Sydv ilanları

Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#1
İl İSTANBUL İlçe KADIKÖY Alınacak Sayı 4
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezul olmak ) SADECE ERKEK ADAYLAR BAŞVURU YAPABİLİRLER. 1- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak 2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak 3-Kadıköy ilçesinde ikamet ediyor olmak 4- Yabancı dil biligisi olması 5-Askerliğini yapmış olmak 6-Sürücü belgesi olması 7-sabıka kaydı olmaması
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#2
İl AMASYA İlçe SULUOVA Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - Bilgisayar Sertifikası
- Sosyoloji, Psikoloji Danışmanlık, Rehberlik ve Sosyal hizmetler Bölümleri
- B sınıfı Ehliyet Belgesi
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1. Sosyal İletişi Becerisine sahip olmak 2. Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. 3.Askerliğini yapmış olmak 4. Adli Sicil Belgesi sözleşme aşamasında istenecektir.
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#3
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Son Başvuru : 25.03.2013
İl ELAZIĞ İlçe KEBAN Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - Word,excel ve poverpoint programlarını kullanabilmek
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme, Fen- Edebiyat Fakülteleri Eğitim Fakülteleri (Beden Eğitimi ve Spor,Resim-İş ve Müzik bölümü alanları hariç) ile Sosyoloji,Psikoloji ve Sosyal Hizmetler
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1- - 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme, Fen- Edebiyat Fakülteleri Eğitim Fakülteleri (Beden Eğitimi ve Spor,Resim-İş ve Müzik bölümü alanları hariç) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sosyoloji,Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birini bitirmiş olmak 2- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. 3- Bilgisayar sertifikasına sahip olmak 4- Keban ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak (Son 6 ay ikametgahının Keban İlçe snırları içerisinde bulunması)
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#4
Kaynarca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı Son Başvuru : 01.04.2013
İl SAKARYA İlçe KAYNARCA Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop
- Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakülteleri
- En az B sınıfı sürücü belgesi
- 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak. 2. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.3. İşe alınacak personelin ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi zorunludur. 3. İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#5
SAMSUN İLİ KAVAK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Son Başvuru : 29.03.2013
İl SAMSUN İlçe KAVAK Alınacak Sayı 4
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - Bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi, (Eğitim Programında Bilgisayar dersi alanlar için belge istenmez.)
- Öğrenim süresi en az 4 (dört) yıl olan yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve İletişim İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Edebiyat, Tarih, Coğrafya Bölümlerinden birinden mezun olmak,
- Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi, (Yüksek Lisans için aranmaz)
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3- Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilişiği bulunmamak, 5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 7- En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 8- İyi derecede bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak, (MEB onaylı kurs belgesi yada müfredatında bilgisayar programı almış olmak) 9- Başvuru tarihi itibariyle 1 Mart 2013 öncesinde Samsun İli Kavak İlçesinde ikamet ediyor olmak ve Kavak İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, 10- Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir) 11- ÖSYM tarafından yapılan 2011 - 2012 yıllında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 (Altmış) puan almış olmak, 12- 16/02/2012 tarih ve 2012/1 Sayılı genelgesi doğrultusunda 4 adet personel alınacak olup, bunlardan Lisans düzeyinde 3 (üç) adet, Yüksek Lisans (Tezli) Düzeyinde 1 (bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanına sahip Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alınacaktır.
 

Serkan

Site Müdavimi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
477
Beğeniler
212
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#6
Gümrük gibi başlık olarak oluştursak mı bunu acaba :)
 

Serkan

Site Müdavimi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
477
Beğeniler
212
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#8
Gümrük Gibi ayrı bir başlık açıyoruz hemen.
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#10
İLAN KOŞULLARI DEĞİŞMİŞ VE ALINACAK KİŞİ SAYISI 5 OLMUŞ
İKAMET ŞARTI KALKMIŞ

yok Son Başvuru : 26.03.2013
İl İSTANBUL İlçe KADIKÖY Alınacak Sayı 5
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak ) SADECE ERKEK ADAYLAR BAŞVURU YAPABİLİRLER. 1- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak 2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak 3- Yabancı dil bilgisi olması 4-Askerliğini yapmış olmak 5-Sürücü belgesi olması 6-sabıka kaydı olmaması
İl İSTANBUL İlçe KADIKÖY Alınacak Sayı 4
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezul olmak ) SADECE ERKEK ADAYLAR BAŞVURU YAPABİLİRLER. 1- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak 2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak 3-Kadıköy ilçesinde ikamet ediyor olmak 4- Yabancı dil biligisi olması 5-Askerliğini yapmış olmak 6-Sürücü belgesi olması 7-sabıka kaydı olmaması
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#13
Bu ilanın başvuru süresi sona erdi
il amasya ilçe suluova alınacak sayı 1
çalışma şekli belirsiz süreli ünvan sosyal yardım ve inceleme görevlisi
açıklama - bilgisayar sertifikası
- sosyoloji, psikoloji danışmanlık, rehberlik ve sosyal hizmetler bölümleri
- b sınıfı ehliyet belgesi
- aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1. Sosyal iletişi becerisine sahip olmak 2. Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. 3.askerliğini yapmış olmak 4. Adli sicil belgesi sözleşme aşamasında istenecektir.
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#14
Başvuru süresi sona erdi
sosyal yardım ve inceleme görevlisi son başvuru : 25.03.2013
il elazığ ilçe keban alınacak sayı 1
çalışma şekli belirsiz süreli ünvan sosyal yardım ve inceleme görevlisi
açıklama - word,excel ve poverpoint programlarını kullanabilmek
- iktisadi ve idari bilimler fakültesi,işletme, fen- edebiyat fakülteleri eğitim fakülteleri (beden eğitimi ve spor,resim-iş ve müzik bölümü alanları hariç) ile sosyoloji,psikoloji ve sosyal hizmetler
- aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1- - 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından (iktisadi ve idari bilimler fakültesi,işletme, fen- edebiyat fakülteleri eğitim fakülteleri (beden eğitimi ve spor,resim-iş ve müzik bölümü alanları hariç) insani ve sosyal bilimler fakültesi ile sosyoloji,psikoloji ve sosyal hizmetler bölümlerinden birini bitirmiş olmak 2- yükseköğretim kurulu öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi (ösym) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan kamu personel seçme sınavında kpssp3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. 3- bilgisayar sertifikasına sahip olmak 4- keban ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak (son 6 ay ikametgahının keban ilçe snırları içerisinde bulunması)
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#15
Internetten başvuru için yarın son gün
ilan koşulları değişmiş ve alınacak kişi sayısı 5 olmuş
ikamet şartı kalkmış

yok son başvuru : 26.03.2013
il istanbul ilçe kadıköy alınacak sayı 5
çalışma şekli belirsiz süreli ünvan sosyal yardım ve inceleme görevlisi
açıklama - 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ( iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve eğitim fakülteleri ile sosyoloji, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, halkla ilişkiler, iletişim ve sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olmak ) sadece erkek adaylar başvuru yapabilirler. 1- işe alım sürecinde geçerli olan kamu personeli seçme sınavında kpss p3 puan türünde en az 60 puan almış olmak 2- sosyal iletişim becerisine sahip olmak 3- yabancı dil bilgisi olması 4-askerliğini yapmış olmak 5-sürücü belgesi olması 6-sabıka kaydı olmaması
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#16
Büro Görevlisi Personel İşe Alım Talebi Son Başvuru : 03.04.2013
İl ERZURUM İlçe ŞENKAYA Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ

Açıklama - Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Olması
- En Az B Sınıfı
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1- 4 Yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak 2- 2011-2012 yıllarında yapılan KPSS'de P3 puan türünden en az 60 puan almak 3- Bilgisayar ve Office Programlarını kullanabiliyor olmak 4- Son 2 yıl içerisinde ikamet etmiş olmak 5- Sürücü belgesi ( En az B sınıfı)
 

kafkasli_

Yeni Üye
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#17
Büro Görevlisi İşe Alım Talebi Son Başvuru : 08.04.2013
İl AĞRI İlçe DOĞUBAYAZIT Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ

Açıklama - BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ BÜRO GÖREVLİSİ (1Kişi) 1- En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, İktisat Fakültelerinin herhangi bir bölümünden yada Muhasebe bölümünden mezun olmak. 2- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, 3- Bilgisayar Programları Kullanabilmek (Word, Excel vb. ofis programları) 4- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak, 5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak, 6- Muhasebe konusunda iş deneyimi olduğunu belgeleyenler işe alımda öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ayrıntılı bilgi için Doğubayazıt Kaymakamlığı
 

kafkasli_

Yeni Üye
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#18
Büro Görevlisi İşe Alım Talebi Son Başvuru : 08.04.2013
İl AĞRI İlçe DOĞUBAYAZIT Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama - C sınıfı sürücü belgesi
- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ BÜRO GÖREVLİSİ (1Kişi) 1
- En az 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, İktisat Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak. 2- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, 3- Bilgisayar Programları Kullanabilmek (Word, Excel vb. ofis programları) 4- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak, 5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak, 6- En az C sınıf sürücü belgesine sahip olmak. Ayrıntılı bilgi için Doğubayazıt Kaymakamlığı
 

kafkasli_

Yeni Üye
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#19
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI Son Başvuru : 12.04.2013
İl HATAY İlçe SAMANDAĞ Alınacak Sayı 3
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

Açıklama - En az operatörlük sertifikası.
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- Vakfın bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet edilmesi gerekmektedir. Diğer Özel Şartlar: 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak Sosyal iletişim becerisine sahip olmak Not: İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir. İşe alınacak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri için 2 Ay deneme süresi verilecektir. Şartlarla ilgili gerekli döküman Samandağ Kaymakamlığı internet adresinde yer almaktadır.
 

aqrep33

T.C. Ticaret Bakanlığı
Katılım
2 Nis 2013
Mesajlar
126
Beğeniler
140
Şehir
Mersin
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Celal Bayar Ünv.
Bölüm
Maliye
#20
Ağrıdaki ilanlar sanki şantiye elemanı arıyolar gibi...
 
Üst