Vergi Müfettiş Yardımcığı Şartları Değişti

Konu, 'KPSS A Grubu' kısmında Adversary tarafından paylaşıldı.

 1. Adversary

  Adversary Site Müdavimi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2012
  Mesajlar:
  174
  Beğeniler:
  164
  Ödül Puanları:
  43
  15 Ekim 2014 ÇARŞAMBAResmi GazeteSayı : 29146

  YÖNETMELİK

  Maliye Bakanlığından:

  VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 - 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işbölümünün sağlanması" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile işgücünün verimli kullanılması" ibaresi ve "Grup Başkanlıkları kurulabilir" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kaldırılabilir" ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "(4) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde yapılır."

  MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

  c) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak;

  1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak veya,

  2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak."

  MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  "(2) Başkanlıkça, giriş sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve KPSS (A) puan türlerine ilişkin belirleme yapılmışsa, sadece belirlenen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler."

  "(3) Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

  (4) Yazılı sınavın bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılması halinde sınavın başvurusuna ilişkin hususlar protokolde yer alır."

  MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 14 - (1) Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir.

  (2) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.

  (3) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.

  (4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir.

  a) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:

  1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

  2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

  3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

  4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

  5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

  b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:

  1) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi,

  2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi."


  MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 15 - (1) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır.

  (2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50'den, bu notların ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

  (3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez."

  MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 16 - (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur."

  MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
   
  Kafkaslı bunu beğendi.
 2. Adversary

  Adversary Site Müdavimi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2012
  Mesajlar:
  174
  Beğeniler:
  164
  Ödül Puanları:
  43
  vmy'ye yabancı dil eklenmiş. hayırlı olsun..
   
 3. luis1907

  luis1907 VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  19 Kasım 2012
  Mesajlar:
  5.529
  Beğeniler:
  2.305
  Ödül Puanları:
  938
  Cinsiyet:
  Erkek
  Bölüm:
  İktisat
  Burnuma ilan kokusu geliyor
   
 4. oliverkapo

  oliverkapo VİP Üye

  Kayıt:
  22 Ocak 2014
  Mesajlar:
  1.472
  Beğeniler:
  716
  Ödül Puanları:
  118
  yds 70 mi istenicek?
   
 5. cenk coban

  cenk coban VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  21 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  805
  Beğeniler:
  507
  Ödül Puanları:
  348
  ins kendi yapar sınavı,yds 70 isterse zaten kimse giremez.( o kadar adam yok ki iibf de 70 alan) ama dün yeterlılıgın yazılı sınavı acıklandı kalan 114 kısı var haberınız var mı...
   
 6. Yelken

  Yelken Admin Yetkili Kişi Kadrolu Üye

  Kayıt:
  2 Temmuz 2013
  Mesajlar:
  4.007
  Beğeniler:
  4.024
  Ödül Puanları:
  488
  Şehir:
  Ankara
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Afyon Kocatepe Ünv.
  Bölüm:
  İktisat
  onlara umut beslıyorduk dilsiz onlarda gitti b ye yardırmaya devam mı yani biri beynime ing soksun girmiyor!
   
 7. sami

  sami VİP Üye Kadrolu Üye

  Kayıt:
  6 Nisan 2013
  Mesajlar:
  840
  Beğeniler:
  697
  Ödül Puanları:
  98
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  Aksaray
  Eğitim:
  Lisans
  Üni:
  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv.
  Bölüm:
  İşletme
  Adamın sınava giresiye kadar perti çıkmış bir de İngilizce şartı eklenmiş yazık...
   
 8. toros01

  toros01 Üye

  Kayıt:
  12 Ocak 2014
  Mesajlar:
  157
  Beğeniler:
  20
  Ödül Puanları:
  18
  bir bu eksikti iibf için tüm şartlar gün geçtikçe dahada kötüye gidiyor...
   
 9. toros01

  toros01 Üye

  Kayıt:
  12 Ocak 2014
  Mesajlar:
  157
  Beğeniler:
  20
  Ödül Puanları:
  18
  maliyenin dille ne ilgisi var anlamadım zaten az buçuk kadro geliyor o da nasıl geliyor ortada...tamam maliye bakanlığı olarak İngilizceye ihtiyaç duyabilirsin en doğal hakkın o zaman nasıl fen edebiyatçı matematikçi alıyorsan kuruma alt başlık altında mesela 2000 lik alımda 100 İngilizce mezunu gibi olacak şekilde alım yapılabilirdi her türlü zorluk neden bizi buluyor anlamadım gitti...
   

Sayfayı Paylaş