T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

incir reçelim

.
Kadrolu Üye
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
4,813
Beğeniler
4,753
Şehir
Yurtdışı
Eğitim
Yüksek Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#1
Tayin Durumu : Aday memur zorunlu haller dışında tayin olamaz.(sağlık ve eş durumu). Asalet tasdik olduktan sonra ise tayin talebinde bulunabilirsiniz. Eğer gitmek istediğiniz yerde ihtiyaç varsa ve bulunduğunuz yerde de gidişiniz sıkıntı yaratmayacaksa gidebiliyorsunuz.( tayin işinde referansınız yoksa biraz zordur )


Çalışma Koşulları : Kurumda çeşitli çalışma alanları mevcut. Satınalma, Personel, Öğrenci İşleri gibi. Yurt Müdürünüz işe başladıktan sonra görev dağılımı yapar ve size verilen vazifeleri yerine getirirsiniz. Tabi diğer mesai arkadaşlarınız izinli vs. olduğu zaman onların yapacağı işleri de yapmanız gerekiyor. Çalışma koşulları zor olan bir kurum değil, severek çalışacağınız bir kurumdur.

Nöbet : Kurumdaki personel sayısına göre nöbet tutulur. Örneğin Müdür dahil 4 idari personeli olan yurtta müdür nöbete girmeyebilir, 3 günde 1 nöbet tutarsınız. Nöbetlerden sonra nöbet izni vardır(nöbet izni duruma göre kullanılabiliyor, personel eksikliği varsa zor.) Pazar ve hafta içi(cuma hariç) günlerde tutulan nöbetlerde ertesi gün; cuma ve c.tesi günü tutulan nöbetlerde ertesi hafta salı günü izin kullanılabiliyor. Bayram vs tatillerinde tutulan nöbetlerde de tatilden sonraki iş günü izin kullanılabiliyor. İlle de ertesi gün izin kullanma şartı yok sizin istediğiniz ve müdürünüzün uygun göreceği bir gün de izin kullanabilirsiniz. Ayrıca nöbet izni kullanmayıp 10 güne kadar yıllık izin gibi kullanabilme imkanı da kurumumuzda mevcuttur.( nöbet ücretlerinin kaldırlıp izin olarak verilmesi gündem de )

Yükselme: Yurt müdür yardımcısı ve şef kadrolarına atanabilmek için; - En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak, - Dört yıl ve üzeri yükseköğrenim görenlerin en az altı yıl, üç yıl yüksek öğrenim görenlerin en az yedi yıl, daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin ise en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve bu sürelerin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak, Yani, 4 yıllık fakülte mezunu olan yurt yönetim memuru şeflik veya müdür yardımcılığı sınavına girebilmek için kurumda en az 6 yıl çalışmalıdır. Sınava girebilmek için : a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartlara sahip olmak, b) Görevde yükselmeye tabi unvanlar için son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puan olmak, c) Görevde yükselmeye tabi unvanlar için yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak, d) Unvan değişikliğine tabi unvanlar için yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartları aranır. Sınavı kazananların atanması : Görevde yükselme sınavında başarılı olanların aldıkları puanlar dikkate alınarak başarı listesi oluşturulur. Başarı puanının aynı olması halinde ataması yapılacak personel Başbakanlıkça belirlenen Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek ve yaşı küçük olan personel tercih edilir. Başarı listesi unvan bazında boş kadro sayısı kadar asil, diğerleri yedek olarak düzenlenir. Atamalar, başarı sırası dikkate alınarak 3 ay içerisinde Genel Müdürlükçe yapılır. ( her ne kadar kurum da yükselme şansı olsada genelde milli eğitim deki şb müdürleri yada başka kurumdaki şb müdürleri buralara kaydırılıp müdür yapılmaktadır..kurumun personeli yükselme de dışardan müdür transferine son verilmesini talep etmektedir )Parantez içindeki verdiğim bilgiler kurumlara dair iç bilgilerdir.Maaş ları yazmadım en güncel halini belirticem.
 
Üst