Büro Görevlisi (istatistik),

  Dağıtıcı,

  Unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.

  Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik balonundan 5510 sayılı Kanunun

  4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

  GENEL ŞARTLAR

  a) 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayıh Tüık Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında

  yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

  b) On sekiz yaşım tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

  NOT: 11/01/1982 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

  c) Kamu haklarından yasaldı bulunmamak.

  ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 saydı Türk Ceza Kanununun 53 'üncü maddesinde belirtden süreler geçmiş olsa bde; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bde devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeni işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

  Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara

  Ayrıntılı bilgi için irtibat:

  Telefon:0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694

  e-posta: i k.lstihdan>8 ptt.oov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

  d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Fiilen askerlik hizmetini yapmakta olanlar da başvuru yapabilir.)

  e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığım resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

  f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

  g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartım haiz olmak. (Son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle mezun olmuş olmak)

  ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.

  h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

  ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

  i) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

  ÖZEL ŞARTLAR

  a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

  A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;

  1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlanılın. Ek-1 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak

  2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

  B) Gişe ve Büro Görevlisi "Pazarlama" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

  1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak

  2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

  3) En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (B sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu

  Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle sahip olmak)

  4) Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama-satış biriminde en az iki yıl çalışmış olmak (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)

  C) Gişe ve Büro Görevlisi "İngilizce Bilen" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

  1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak

  2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

  3) Bu pozisyon için başvuru yapacak adayların Şirketimizin yurtdışı ilişkilerinde görevlendirilmesi düşünüldüğünden sözlü sınavları İngilizce olarak yapılacaktır. (Çok iyi düzeyde pratik İngilizce konuşma becerisi aranacaktır.)

  D) Gişe ve Büro Görevlisi "İstatistik" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

  1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlanılın İstatistik bölümlerinden mezun olmak.

  2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

  3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az D seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek,

  b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

  1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, Ek-2 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak

  2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığım sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  3) En az B sınıfi sürücü belgesi ile A2 sınıfi sürücü belgesine sahip olmak. (B ve A2 sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 17/01/2016 taıihi itibariyle sahip olmak)

  4) KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak

  NOT -1: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerinden de kabul edilecektir.

  NOT -2 Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okullann ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

  BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

  1- Başvurular, 11-17 OCAK 2016 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

  2- En fazla 15 tercih yapılabilecektir. (Genel Müdürlük dışındaki Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için geçerlidir.)

  NOT: İlanda yer alan "BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE" ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerinde görevlendirilecektir.

  3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.

  4- KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, tüm pozisyonlar için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara Şirketimizin internet adreslerinde ilanen, cep telefonlarına SMS ve mail adreslerine e-posta gönderilmek suretiyle bildirilecektir.

  5- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır. Puanların eşit olması halinde;

  KPSS puanı yüksek olan,

  KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

  Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan, Aday tercih edilecektir.

  6- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

  7- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

  8- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görelinden anılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

  9- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

  a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

  c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.)

  ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

  d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

  e) İş isteme beyannamesi,

  f) Mal bildirim beyannamesi,

  g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

  ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

  h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

  ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonu için en az B sınıfı sürücü belgesi,

  i) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

  j) Yabancı dil bilgisine ilişkin belge,

  GENEL HÜKÜMLER

  1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle merkez teşkilatı için İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığına, taşra teşkilatı için atamalarının yapılacağı II PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine

  müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.

  2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvunı formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep

  olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hah iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

  3) ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ADAYLAR ATANDIKLARI ÜNİTEDE 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN BAŞKA BİR ÜNİTEYE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR. ATANDIKTAN SONRA EVLENENLER 6 AYLIK FİİLİ GÖREV SÜRELERİNİ MÜTEAKİP EŞ DURUMU NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR. BU TALEPLER İLLERİN NORM DURUMLARI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. ATAMA TARİHİNDE EVLİ OLANLAR İSE EŞ DURUMU DA OLSA 3 YIL SÜREYLE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAZLAR.
   
  AHMET ÖZER, kukuleta ve Ömür SAKA bunu beğendi.
 2. DEDEKTİF

  DEDEKTİF VİP Üye

  Kayıt:
  30 Ekim 2015
  Mesajlar:
  1.338
  Beğeniler:
  2.581
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  Lanet olsun senin gibi kuruma ...
   
  Veron, anılcan ve AHMET ÖZER bunu beğendi.
 3. DEDEKTİF

  DEDEKTİF VİP Üye

  Kayıt:
  30 Ekim 2015
  Mesajlar:
  1.338
  Beğeniler:
  2.581
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  Insaallah bütün ptt lere hırsız girer :rolleyes:
   
  sadeceüye, ozgeden.88 ve beren27 bunu beğendi.
 4. kukuleta

  kukuleta VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2015
  Mesajlar:
  511
  Beğeniler:
  888
  Ödül Puanları:
  148
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İşletme
  Ay bide üşenmeden madde belirlemişler filan yani :ckskc:
   
 5. kpssmagduru

  kpssmagduru VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  10 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  893
  Beğeniler:
  575
  Ödül Puanları:
  318
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Ulan 58 kişi almak için utarmadınızmı bu kadar yazı yazmaya şartlar belirlemeye vs. Ben bu metni hazırlayan ihsli olsam yedi sülalenizi öpmüştüm :)
   
  ozgeden.88, beren27, anılcan ve 2 kişi daha bunu beğendi.
 6. AHMET ÖZER

  AHMET ÖZER 84.208

  Kayıt:
  17 Mart 2015
  Mesajlar:
  1.593
  Beğeniler:
  2.359
  Ödül Puanları:
  168
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Kırşehir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Anadolu Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  BİDE 15 TERCİH HAKKIMIZ VAR:):):):) ARKADAŞ NASIL SIĞDIRACAZ 15 TERCİHE YA..BİR DÜNYA KADRO VAR:):):) VAY BE...DURUMLARA BAK...ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ALAY KONUSU OLDU...15 KİŞİ NEDİR Kİ YA..4 KATINI ÇAĞIRACAKLAR 60 KİŞİ..HAYDİ GEL GİR LİSTEYE GİREBİLİYORSAN..
   
  smyrnabuca ve anılcan bunu beğendi.
 7. esra istanbul

  esra istanbul Üye

  Kayıt:
  7 Ekim 2015
  Mesajlar:
  5
  Beğeniler:
  5
  Ödül Puanları:
  8
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  bu nedir ya şakamı ? 300 kişi alıyordu her yıl ? bize yarayan kısım sadece 15 kişi...yazıklar olsun!!!
   
 8. S.R

  S.R VİP Üye

  Kayıt:
  22 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.401
  Beğeniler:
  2.596
  Ödül Puanları:
  338
  Önceki malum yüklü(!) alımdan sonra PTT duyumu falan denilince hiç heyecanlanmamıştım zaten. Şimdi bu ilanı görünce gülüp geçtim. Şartları bile okumadım, değmez.
   
  smyrnabuca ve GİZEM819 bunu beğendi.
 9. DEDEKTİF

  DEDEKTİF VİP Üye

  Kayıt:
  30 Ekim 2015
  Mesajlar:
  1.338
  Beğeniler:
  2.581
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  Bu işsiz gençlerden biri gün gelirde bu devletin başına bela olursa hiç şaşırmayın.
   
  AHMET ÖZER bunu beğendi.
 10. mervenil

  mervenil VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  4 Kasım 2012
  Mesajlar:
  319
  Beğeniler:
  499
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Kadın
  Şehir:
  Balıkesir
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Dokuz Eylül Ünv.
  Bölüm:
  ÇEKO
  bizim ülkede devletin başına dert olacak üniversite işsiz maalesef yok :) eğitimli insanlar devlet ne yapsın onların suçu ne yol yaptılar çok güzel yol diye düşüyo
   
  ozgeden.88 bunu beğendi.
 11. DEDEKTİF

  DEDEKTİF VİP Üye

  Kayıt:
  30 Ekim 2015
  Mesajlar:
  1.338
  Beğeniler:
  2.581
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Maliye
  O yol larda paralansinlar cahil ler
   
  mervenil bunu beğendi.
 12. elyesailyas

  elyesailyas VİP Üye

  Kayıt:
  16 Ağustos 2014
  Mesajlar:
  2.106
  Beğeniler:
  2.978
  Ödül Puanları:
  388
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Niğde Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Birşey diyecem fikri olan var mi ben hem gişe 15 kişi için hemde İngilizce mülakat li olan a beraber başvurabilir miyim acaba varmı bilgisi olan
   
 13. iibffli

  iibffli VİP Üye Mücadele Grubu

  Kayıt:
  16 Aralık 2015
  Mesajlar:
  204
  Beğeniler:
  454
  Ödül Puanları:
  68
  Cinsiyet:
  Erkek
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Celal Bayar Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  buna ilan demişler ama bildiğin bizimle dalga geçmişler :naslyany:
   
  murot, smyrnabuca ve lonlywolf bunu beğendi.
 14. sinoplu

  sinoplu Güzel düşün güzel yaşa Kadrolu Üye

  Kayıt:
  24 Kasım 2013
  Mesajlar:
  2.600
  Beğeniler:
  937
  Ödül Puanları:
  488
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Kamu Yönetimi
  1ine sadece
   
  luis1907 bunu beğendi.
 15. ozgeden.88

  ozgeden.88 VİP Üye

  Kayıt:
  18 Mart 2015
  Mesajlar:
  1.301
  Beğeniler:
  2.184
  Ödül Puanları:
  318
  Cinsiyet:
  Kadın
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  Diğer
  Ilan i görende 5000 kişi aliyor zanneder canlarim ya nasıl da uğramışlar bizim için.
   
 16. francesco totti

  francesco totti VİP Üye

  Kayıt:
  19 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  439
  Beğeniler:
  395
  Ödül Puanları:
  68
  Şehir:
  Adana
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Çukurova Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Tercih hakkı 1 olaydı iyiydi azcık heyecan olurdu ne kadar da gereksiz bir ilan
   
 17. mec hul

  mec hul Site Müdavimi

  Kayıt:
  14 Nisan 2015
  Mesajlar:
  187
  Beğeniler:
  170
  Ödül Puanları:
  8
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İktisat
  Ilanla kimse ilgilenmiyo resmen ilk sayfada bile cikmiyor gunclmi diye tereddut ettim.. rezalet ya dalga geciolar sanki
   
 18. luis1907

  luis1907 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2012
  Mesajlar:
  5.529
  Beğeniler:
  2.305
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İktisat
  bu acil olarak yapılmış nisanda daha büyük ilana çıkabilir tabi Sinop şef daha iyi bilir.
   
  işletmeci00 bunu beğendi.
 19. işletmeci00

  işletmeci00 İşletme - 84,3

  Kayıt:
  13 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.979
  Beğeniler:
  1.098
  Ödül Puanları:
  238
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İşletme
  Memurlar.net de alimin olacafini soyleyen kiside nisanda buyuk alim var demis 1100 dagirici 630 gise demis.. bazilari martta diyo acaba ilan marttami cikacak
   
 20. işletmeci00

  işletmeci00 İşletme - 84,3

  Kayıt:
  13 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.979
  Beğeniler:
  1.098
  Ödül Puanları:
  238
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İşletme

Sayfayı Paylaş