GÜNCEL İLAN TMSF FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI İLANI

Serkan

Site Müdavimi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
211
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#1
FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 15 (Onbeş) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 15 (Onbeş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır

Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

I - Sınava Katılma Şartları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı için: - En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,

ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,

-Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için başvuranların toplam sayısının 50 (Elli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 50 (Elli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

B) Fon Uzman Yardımcılığı için:
- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,
- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
- Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için başvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - Sınav Başvurusu Başvurular,
07 Ekim 2019 tarihinden itibaren en geç 28 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
III - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
- İş Talep Formu (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan ‘Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara’ veya internet üzerinden "www.tmsf.org.tr" adresinden temin edilecektir),
- Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı, onaylı örneği veya yabancı okul mezunları için YÖK'ten alınacak denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),
- Nüfus Cüzdanı sureti,
- Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
- KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi,
- Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),
- Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.

IV- Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı
KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

V- Sınav Giriş Belgesi
Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında; çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
VI- Yazılı Giriş Sınavı Konuları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
a) Hukuk Grubu Anayasa Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)
 • Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler - Kıymetli Evrak)
 • Borçlar Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
b) İktisat Grubu
 • Mikro İktisat
 • Makro İktisat
 • Uluslararası İktisat
 • Türkiye Ekonomisi
 • Para ve Banka
c) Maliye Grubu,
 • Kamu Maliyesi
 • Maliye Politikası
 • Bütçe
d) Muhasebe Grubu
 • Genel Muhasebe
 • Mali Tablolar Analizi

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
B) Fon Avukatlığı İçin:
1) Alan Bilgisi:
Anayasa Hukuku
 • İdare Hukuku
 • İdari Yargılama Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Bankacılık Hukuku/Kanunu
 • Medeni Hukuk

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
VII - Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri
A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
23-24 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cd. No.7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.

B) Fon Avukatlığı İçin: 23 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cd. No.7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.
Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.

VIII - Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 (Altmış) puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir.
Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:
- Alan Bilgisi : %70
- Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30

Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurum’da uygun yerlere asılarak duyurulur.
Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir.
İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama 70 (Yetmiş) veya üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.
IX - Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yazılı sınavda her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş) puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü giriş sınavına çağrılır. Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması gerekir. Sözlü giriş sınavında 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.
X - Genel Değerlendirme ve Başarı Notu
Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir. Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır. Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun yerlere asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat yapılmaz. Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu olmaz.
İlan olunur.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst