TCDD'nin Yeni Yapısıyla İlgili Genel Değerlendirme

Adversary

Site Müdavimi
Kadrolu Üye
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
174
Beğeniler
161
#1
...

Arkadaşlar içinde bulunduğumuz günlerde devlete ait KİT'lerde bazı yeni düzenlemeler ve değişimler yaşanmaktadır. Bu bağlamda PTT A.Ş. olmuş ve artık KİT mevzuatından ayrılmıştır. İşte bu doğrultuda bazı arkadaşlar art niyetle bazı arkadaşlar da bilmemezlikle ortalığı velveleye verip herkesi bir korku ve panik havasına sürüklemektedir. İİBF mezunlarını işe alan bir kurum olan TCDD'nin özelleştirilmesi veya şirket olması gibi bir durum söz konusu değildir..Herkesin için rahat olsun.. 2013/1 atamalarında TCDD gene personel alacaktır. Bunları nereden anlıyoruz?

MADDE 4- (1) TCDD bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir.

(2) TCDD Taşımacılık A.Ş. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir.

Yani TCDD ikiye ayrılıyor ve kesinlikle şirket vs. olmuyor. Hele özelleştirmenin ilgisi bile yok olayla.. Burada TCDD'nin yeni yapısı şu şekilde olacaktır:

TCDD demiryolu altyapı işletmecisi olarak yapılandırılmakta, mevcut hukuki statüsünde hiçbir değişiklik yapılmamakta, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir KİK olarak varlığına devam etmektedir. Kamunun tren işletmecisi olarak ise; TCDD'nin tren işletme ile ilgili birimlerinin aynlması sonucu yine 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi TCDD'nin bağlı ortaklığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) kurulmaktadır.

Yani TCDD altyapı işletmecisi ve tren işletmecisi olarak iki parça olacak. Mevcut TCDD altyapı işletmecisi olarak kalacak(Bkz. Madde gerekçeleri 3). Yeni kurduğu şirket tren işletmecisi olacak, ancak onun da hukuki yapısı bir KİT olacak ve 233 sayılı KHK'ya tabi bağlı ortaklık olacaktır.

Peki bağlı ortaklık nedir?

Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.

O halde yeni kurulan şirketin adı neden TCDD Taşımacılık A.Ş. ? Onun da cevabı madde gerekçesinde gizli:

... TCDD'ye ait bir şirket olarak bilinmesinin sağlayacağı ulusal ve uluslararası avantajlar nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) şeklinde düzenlenmektedir.

Son durumda neler değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. TCDD sadece aynı hukuki statü altında yeni bir şirket kurmuş ve bunun da tamamen bir KİT olduğunu belirtmiştir. Yani korkulacak bir durum söz konusu değil. TCDD yine merkezi yerleştirmelerde yer almaya ve İİBF mezunlarını istihdam etmeye devam edecek. Bunun dışında konuşulan ve abartılan ifadelere itibar etmeyin. Havadan konuşan arkadaşlara da ortaya attıkları iddiaların kaynağını sorun.. Son olarak TCDD'nin şirket kurma gerekçesi ile bitireyim:

Ülkemizin kalkınmasında ve bağımsızlığında belirleyici olan demiryollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için; serbest, rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile de uyumlu bir demiryolu sektörünün oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

Ülkemizde 1950'li yıllarda demiryollarının yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 42, yük taşımacılığındaki payı ise yüzde 68 düzeylerindeyken 2012 yılma gelindiğinde bu oranlar yüzde 1,5-4,5 seviyelerindedir. Demiryolu sektörüne son yıllarda yapılan büyük yatırımların artarak sürdürülmesinin yanında sektörün düzenlenmesi ve TCDD'nin yeniden yapılandırılması ile zamanla karayolu lehine oluşan bu dengesiz değişimin, demiryolları lehine değiştirilmesi sağlanabilecektir.

Bütünleşik ulaştırma sistemi içinde, demiryolu taşımacılık sisteminin avantajlı yönlerinden daha fazla yararlanılabilmesi için alınması gerekli önlemlerin başında demiryolu sektöründeki tekelin kaldırılarak serbest, şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamının sağlanması gelmektedir. Böylelikle demiryolu alanındaki mevcut ülke kaynağımn daha verimli kullanılması sağlanacak ve atıl kapasite kullanıma açılacaktır. Tekelin kaldırılması ve sektörün serbestleştirilmesi ile AB demiryolu mevzuatına da uyum sağlanmış olacaktır.

1/11/2011 tarihli ve 28102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile sektörün serbestleştirilmesi halinde uygulanacak düzenlemeler ve kurallar belirlenmiş, bunların uygulanmasının sorumluluğu ve görevi Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, sektörün serbestleştirilebilmesi için demiryolu altyapı ve tren işletmecilerinin ayrı tüzel kişiliklerden oluşması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu çerçevede, halen kendisine devredilen demiryollarında altyapı ve tren işletmeciliği faaliyetlerinin tamamında tekel işletmeci olan TCDD'nin yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

AB mevzuatına uyumlu şekilde demiryolu sektörünün rekabete açılması ve TCDD'nin altyapı işletmecisi ve tren işletmecisi olarak ayrıştırılarak yapılandırılması için kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) mevzuatı çerçevesinde, kamu iktisadi kuruluşu (KİK) ve bağlı ortaklık modeli kullanılması öngörülmüştür. Bu modelle, işletmeciler arasında uyum ve koordinasyon ile emniyetin temin edilmesi, idari yapılanma, personelin özlük haklan ve statüsü bakımından kolaylık ve kamu desteği sağlanması amaçlanmıştır.

/ Bu amaçla TCDD, demiryolu altyapı işletmecisi olarak yeniden yapılandınlmakta, mevcut hukuki statüsünde hiçbir değişiklik yapılmamakta, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında^ Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kamu iktisadi kuruluşu (KİK) olarak varlığına devam etmektedir. Kamunun tren işletmecisi olarak ise; TCDD'nin tren işletmesi ile ilgili birimleri ayrılarak 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi ve TCDD'nin bağlı ortaklığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) kurulmaktadır.

Yeni oluşan tüzel kişiliklerin kuruluş aşamasında desteklenmesi, ayrışmanın sorunsuz gerçekleşmesi, mülkiyet konularında yaşanan sorunların çözülmesi ve hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların önlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Tasan yukarıda belirtilen gerekçelerle hazırlanmıştır.
 
Katılım
11 Kas 2014
Mesajlar
49
Beğeniler
16
Şehir
Trabzon
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#2
Bu alimdaki tcdd kadrolari, lojistik yuk biriminde çalışacaklar
 

CANER

VİP Üye
Mücadele Grubu
Katılım
29 Nis 2013
Mesajlar
827
Beğeniler
327
Şehir
İstanbul
Eğitim
Lisans
Üni
Dumlupınar Ünv.
Bölüm
İktisat
#3
Malum net de okumuştum.. TCDD yi arayanlara 2016-1 de alım yapmayacaklarını söylemişler. Bilgisi olan var mı?