SGK Sözleşmeli Personel Alımı 2013

Konu, 'KPSS B Grubu' kısmında İİBF tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. İİBF

  İİBF Admin Yetkili Kişi Bölüm Yöneticisi

  Kayıt:
  30 Ekim 2012
  Mesajlar:
  1.702
  Beğeniler:
  1.971
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Bursa
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  ÇEKO
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI


  1- GENEL AÇIKLAMALAR


  Kurumumuz Ankara ilinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre, lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3), önlisans mezunları için ise (KPSSP93) puan türleri esas alınarak lisans mezunu 100, önlisans mezunu 281 olmak üzere toplam 381 sözleşmeli büro personeli alınacaktır.


  2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR


  2.1-Adayların;
  a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,
  b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, gerekmektedir.
  2.2- Ekte belirtilen lisans veya önlisans programlarından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak. (Birden fazla programdan mezun olanlar için, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girerken tercih ettikleri ÖSYM veri tabanında kayıtlı program esas alınacak olup, diğer programlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
  2.3- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak


  3- BAŞVURU İŞLEMLERİ


  3.1- Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden, posta veya e-mail yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir
  3.2-Adaylar, www.sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinde bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu" alanına erişerek buradaki ilgili alana TC Kimlik numaralarını girecekler, "Kontrol Et" butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri doldurarak "Kaydet" butonunu tıklayacaklar ve bilgileri kaydedeceklerdir. (Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa "Vazgeç" butonunu tıklayarak geri dönülüp düzeltme yapılabilecektir.) Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra "Onayla" butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurunun Kurumumuza ulaştığından emin olmak için "Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır" ifadesini ekranda görmek gerekmektedir. Bu aşamada "Başvuru Formu Yazdır" butonunu tıklayarak bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır.
  3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.


  4- YERLEŞTİRME İŞLEMİ


  4.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre lisans ve önlisans olarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılarak, lisans mezuniyetine göre 100 asıl ve 50 yedek, önlisans mezuniyetine göre 281 asıl, 140 yedek adayın listesi ve asıl listede yer alan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde (ANA SAYFA) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir 4.2-Asıl adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine yedek adaylardan yapılacak atama ile ilgili duyuru Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır.
  4.3- Yerleştirme işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde yerleştirme işlemi iptal edilecektir
  4.4- Yerleştirme işlemlerinde puanı eşit adaylar arasından mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.


  5- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER


  5.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
  5.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan lisans ve önlisans mezunu sözleşmeli büro personeline aylık brüt 1550,57 TL sözleşme ücreti ile aylık brüt 620,08 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2170,65 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.) İrtibat telefonları: 0 312 207 84 28-29
  EK:Başvuru Yapabilecek lisans ve önlisans programları

  BAŞVURU YAPABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
  SIRA NO BÖLÜMLER

  1 Aktüarya/Aktüerya
  2 Aktüerya Bilimleri
  3 Amerikan Dili ve Edebiyatı
  4 Bilgi Teknolojileri
  5 Bilgi ve Belge Yönetimi
  6 Bilgisayar
  7 Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
  8 Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi
  9 Bilgisayar Mühendisliği
  10 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
  11 Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
  12 Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri
  13 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri14Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi
  15 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  16 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
  17 Büro Yönetimi ve Sekreterlik
  18 Ekonometri
  19 Ekonomi ve İdari Bilimler/Ekonomi ve idari BilimlerProgramları
  20 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
  21 Elektrik Mühendisliği
  22 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  23 Endüstri Mühendisliği
  24 Endüstri Sistemleri Mühendisliği
  25 Fotoğraf ve Grafik Sanatlar
  26 Gazetecilik
  27 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
  28 Gıda Mühendisliği
  29 Halkla ilişkiler
  30 Halkla ilişkiler ve Tanıtım
  31 İç Mimari ve Çevre Tasarımı
  32 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  33 İdari Bilimler
  34 İngiliz Dil Bilimi
  35 İngiliz Dili
  36 İngiliz Dili ve Edebiyatı
  37 İngiliz Dili ve Kültürü
  38 İnsan Kaynakları Yönetimi
  39 İnşaat Mühendisliği
  40 İstatistik
  41 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
  42 Kimya Mühendisliği
  43 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
  44 Kontrol Mühendisliği
  45 Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
  46 Kütüphanecilik
  47 Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları
  48 Makine Mühendisliği
  49 Maliye-Muhasebe
  50 Matematik
  51 Matematik ve istatistik
  52 Matematik-Bilgisayar Programcılığı
  53 Medya ve İletişim
  54 Medya ve İletişim Sistemleri
  55 Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
  56 Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
  57 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
  58 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
  59 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-ingilizce)
  60 Psikoloji
  61 Psikolojik Danışma ve Rehberlik / Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık
  62 Radyo ve Televizyon / Radyo-TV
  63 Radyo, Sinema ve Televizyon / Radyo, Televizyonve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema
  64 Radyo, TV ve Sinema
  65 Radyo-TV-Sinema
  66 Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar
  67 Rehberlik
  68 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  69 Sağlık Kurumlan Yöneticiliği
  70 Sağlık Yönetimi
  71 Sinema ve Televizyon
  72 Sinema-TV
  73 Sinema-TV Fotoğraf / Sinema-TV-Fotoğraf
  74 Sistem Mühendisliği
  75 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet
  76 Sosyoloji
  77 Tarih
  78 Tarih Öğretmenliği
  79 Turizm İşletmeciliği
  80 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik / Turizm İşletmecilikve Otelcilik
  81 Turizm ve Otel İşletmeciliği
  82 Turizm ve Otelcilik
  83 Yazılım Mühendisliği
  84 Yönetim Bilişim Sistemleri
  85 Yönetim ve Organizasyon


  BAŞVURUYAPABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
  SIRA NO BÖLÜMLER

  1 Adalet
  2 Adalet Meslek Yüksekokulu
  3 Banka ve Sigorta Yönetimi
  4 Bankacılık ve Sigortacılık
  5 Basım ve Yayın Teknolojileri
  6 Basın ve Yayıncılık
  7 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
  8 Bilgi işlem
  9 Bilgi Teknolojileri
  10 Bilgi ve İletişim Teknolojileri /Bilgisayar
  11 Bilgi Yönetimi
  12 Bilgi Yönetimi (İnternet)
  13 Bilgisayar
  14 Bilgisayar Donanımı
  15 Bilgisayar Programcılığı
  16 Bilgisayar Programcılığı (İnternet)
  17 Bilgisayar Programlama
  18 Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
  19 Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
  20 Bilgisayar Teknolojisi
  21 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
  22 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
  23 Bilgisayarlı Muhasebe ve Veri Uygulama
  24 Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
  25 Büro Yönetimi
  26 Büro Yönetimi ve Sekreterlik
  27 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  28 Elektrik-Elektronik
  29 Elektrik-Elektronik Teknikerliği
  30 Elektronik Haberleşme
  31 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
  32 Emlak ve Emlak Yönetimi
  33 Finans
  34 Finans ve Muhasebe
  35 Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı
  36 Grafik
  37 Grafik Tasarımı
  38 Grafik ve Reklamcılık
  39 Grafik-Grafik Tasarımı
  40 Hastane Yönetimi ve Organizasyon
  41 İletişim ve Halkla İlişkiler
  42 İnsan Kaynakları
  43 İnsan Kaynakları Yönetimi
  44 İnşaat
  45 İnşaat Teknikerliği
  46 İnşaat Teknolojisi
  47 İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı
  48 İnternet ve Ağ Teknolojileri
  49 İşletme
  50 İşletme Yönetimi
  51 İşletmecilik
  52 İşletme-Muhasebe
  53 Kuaförlük
  54 Matbaacılık ve Baskı Teknikleri
  55 Muhasebe
  56 Muhasebe ve Veri Uygulamaları
  57 Radyo TV Yayımcılığı / Radyo-TV Yayımcılığı
  58 Radyo TV Yayıncılığı
  59 Radyo ve Televizyon Programcılığı / Radyo-Televizyon Programcılığı
  60 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı
  61 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo-TelevizyonYayımcılığı
  62 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
  63 Sağlık Yönetimi
  64 Sekreterlik
  65 Sosyal Bilimler
  66 Sosyal Güvenlik
  67 Sosyal Hizmetler
  68 Turizm işletmeciliği
  69 Turizm işletmeciliği ve Otelcilik
  70 Turizm ve Konaklama işletmeciliği
  71 Turizm ve Otel İşletmeciliği
  72 Turizm ve Otelcilik / Turizm-Otelcilik
  73 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  74 Turizm ve Seyahat işletmeciliği
  75 Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği
  76 Yiyecek İçecek işletmeciliği / Yiyecek ve içecekişletmeciliği
   
 2. aslým

  aslým Misafir

  sanırım İİBF'lilerden sadece ekonometri mezunları başvurabiliyor :(
   
 3. işletmeci00

  işletmeci00 İşletme - 84,3

  Kayıt:
  13 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  1.979
  Beğeniler:
  1.098
  Ödül Puanları:
  238
  Şehir:
  Yurtdışı
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Diğer
  Bölüm:
  İşletme
  Nasil yaniii :( 2013 teki alimda isletme mezunlari basvuramadi mi bilgosi olan soylesin lutfen :'(
   
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı Paylaş