ESKİ İLAN Sağlık Bkanlığı 2.273 Klinik Destek Personeli Alımı

Konu, 'İİBF İlan Takip Forumu' kısmında Mustor tarafından paylaşıldı.

 1. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.291
  Beğeniler:
  2.829
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Türkiye Kamu Hastaneleri KurumuSayı :86642992-000
  Konu : Klinik destek hizmet alımı.........................................................

  KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE(Genel Sekreterlik)Sağlık hizmeti sunan yataklı tedavi kurulularımızdaki hasta bakım hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması; hastanın şifa ile taburcu olması ve hasta memnuniyetinin artırılması bakımından son derece önemlidir. Bu hizmetlerdeki standartların belirlenen amaçları sağlayacak şekilde en üst seviyeye çıkarılması, Kurumumuz öncelikleri arasındadır. Özellikle fiziksel bakımını bağımsız olarak kendi başına yerine getiremeyen hastaların bakımında, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için tüm personelin aktif olarak görev alması gerekmektedir.Sağlık hizmet sunumunun bütünleşik ve birbirinden ayrılmaz olduğu göz önüne alındığında, yataklı tedavi kurumlarımızda mezkür hastaların bakımının yapıldığı birimlerde ve gerekli görülen servislerde; klinik destek hizmet alımı yapılması ve bu hizmet alımı kapsamında aşağıda belirlenen kriterlere göre hesaplanacak sayıda yükleniciler vasıtasıyla personel çalıştırılması Kurumumuzca uygun görülmüştür.Bu bağlamda;1. Klinik destek hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personelin nitelikleri, yerine getireceği hizmetler ve alması gereken eğitim konu başlıkları (Söz konusu eğitim sağlık tesislerimizce verilecektir.) Ek-l'de yer almakta olup ihale dokümanlarının bu doğrultuda oluşturulması gerekmektedir.2. Söz konusu hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel B rolü ve üstü rollere sahip sağlık tesislerimizde çalıştırılabilecektir.3. Anılan hizmet alımlarma çıkılıp çıkılmayacağına veya hangi sağlık tesisinde kaç kişi çalıştırılacağına, sağlık tesislerimizin hizmet ihtiyaçları ve mevcut personel durumu dikkate alınarak Genel Sekreterlerimizce karar verilecektir.4. Kurumumuzca yapılan planlama doğrultusunda Birliklerimizin klinik destek hizmet alımları kapsamında çalıştırabileceği azami personel sayısı Ek-2'de yer alan listede belirtilmiştir.5. Söz konusu hizmet alımlarının ihaleleri Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından toplu alım şeklinde yapılabileceği gibi verilecek yetki doğrultusunda sağlık tesisi ölçeğinde her bir sağlık tesisince de yapılabilecektir.6. Klinik destek hizmet alımı kapsamında daha önce benzer bir hizmet alımı yapan ve bu bağlamda personel çalıştıran Birliklerimiz, bu yazı ekindeki listede belirtilen sayının üzerinde personel çalıştırıyorsa ilave personel almayacaklar, ayrıca fazla olan mevcut işçileri de bu yazı gerekçe göstererek çıkarmayacaklardır. Ekli listede belirtilen sayıdan daha az (eksik) personel çalıştırıyorsa eksik sayı kadar ilave personel çalıştırabileceklerdir.7. Klinik destek hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak kişilere öngörülecek ücretler hususunda Bakanlığımız ve Kurumumuz düzenlemeleri doğrultusunda hareket edilecektir.8. Kurumumuzca yayımlanan 01.07.2013 tarihli ve 2013/08 sıra nolu genelge ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında Kamu Hastaneleri Birliklerinin ve bağlı sağlık tesislerinin çalıştırabilecekleri azami işçi sayısının tespiti, "Birlik İşçi Havuzu" uygulamaları ve diğer hususlar hakkında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yayımlanan 22.08.2013 tarihli ve 2013.5454.3519 sayılı genel yazı ile de "İşçi Sayısı Tespit Sistemi"ne göre eksik işçisi olan veya fazla işçisi olan Kamu Hastaneleri Birliklerinin ve bağlı sağlık tesislerinin nasıl hareket edeceği hususunda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.Anılan düzenlemeler çerçevesinde;a) Klinik destek hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak ilave personeller yukarıda bahsi geçen genelge ve genel yazı ile getirilen sınırlamalardan muaf tutulmuştur.Ancak sisteme göre işçi sayısı eksik olan sağlık tesislerimiz, klinik destek hizmet alım kapsamında çalıştıracağı işçiyi öncelikle bu eksik işçi sayısından karşılayacaklardır. Bu sağlık tesislerimizin eksik işçi sayısı, çalıştıracağı işçi sayısını karşılamıyorsa ilave personel alabileceklerdir.b) Adı geçen hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak toplam personel sayısı bu yazı ekindeki listede belirtilen sayının üzerinde olmayacaktır.c) Ekli listede belirtilen sayının tamamının mutlaka çalıştırılacağına dair bir zorunluluk bulunmamaktadır. Gelir-gider dengeleri ve diğer hizmet ihtiyaçları doğrultusunda karar verilecektir.d) İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sisteminde, Klinik Destek Hizmet Alımları Kapsamında çalıştırılan personel sayısının girilebileceği bir hizmet kolu tanımlanacaktır. Birliklerimiz ve sağlık tesislerimiz veri giriş dönemlerinde çalıştırılan bu personele ilişkin bilgileri de sisteme aktaracaklardır.Tüm kuramlarımızın yukarıda belirtilen hususların yerine getirilebilmesi bakımından gerekli tedbirleri alarak uygulamaların bu minvalde yürütülmesi hususunda;Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
  KLİNİK DESTEK PERSONELİNİN NİTELİKLERİ:
  Tercihen lise mezunu
  Tercihen sigara kullanmayan,
  Güler yüzlü ve sabırlı,
  Pratik, sorumluluk sahibi ve soğukkanlı,
  Temizlik ve hijyen kurallarına uyan,
  Kişisel hijyen konusunda bilgili ve titiz,
  Hasta ve yakınlarına yönelik davranış kurallarını bilen,
  Hasta hakları, mahremiyeti ve hasta güvenliği konusunda bilgiye sahip,
  KLİNİK DESTEK PERSONELİNİN YERİNE GETİRECEĞİ HİZMETLER:
  1. Yürüteceği hizmetler verilecek iş talimatları, sağlık meslek mensupları tarafından yerine getirilmesi gereken ve bu çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları kapsamında olan hizmetler ve iş talimatları içinde olmamalıdır.
  2. Kıyafetleri sağlık çalışanlarını (ebe, hemşire, ATT, sağlık memuru vs.) çağrıştırmamalıdır.
  3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizler ve kullanıma hazır hale getirir
  4. Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletir.
  5. Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme, cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlar.
  6. Sağlık çalışanın uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlar.
  7. Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirir.
  8. Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olur.
  9. Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapmasına yardımcı olur.
  10. Ameliyat sırasında sirküler sağlık çalışanına salon dışından malzeme temin eder.
  11. Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri veremez.
  12. Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılır.
  13. Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olur.
  14. Taburcu olan hastayı aracına götürür.
  15. Ex' in hazırlanmasına yardımcı olur ve morga transferini sağlar.ALMASI GEREKEN EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI:Sağlık ve Hastalık KavramlarıHasta Odası ve ÖzelliğiİletişimGenel Hijyen KurallarıHasta Mobilizasyonu ve TransferiHastane Organizasyonu ve Kliniklerin TanıtılmasıÖlümHasta Hakları ve Çalışan GüvenliğiHasta MahremiyetiGenel Mevzuat BilgisiÇALIŞTIRILABİLECEK PERSONEL SAYISI LİSTESİ[TABLE="width: 609"]
  [TR]
  [TD]SIRA NO[/TD]
  [TD]GENEL SEKTERELİĞİN ADI[/TD]
  [TD]PERSONEL SAYISI[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1[/TD]
  [TD]ADANA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]63[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2[/TD]
  [TD]ADIYAMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3[/TD]
  [TD]AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4[/TD]
  [TD]AĞRI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]5[/TD]
  [TD]AKSARAY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]6[/TD]
  [TD]AMASYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]7[/TD]
  [TD]ANKARA 1. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]78[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]8[/TD]
  [TD]ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]78[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]9[/TD]
  [TD]ANTALYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]44[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]10[/TD]
  [TD]ARDAHAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]3[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]11[/TD]
  [TD]ARTVİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]6[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]12[/TD]
  [TD]AYDIN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]13[/TD]
  [TD]BALIKESİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]44[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]14[/TD]
  [TD]BARTIN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]7[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]15[/TD]
  [TD]BATMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]16[/TD]
  [TD]BAYBURT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]3[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]17[/TD]
  [TD]BİLECİK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]6[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]18[/TD]
  [TD]BİNGÖL KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]19[/TD]
  [TD]BİTLİS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]20[/TD]
  [TD]BOLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]21[/TD]
  [TD]BURDUR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]22[/TD]
  [TD]BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]84[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]23[/TD]
  [TD]ÇANAKKALE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]19[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]24[/TD]
  [TD]ÇANKIRI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]6[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]25[/TD]
  [TD]ÇORUM KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]23[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]26[/TD]
  [TD]DENİZLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]26[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]27[/TD]
  [TD]DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]45[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]28[/TD]
  [TD]DÜZCE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]6[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]29[/TD]
  [TD]EDİRNE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]30[/TD]
  [TD]ELAZIĞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]31[/TD]
  [TD]ERZİNCAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]8[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]32[/TD]
  [TD]ERZURUM KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]33[/TD]
  [TD]ESKİŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GAZİANTEP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]40[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GİRESUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]21[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GÜMÜŞHANE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]6[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]37[/TD]
  [TD]HAKKARİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]7[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]38[/TD]
  [TD]HATAY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]30[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]39[/TD]
  [TD]İĞDIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]5[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]40[/TD]
  [TD]İSPARTA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]20[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]41[/TD]
  [TD]İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]65[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]42[/TD]
  [TD]İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]75[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [TABLE="width: 609"]
  [TR]
  [TD]43[/TD]
  [TD]İSTANBUL BAKIRKÖY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]57[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]44[/TD]
  [TD]İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]43[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]45[/TD]
  [TD]İSTANBUL ÇEHMECE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]46[/TD]
  [TD]İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]47[/TD]
  [TD]İZMİR KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]58[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]48[/TD]
  [TD]İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]58[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]49[/TD]
  [TD]KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]50[/TD]
  [TD]KARABÜK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]51[/TD]
  [TD]KARAMAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]52[/TD]
  [TD]KARS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]9[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]53[/TD]
  [TD]KASTAMONU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]17[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]54[/TD]
  [TD]KAYSERİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]55[/TD]
  [TD]KIRIKKALE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]56[/TD]
  [TD]KIRKLARELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]57[/TD]
  [TD]KIRŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]8[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]58[/TD]
  [TD]KİLİS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]4[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]59[/TD]
  [TD]KOCAELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]43[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]60[/TD]
  [TD]KONYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]68[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]61[/TD]
  [TD]KÜTAHYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]62[/TD]
  [TD]MALATYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]63[/TD]
  [TD]MANİSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]57[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]64[/TD]
  [TD]MARDİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]16[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]65[/TD]
  [TD]MERSİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]42[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]66[/TD]
  [TD]MUĞLA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]24[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]67[/TD]
  [TD]MUŞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]68[/TD]
  [TD]NEVŞEHİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]8[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]69[/TD]
  [TD]NİĞDE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]70[/TD]
  [TD]ORDU KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]71[/TD]
  [TD]OSMANİYE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]13[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]72[/TD]
  [TD]RİZE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]18[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]73[/TD]
  [TD]SAKARYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]27[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]74[/TD]
  [TD]SAMSUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]50[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]75[/TD]
  [TD]SİİRT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]9[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]76[/TD]
  [TD]SİNOP KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]77[/TD]
  [TD]SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]78[/TD]
  [TD]ŞANLIURFA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]38[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]79[/TD]
  [TD]ŞIRNAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]80[/TD]
  [TD]TEKİRDAĞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]22[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]81[/TD]
  [TD]TOKAT KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]29[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]82[/TD]
  [TD]TRABZON KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]41[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]83[/TD]
  [TD]TUNCELİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ[/TD]
  [TD]3[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]84[/TD]
  [TD]UŞAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]85[/TD]
  [TD]VAN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]25[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]86[/TD]
  [TD]YALOVA KAMU HASTANELER BIRLIGI GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]4[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]87[/TD]
  [TD]YOZGAT KAMU HASTANELER BIRLIGI GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]15[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]88[/TD]
  [TD]ZONGULDAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

   
 2. beteriktisat

  beteriktisat Site Müdavimi

  Kayıt:
  28 Nisan 2014
  Mesajlar:
  848
  Beğeniler:
  170
  Ödül Puanları:
  43
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Okuduk dert aldık başımıza lise mezunu istiyorlar!
   
 3. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  hastabakıcılık gibi birşey mi bu? ex'lerin morga taşınmasına yardım edecek deniliyor :eek:
   
 4. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.291
  Beğeniler:
  2.829
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  aynen tırstım :D
   
 5. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  :( ben de korktum
   
 6. incir reçelim

  incir reçelim Forbidden Zone Kadrolu Üye

  Kayıt:
  23 Mart 2013
  Mesajlar:
  4.498
  Beğeniler:
  4.394
  Ödül Puanları:
  738
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Tercihen lise mezunu diyor üniversite mezunu başvuramaz demiyor. Sigara içmeyen arkadaşlar şartları bir incelesin
   
 7. beteriktisat

  beteriktisat Site Müdavimi

  Kayıt:
  28 Nisan 2014
  Mesajlar:
  848
  Beğeniler:
  170
  Ödül Puanları:
  43
  Eğitim:
  Lisans
  Bölüm:
  İşletme
  Napiolarmis ki ben anlamad:)ex ne demek ?morg işi bozar korkar bayılırım ben..gerçi oluden zarar gelmez diriden gelir ama olsun..
   
 8. Mustor

  Mustor SMMM/PTT Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  22 Kasım 2013
  Mesajlar:
  4.291
  Beğeniler:
  2.829
  Ödül Puanları:
  788
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  İstanbul
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Sakarya Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  hasta bakıcının bile altında bu 3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizler ve kullanıma hazır hale getirir sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapmasına yardımcı olur. Ex' in hazırlanmasına yardımcı olur ve morga transferini sağlar
   
 9. incir reçelim

  incir reçelim Forbidden Zone Kadrolu Üye

  Kayıt:
  23 Mart 2013
  Mesajlar:
  4.498
  Beğeniler:
  4.394
  Ödül Puanları:
  738
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Arkadaşlar destek elemanı diyorsa bilin ki yardımcı hizmetler pozisyonunda çalışırsınız. zaten o yüzden tercihen lise mezunu diyor. lisans mezunu kimse bunları yapmak istemez.
   
 10. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  Okudum da bu ilan hastabakıcı ilanı. Hastanın kişisel temizliğini yaptıracak,banyosu tuvaleti vs. , ex'lerin morga götürülmesine yardım edecek.
  Hassas iş bence sağlık eğitimi almayan birisinin yapamayacağı bir iş.
   
 11. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  ex demek mefta demek
   
  incir reçelim bunu beğendi.
 12. incir reçelim

  incir reçelim Forbidden Zone Kadrolu Üye

  Kayıt:
  23 Mart 2013
  Mesajlar:
  4.498
  Beğeniler:
  4.394
  Ödül Puanları:
  738
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  hassas değil biraz zor bir iş. ve herkes talip olmaz
   
 13. incir reçelim

  incir reçelim Forbidden Zone Kadrolu Üye

  Kayıt:
  23 Mart 2013
  Mesajlar:
  4.498
  Beğeniler:
  4.394
  Ödül Puanları:
  738
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Bir Nesil Doktorlar dizisi ile bu terimlere aşina demek ki izlemeyenelrde var :D
   
  vera ve Kafkaslı bunu beğendi.
 14. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  doktorlar diye bir dizi mi vardı :rolleyes: ben onu kanalın adı sanıyordum :p
   
  beterböcek, vera, Tgb06 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
 15. incir reçelim

  incir reçelim Forbidden Zone Kadrolu Üye

  Kayıt:
  23 Mart 2013
  Mesajlar:
  4.498
  Beğeniler:
  4.394
  Ödül Puanları:
  738
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  Bu çok iyiydi bak :) :) cahilliğime ver :)
   
  Kafkaslı bunu beğendi.
 16. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  hele de asgari ücrete bu işi yapmaya korkar insan
   
 17. incir reçelim

  incir reçelim Forbidden Zone Kadrolu Üye

  Kayıt:
  23 Mart 2013
  Mesajlar:
  4.498
  Beğeniler:
  4.394
  Ödül Puanları:
  738
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  o kadar mı ki ücreti . yok ya kadrolu olursa maaş fazla olur 1500 üzeri olur
   
 18. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  taşeron firmalar aracılığıyla yapılacakmış alım. malumnet kocaman başlık atmış. Ayrıca bu açıklamalarda da azami alabilecekleri personel sayılar belirtilmiş ve hastaneler dilerlerse bu personel alımını hizmet alımı şeklinde yapabilirler denilmiş
   
 19. Kafkaslı

  Kafkaslı Üyeliği İptal Edildi

  Kayıt:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  6.694
  Beğeniler:
  3.176
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Kadın
  r.5. Söz konusu hizmet alımlarının ihaleleri Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından toplu alım şeklinde yapılabileceği gibi verilecek yetki doğrultusunda sağlık tesisi ölçeğinde her bir sağlık tesisince de yapılabilecektir.
   
 20. incir reçelim

  incir reçelim Forbidden Zone Kadrolu Üye

  Kayıt:
  23 Mart 2013
  Mesajlar:
  4.498
  Beğeniler:
  4.394
  Ödül Puanları:
  738
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Yüksek Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İktisat
  hizmet alımı şeklindeyse parayı şirket alır. yine al takke ver külah olmuş bu iş.

  başvuranlara kolay gelsin ne diyelim.
   
  Kafkaslı bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş