ESKİ İLAN Yargıtay Başkanlığı Memur Alımı

Tgb06

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
25 Kas 2013
Mesajlar
1,972
Beğeniler
1,986
Bölüm
İktisat
#1
YARGITAY BAŞKANLIĞINA KADROLU ZABIT KATİBİ ALIM İLANI

Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 40 Kadrolu zabıt katibi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

Mülakat sınavı, Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.

I-ZABIT KATİBİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

3.İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

4.2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS'den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

5.Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden, daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

6.Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (En az 120 saat)

7.Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yalnışsız en az doksan (90) kelime yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.)

8.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

II-BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

a)Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015tarih saat 17.00'ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır.

NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU SEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA

YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL

EDİLMEYECEKTİR.

b)Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada en az 90 kelime yazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35'i, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35'inin birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir.

c)Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.

d)Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır.

e)Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

f)Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
 • Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf
 • Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi.
 • Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem
yapılmayacaktır.Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 10 şoför kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

Mülakat sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.

Yapılan direksiyon uygulama sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına alınacaktır.I-ŞOFÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

A.NİTELİĞİ


9.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

10.2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS'den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

11.Hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

12.Askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak

13.İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

14.En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

15.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

II-BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

g)Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00'ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır.

NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU SEKLİNDE YAPILACAKTIR.

POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE

KABUL EDİLMEYECEKTİR.

h)Uygulama Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

a)Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmatik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir.

b)Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

c)Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır

III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
 • Sürücü belgesi ( E sınıfı ehliyet)
 • Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

¦Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 13 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

¦Mülakat sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.


I-KORUMA VE GÜVENLİK KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

16.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

17.Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

18.İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

19.Özel Güvenlik Görevlisi sertifikası ve kimlik kartına sahip olmak.

20.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımış olmak.

21.2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS'den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

22.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

II-BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

d)Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00'ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır.

NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU SEKLİNDE YAPILACAKTIR.

POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE

KABUL EDİLMEYECEKTİR.

e)Mülakat Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

f)Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir.g)Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

h)Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
 • Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve kimlik kartı fotokopileri
 • Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf
 • Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

¦Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 65 Hizmetli kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

¦Mülakat sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.


I-HİZMETLİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

23.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

24.Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

25.İ lk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

26.En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

27.2014-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS'den en az 70 puan almış olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

28.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

II-BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

i)Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 04/05/2015 tarihinden başlayarak 08/05/2015 tarih saat 17.00'ye kadar online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır.

NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU SEKLİNDE YAPILACAKTIR.

POSTA YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE

KABUL EDİLMEYECEKTİR.

j)Mülakat Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

k)Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir.

l)Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.m)Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
 • Son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf
 • Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.
 

hullya

Aktif Üye
Katılım
20 Tem 2014
Mesajlar
57
Beğeniler
31
Şehir
Kocaeli
Eğitim
Lisans
Üni
Afyon Kocatepe Ünv.
Bölüm
İşletme
#2
mülakata yirmi katı aday çağırmakta nedir yaa :acpsnr:
 

çekocu35

VİP Üye
Katılım
30 Eyl 2014
Mesajlar
511
Beğeniler
495
Eğitim
Lisans
Bölüm
ÇEKO
#3
hizmetli ne iş yapar arkadaşlar bilgisi olan var mı? netten okuduğuma göre kimisi çay servisi temizlik yapar yazmış kimisi sadece evrak işleri yapar yazmış
 

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,525
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#4
hizmetli ne iş yapar arkadaşlar bilgisi olan var mı? netten okuduğuma göre kimisi çay servisi temizlik yapar yazmış kimisi sadece evrak işleri yapar yazmış
Bana göre hizmetli eşittir ofis boy
Su getir çay getir fotokopi çek hatta bizde eşimle yıl dönümümüz git çiçek al kuru temizlemeden elbisemi al işleri bile verilebilir. İş tanımını bulsanda o işi pek yapmiyordur fazlasını yapıyordur
 

çekocu35

VİP Üye
Katılım
30 Eyl 2014
Mesajlar
511
Beğeniler
495
Eğitim
Lisans
Bölüm
ÇEKO
#5
Bana göre hizmetli eşittir ofis boy
Su getir çay getir fotokopi çek hatta bizde eşimle yıl dönümümüz git çiçek al kuru temizlemeden elbisemi al işleri bile verilebilir. İş tanımını bulsanda o işi pek yapmiyordur fazlasını yapıyordur
anladım sağ olun işler böyleyse lisans mezunlarını tercih etmezler zaten
 

Nail

İyi Bilinen Üye
Katılım
24 Eki 2014
Mesajlar
66
Beğeniler
61
Şehir
Denizli
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#7
Askerlik şartı koymuşlar bir de ya, ne güzel güvenlik sertifikam vardı. Askerliğe takılıyoz peh.
 

ozgekon

85.88312
Katılım
21 Eki 2014
Mesajlar
398
Beğeniler
358
Şehir
Adana
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
Maliye
#10
Zabit katipliginden daha iyi mi yazmak gerekli? Imlali falan mi? Puanlari kaca kadar duser? 78i gorur mu ki?
 

hullya

Aktif Üye
Katılım
20 Tem 2014
Mesajlar
57
Beğeniler
31
Şehir
Kocaeli
Eğitim
Lisans
Üni
Afyon Kocatepe Ünv.
Bölüm
İşletme
#11
Zabit katipliginden daha iyi mi yazmak gerekli? Imlali falan mi? Puanlari kaca kadar duser? 78i gorur mu ki?
70 barajını geçen herkes uygulama sınavına girebiliyor sözlü mülakata 20 katı aday çağırılacak. Metinler bildiğim kadarıyla imlalı ve rakam sembol falan var zabıt katipliğinden biraz daha zor yani.
 

Tarsuslu

VİP Üye
Kadrolu Üye
Katılım
21 Eki 2014
Mesajlar
583
Beğeniler
842
Şehir
Mersin
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#12
Tebrikler başvurunuzu tamamladınız.
Başvuru numaranız: 1843

Hayırlısı olsun!
 

Nail

İyi Bilinen Üye
Katılım
24 Eki 2014
Mesajlar
66
Beğeniler
61
Şehir
Denizli
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#13
İlan ilk çıktıgında askerliğini yapmış olmak ya da 2 yıl tecilli diyordu. Şimdi askerlikle ilişiği bulunmamak yazıyor
 

İİBF

Admin
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
30 Eki 2012
Mesajlar
1,765
Beğeniler
1,999
Şehir
Bursa
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
ÇEKO
#16
Yarın son gün

6413 te idi bugün

Muhtemelen 7500 kişi başvuracak...

Taban puan sınırlaması 70 diyolar 800 kişi cagrilacakmış mülakata...

Maaş 3000 lira civarı diyolar :)
 

betimlemeツ

şimdi o değil de!
Kadrolu Üye
Katılım
15 Ağu 2014
Mesajlar
6,202
Beğeniler
5,525
Şehir
Ankara
Eğitim
Lisans
Üni
Diğer
Bölüm
İktisat
#17
Yarın son gün

6413 te idi bugün

Muhtemelen 7500 kişi başvuracak...

Taban puan sınırlaması 70 diyolar 800 kişi cagrilacakmış mülakata...

Maaş 3000 lira civarı diyolar :)
Maaş güzelmiş :D
 

Nail

İyi Bilinen Üye
Katılım
24 Eki 2014
Mesajlar
66
Beğeniler
61
Şehir
Denizli
Eğitim
Lisans
Üni
Anadolu Ünv.
Bölüm
İşletme
#18
Hem güvenliğe, hem hizmetliye, hem katipliğe başvurdum. Ne zaman olur ki sözlü mülakatlar