TÜRKİYE İŞ KURUMU sözleşmeli büro personeli ilanı

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#1
Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 6/6/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar" in değişik 14 üncü maddeleri ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 213 ön lisans, 500 lisans mezunu olmak üzere toplam 713 sözleşmeli Büro Personeli alımı yapılacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

Sözleşmeli Büro Personeli olarak atanabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Lisans mezunları için 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu, ön lisans mezunları için ise 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B| grubu sınavına girmiş olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla lisans veya ön lisans programından mezun olmak, (son başvuru tarihi itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

Lisans mezunlarıjçin KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan sınavdan en az 70 puan almış olmak,

Ön lisans mezunları için KPSS |B| grubu KPSS P93 puan türünde 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan sınavdan en az 70 puan almış olmak, şarttır.

Halen 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlanna başvuramayacaklardır.

Başvuru

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 01/04/2013-15/04/2013 fasihleri arasında başvurularını internet yoluyla (www.iskur.gov.tr Kurumumuza yapacaklardır. 15/04/2013 Pazartesi günü saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir.

İşlem adımları:

Başvuru formunun doldurulabilmesi için Kurum iş arama sistemine iş arayan kaydı yapılması gerekmektedir.

www.iskur.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve iş arayan kaydında kullanılan şifre ile sisteme giriş yapılır.

Ana sayfadaki "Büro Personeli Tercih Formu" linki tıklanır. Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.

İnternet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Büro Personelleri en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir.

Kurum tarafından, Lisans mezunları için 7-8 Temmuz 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirmeleri yapılacaktır.

İşe Yerleştirme

İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi Kurum tarafından yapılacaktır.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezurr olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Kurum tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına atanacaklardır.

Yerleştirme listesi Kurum www.iskur.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar, yerleştirme listesinin "www.iskur.gov.tr" internet adresinde ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıklan Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri ve sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Atanma Esnasında istenilecek Belgeler

KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı,

Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

Sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,

4 adet vesikalık fotoğraf.

Diğer Hususlar

KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.

Ataması yapılan Sözleşmeli Personelin, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde" yer alan hükümler dışında, başka birime ataması yapılmayacaktır.

İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres ve iletişim Bilgileri:

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı:

Tel: 0 (312) 419 01 25 - 0 (312) 425 06 86 Dahili 257

Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlükleri

İŞKUR iletişim Tel: 444 75 87

ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170

internet Adresi: www.iskur.gov.tr


EKLER :


EK:1- Lisans Mezunları için Sözleşmeli Büro Personeli Kontenjan Tablosu(1 sayfa)
EK:2-Ön Lisans Mezunları için Sözleşmeli Büro Personeli Kontenjan Tablosu(1 sayfa)
 

Serkan

Site Müdavimi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
477
Beğeniler
212
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#3
İl İl Tercih edilecek aslında yığılmalara göre bakmak lazım.
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#4
ben karar veremedim ne dersiniz başvursammı beklesemmi merkeziyi kimsenin hakkını yemekte istemiyorum
 
Katılım
17 Kas 2012
Mesajlar
6
Beğeniler
1
#5
10 tercih olacağı için süprizler olabilir.Ama istifa edip merkezide tercih yapmakta hakkaniyete uygun düşmez
 

gaspadinahmet

Üye
Mücadele Grubu
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
49
Beğeniler
13
#7
Yüksek puanlı arkadaşlar varsa başvursun gitmesin. ne de olsa sözleşmeli merkeziye etkisi olmaz o (sözde) yüksek vasıfsızlar atanasıya boş kalsın yada belki yedekten başka birine gitsin :)
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#10
istediğin kurumsa başvur gelirse gidersin gelmezse bir şey kaybetmezsin
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#11
aslında bu ilan bence çok büyük fırsat kurumda sözleşmeli çalışırken İMD sertifikası da alıp en azından ilerde kurumu bırakıp kendi alanlarında atanan diğer bölümleri takip etme imkanı olur nasıl olsa sözleşmeli olunduğu için de ilerde bir İMD alımı olursa rahatça başvurulabilir. en azından İMD kadrosu da İİBF'lilerle dolar da içimiz rahat eder
 
Katılım
31 Eki 2012
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Eğitim
Lisans
Üni
Kafkas Ünv.
Bölüm
İktisat
#13
biz derken ?
sertifikan varsa başvurabiliyorsun tabiki
 
Katılım
20 Mar 2013
Mesajlar
78
Beğeniler
31
#16
karışmış ortalık imd ye bizde başvurabiliyoruz herhangi lisans mezunu olmak yeterli aile danışmanlığı o bizim başvuramadığımız imd 400 tl çok pahalı
 

doekmaent

İİBF Uzman
Forum Yöneticisi
Katılım
7 Kas 2012
Mesajlar
471
Beğeniler
46
#17
valla olmadı 400 tl ye de kıyarız ama torpil olayı varsa hiç karışmayım ben
 
Katılım
20 Mar 2013
Mesajlar
78
Beğeniler
31
#18
başvuru için izlenecek yol

1.Türkiye İş Kurumu - Ana Sayfa adresine girip kayıt olmadıysanız kayıt olun

2. iş arayan girişi sekmesine tıklayıp giriş yapın

3.sağ tarafta kısayollar sekmesinde sözleşmeli büro personel tercih formu linkine tıklayın

4. sizden eğitim bilgilerinizi isteyecek yazıp sol üsteki kaydeti tıklayın

5.daha sonra 10 tercihinizi doldurup başvurun
 

Serkan

Site Müdavimi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
477
Beğeniler
212
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
ÇEKO
#19
Bilgi icin Teşekkürler :)
 
Üst